News

Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska07.12.20237 min.
Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie

Prezes NBP Adam Glapiński rozjaśnił kwestię decyzji o niepodwyższaniu stóp procentowych, opierając się na danych ze spadku inflacji. Przedstawił wykres wskazujący, że według prognoz inflacja będzie stopniowo spadać do poziomu celu NBP w ciągu dwóch lat.

Kluczowe wnioski:
 • Decyzja o stopach uwarunkowana stagnacją w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech.
 • W Polsce widoczne ożywienie gospodarcze przy spadku inflacji.
 • Wykres pokazuje stopniowe obniżanie się inflacji do celu NBP.
 • Możliwa zmiana decyzji w sprawie stóp w przyszłym roku.
 • NBP deklaruje dobrą współpracę z nowym rządem.

Glapiński o spadku inflacji

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński wyjaśnił, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na niepodwyższanie stóp procentowych ze względu na spadek inflacji w Polsce. Przedstawił też wykres, z którego wynika, że inflacja będzie nadal stopniowo się obniżać.

Prezes NBP podkreślił, że cieszy go obserwowany w ostatnim czasie spadek inflacji w naszym kraju. - Jest ona obecnie na ścieżce zmierzającej do celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5% z możliwym odchyleniem o 1 punkt procentowy w górę lub w dół - zaznaczył.

Wykres pokazuje dezinflację

Jako poparcie dla swojej tezy Adam Glapiński przywołał wykres, z którego wynika, że według prognoz inflacja w Polsce będzie systematycznie spadać. - Z przedstawionych przez nas symulacji wynika, że w ciągu dwóch lat dojdzie do obniżenia inflacji do poziomu odpowiadającego celowi NBP - podkreślił prezes banku centralnego.

Dodał, że mimo pozytywnych sygnałów, nadal istnieje sporo niepewności, które mogą wpłynąć na przyszłą inflację. Wymienił tu m.in. kwestie stawek VAT na żywność czy cen energii. - Z tego względu na razie wstrzymujemy się od zmian stóp procentowych, ale to może ulec zmianie w przyszłym roku, gdy sytuacja stanie się bardziej klarowna - stwierdził Glapiński.

Po co RPP nie zmienia stóp?

Prezes NBP tłumaczył też, że na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie wpływ miała również sytuacja gospodarcza za granicą.

- W otoczeniu Polski, zwłaszcza w strefie euro, widać stagnację bądź spowolnienie gospodarcze. Szczególnie dotyczy to Niemiec, gdzie w trzecim kwartale odnotowano spadek PKB. W związku z tym nie chcemy podejmować kroków, które dodatkowo osłabiłyby koniunkturę u naszych zachodnich sąsiadów - argumentował Adam Glapiński.

Polska gospodarka wciąż słaba

Prezes NBP przyznał ponadto, że choć w polskiej gospodarce pojawia się coraz więcej oznak poprawy, to aktywność gospodarcza w naszym kraju wciąż pozostaje ograniczona.

- Dane makroekonomiczne wskazują, że jesteśmy w fazie ożywienia, ale wciąż daleko nam do pełnej koniunktury sprzed pandemii czy wojny w Ukrainie. Dlatego na razie nie ma powodu, aby zacieśniać politykę pieniężną poprzez podwyższanie kosztu pieniądza - stwierdził szef NBP.

Czytaj więcej: Szef Solidarności chwali decyzje sejmowej większości, ale zaskakuje drugim postulatem

Niemcy w stagnacji, Polska w ożywieniu

Z wypowiedzi prezesa Glapińskiego jasno wynika, że sytuacja gospodarcza Polski i Niemiec znacząco się obecnie różni.

Podczas gdy nasz zachodni sąsiad notuje stagnację, a nawet spadek PKB, to w Polsce widać wyraźne ożywienie aktywności gospodarczej.

Prezes NBP wyraził nadzieję, że ta pozytywna tendencja utrzyma się również w kolejnych kwartałach. Jednocześnie zapewnił, że bank centralny będzie nadal uważnie monitorował sytuację gospodarczą i w razie potrzeby odpowiednio zareaguje.

Polska Niemcy
Ożywienie gospodarcze Stagnacja, spadek PKB w III kw.
Inflacja w trendzie spadkowym Wysoka inflacja utrzymuje się

Co mówi wykres o inflacji?

Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie

Kluczowym argumentem przywołanym przez szefa NBP był pokazany podczas konferencji wykres dotyczący kształtowania się inflacji w najbliższych kwartałach.

- Z naszych symulacji wynika, że dynamika wzrostu cen w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie systematycznie zbliżać się do celu inflacyjnego. Oznacza to, że inflacja w perspektywie dwóch lat powinna obniżyć się do poziomu 2,5% z odchyleniami o 1 punkt procentowy w górę lub w dół - wyjaśniał Glapiński.

Czynniki niepewności

Jednocześnie zastrzegł on, że na kształtowanie się inflacji w przyszłości wpływ będzie miało wiele zmiennych, których dokładny wpływ trudno oszacować. Wśród nich wymienił m.in. przyszłe ceny energii, kurs złotego czy zmiany stawek VAT na artykuły spożywcze.

- Te czynniki mogą wpłynąć zarówno w kierunku szybszego spadku, jak i wolniejszego tempa dezinflacji. Musimy zatem elastycznie reagować w zależności od rozwoju sytuacji - podsumował.

 • według NBP inflacja będzie systematycznie spadać
 • w ciągu dwóch lat powinna wrócić do celu (2,5% +/- 1pp)
 • na dezinflację mogą wpłynąć m.in. VAT, ceny energii i paliw, kurs złotego

Możliwe zmiany stóp w przyszłym roku

Prezes Adam Glapiński odniósł się także do ewentualnych przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczących stóp procentowych. Jak stwierdził - na razie RPP postanowiła je utrzymać bez zmian, ale sytuacja może ewoluować w przyszłym roku.

- Ze względu na wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na inflację i aktywność gospodarczą, nie można obecnie wykluczyć modyfikacji parametrów polityki pieniężnej w 2024 r. Będziemy na bieżąco analizować napływające dane i reagować elastycznie, jeśli zajdzie taka potrzeba - stwierdził Glapiński.

NBP zapewnia o dobrej współpracy z rządem

Odnosząc się do kwestii współpracy z przyszłym rządem, prezes NBP zapewnił, że relacje Narodowego Banku Polskiego z nową większością parlamentarną układać się będą prawidłowo.

- Jesteśmy instytucją apolityczną i niezależną od opcji rządzącej. Nie mamy wpływu ani nie chcemy się wtrącać w układ polityczny. Naszym zadaniem jest realizacja konstytucyjnego mandatu utrzymania stabilności cen. W tym zakresie jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi ugrupowaniami - oświadczył Adam Glapiński.

Szef NBP wyraził przekonanie, że bez względu na to, kto ostatecznie utworzy nowy rząd, relacje NBP z premierem i rządem będą poprawne i będą służyły realizacji wspólnego celu, jakim jest rozwój polskiej gospodarki i dbanie o dobro obywateli.

Podsumowanie

W moim artykule omówiłem kluczowe elementy z konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego dotyczące decyzji o niepodnoszeniu stóp procentowych. Przytoczyłem jego argumenty na temat obserwowanego spadku inflacji, co w połączeniu ze stagnacją u naszych sąsiadów z UE skłoniło RPP do utrzymania kosztu pieniądza na dotychczasowym poziomie.

Pokazałem również prezentowany przez prezesa Glapińskiego wykres, zgodnie z którym inflacja w Polsce powinna stopniowo zmierzać do celu NBP. Zaznaczył on jednak, że na kształtowanie się cen w przyszłości wpływ mają różne, trudne do przewidzenia czynniki. Stąd Rada Polityki Pieniężnej musi zachować elastyczność w swoich decyzjach.

Wskazałem na różnice w sytuacji gospodarczej Polski i Niemiec. O ile nasz zachodni sąsiad boryka się ze stagnacją, o tyle w Polsce widać oznaki poprawy koniunktury. Prezes NBP wyraził nadzieję na utrzymanie pozytywnych tendencji, deklarując monitorowanie sytuacji przez bank centralny.

Na koniec streściłem wypowiedź prezesa Glapińskiego na temat relacji z przyszłym rządem. Podkreślił on apolityczny charakter NBP i deklarację otwartej współpracy dla dobra polskiej gospodarki, bez względu na to, kto będzie premierem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły