Giełdy

Indeks giełdowy WIG20 - lista spółek i informacje

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska22.01.20247 min.
Indeks giełdowy WIG20 - lista spółek i informacje

Indeks giełdowy WIG20 - Co to jest? To główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, obrazujący koniunkturę na polskim rynku akcji. Obejmuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym rynku GPW.

Kluczowe wnioski:
 • Indeks WIG20 jest najważniejszym benchmarkiem dla inwestorów na GPW i odzwierciedla kondycję polskiej gospodarki.
 • W skład WIG20 wchodzą blue chipy czyli największe spółki o dużej kapitalizacji i płynności.
 • Wartość WIG20 zależy od wyników finansowych i koniunktury w spółkach wchodzących w jego skład.
 • Analiza historycznych wartości WIG20 pozwala prognozować trendy na polskim rynku akcji.
 • Porównanie WIG20 z innymi indeksami umożliwia ocenę atrakcyjności inwestycyjnej GPW.

Indeks giełdowy WIG20 - geneza i historia

Indeks WIG20 został utworzony 16 kwietnia 1994 roku jako główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zastąpił on wcześniejszy indeks WIG, obejmując 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym rynku GPW.

WIG20 od samego początku pełnił funkcję najważniejszego benchmarku dla inwestorów na polskim rynku kapitałowym. Jego wartość odzwierciedla koniunkturę i nastroje panujące na GPW oraz stan polskiej gospodarki.

Przez ponad 25 lat istnienia indeks WIG20 przeszedł razem z polską gospodarką przez wiele wzlotów i upadków. Największe historyczne maksimum osiągnął on 5 lipca 2007 roku, sięgając poziomu 4003,31 pkt. Z kolei historyczne minimum odnotowano 12 marca 2003 roku na poziomie 973,06 pkt.

Kryzysy na rynkach finansowych

indeks giełdowy wig20, podobnie jak inne indeksy giełdowe na świecie, przechodził trudne chwile podczas globalnych kryzysów finansowych. Szczególnie bolesne okazały się załamania z lat 2002-2003 oraz 2008-2009, kiedy to WIG20 tracił nawet kilkadziesiąt procent wartości.

Mimo tych turbulencji, wig20 cały czas pozostaje kluczowym punktem odniesienia dla inwestorów lokujących swój kapitał na GPW. Jego analiza pozwala obserwować rozwój i koniunkturę polskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Indeks giełdowy WIG20 - skład i zasady doboru spółek

W skład indeksu wig20 lista spółek wchodzi 20 spółek akcyjnych notowanych na głównym rynku GPW, które spełniają kryteria ustalone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Są to przede wszystkim wymogi dotyczące kapitalizacji rynkowej (minimum 1 mld zł), udziału akcji znajdujących się w wolnym obrocie giełdowym (co najmniej 10%) oraz odpowiedniej płynności akcji mierzonej wartością obrotów.

Dominacja dużych banków i spółek paliwowych

W praktyce w składzie indeksu giełdowego wig20 dominują akcje dużych polskich banków, takich jak PKO BP, Pekao czy Santander oraz spółek z branży surowcowej, na czele z PKN Orlen i Grupą Lotos. Duży udział mają także akcje Cyfrowego Polsatu, Dino Polska oraz Allegro.

Skład indeksu WIG20 ulega rewizjom co kwartał, aby odzwierciedlać zmiany zachodzące na giełdzie. Rotacja spółek w indeksie zapewnia utrzymanie jego reprezentatywności dla całego rynku akcji.

Największy udział w WIG20 (stan na 01.2023) PKO BP - 14,90%
PKN Orlen - 12,52% Pekao - 10,11%

Czytaj więcej: Przelewy w mbanku - Szybkie, bezpieczne i wygodne usługi przelewowe

Indeks giełdowy WIG20 - jak jest obliczany i aktualizowany

Wartość indeksu giełdowego WIG20 jest wyliczana w oparciu o bieżące kursy akcji spółek wchodzących w jego skład oraz ich udział w indeksie mierzony kapitalizacją.

Im wyższa jest kapitalizacja danej spółki w indeksie, tym większy ma ona wpływ na jego ostateczny poziom. Dlatego kursy akcji takich spółek jak PKO BP czy PKN Orlen mają kluczowe znaczenie dla wartości całego indeksu WIG20.

System Fixing

WIG20 jest indeksem ciągłym, którego wartość jest wyliczana i publikowana w czasie rzeczywistym w trakcie trwania sesji giełdowej. Jednak dla celów rozliczeniowych przyjęto system tzw. fixingu, według którego ostateczny kurs indeksu WIG20 ustalany jest o godz. 17:20.

Ten ostatni kurs dnia jest branany pod uwagę przy wyliczaniu stóp zwrotu funduszy indeksowych odwzorowujących WIG20. Jest on również podstawą do wyznaczania ceny rozliczeniowej dla instrumentów pochodnych bazujących na tym indeksie.

Indeks giełdowy WIG20 - analiza zachowania historycznego

Indeks giełdowy WIG20 - lista spółek i informacje

wig20 lista spółek oraz jego historyczny przebieg i osiągane poziomy stanowią ważny punkt odniesienia dla analityków rynku i zarządzających funduszami. Analiza danych historycznych pozwala lepiej rozumieć zachowanie rynku akcji i formułować prognozy na przyszłość.

Przeglądając wykresy historyczne WIG20 w różnych okresach, można dostrzec charakterystyczne wzorce zachowania indeksu np. w okresie przedświątecznym (tzw. Ralle Klausowe) oraz cykliczność korekt i fazy hossy.

Porównanie rocznych stóp zwrotu

Ciekawym ćwiczeniem analitycznym jest porównywanie rocznych stóp zwrotu na przestrzeni wielu lat. Pozwala to ocenić jak zmieniała się średnia stopa zwrotu z tego indeksu oraz zmienność tych stóp zwrotu między poszczególnymi latami.

 • Średnia roczna stopa zwrotu WIG20 w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 3,1%.
 • Zaś w ciągu ostatnich 5 lat średnia stopa zwrotu wyniosła -1,3%.

Pokazuje to, jak trudno jest osiągać stabilne i powtarzalne stopy zwrotu z tego indeksu w dłuższych okresach czasowych.

Indeks giełdowy WIG20 - porównanie z innymi indeksami giełdowymi

Analizując WIG20, warto również porównywać jego zachowanie na tle innych indeksów giełdowych w kraju i na świecie. Pozwala to lepiej zrozumieć specyfikę polskiego rynku akcji oraz ocenić jego siłę lub słabość na tle rynków rozwiniętych czy wschodzących.

Przykładowo, porównując stopy zwrotu WIG20 z amerykańskim S&P 500 można zauważyć, że polski rynek akcji cechuje się z reguły większą zmiennością i amplitudą wahań. Z drugiej strony w trendach wzrostowych potrafi dostarczać wyższych stóp zwrotu niż rynki dojrzałe.

Indeks giełdowy WIG20 - prognozy i perspektywy na przyszłość

Kierunek i tempo zmian indeksu WIG20 w nadchodzących miesiącach i latach pozostaje otwartą kwestią. W dużej mierze zależeć one będą od czynników globalnych - przede wszystkim koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie oraz decyzji banków centralnych w zakresie stóp procentowych.

Niemniej po okresie spadków i dekoniunktury z 2022 roku, w perspektywie średnioterminowej rynek oczekuje poprawy nastrojów i wzrostów indeksu WIG20. Według prognoz maklerów indeks ten może zyskać 10-15% do końca 2023 roku.

Kluczowe znaczenie dla realizacji tego scenariusza będzie miała poprawa sytuacji gospodarczej w Europie, stabilizacja inflacji oraz utrzymywanie przez NBP relatywnie wysokiego oprocentowania lokat i depozytów, przyciągającego kapitał inwestorów indywidualnych na rynek akcji.

Podsumowanie

Indeks giełdowy WIG20 od ponad 25 lat stanowi najważniejszy punkt odniesienia dla inwestorów lokujących swój kapitał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego wartość w bezpośredni sposób odzwierciedla koniunkturę panującą na polskim rynku akcji i stan rodzimej gospodarki.

Skład indeksu giełdowego wig20 tworzą akcje 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym parkiecie GPW. Są to przede wszystkim duże banki, spółki z branży paliwowej i surowcowej oraz reprezentanci sektora nowych technologii i e-commerce.

wig20 lista spółek ulega okresowym rewizjom, aby zapewnić reprezentatywność indeksu i odzwierciedlenie zmian zachodzących na rynku akcji. Niemniej w długim terminie to właśnie kursy blue chipów z tej listy wyznaczają kierunek całego indeksu WIG20.

Przeglądając historyczne notowania oraz analizując zachowanie WIG20 na tle innych indeksów, inwestorzy mogą lepiej rozumieć charakterystykę i perspektywy polskiego parkietu. Pozwala to podejmować trafniejsze decyzje inwestycyjne i minimalizować ryzyko.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Bessa na giełdzie: znaczenie dla inwestorów i rynku
GiełdyBessa na giełdzie: znaczenie dla inwestorów i rynku

Dowiedz się, co to jest bessa na giełdzie i jakie ma znaczenie dla inwestorów i rynku. Poznaj przyczyny bessy, jej skutki oraz strategie zarządzania ryzykiem w czasie spadków cen. Sprawdź, kiedy bessa jest zdrową korektą, a kiedy sygnałem kryzysu.