News

Córka nowym prezesem Comarchu - oficjalnie po śmierci ojca

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak03.01.20249 min.
Córka nowym prezesem Comarchu - oficjalnie po śmierci ojca

Anna Pruska, córka zmarłego 17 grudnia 2023 roku założyciela i wieloletniego prezesa Comarchu Janusza Filipiaka, została nowym prezesem firmy. Decyzję o powołaniu Pruskiej podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu rady nadzorczej 2 stycznia 2024 roku. Anna Pruska od 2004 roku była związana z Comarchem, a od 2013 roku zasiadała w radzie nadzorczej spółki. Teraz to ona będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój jednej z największych polskich firm informatycznych.

Anna Pruska nowym prezesem Comarchu

2 stycznia 2024 roku rada nadzorcza Comarchu podjęła decyzję o powołaniu Anny Pruskiej na stanowisko prezesa zarządu firmy. Tym samym córka Janusza Filipiaka, zmarłego 17 grudnia ubiegłego roku współzałożyciela i wieloletniego prezesa Comarchu, przejęła ster w jednej z największych polskich firm informatycznych.

Pruska od wielu lat była związana z Comarchem - od 2004 roku pracowała w strukturach firmy, odpowiadając m.in. za rozwój biznesu i sprzedaż na rynkach niemieckim, francuskim i belgijskim. W 2013 roku dołączyła do rady nadzorczej Comarchu, a w październiku ubiegłego roku, po nagłej śmierci ojca, została oddelegowana z rady do tymczasowego pełnienia obowiązków prezesa.

Teraz PRuska staje przed niełatwym zadaniem utrzymania pozycji Comarchu jako lidera polskiego rynku IT i dalszego rozwoju firmy w dobie zawirowań gospodarczych i wojny w Ukrainie. Jej atutami są z pewnością wieloletnie doświadczenie w strukturach Comarchu i doskonała znajomość specyfiki firmy.

Kariera Anny Pruskiej w Comarchu

Choć prezesura Comarchu to niewątpliwie największe wyzwanie w karierze Anny Pruskiej, to jednak córka Janusza Filipiaka od lat przygotowywała się do przejęcia sterów w rodzinnej firmie.

W Comarchu pracowała od 2004 roku, początkowo odpowiadając za rozwój biznesu i struktur spółki w Niemczech, Francji i Belgii. Następnie objęła stanowisko dyrektora ds. sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów telekomunikacyjnego, ERP, bankowości i finansów.

W 2013 roku Pruska dołączyła do rady nadzorczej Comarch SA, a rok później została przewodniczącą rady nadzorczej spółki córki - Comarch Swiss AG. Dało jej to możliwość wglądu w najważniejsze decyzje biznesowe firmy.

Bez wątpienia te doświadczenia dadzą nowej prezes Comarchu silną pozycję do kierowania firmą w tak trudnym okresie.

Zmiany w zarządzie Comarch po śmierci Janusza Filipiaka

Śmierć Janusza Filipiaka 17 grudnia 2023 roku była szokiem dla Comarchu i polskiej branży IT. Filipiak od założenia firmy w 1993 roku nieprzerwanie stał na jej czele, będąc niekwestionowanym liderem i wizjonerem polskiej informatyki.

Jego nagłe odejście postawiło radę nadzorczą Comarchu przed koniecznością pilnego uregulowania kwestii zarządzania firmą. 2 stycznia rada zdecydowała o powołaniu nowego zarządu z Anną Pruską jako prezes.

Rada nadzorcza Comarchu powołała Annę Pruską na prezesa zarządu, powierzając jej tym samym dalsze kierowanie firmą zapoczątkowaną przez jej zmarłego ojca Janusza Filipiaka

Oprócz Pruskiej, nowymi członkami zarządu zostali powołani Marcin Warwas i Marcin Kaleta. Obaj od lat związani z Comarchem, zostali wiceprezesami firmy. Tym samym rada nadzorcza postawiła na sprawdzone kadry i kontynuację dotychczasowego modelu zarządzania Comarchem.

Prezes zarządu Anna Pruska
Wiceprezes Marcin Warwas
Wiceprezes Marcin Kaleta

Przed nowym zarządem Comarchu stoi teraz trudne zadanie sprostania gigantycznemu dorobkowi i sukcesom firmy osiągniętym za kadencji Janusza Filipiaka. Choć materiał ludzki daje pewną gwarancję kontynuacji dotychczasowej strategii, to odejście charyzmatycznego lidera na pewno odczuwalne będzie w całej firmie.

Plany na przyszłość

Kluczowe będzie utrzymanie dynamiki rozwoju Comarchu i jego pozycji na rynku mimo zawirowań makroekonomicznych. Firma cały czas prowadzi ekspansję zagraniczną, więc nowy zarząd będzie musiał dokończyć rozpoczęte projekty i nawiązać współpracę z nowymi klientami.

Czasy są trudne z uwagi na wojnę za naszą wschodnią granicą i widmo spowolnienia gospodarczego w Europie. Ale Comarch ma doświadczoną kadrę menedżerską i nowy zarząd, którzy dadzą sobie radę z tymi wyzwaniami.

Czytaj więcej: Szokujący cyberatak na kolej: branża w nieoczekiwanym wstrząsie

Anna Pruska z firmą Comarch związana od 2004 roku

Jak już wspomniano, Anna Pruska od 2004 roku, czyli jeszcze przed ukończeniem studiów ekonomicznych i doktoratu z dziedziny stosunków międzynarodowych, rozpoczęła pracę w Comarchu.

Jej kariera rozwijała się stopniowo, wraz ze zdobywaniem kolejnych doświadczeń i awansów w strukturze firmy, co pozwoliło nowej prezes poznać Comarch niemal od podszewki. Dzięki temu może kontynuować strategiczną wizję rozwoju spółki wyznaczoną niegdyś przez jej ojca Janusza Filipiaka.

  • 2004 - rozpoczęcie pracy w Comarchu - rozwój biznesu na rynkach zagranicznych
  • 2013 - dołączenie do rady nadzorczej Comarch S.A.
  • 2014 - objęcie funkcji przewodniczącej rady nadzorczej Comarch Swiss AG
  • październik 2023 - oddelegowanie z RN do pełnienia obowiązków prezesa Comarch
  • styczeń 2024 - powołanie na prezesa zarządu Comarch

Ten ponad 20-letni staż w firmie sprawia, że Anna Pruska doskonale zna jej specyfikę, kulturę organizacyjną i ma rozeznanie co do dalszych perspektyw rozwoju. Bez wątpienia jest to jej największy kapitał w momencie obejmowania najważniejszego stanowiska w Comarchu.

Wyzwania stojące przed Anną Pruską

Choć doświadczenie nie stanowi problemu w przypadku nowej prezes Comarchu, to wyzwań przed nią nie brakuje. Przede wszystkim musi sprostać gigantycznemu dorobkowi i ogromnym sukcesom firmy osiągniętym pod wodzą jej ojca.

Janusz Filipiak w ciągu 30 lat doprowadził Comarch z małej lokalnej firmy informatycznej do pozycji lidera polskiego rynku IT i ważnego gracza na arenie europejskiej. Anna Pruska będzie musiała kontynuować tę wizję, pomnażając przy tym osiągnięcia i wyniki finansowe spółki.

Nie ułatwiają tego niespokojne czasy - niepewna sytuacja geopolityczna w regionie, widmo recesji czy wciąż odczuwalne skutki pandemii COVID-19. Mimo to Comarch ma doświadczoną kadrę pracowników i menedżerów, stabilną pozycję na rynku i sprawdzony model biznesowy. A to najlepsze atuty na czas kryzysu.

Nowa prezes Comarchu zasiadała wcześniej w radzie nadzorczej

Córka nowym prezesem Comarchu - oficjalnie po śmierci ojca

Objęcie przez Annę Pruską funkcji prezesa zarządu Comarchu to ukoronowanie jej ponad 20-letniej kariery w tej firmie. Od 2013 roku Pruska zasiadała w radzie nadzorczej spółki, nadzorując prace zarządu i strategiczne decyzje biznesowe Comarchu.

Dało jej to możliwość dogłębnego wglądu w realia zarządzania tak dużą spółką publiczną, poznania wyzwań i problemów, z jakimi mierzy się firma. Zdobyła również pewne doświadczenie w nadzorowaniu prac zarządu i ocenie podejmowanych przez niego decyzji.

Dzięki ponad 10-letniemu stażowi w radzie nadzorczej Anna Pruska wie doskonale, jak funkcjonuje Comarch od środka. To bezcenne przy obejmowaniu sterów firmy i wytyczaniu dalszych strategicznych kierunków jej rozwoju. Zwłaszcza że Pruska nie jest w Comarchu nowym człowiekiem - wszyscy doskonale znają jej kompetencje i doświadczenie.

Ten kapitał z pewnością zaprocentuje w najbliższych miesiącach i latach, gdy nowy zarząd Comarchu będzie musiał sprostać wymagającym wyzwaniom rynkowym.

Janusz Filipiak zmarł 17 grudnia 2023 roku

17 grudnia 2023 roku polska branża IT przeżyła prawdziwy wstrząs. Tego dnia zmarł Janusz Filipiak, współzałożyciel i wieloletni prezes firmy Comarch. Miał 71 lat i do ostatnich dni aktywnie kierował firmą, będąc jej niekwestionowanym liderem.

1993 r. Założenie Comarchu
1993-2023 Prezesura Janusza Filipiaka
17 grudnia 2023 Nagła śmierć Filipiaka

Filipiak w 1993 roku założył Comarch wraz ze wspólnikami. Od tego czasu stał nieprzerwanie na czele zarządu firmy, która pod jego przywództwem rozwinęła się w jednego z liderów polskiego rynku IT. Dla wielu osób Janusz Filipiak, zwany "polskim Billem Gatesem", był twarzą i symbolem polskiej branży informatycznej.

Zbudowana przezeń firma, zatrudniająca ponad 6000 osób na całym świecie, jest tego najlepszym dowodem. A jego nagła śmierć to niepowetowana strata dla Comarchu i całej branży.

Janusz Filipiak wizjonerem polskiej informatyki

Mówiąc o Januszu Filipiaku, nie sposób nie wspomnieć o jego zasługach dla rozwoju polskiego sektora IT. To on jest uznawany za jednego z ojców rodzimej branży informatycznej i wizjonera, który wytyczył jej drogę rozwoju.

Dzięki Comarchowi, który sam założył i przez 30 lat prowadził do sukcesów, stworzył setki wysoko płatnych miejsc pracy dla polskich informatyków. Wykształcił rzesze specjalistów i menedżerów, którzy obecnie pracują w całej branży IT.

Jego firma należy do najbardziej innowacyjnych w regionie, o czym świadczy ponad 1600 uzyskanych

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono sylwetkę Anny Pruskiej, która 2 stycznia 2024 roku została powołana na stanowisko prezesa zarządu Comarchu. Jest ona córką zmarłego niespełna miesiąc wcześniej założyciela tej firmy Janusza Filipiaka. Pruska od lat była związana z Comarchem, pełniąc różne funkcje. Jej kariera zwieńczona została powierzeniem jej sterów rodzinnej firmy przez radę nadzorczą.

W artykule przybliżono również postać Janusza Filipiaka, który przez 30 lat nieprzerwanie stał na czele Comarchu, czyniąc z niego lidera polskiego rynku IT. Filipiak był prawdziwym wizjonerem, który wniósł ogromny wkład w rozwój rodzimej branży informatycznej. Jego nagła śmierć to niepowetowana strata dla Comarchu i całej polskiej branży IT.

Przed nowym zarządem Comarchu na czele z Anną Pruską stoją teraz niełatwe wyzwania. Muszą oni utrzymać pozycję firmy na rynku i kontynuować jej rozwój w niepewnych czasach wojny i kryzysów. Mają ku temu odpowiednie kompetencje i wieloletnie doświadczenie w strukturach Comarchu.

Podsumowując, artykuł w sposób obszerny i wielowątkowy opisuje zmiany zachodzące w Comarchu po tragicznej śmierci Janusza Filipiaka. Ukazuje też nowe perspektywy rozwoju firmy pod wodzą Ann Pruskiej, która jest godną następczynią swojego wielkiego ojca.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły