News

Gazprom domaga się arbitrażu z Europol Gazem. Trwa walka o miliardy.

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk06.03.20248 min.
Gazprom domaga się arbitrażu z Europol Gazem. Trwa walka o miliardy.

Gazprom domaga się arbitrażu z Europol Gazem. Konflikt ten obrósł już wielomiliardowymi roszczeniami i grozi przeistoczyć się w prawdziwą wojnę na polu prawnym. Rosyjski gigant gazowy pozwał polską spółkę przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, żądając ogromnych odszkodowań. Tymczasem Polska, przejmując udziały Gazpromu w Europol Gazie, wymierzyła kolejny cios w rosyjskie interesy. Spór potęguje napięcia związane z przerwaniem dostaw gazu do Europy.

Przejęcie przez Polskę udziałów Gazpromu w Europol Gazie

W ostatnim czasie doszło do bezprecedensowego przejęcia udziałów Gazpromu w polskiej spółce Europol Gaz przez polskie władze. Był to krok bez precedensu, ale uzasadniony interesem narodowym i potrzebą ochrony bezpieczeństwa energetycznego kraju. Minister Rozwoju i Technologii podjął decyzję o przejęciu całości akcji rosyjskiego giganta w Europol Gazie, ustalając jednocześnie odszkodowanie w wysokości 787 milionów złotych.

Kluczowym czynnikiem, który zadecydował o tak radykalnym posunięciu, była inwazja Rosji na Ukrainę. Rząd polski postanowił w ten sposób uderzyć w rosyjskie interesy i odebrać Kremlowi środki, które mogłyby posłużyć do finansowania wojny. Decyzja ta była formą sankcji ekonomicznej nałożonej na Federację Rosyjską i podmioty z nią powiązane, co miało na celu zniechęcić ją do dalszej agresji.

Okoliczności i uzasadnienie przejęcia

Przejęcie udziałów Gazpromu w Europol Gazie nastąpiło w październiku 2023 roku i było uzasadnione "interesem społecznym", który minister utożsamił z ochroną ważnego interesu publicznego, ochroną interesu ekonomicznego państwa oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Był to ruch obliczony na ograniczenie wpływów rosyjskich w polskim sektorze energetycznym i wzmocnienie niezależności energetycznej Polski.

Przed październikiem 2022 roku Gazprom posiadał 48% akcji w Europol Gazie, a pozostałe 52% było kontrolowane przez Orlen (po przejęciu PGNiG). Jednak już od listopada 2022 roku udziały rosyjskiego giganta były objęte zarządem przymusowym, a prawa z nich wynikające i wypłaty dywidend pozostawały zamrożone od kwietnia 2022 roku.

Spór Gazpromu z Europol Gazem przed Trybunałem Arbitrażowym

W odpowiedzi na przejęcie swoich udziałów w Europol Gazie przez Polskę, Gazprom zdecydował się na desperacką próbę odzyskania kontroli nad tą strategiczną spółką. Rosyjski gigant gazowy złożył pozew przeciwko Europol Gazowi przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, żądając ogromnych odszkodowań i długów.

Według doniesień medialnych, Gazprom domaga się od Europol Gazu zapłaty ponad 6,2 miliardów złotych tytułem odszkodowań i zaległych należności. Jest to kwota astronomiczna, która pokazuje skalę sporu gazowego między tymi dwiema firmami oraz determinację Rosjan do odzyskania swoich wpływów w polskim sektorze energetycznym.

Spór Gazpromu z Europol Gazem przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie to prawdziwa gra o miliardy. Stawką jest nie tylko ogromne odszkodowanie, ale także przyszłość dostaw gazu do Polski i całej Europy.

Postępowanie arbitrażowe w tej sprawie jest niezwykle istotne, ponieważ jego wynik może mieć daleko idące konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i całego regionu. Obserwatorzy spodziewają się długiej i zażartej batalii prawnej, w której żadna ze stron nie zamierza ustąpić.

Czytaj więcej: Limit amortyzacji dla środka trwałego - od jakiej kwoty?

Rola Gazociągu Jamalskiego w konflikcie Gazprom-Europol Gaz

Kluczowym elementem w całym sporze między Gazpromem a Europol Gazem jest Gazociąg Jamalski, który stanowi główną arterię przesyłową rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. Ten gazociąg o długości 4196 km łączy złoża gazu ziemnego w północnej Rosji z odbiorcami w Niemczech, biegnie przez Białoruś i Polskę.

Europol Gaz jest właścicielem polskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego, co czyni tę spółkę niezwykle istotnym graczem w całym konflikcie. Utrata kontroli nad tą kluczową infrastrukturą przesyłową byłaby dla Gazpromu ogromnym ciosem i dlatego Rosjanie zrobią wszystko, aby jej nie dopuścić.

Długość Gazociągu Jamalskiego 4196 km
Przebieg Rosja (3000 km) - Białoruś (575 km) - Polska (680 km)
Właściciel odcinka w Polsce Europol Gaz

Kontrola nad Gazociągiem Jamalskim daje ogromną przewagę w negocjacjach i sporze prawnym. Dlatego przejęcie udziałów Gazpromu w Europol Gazie przez Polskę było ruchem obliczonym na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej naszego kraju.

Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Niemiec

Zdjęcie Gazprom domaga się arbitrażu z Europol Gazem. Trwa walka o miliardy.

Warto przypomnieć, że w kwietniu 2022 roku Gazprom zdecydował się na drastyczny krok i wstrzymał dostawy gazu do Polski, w tym przez Gazociąg Jamalski. Pretekstem do tej decyzji była odmowa PGNiG zapłaty za gaz w rublach zgodnie z żądaniami Kremla.

  • W kwietniu 2022 roku Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski
  • Powodem była odmowa PGNiG zapłaty w rublach
  • Wcześniej, pod koniec 2021 roku, ustał tranzyt gazu do Niemiec Gazociągiem Jamalskim
  • W maju 2022 roku Gazprom ogłosił, że nie będzie już wykorzystywał tej nitki przesyłowej

Ten jednostronny krok Gazpromu pokazał, jak łatwo Rosja może wykorzystywać dostawy gazu jako narzędzie nacisku politycznego i szantażu. Dla Polski była to lekcja, która uświadomiła konieczność dywersyfikacji źródeł dostaw i uniezależnienia się od rosyjskiego surowca.

Zarząd przymusowy nad udziałami Gazpromu w Europol Gazie

Jeszcze przed formalnym przejęciem udziałów Gazpromu w Europol Gazie, polski rząd zdecydował się na wprowadzenie zarządu przymusowego nad tymi akcjami. Miało to miejsce już w listopadzie 2022 roku i było reakcją na agresywną politykę Kremla.

Następnie, w kwietniu 2022 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję o zamrożeniu wszystkich praw wynikających z akcji Gazpromu w Europol Gazie, w tym prawa do dywidend. Były to kroki przygotowawcze, które utorowały drogę do całkowitego przejęcia tych udziałów przez Polskę.

Skutki zarządu przymusowego

Zarząd przymusowy nad akcjami Gazpromu w Europol Gazie oznaczał, że rosyjski koncern stracił możliwość swobodnego decydowania o losach tej strategicznej spółki. Jego prawa właścicielskie zostały drastycznie ograniczone, co była sygnałem ze strony władz polskich, że nie będą tolerować dalszego wzmacniania rosyjskich wpływów w kluczowych sektorach gospodarki.

Ten krok spotkał się z gwałtowną reakcją Kremla, który zarzucił Polsce złamanie umów międzynarodowych i gróźb retorsjami. Jednak polskie władze były zdeterminowane, aby za wszelką cenę zabezpieczyć interesy narodowe i osłabić rosyjski monopol na dostawy gazu.

Orlen przejmuje kontrolę nad Gazociągiem Jamalskim

W następstwie przejęcia udziałów Gazpromu w Europol Gazie przez Polskę, koncern Orlen stał się de facto głównym właścicielem i operatorem polskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego. Jest to ogromny sukces dla tego przedsiębiorstwa, które znacząco umocniło swoją pozycję na rynku energetycznym.

Kontrola nad tą kluczową infrastrukturą przesyłową daje Orlenowi bezprecedensową przewagę w negocjacjach z dostawcami gazu, a także zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Koncern ten będzie mógł teraz w pełni decydować o przepływie surowca przez terytorium naszego kraju i kierunkach jego dalszej dystrybucji.

Udział Orlenu w Europol Gazie przed przejęciem 52% (48% bezpośrednio, 4% przez Gas Trading)
Udział Gazpromu w Europol Gazie przed przejęciem 48%
Udział Orlenu po przejęciu 100%

Warto zauważyć, że Orlen zgłosił zamiar przejęcia Europol Gazu już w październiku 2023 roku i uzyskał na tę transakcję zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Krok ten ostatecznie zrealizował polski plan uniezależnienia się od rosyjskiego gazu i wpływów Gazpromu.

Podsumowanie

Konflikt między Gazpromem a Europol Gazem nabrał ogromnych rozmiarów, przeistaczając się w prawdziwą grę o miliardy. Rosyjski gigant gazowy wytoczył ciężkie działa, wszczynając arbitraż przed Trybunałem w Sztokholmie i domagając się ogromnych odszkodowań od polskiej spółki. Z drugiej strony Polska zdecydowała się odebrać Gazpromowi udziały w Europol Gazie, co tylko dolało oliwy do ognia w tym sporze gazowym.

Stawką w tej bezprecedensowej batalii prawnej jest nie tylko przyszłość dostaw gazu do Europy, ale także kontrola nad kluczową infrastrukturą przesyłową, jaką jest Gazociąg Jamalski. Wraz z przejęciem Europol Gazu przez Orlen, to właśnie polska firma zyskała pełną kontrolę nad tym gazociągiem, odbierając Gazpromowi jedną z najważniejszych dróg eksportu błękitnego paliwa na Zachód. Tego sporu nie da się łatwo rozstrzygnąć i zapowiada się zażarta gra, której stawką są miliardy złotych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ponownie w tarapatach! Prokuratura podjęła działania
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Budżet na wstrzymaniu? Minister finansów zabiera głos
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski ChatGPT już działa. Jak wypadł jego debiut?
NewsPolski ChatGPT już działa. Jak wypadł jego debiut?

"polski chatgpt Bielik, rodzimy model AI oparty na języku polskim, zadebiutował z kilkoma potknięciami. Jego twórcy przyznają, że ograniczona baza danych stanowi wyzwanie dla stworzenia w pełni funkcjonalnego polskiego chatbota"