Finanse

Czym jest dywidenda i kiedy inwestorzy mogą spodziewać się jej wypłaty?

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk05.12.20236 min.
Czym jest dywidenda i kiedy inwestorzy mogą spodziewać się jej wypłaty?

Dywidenda to dodatkowy dochód z kapitału dla akcjonariuszy i udziałowców. W artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest, jak obliczyć jej wysokość, kiedy można spodziewać się wypłaty oraz w jaki sposób jest opodatkowana.

Kluczowe wnioski:

 • Dywidenda to część zysku firmy, którą dzieli się z akcjonariuszami lub udziałowcami.
 • Wypłacana jest zwykle raz w roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na walnym zgromadzeniu.
 • Od dywidendy należy zapłacić 19% podatku, który potrąca spółka przed wypłatą środków.
 • Wysokość dywidendy na akcję podawana jest w uchwale o podziale zysku - aby obliczyć swoją dywidendę, mnożymy ją przez liczbę posiadanych akcji.
 • Niektóre spółki, jak banki czy firmy energetyczne, regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami

Czym jest dywidenda i kto ma do niej prawo?

Dywidenda to dodatkowy dochód dla akcjonariuszy i udziałowców, będący częścią zysku firmy, którym spółka postanawia się z nimi podzielić. Prawo do dywidendy przysługuje osobom posiadającym akcje lub udziały w spółkach kapitałowych, czyli:

 • akcjonariuszom w spółkach akcyjnych,
 • udziałowcom w spółkach z o.o.,
 • wspólnikom w spółkach komandytowo-akcyjnych.

Podstawowym warunkiem wypłaty dywidendy jest oczywiście osiągnięcie zysku przez spółkę w minionym roku obrotowym oraz podjęcie przez nią decyzji o podziale tego zysku. Trzeba jednak pamiętać, że wypłata dywidendy jest zupełnie dobrowolna i uzależniona od woli spółki.

Kto podejmuje decyzję o wypłacie dywidendy?

Decyzję o tym, czy wypłacić dywidendę i w jakiej wysokości, podejmują właściciele spółki, czyli akcjonariusze lub udziałowcy, głosując za odpowiednią uchwałą na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

Zazwyczaj dzieje się to po zakończeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy, kiedy wiadomo już, jaki zysk udało się spółce wypracować. Zysk ten może zostać przeznaczony w całości lub części do podziału między akcjonariuszy i udziałowców w formie dywidendy lub rozdysponowany w inny sposób.

Jak obliczyć wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję?

Wysokość dywidendy na akcję lub udział spółki jest określona w uchwale dotyczącej podziału zysku. Najczęściej podawana jest jako kwota przypadająca na jedną akcję lub udział. Każdy akcjonariusz czy udziałowiec może więc łatwo obliczyć, jaką dywidendę otrzyma - wystarczy pomnożyć podaną stawkę przez liczbę posiadanych akcji lub udziałów.

Na przykład, jeśli spółka zadeklarowała dywidendę na poziomie 2 zł na jedną akcję, posiadacz 50 akcji dostanie 100 zł dywidendy (po potrąceniu podatku).

Obliczając przewidywaną dywidendę, należy zawsze sprawdzić, jaka jest jej wysokość w przeliczeniu na jedną akcję zgodnie z uchwałą spółki. To podstawa do wyliczenia kwoty należnej konkretnemu inwestorowi.

Jak obliczyć stopę dywidendy?

Dla inwestorów przy wyborze akcji spółek dywidendowych bardzo ważny jest wskaźnik zwany stopą dywidendy. Pokazuje on, jaki procent zainwestowanego kapitału inwestor otrzyma z powrotem w postaci dywidendy.

Stopę dywidendy oblicza się następująco:

(wysokość dywidendy na 1 akcję / cena akcji w dniu ustalenia prawa do dywidendy) x 100%

Jeśli więc akcje spółki w dniu dywidendy kosztowały 100 zł, a dywidenda na akcję wyniosła 2 zł, stopa dywidendy wyniesie 2%. Im wyższa stopa dywidendy na tle innych spółek, tym bardziej atrakcyjna jest taka inwestycja dla inwestorów poszukujących regularnych dochodów.

Czytaj więcej: Co to jest cashback + jak działa zwrot gotówki | Przewodnik 2023

Kiedy następuje ustalenie prawa do dywidendy i jej wypłata w praktyce?

Aby otrzymać dywidendę z danej spółki, trzeba posiadać jej akcje lub udziały w ściśle określonym dniu, zwanym dniem ustalenia prawa do dywidendy. Jest on zawsze wyznaczony w uchwale o podziale zysku i wypada zazwyczaj kilka dni przed dniem wypłaty dywidendy.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy i udziałowców uprawnionych do otrzymania dywidendy
Dzień wypłaty dywidendy Dzień, w którym następuje przekazanie środków z tytułu dywidendy na rachunki akcjonariuszy i udziałowców

Z punktu widzenia inwestora kluczowe jest, aby kupić akcje spółki najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Tylko wtedy trafi na listę osób uprawnionych i otrzyma wypłatę w dniu dywidendy. Nie ma natomiast znaczenia, kiedy sprzeda akcje - prawa do dywidendy za dany rok nie przepadają.

W jaki sposób dokonywana jest wypłata dywidendy – gotówką czy przelewem?

Czym jest dywidenda i kiedy inwestorzy mogą spodziewać się jej wypłaty?

Co do zasady wypłata dywidendy następuje w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza lub udziałowca bądź gotówką z kasy spółki. Jednak coraz częściej spotykane są też alternatywne formy wypłaty:

 • w formie dodatkowych akcji zamiast środków pieniężnych (dywidenda akcyjna),
 • poprzez podwyższenie wartości nominalnej posiadanych akcji (split).

Warto sprawdzić w uchwale oraz ogłoszeniu spółki, w jakiej formie zostanie wypłacona dywidenda, aby móc się do niej odpowiednio przygotować.

Jak odbierać dywidendę?

Jeśli wypłata dywidendy ma formę przelewu bankowego, akcjonariusz lub udziałowiec musi uprzednio złożyć w spółce dyspozycję wskazującą numer rachunku. Często można to zrobić elektronicznie np. poprzez internetowy system dla inwestorów lub serwis transakcyjny biura maklerskiego.

Odbiór dywidendy gotówką w kasie wymaga natomiast osobistego stawiennictwa w siedzibie spółki w dniu wypłaty po okazaniu dokumentu tożsamości. Warto wcześniej uprzedzić spółkę o takim zamiarze.

Jak często spółki wypłacają dywidendy - raz czy kilka razy w roku?

Zdecydowana większość spółek giełdowych wypłaca dywidendę raz w roku, zwykle latem, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podjęciu stosownej uchwały przez walne zgromadzenie.

Zdarzają się jednak wyjątki od tej reguły:

 • Spółki wypłacające zaliczkowo dywidendę jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego - w takim przypadku dywidendy są dwie: zaliczkowa oraz zwyczajna,
 • Spółki decydujące się dodatkowo na wypłatę dywidendy z zysku z lat ubiegłych w trakcie roku,
 • Spółki za granicą, gdzie może obowiązywać inny tryb wypłaty dywidend niż w Polsce.

Dlatego zawsze warto sprawdzić harmonogram wypłaty dywidendy konkretnej spółki na jej stronie internetowej lub w serwisie biura maklerskiego.

Które spółki regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami?

Na GPW istnieje specjalny indeks WIG-DIV obejmujący spółki regularnie wypłacające dywidendę. W jego skład wchodzą m.in.:

 • Banki: PKO BP, Pekao, Santander,
 • Firmy ubezpieczeniowe: PZU, PZU Życie,
 • Firmy energetyczne i paliwowe: PKN Orlen, Lotos, PGNiG,
 • Firmy telekomunikacyjne: Orange Polska, Cyfrowy Polsat.

Spółki te co roku od wielu lat regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Pozwala to zaliczyć je do grona tzw. spółek dywidendowych, których akcje są atrakcyjną, długoterminową inwestycją dla inwestorów poszukujących stabilnych dochodów.

Czy od dywidendy pobierany jest podatek i jak się z niego rozliczyć?

Od dywidend pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych, potocznie zwany podatkiem Belki. Jest on potrącany przez spółkę przed przekazaniem środków akcjonariuszom i trafia do urzędu skarbowego.

Dlatego też na rachunki inwestorów wpływa już kwota dywidendy pomniejszona o należny podatek. Dobrą wiadomością jest to, że w przypadku osób fizycznych dywidenda nie musi być wykazywana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Jeśli dywidenda została pobrana przez biuro maklerskie, wówczas PIT jest automatycznie odprowadzany do urzędu skarbowego. Inwestorzy nie muszą martwić się rozliczeniami.

Inwestując w zagraniczne spółki dywidendowe, trzeba natomiast zwracać uwagę na ewentualną konieczność dopłaty różnicy podatku do wymaganych 19%. Wynika to z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi w Polsce.

Jak wygląda księgowanie wypłaty dywidendy w spółce z o.o.?

Wypłata dywidendy dla wspólników w spółce z o.o. wiąże się z następującymi zapisami księgowymi:

 1. Ujęcie zysku netto na koncie „Wynik finansowy”
 2. Przeksięgowanie zysku netto na konto „Rozliczenie wyniku finansowego”
 3. Zaksięgowanie podatku od wypłacanych dywidend (od osób fizycznych) na koncie „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
 4. Zaksięgowanie kwoty dywidendy na koncie rozrachunkowym z danym wspólnikiem:
  • Wn - kwota netto dywidendy do wypłaty
  • Wn - podatek potrącony od dywidendy
  • Ma - kwota brutto dywidendy należnej wspólnikowi

Dzięki temu transakcja wypłaty dywidendy znajdzie właściwe odzwierciedlenie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym spółki z o.o.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Jak skutecznie oszczędzać pieniądze? Praktyczny poradnik
FinanseJak skutecznie oszczędzać pieniądze? Praktyczny poradnik

W obecnych czasach, odpowiednie zarządzanie swoimi pieniędzmi jest bardzo ważne. Równie istotne jest posiadanie oszczędności, co wiele osób wciąż ignoruje. Uznać należy to za duży błąd, ponieważ odłożone pieniądze często mogą nas uratować w przypadku nieplanowanych, dużych wydatków. Z drugiej strony, oszczędności mogą posłużyć także jako sposób na realizację naszych planów życiowych, jak podróże, czy zakup nowego samochodu. Z tego względu, warto wiedzieć jak skutecznie odkładać pieniądze.

Odpowiedzialny hazard dla graczy: główne zasady
FinanseOdpowiedzialny hazard dla graczy: główne zasady

W świecie, gdzie technologia przenika nasze życie, nowe kasyna stają się częścią kultury hazardu. To więcej niż tylko szansa na szczęście - to emocjonująca przygoda. Wybór odpowiedniego kasyna, np. Magic365, oraz metody płatności mają kluczowe znaczenie. Przeanalizujemy popularne metody, ich zalety i wady, oraz podpowiemy, jak wybrać najlepszą opcję dopasowaną do Twoich potrzeb

Sekrety dotacji – jak otrzymać wsparcie finansowe na rozwój firmy?
FinanseSekrety dotacji – jak otrzymać wsparcie finansowe na rozwój firmy?

Prowadzenie własnej działalności można porównać do niekończącej się podróży, która czasem jest łatwa i przyjemna, a innym razem pełna wybojów i zakrętów. Zdarza się, że w pewnej chwili warto skręcić z głównej trasy i eksplorować nowy nieznany teren. W takiej sytuacji dotacja jest jak piąty bieg, który rozpędza biznes. Dowiedz się, z jakich form finansowania możesz skorzystać.