News

Dlaczego pomijane jest to pytanie ws. TVP?

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk26.12.20239 min.
Dlaczego pomijane jest to pytanie ws. TVP?

Dlaczego pomijane jest to pytanie ws. TVP? W debacie publicznej rzadko padają głosy na temat przyszłości Telewizji Polskiej po wyborach 2023 roku. Tymczasem jej dalsze finansowanie z budżetu państwa nie jest przesądzone. Nowy rząd będzie musiał podjąć decyzję, czy nadal wspierać TVP pieniędzmi podatników i jaką rolę mają odgrywać media publiczne. To ważny temat, bo dotyczy milionów Polaków, którzy codziennie oglądają programy TVP. Dlatego warto zastanowić się, dlaczego unika się dyskusji o przyszłości Telewizji Polskiej i jakie scenariusze są możliwe po przyszłorocznych wyborach.

Dlaczego nie padło pytanie o dalsze losy TVP?

W debacie publicznej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku bardzo rzadko padały głosy dotyczące przyszłości Telewizji Polskiej. Politycy unikali dyskusji na temat tego, czy TVP powinna być nadal finansowana z budżetu państwa i jaka rola ma przypaść mediom publicznym po zmianie władzy.

Tymczasem odpowiedź na to pytanie będzie kluczowa dla milionów Polaków, którzy codziennie oglądają programy TVP. Sposób finansowania telewizji publicznej z pieniędzy podatników od lat budzi kontrowersje, a po wyborach parlamentarnych może ulec zmianie.

Dlatego dziwić może, że żadne ugrupowanie polityczne nie zaprezentowało jasnego stanowiska w tej sprawie. Czy to oznacza, że nowy rząd zamierza utrzymać dotychczasowy model wsparcia dla TVP? A może szykuje się zasadnicza reforma mediów publicznych? Odpowiedź na te pytania jest kluczowa dla przyszłości telewizji.

Obawy przed odebraniem TVP widzom

Jak tłumaczy ekonomista Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, politycy obawiają się zapowiedzieć radykalne cięcia w finansowaniu TVP. Uważają bowiem, że widzowie mogliby odebrać to jako pozbawienie ich telewizji publicznej i ograniczenie pluralizmu mediów.

- Ludzie pomyślą, "no tak, zabrali nam TVP, zostały tylko media prywatne" – przestrzega ekspert na łamach Wirtualnej Polski.

Dlatego przed wyborami żadne ugrupowanie nie chciało jasno opowiedzieć się za odejściem od dotowania TVP z budżetu państwa. Kwestia finansowania telewizji publicznej stała się wręcz tematem tabu w kampanii wyborczej.

Przyszłość finansowania TVP po 2023 roku

Choć politycy unikali deklaracji ws. przyszłości TVP, to po wyborach będą musieli rozstrzygnąć ten problem. Utrzymanie obecnego modelu finansowania telewizji publicznej z pieniędzy podatników nie jest bowiem przesądzone.

Nowy rząd może zdecydować się na reformę mediów publicznych i stopniowe wygaszanie dotacji budżetowych dla TVP. Takie rozwiązanie popiera część ekspertów i organizacji monitorujących funkcjonowanie nadawcy.

Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę opinie widzów TVP, dla których cięcia w finansowaniu mogą oznaczać pozbawienie dostępu do telewizji publicznej. Tu potrzebne byłoby przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych.

Różne opcje reformy TVP

Jak wskazuje Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, zmiany dotyczące TVP powinny zostać ujęte w ustawie budżetowej na 2025 rok. Jego zdaniem, przyszłoroczny budżet powinien zawierać konkretne i przejrzyste zapisy określające nowy model finansowania nadawcy.

Możliwe rozwiązania to m.in. stopniowe zmniejszanie dotacji dla TVP przy jednoczesnym zwiększaniu wpływów z abonamentu RTV oraz przychodów komercyjnych. Docelowo telewizja mogłaby stać się samowystarczalna finansowo.

Innym pomysłem jest utworzenie odrębnego funduszu na rzecz mediów publicznych, który byłby zasilany z różnych źródeł i rozdzielany według jasnych zasad. Pozwoliłoby to ograniczyć wpływ polityków na finansowanie TVP i radiowych rozgłośni publicznych.

Czytaj więcej: Donald Tusk premierem. Nowy rząd zaprzysiężony już oficjalnie

Czy TVP przestanie być finansowana z budżetu państwa?

Czy po wyborach parlamentarnych TVP straci dotację z budżetu państwa, która w 2023 roku wyniosła blisko 2 mld zł? Większość komentatorów spodziewa się reformy finansowania telewizji publicznej.

Jednak ze względu na silne poparcie społeczne dla TVP, zwłaszcza wśród starszych widzów, radykalne cięcia mogą być trudne do przeprowadzenia. Dlatego bardziej prawdopodobne wydaje się stopniowe zmniejszanie udziału środków budżetowych w finansowaniu nadawcy.

Ostateczny kształt reformy TVP zależy od ustaleń koalicyjnych nowej władzy. Kluczowe znaczenie będzie miało stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy, który może zawetować zmiany niekorzystne z perspektywy obecnego obozu władzy.

Głosy za utrzymaniem dotacji dla TVP

Nie brakuje także zwolenników utrzymania dotychczasowego, hojnego finansowania TVP z pieniędzy podatników. Taki pogląd prezentuje m.in. publicysta Telewizji Polskiej Samuel Pereira, który przekonuje, że cięcia budżetowe zaszkodziłyby nadawcy.

Podobne stanowisko wyraził ostatnio wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jego zdaniem środki przekazywane obecnie dla TVP i Polskiego Radia są „w sam raz”.

Widać zatem, że mimo zmiany władzy, utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania telewizji publicznej wciąż pozostaje możliwe. Będzie to jednak zależało od układu sił politycznych w nowym parlamencie.

Jaka reforma czeka media publiczne po 2023 roku?

Dlaczego pomijane jest to pytanie ws. TVP?

Poza zmianami w finansowaniu, po wyborach parlamentarnych możliwa jest także głębsza reforma mediów publicznych. Jej zakres zależy od decyzji nowego rządu oraz poparcia politycznego dla takich zmian.

Jak wynika z wypowiedzi niektórych polityków opozycji, planowana reforma TVP i Polskiego Radia miałaby objąć przede wszystkim strukturę zarządzania tymi instytucjami.

Budżet na 2025 rok powinien być konkretny, przejrzysty, zrozumiały, bez żadnych politycznych wrzutek. Powinno się to wiązać z reformą całego zarządzania mediami publicznymi – uważa ekonomista Jan Oleszczuk-Zygmuntowski.

Chodzi m.in. o wprowadzenie rad nadzorczych i zarządów, które byłyby niezależne od wpływów polityków. Obecnie władze TVP i zarządy spółek mediów publicznych są powoływane przez ministra aktywów państwowych lub kulturę. Taki system upolitycznia media publiczne.

Ustawa o mediach publicznych

Kolejnym postulatem jest przygotowanie osobnej ustawy o mediach publicznych, która w sposób kompleksowy regulowałaby zasady ich funkcjonowania. Obowiązujące obecnie przepisy są rozproszone i nie gwarantują niezależności oraz pluralizmu.

Nowa ustawa mogłaby także zagwarantować niezbędne finansowanie dla TVP i Polskiego Radia niezależnie od zmian politycznych. Pozwoliłoby to uniknąć dramatycznych cięć budżetowych po każdych wyborach.

Warto jednak zauważyć, że sam pomysł wprowadzenia ustawy medialnej nie jest nowy i pojawiał się już w przeszłości. Kluczowe znaczenie będzie miała zatem konkretna treść ewentualnej ustawy oraz poparcie polityków dla jej przyjęcia.

Jaki model finansowania TVP po wyborach 2023?

Przyszły model finansowania Telewizji Polskiej wciąż pozostaje niewiadomą. Biorąc pod uwagę zapowiedzi polityków opozycji, można spodziewać reformy mającej na celu uniezależnienie mediów publicznych od wpływów politycznych.

Obecny model Dotacja z budżetu państwa + wpływy z abonamentu RTV + przychody z reklam
Proponowane zmiany Stopniowe zmniejszanie dotacji przy większych wpływach z abonamentu i reklam

Jak pokazuje tabela, obecny model finansowania TVP opiera się głównie na bezzwrotnej dotacji z budżetu państwa. Do tego dochodzą niewielkie przychody z abonamentu RTV oraz z emisji reklam.

Tymczasem po wyborach 2023 ten model może się zmienić. Większość komentatorów spodziewa się stopniowego zmniejszenia udziału środków budżetowych. Równocześnie zwiększyć miałyby się wpływy z abonamentu (po rozszerzeniu obowiązku płacenia) oraz przychody z reklam.

Dylematy związane z finansowaniem

Należy jednak pamiętać, że każda zmiana modelu finansowania TVP niesie ze sobą pewne dylematy. Z jednej strony chodzi o ograniczenie uzależnienia od polityków. Z drugiej - trzeba mieć na uwadze oczekiwania widzów i pracowników telewizji.

Dlatego kluczowe jest opracowanie rozwiązań, które zapewnią funkcjonowanie TVP i realizację jej misji bez nadmiernej ingerencji władz, ale też bez gwałtownego ograniczenia możliwości nadawania atrakcyjnych programów.

Co z finansami TVP zapisze budżet na 2025 rok?

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, rząd już zaczął pracę nad projektem budżetu na 2025 rok. W ciągu kilku miesięcy powinien on trafić do Sejmu i zostać uchwalony najpóźniej do końca bieżącego roku.

W budżecie na 2025 r. z pewnością znajdą się zapisy dotyczące finansowania Telewizji Polskiej. Bardzo możliwe, że dotacja dla TVP zostanie nieco zmniejszona w porównaniu do rekordowego poziomu w 2023 r.

Jednocześnie na stołku prezydenta nadal zasiada Andrzej Duda, który zapowiedział możliwość zawetowania ustawy budżetowej. A obóz Zjednoczonej Prawicy opowiada się za utrzymaniem dotychczasowego finansowania TVP.

W związku z tym wszystkie scenariusze są możliwe – od niewielkich cięć pozostawiających TVP w dobrej kondycji finansowej, po radykalną obniżkę dotacji zmuszającą nadawcę do szukania oszczędności.

Ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu pokaże, jakie są plany nowego rządu wobec Telewizji Polskiej i na ile poważnie podchodzi do zapowiadanych reform mediów publicznych.

Podsumowanie

W moim artykule poruszyłem kwestię finansowania Telewizji Polskiej, która była pomijana w debacie publicznej przed wyborami w 2023 roku. Przyjrzałem się możliwym scenariuszom dotyczącym przyszłości TVP po zmianie władzy i wpływie ewentualnej reformy na funkcjonowanie nadawcy.

Zaznaczyłem, że decyzja nowego rządu w sprawie utrzymania, zmniejszenia lub zniesienia dotacji budżetowej dla TVP będzie miała kluczowe znaczenie dla milionów widzów oraz finansowania programów telewizji publicznej. Omówiłem różne opcje reformy, od stopniowego przechodzenia na samofinansowanie po utrzymanie dotychczasowego modelu wsparcia.

Podkreśliłem, że ważnym elementem zapowiadanych zmian mają być działania zmierzające do uniezależnienia TVP od wpływów politycznych i zagwarantowania pluralizmu. Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę obawy pracowników telewizji i jej widzów przed radykalnym obcięciem budżetu.

Na koniec zaznaczyłem, że szczegóły reformy mediów publicznych powinny zostać ujęte w ustawie budżetowej na 2025 rok. Jej ostateczny kształt pokaże, jakie są faktyczne plany nowego rządu względem Telewizji Polskiej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły