Konta bankowe

Co to jest BIK? Wszystko, co musisz wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk04.01.20247 min.
Co to jest BIK? Wszystko, co musisz wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej

Co to jest BIK? To centralna baza danych, w której gromadzone są informacje na temat historii kredytowej klientów banków i firm pożyczkowych. Każda osoba, która kiedykolwiek wzięła kredyt, pożyczkę lub korzystała z karty kredytowej, ma swój zapis w BIK. Dzięki temu banki i inne instytucje finansowe mogą sprawdzać naszą zdolność do spłaty zobowiązań przed udzieleniem kolejnego finansowania.

Kluczowe wnioski:
 • BIK gromadzi kompleksowe dane na temat historii kredytowej klientów
 • Informacje te są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej
 • Każdy ma prawo sprawdzić, co na jego temat znajduje się w BIK
 • Warto monitorować swój zapis w BIK i korygować ewentualne błędy
 • Dobrej historii kredytowej sprzyja terminowa spłata zobowiązań

Co to jest BIK jako rejestr danych

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to ogólnopolska baza danych, gromadząca informacje na temat historii kredytowej klientów banków, firm pożyczkowych i operatorów telekomunikacyjnych. Jest to zatem swoisty centralny rejestr, który pokazuje naszą historię spłacania zobowiązań finansowych.

BIK powstało w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Głównym jego zadaniem jest dostarczanie kompleksowych informacji o historię kredytowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Tym samym BIK wspiera banki i inne firmy w ocenie zdolności kredytowej klientów i podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji kredytowych.

Jakie dane gromadzi BIK?

W bazie BIK znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich kredytów, kart kredytowych, pożyczek i innych zobowiązań, które zaciągaliśmy w przeszłości. Są to m.in. dane o:

 • rodzaju produktu (kredyt gotówkowy, hipoteczny, limit na karcie itp.)
 • kwocie zobowiązania
 • terminowości spłaty rat
 • zaległościach w spłacie

Dzięki tak szczegółowym informacjom banki mogą precyzyjnie określić naszą zdolność kredytową przed udzieleniem finansowania.

Jak zbudowane jest Biuro Informacji Kredytowej

BIK jest zarządzane przez Związek Banków Polskich i finansowane ze składek banków oraz firm, które korzystają z jego usług. Nie jest instytucją państwową.

Baza danych BIK zawiera informacje o historię kredytową ponad 60 mln osób fizycznych i 4 mln podmiotów gospodarczych. Jest ona ciągle aktualizowana – banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek przekazywać informacje o swoich klientach do BIK.

Kto może sprawdzać dane w BIK?

Dostęp do danych BIK mają wyłącznie instytucje finansowe, które podpisały stosowną umowę. Są wśród nich m.in.:

 • banki
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • firmy leasingowe i faktoringowe
 • instytucje pożyczkowe

Przed udzieleniem kredytu każda z tych firm może sprawdzić klienta w bazie BIK, aby zweryfikować jego historię kredytową.

Czytaj więcej: Konto walutowe i osobiste Millennium - szybkie otwarcie przez internet

Dokąd trafiają dane o zobowiązaniach klientów

Informacje o zobowiązaniach finansowych klientów (kredyty, pożyczki, limity na kartach kredytowych itp.) trafiają do BIK bezpośrednio z banków, operatorów telekomunikacyjnych i firm udzielających pożyczek. Te podmioty mają obowiązek raportować do BIK dane o swoich klientach.

Raporty do BIK wysyłane są m.in. w następujących sytuacjach:

 • zaciągnięcie nowego zobowiązania
 • zwiększenie kwoty kredytu lub limitu
 • spłata całości lub części zadłużenia
 • wystąpienie zaległości w spłacie

Dzięki temu baza BIK zawsze zawiera aktualne informacje, na podstawie których banki mogą podejmować trafne decyzje kredytowe.

Czy można usunąć swoje dane z BIK?

Nie ma możliwości całkowitego usunięcia informacji o sobie z bazy BIK. Jednak po spłaceniu zobowiązania dane o nim będą sukcesywnie usuwane z bazy. Zasady te są następujące:

Rodzaj zobowiązania Okres przechowywania danych w BIK
Kredyt hipoteczny Do 10 lat od spłaty
Kredyt gotówkowy Do 5 lat od spłaty
Karta kredytowa Do 2 lat od spłaty
Pożyczka Do 2 lat od spłaty

Widać zatem, że wraz ze spłatą zobowiązań, informacje o nich stopniowo znikają z BIK. Jednak całkowite usunięcie nie jest możliwe – zawsze pozostanie zapis, że dany klient korzystał z określonego produktu finansowego.

Co można sprawdzić w swoich danych w BIK

Co to jest BIK? Wszystko, co musisz wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej

Każda osoba ma prawo raz w roku bezpłatnie sprawdzić swoją historię kredytową w BIK. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Złożyć wniosek bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej – osobiście lub pocztą.
 2. Zamówić raport BIK przez stronę internetową na podstawie bankowości elektronicznej.

W raporcie BIK znajdziemy szczegółowe informacje o wszystkich naszych zobowiązaniach, które zaciągaliśmy w przeszłości lub aktualnie je spłacamy. Są to m.in. dane o:

 • rodzajach kredytów i limitach
 • bankach, w których je zaciągnęliśmy
 • datach zawarcia umów
 • pierwotnych kwotach zobowiązań oraz bieżących saldach
 • terminowości spłaty poszczególnych rat

Analizując swój raport BIK możemy zatem sprawdzić całościowy obraz naszej historii kredytowej. To bardzo przydatne, aby monitorować jakość swojego zapisu w BIK.

Jak wygląda historia kredytowa w BIK

Historia kredytowa klienta w bazie BIK składa się z szeregu parametrów, na podstawie których banki oceniają wiarygodność oraz zdolność do spłaty przyszłych zobowiązań. Najważniejsze elementy to:

 1. Aktywne zobowiązania – obecnie spłacane kredyty, pożyczki, limity na kartach.
 2. Zamknięte umowy – spłacone już w całości zobowiązania z przeszłości.
 3. Terminowość spłat – zapis o ewentualnych zaległych rat i nieregularnych spłatach.
 4. Wnioski kredytowe – informacje o złożonych wnioskach o finansowanie.
 5. Zapytania – dane o tym, które banki i firmy pożyczkowe sprawdzały klienta w BIK.

Im lepiej prezentuje się powyższa historia w BIK, tym większe szanse na otrzymanie kredytu na korzystnych warunkach. Dlatego tak istotne jest dbanie o pozytywną ocenę wiarygodności.

Najważniejszym parametrem wpływającym na ocenę zdolności kredytowej w BIK jest terminowość spłat zaciągniętych zobowiązań.

Jakie błędy mogą znajdować się w rejestrze BIK

Choć BIK dokłada starań, aby baza danych była jak najbardziej rzetelna, mogą pojawiać się w niej pewne nieścisłości i błędy. Warto o tym pamiętać i regularnie sprawdzać swój raport, aby zweryfikować poprawność danych.

Do najczęstszych błędów w rejestrze BIK należą:

 • Nieaktualne/nieprawidłowe informacje o spłacie zobowiązań – np. wskazanie zaległości w spłacie, mimo że klient spłaca raty terminowo.
 • Błędne kwoty kredytów/pozostałe do spłaty salda.
 • Brak informacji o spłacie całości lub części zadłużenia.
 • Nieaktualny status kredytu – np. wskazanie, że jest aktywny pomimo całkowitej spłaty.

W przypadku wykrycia błędów, należy zgłosić je do BIK, aby mogły być skorygowane. Pozwoli to na poprawę jakości historii kredytowej w bazie.

Podsumowanie

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest ogólnopolską bazą danych gromadzącą szczegółowe informacje na temat historii kredytowej klientów banków i firm pożyczkowych. Sprawdzenie w BIK pozwala instytucjom finansowym zweryfikować, czy potencjalny kredytobiorca terminowo spłacał wcześniejsze zobowiązania.

Każdy ma prawo raz w roku bezpłatnie sprawdzić w BIK swoją historię kredytową, czyli zobaczyć jakie dane na jego temat znajdują się w bazie. W raporcie BIK zobaczymy wszystkie informacje o zaciągniętych przez nas kredytach, pożyczkach, limitach na kartach - kwoty, terminy spłaty, ewentualne zaległości.

Bardzo istotne jest, aby dane w BIK były poprawne i aktualne. Dlatego warto regularnie sprawdzać swój raport i korygować ewentualne błędy. Pozwoli to zadbąć o wiarygodność naszej historii kredytowej a w konsekwencji ułatwi dostęp do finansowania na korzystnych warunkach w przyszłości.

Podsumowując, BIK odgrywa kluczową rolę w procesie ubiegania się o kredyt. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozumieli zasady jego funkcjonowania i znali zawartość naszego zapisu w tej bazie danych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły