News

Inflacja w strefie euro: Najnowsze dane o wzroście cen.

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk01.02.20248 min.
Inflacja w strefie euro: Najnowsze dane o wzroście cen.

Inflacja w strefie euro nadal stanowi wyzwanie, jednak najnowsze dane Eurostatu wskazują na pewne oznaki stabilizacji. W styczniu zharmonizowany indeks cen HICP obniżył się do 2,8 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. względem grudnia. Dodatkowo w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek cen o 0,4 proc. Optymizmem napawa także tempo wzrostu inflacji bazowej, która zwolniła do 3,3 proc. rdr. Mimo poprawy, sytuacja gospodarcza strefy euro pozostaje niepewna, a Niemcy zmagają się z recesją.

Luty 2024 - inflacja HICP na poziomie 2,8 proc.

Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła w lutym 2024 roku 2,8 proc. w ujęciu rocznym. Jest to spadek w porównaniu do grudnia 2023, kiedy to wskaźnik ten sięgał poziomu 2,9 proc. Optymistyczny jest zatem fakt, że inflacja wyhamowała po ostatnich miesiącach wzrostów.

Warto zaznaczyć, że inflacja HICP odzwierciedla zmiany cen we wszystkich krajach strefy euro, dostarczając porównywalnych danych dla całej gospodarki eurolandu. Jej spadek to zatem sygnał, że presja inflacyjna nieco zelżała zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w poszczególnych krajach wspólnej waluty.

Niemniej jednak ostudzenie euforii jest konieczne - 2,8 proc. wciąż oznacza relatywnie wysoką inflację, znacznie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego. Nie można więc mówić o znaczącym postępie, a jedynie o pierwszych oznakach stabilizacji. Kluczowe będzie utrzymanie tego trendu w kolejnych miesiącach.

Przyczyny spadku inflacji HICP

Za obniżenie inflacji HICP może odpowiadać kilka czynników. Przede wszystkim hamujący wpływ na wzrost cen mają obniżki cen energii, które były głównym motorem napędowym inflacji w 2022 roku. Ponadto na rynkach światowych tanieją surowce, a presja płacowa nieco zelżała. Po stronie popytowej konsumpcja hamuje w związku z niepewną sytuacją gospodarczą, ograniczając presję inflacyjną.

Spadek inflacji bazowej w lutym do poziomu 3,3 proc. również zasługuje na uwagę, gdyż pokazuje, że procesy inflacyjne łagodnieją także w przypadku cen poza energią i żywnością.

Roczny spadek inflacji o 0,1 pkt. proc.

Jak już wspomniano, lutowy odczyt inflacji HICP na poziomie 2,8 proc. oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. w ujęciu rocznym. Jeszcze w grudniu 2023 roku bowiem wskaźnik ten sięgał 2,9 proc. rdr. Choć obniżka wydaje się niewielka, to jednak ważny jest kierunek tej zmiany.

Nie można jeszcze definitywnie orzec, że mamy do czynienia z trwalszą tendencją spadkową w obszarze inflacji. Niemniej po wielu miesiącach nieprzerwanych wzrostów, pierwszy sygnał o wyhamowaniu podwyżek cen napawa umiarkowanym optymizmem. Oznacza to, że scenariusz utrwalenia wysokiej inflacji nie musi się ziścić.

Grudzień 2023 2,9%
Luty 2024 2,8%

Wykres pokazuje, że inflacja HICP zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. między grudniem 2023 a lutym 2024 roku. Choć zmiana niewielka, może zapowiadać pozytywny trend.

Czytaj więcej: Zapytał o wpływ 60 tys. kwoty wolnej na budżet. Oto co usłyszał

Styczniowy spadek cen o 0,4 proc. mdm

Kolejnym optymistycznym sygnałem dotyczącym inflacji w strefie euro jest spadek cen o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. Tak duża skala spadku świadczy o tym, że w styczniu presja inflacyjna istotnie zelżała. Obniżki cen objęły wiele kategorii towarów i usług, a nie tylko te najbardziej wrażliwe na wahania sezonowe.

Styczniowe obniżki napawają większym optymizmem niż minimalny roczny spadek, ponieważ pokazują wyraźne odwrócenie dotychczasowego trendu w ujęciu miesięcznym. Jeśli tendencja spadkowa utrzyma się także w lutym i w kolejnych miesiącach, może to zapowiadać powrót inflacji w okolice celu EBC na poziomie 2 proc.

Wpływ obniżek cen energii

Za styczniowy spadek cen odpowiadają przede wszystkim niższe ceny energii, która drożała w poprzednich miesiącach z powodu wojny w Ukrainie i embarga na rosyjskie surowce. Obecnie jednak sytuacja uległa poprawie - m.in. dzięki łagodniejszej zimie i zapełnionym magazynom gazu.

Niemniej w kolejnych miesiącach kluczowe będzie utrzymanie trendu spadkowego także w przypadku pozostałych kategorii dóbr i usług. Tylko wtedy można mówić o trwalszym uspokojeniu procesów inflacyjnych.

Inflacja bazowa w dół do 3,3 proc. rdr

Inflacja w strefie euro: Najnowsze dane o wzroście cen.

Jednym z najbardziej budujących sygnałów w kontekście walki z inflacją w strefie euro jest spadek inflacji bazowej do poziomu 3,3 proc. rdr. Parametr ten nie uwzględnia cen żywności i energii, które są najbardziej zmienne, a skupia się na trwalszych tendencjach cenowych.

Obniżenie inflacji bazowej świadczy o tym, że presja inflacyjna zelżała także w przypadku bardziej stabilnych składników koszyka inflacyjnego. To z kolei zwiększa szanse na powrót inflacji HICP do celu Europejskiego Banku Centralnego wynoszącego 2 proc. w średnim terminie.

Wpływ mniejszej presji płacowej i popytowej

Za spadkiem inflacji bazowej mogą stać przede wszystkim: złagodzenie presji płacowej na tle spowolnienia gospodarczego, niższy popyt konsumencki w obliczu niepewności oraz taniejące surowce i koszty transportu na rynkach światowych.

Jeśli powyższe czynniki utrzymają się także w kolejnych miesiącach, może to skutkować dalszymi spadkami bazowej miary inflacji oraz w efekcie - obniżeniem wskaźnika HICP.

Indeks PMI dla strefy euro w górę do 46,6 pkt.

Oprócz danych dotyczących inflacji, istotne są również wskaźniki aktywności gospodarczej. Z tego punktu widzenia pozytywne jest odbicie indeksu PMI dla przemysłu strefy euro do 46,6 pkt., z 44,3 pkt. odnotowanych w grudniu 2022 roku.

Wprawdzie odczyt wciąż znajduje się poniżej neutralnego progu 50 pkt., co oznacza dalsze kurczenie się sektora produkcyjnego eurolandu, jednak mniejsza skala spadku może być sygnałem zbliżającego się dna spowolnienia.

Wpływ poprawy nastrojów przedsiębiorców

Za odbiciem indeksu PMI mogą stać lepsze nastroje wśród menedżerów firm przemysłowych, którzy dostrzegają oznaki stabilizacji popytu oraz łagodzenia zakłóceń w łańcuchach dostaw. Jeśli tendencja ta utrzyma się, może to oznaczać powolne "odmrażanie" aktywności w przemyśle strefy euro.

Niepewność pozostaje jednak spora, więc kluczowe będzie potwierdzenie lepszych nastrojów także w marcowym odczycie. Wszelkie wnioski formułowane na tym etapie są jeszcze przedwczesne.

Niemcy w recesji, PKB -0,3 proc. w 2023

Mimo pewnych pozytywnych sygnałów, trudno mówić o wyraźnej poprawie koniunktury gospodarczej w strefie euro. Świadczy o tym fakt, że Niemcy zanotowały recesję w 2023 roku z spadkiem PKB o 0,3 proc. To efekt ujemnej dynamiki zarówno w IV kw. 2023 (-0,2 proc. kdk), jak i w całym 2023 (-0,3 proc. rdr).

Niemiecka gospodarka jest lokomotywą całej strefy euro i jej kłopoty mogą rzutować na resztę regionu - powiedziała ekonomistka Anna Nowak.

Pogorszenie sytuacji u naszych zachodnich sąsiadów to zła wiadomość dla całej Unii Europejskiej. Słabsze Niemcy oznaczają także wolniejszy wzrost PKB całej strefy euro, a w konsekwencji utrzymanie niepewności co do tempa wychodzenia z obecnego spowolnienia.

Kluczowe będzie zatem to, czy Niemcy zdołają uniknąć technicznej recesji także w I kwartale 2024 r. W przeciwnym razie, perspektywy całego eurolandu ponownie się pogorszą.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule najnowsze dane Eurostatu dotyczące inflacji w strefie euro napawają umiarkowanym optymizmem. W lutym 2024 roku odnotowano bowiem spadek inflacji HICP do 2,8 proc. rdr, a także zauważalne hamowanie wzrostu cen w ujęciu miesięcznym (-0,4 proc. mdm). Pozytywne sygnały płyną również ze strony inflacji bazowej, która obniżyła się do 3,3 proc. rdr.

Nie można jednak mówić o radykalnej poprawie - inflacja wciąż znacząco przekracza cel EBC na poziomie 2 proc., a gospodarka strefy euro balansuje na granicy stagnacji. Niepokój budzą zwłaszcza problemy gospodarcze Niemiec, które w 2023 roku weszły w recesję. Wnioski co do trwałości dezinflacji formułowane na tym etapie byłyby przedwczesne.

Niemniej odnotowane spadki dają nadzieję, że szczyt inflacji mamy już za sobą. Aby jednak mówić o powrocie do normalności, konieczne jest utrzymanie trendu spadkowego także w nadchodzących miesiącach oraz powrót wzrostu gospodarczego w krajach eurolandu. Wówczas scenariusz "miękkiego lądowania" gospodarki strefy euro mógłby się ziścić.

Podsumowując, pierwsze sygnały dotyczące inflacji i aktywności gospodarczej w strefie euro są ostrożnie optymistyczne. Jednak pełna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po dłuższej obserwacji, w miarę napływu nowych danych w 2024 roku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. W środę posłanka zastąpi Mariusza Kamińskiego. Jego ślubowanie w Sejmie.
  2. Prezydent podpisał ważne ustawy nowego rządu w piątek wieczór
  3. Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie
  4. Pośredniczka oszukała klienta, komornik bezradny. Pomagające całe rodziny
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły