Giełdy

Co to jest WIBOR? Wyjaśnienie i znaczenie

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk18.01.20247 min.
Co to jest WIBOR? Wyjaśnienie i znaczenie

Co to jest WIBOR? - Wyjaśnienie i znaczenie to kluczowy wskaźnik stóp procentowych, który ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie większości kredytów w Polsce. W artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest WIBOR, w jaki sposób jest wyliczany i ustalany, jakie ma znaczenie dla gospodarki i portfeli kredytobiorców oraz jaka może być jego przyszłość.

Kluczowe wnioski:

 • WIBOR to stopa procentowa, po której banki udzielają pożyczek innym bankom.
 • Im wyższy WIBOR, tym wyższe raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu.
 • WIBOR zależy od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.
 • Od 2023 r. WIBOR ma zostać zastąpiony nowym wskaźnikiem WIRON.
 • Zmiana wskaźnika referencyjnego będzie miała wpływ na koszty kredytów.

Definicja i historia wskaźnika WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to podstawowa stopa procentowa na polskim rynku finansowym, wyznaczająca koszt pieniądza na rynku międzybankowym. Oznacza stopę procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Im wyższy WIBOR, tym koszt kredytu międzybankowego jest wyższy.

WIBOR funkcjonuje w Polsce od 1998 roku, kiedy został wprowadzony jako zamiennik dotychczasowego wskaźnika REDOR. Jest wyliczany codziennie o godzinie 11:00 na podstawie kwotowań od banków i publikowany przez GPW Benchmark. Istnieje kilka odmian WIBOR w zależności od długości depozytu: 1M, 3M, 6M i 12M. Najczęściej stosowana jest stawka 3-miesięczna.

Jak powstawał WIBOR?

Początkowo WIBOR był wyliczany na podstawie kwotowań 8 największych banków działających w Polsce. W 2007 roku do panelu banków ustalających WIBOR dołączono kolejne banki, co poszerzyło reprezentatywność wskaźnika. Obecnie w panelu WIBOR znajduje się 16 banków.

WIBOR odzwierciedla oczekiwania rynku co do kształtowania się stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Jest on silnie skorelowany ze stopami NBP, które bezpośrednio wpływają na jego poziom.

Jak obliczany jest wskaźnik WIBOR?

Mechanizm ustalania WIBOR jest następujący: 16 banków z panelu WIBOR podaje kwotowania stóp procentowych, po jakich gotowe byłyby pożyczać pieniądze innym bankom na okres 1M, 3M, 6M lub 12M.

Z tych 16 kwotowań usuwane są 2 najwyższe i 2 najniższe stawki, a następnie obliczana jest średnia arytmetyczna z pozostałych 12 kwotowań. Uzyskany wynik stanowi aktualną wartość wskaźnika WIBOR.

Taki sposób wyliczania ma na celu odrzucenie skrajnych i nietypowych kwotowań i uzyskanie mediany, która najlepiej odzwierciedla koszty pożyczek na rynku międzybankowym.

Czytaj więcej: Revolut - koszty, prowizja, opłata za przelew

WIBOR a oprocentowanie kredytów

Poziom wskaźnika WIBOR ma kluczowe znaczenie dla osób posiadających kredyty o zmiennym oprocentowaniu. W przypadku takich kredytów, banki ustalają oprocentowanie jako sumę marży banku i wskaźnika WIBOR. Tym samym wraz ze wzrostem WIBOR rośnie oprocentowanie kredytu i wysokość miesięcznych rat.

Szacuje się, że około 90% kredytów hipotecznych w Polsce opartych jest o zmienną stopę WIBOR 3M. Oznacza to, że zmiany wskaźnika mają bezpośrednie przełożenie na comiesięczne obciążenia finansowe milionów kredytobiorców.

WIBOR stanowi więc swoisty barometr kosztów kredytowych. Jego wzrost oznacza podwyżki rat kredytów, a spadek daje nadzieję na ich obniżenie. Dlatego wskaźnik ten jest na bieżąco monitorowany przez ekonomistów i analityków rynku finansowego.

Wpływ decyzji RPP na WIBOR

Kluczowym czynnikiem kształtującym poziom wskaźnika WIBOR są decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych NBP. Podnoszenie stóp procentowych przez RPP prowadzi do wzrostu WIBOR, a obniżanie stóp oznacza spadek wskaźnika.

Zależność ta wynika z faktu, że banki ustalając kwotowania uwzględniają między innymi oprocentowanie lokat w NBP i koszt pieniądza na rynku międzybankowym. Wzrost stóp NBP podnosi te koszty, co przekłada się na wyższy WIBOR.

Wpływ WIBOR na raty kredytów

Co to jest WIBOR? Wyjaśnienie i znaczenie

Aby zobrazować wpływ poziomu WIBOR na raty kredytów, przeanalizujmy konkretny przykład. Załóżmy kredyt hipoteczny na 300 000 zł zaciągnięty na 30 lat z marżą banku na poziomie 2%.

Wysokość wskaźnika WIBOR 3% 6%
Oprocentowanie kredytu (marża + WIBOR) 5% 8%
Rata kredytu 1 575 zł 1 837 zł

Jak widać, przy wzroście WIBOR z 3% do 6%, rata kredytu wzrosła o 262 zł, czyli o prawie 17%. Taki sam skutek miałyby 3 podwyżki stóp procentowych NBP łącznie o 3 punkty procentowe. Nawet pozornie niewielkie zmiany wskaźnika WIBOR mają więc istotny, odczuwalny wpływ na comiesięczny budżet domowy kredytobiorców.

Konsekwencje wzrostu wskaźnika WIBOR

Od momentu rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP w październiku 2021, obserwujemy systematyczny wzrost wskaźnika WIBOR. Jego poziom zwiększył się z 0,2% we wrześniu 2021 do ponad 7% w grudniu 2022 roku.

Tak znacząca zwyżka WIBOR oznaczała ogromny wzrost rat kredytów, nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Według szacunków Związku Banków Polskich, sam wzrost wskaźnika WIBOR w okresie październik 2021 - grudzień 2022 spowodował średni wzrost raty kredytu hipotecznego o ponad 73%.

Te podwyżki znacząco nadwyrężyły budżety wielu gospodarstw domowych. Część kredytobiorców zaczęła opóźniać spłaty rat lub nawet popadać w kłopoty finansowe przez rosnące zobowiązania.

 • Rząd wprowadził wakacje kredytowe, umożliwiające zawieszenie spłaty rat przez 8 miesięcy w 2022 i 2023 r.
 • Banki zaoferowały program pomocy klientom z problemami ze spłatą rat poprzez m.in. wydłużenie okresu kredytowania.

Przyszłość wskaźnika WIBOR

Od 2023 roku WIBOR ma zostać zastąpiony nowym wskaźnikiem WIRON, wyliczanym na podstawie danych transakcyjnych (a nie deklaratywnych jak w przypadku WIBOR). Ma to zwiększyć wiarygodność wskaźnika referencyjnego.

Przejście z WIBOR na WIRON będzie oznaczało konieczność wypowiedzenia dotychczasowych warunków umów kredytowych i zawarcia aneksu z nowym oprocentowaniem dla milionów kredytobiorców. Szczegóły tego procesu nie są jeszcze znane i wymagają doprecyzowania przez ustawodawcę, regulatora rynku i banki.

Mimo zmiany nazwy i metodologii wyliczania, nowy wskaźnik WIRON w dalszym ciągu będzie silnie uzależniony od decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczących poziomu stóp procentowych. Wysokość rat kredytów zależeć więc będzie od koniunktury gospodarczej i inflacji wpływających na decyzje RPP.

Podsumowanie

Artykuł wyjaśnia, czym jest WIBOR, określany jako wibor co to jest - jest to podstawowa stopa procentowa na polskim rynku finansowym, po jakiej banki udzielają sobie pożyczek. Wskaźnik ten ma kluczowe znaczenie dla osób posiadających kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, gdyż od jego poziomu zależy wysokość miesięcznych rat kredytowych.

Co to wibor - mechanizm ustalania wskaźnika opiera się na kwotowaniach od 16 banków, z których po odrzuceniu skrajnych wartości obliczana jest mediana. Decyzje RPP o stopach procentowych mają przełożenie na zmiany wskaźnika WIBOR i rat kredytów. Podwyżki WIBOR z okresu październik 2021 - grudzień 2022 spowodowały średni wzrost raty kredytu hipotecznego o ponad 70%.

W artykule opisano co to jest wibor oraz wyjaśniono, jak obliczany jest ten wskaźnik referencyjny i w jaki sposób wpływa na koszty kredytów w Polsce. Przedstawiono również skutki gwałtownego wzrostu wskaźnika w ostatnich miesiącach w postaci wyższych rat oraz problemy ze spłacalnością zadłużenia przez część kredytobiorców.

Omówiono także planowaną na 2023 r. zamianę WIBOR na nowy wskaźnik WIRON. Przejście na nowy wskaźnik referencyjny dla kredytów w Polsce będzie oznaczać zmiany w umowach dla milionów Polaków spłacających zobowiązania kredytowe.

Najczęstsze pytania

WIBOR to podstawowa stopa procentowa na polskim rynku finansowym, wyznaczająca koszt pieniądza na rynku międzybankowym. Określa oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie pieniądze.

WIBOR ustalany jest na podstawie kwotowań od 16 banków. Po odrzuceniu 2 najwyższych i 2 najniższych stawek, obliczana jest średnia arytmetyczna z pozostałych 12 kwotowań. Taki mechanizm ma na celu wyeliminowanie wartości skrajnych.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na WIBOR są decyzje RPP dotyczące poziomu stóp procentowych NBP. Podnoszenie stóp procentowych przez RPP prowadzi do wzrostu wskaźnika WIBOR.

WIBOR stanowi część oprocentowania kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Wzrost wskaźnika WIBOR oznacza wyższe oprocentowanie takich kredytów, a co za tym idzie - wyższe raty.

Od 2023 r. WIBOR ma zostać zastąpiony nowym wskaźnikiem WIRON, wyliczanym na podstawie danych transakcyjnych. Będzie to wiązało się ze zmianą oprocentowania w umowach kredytowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Bessa na giełdzie: znaczenie dla inwestorów i rynku
GiełdyBessa na giełdzie: znaczenie dla inwestorów i rynku

Dowiedz się, co to jest bessa na giełdzie i jakie ma znaczenie dla inwestorów i rynku. Poznaj przyczyny bessy, jej skutki oraz strategie zarządzania ryzykiem w czasie spadków cen. Sprawdź, kiedy bessa jest zdrową korektą, a kiedy sygnałem kryzysu.

Wzrost popularności kryptowalut w kasynach online: czy to przyszłość płatności?
GiełdyWzrost popularności kryptowalut w kasynach online: czy to przyszłość płatności?

Rosnąca popularność kasyn online nie dziwi, gdyż umożliwiają one graczom łatwiejszy dostęp do ulubionych gier. Programy lojalnościowe, jak kasyno Blik, przyciągają coraz więcej odwiedzających. Jednak trendem, który zyskuje na znaczeniu, jest wzrost wykorzystania kryptowalut. Jak wpłynie to na systemy płatności w kasynach online? Jeyson Peterso analizuje to zagadnienie.