Finanse

Jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza Twoje finanse? Zrozum jego zadania!

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk24.12.20237 min.
Jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza Twoje finanse? Zrozum jego zadania!

Sole zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to zabezpieczanie finansów klientów banków na wypadek ich upadłości. W Polsce instytucja ta chroni do 100 tys. euro na jednego klienta. Dzięki temu możesz czuć się bezpiecznie, nawet gdy bank zacznie mieć problemy. W artykule wyjaśnimy, jak działa BFG i jak odzyskać utracone pieniądze.

Kluczowe wnioski:

 • BFG chroni do 100 tys. euro Twoich oszczędności w bankach - nie musisz się martwić o utratę pieniędzy.
 • W razie upadku banku dostaniesz zwrot środków w ciągu maksymalnie 7 dni - szybko odzyskasz utracone fundusze.
 • BFG pomaga głównie klientom banków, rzadziej SKOK-ów - banki zazwyczaj są ratowane, a nie bankrutują.
 • Nie musisz składać żadnych wniosków, by dostać pieniądze z BFG - procedura jest automatyczna.
 • Pieniądze z BFG możesz odebrać gotówką lub przelewem nawet do 5 lat po upadku banku - masz dużo czasu.

Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja, która dba o stabilność polskiego systemu bankowego. Została powołana na mocy Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Jej głównym zadaniem jest gwarantowanie depozytów w bankach i SKOK-ach działających w Polsce. Obejmuje to produkty takie jak konta osobiste, rachunki oszczędnościowe czy lokaty.

Co to oznacza dla Ciebie jako klienta banku lub SKOK-u? Jeśli Komisja Nadzoru Finansowego z jakiegoś powodu zawiesi działalność Twojej instytucji finansowej, na przykład z powodu problemów finansowych, to BFG zagwarantuje zwrot Twoich pieniędzy. Jednak tylko do określonej kwoty, czyli równowartości 100 tys. euro na jednego klienta.

Środki zgromadzone powyżej tego limitu mogą być odzyskane w trakcie postępowania upadłościowego banku lub SKOK-u. Niestety w takim przypadku procedura jest z reguły znacznie bardziej skomplikowana niż automatyczna wypłata z BFG.

Warto też podkreślić, że ochronie BFG nie podlegają produkty inwestycyjne oferowane przez banki czy SKOK-i. Dotyczy to na przykład jednostek funduszy inwestycyjnych, polisolokat, czy strukturyzowanych obligacji.

Jak BFG weryfikuje dane o zgromadzonych środkach?

Oprócz wypłaty gwarantowanych depozytów w sytuacji upadłości banku lub SKOK-u, BFG wykonuje również szereg innych zadań. Gromadzi i analizuje dane przekazywane przez banki na temat depozytów ich klientów w celu weryfikacji środków objętych gwarancją.

Dodatkowo Fundusz kontroluje poprawność systemów informatycznych, za pomocą których banki generują raporty wykorzystywane do obliczania składek na rzecz BFG. Dzięki temu można zweryfikować rzetelność danych przekazywanych przez banki na temat wysokości zgromadzonych w nich depozytów.

Jakie zadania ma BFG?

Oprócz ochrony depozytów bankowych BFG realizuje szereg innych zadań wspierających stabilność polskiego systemu bankowego. Udziela na przykład wsparcia finansowego zagrożonym bankom i SKOK-om w formie pożyczek lub poręczeń, pod warunkiem przeprowadzenia działań naprawczych.

Fundusz kontroluje również wykorzystanie przyznanej pomocy publicznej oraz przygotowuje prognozy w zakresie wypłat środków gwarantowanych na wypadek upadłości kolejnych instytucji finansowych.

Pozwala to podejmować działania prewencyjne oraz szacować wymagane wpłaty do Funduszu nakładane na banki i SKOK-i funkcjonujące na polskim rynku. Im większe zagrożenie upadłością, tym wyższy poziom tych składek.

BFG prowadzi też intensywne działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa depozytów bankowych, dzięki czemu klienci banków i SKOK-ów mogą podnosić swoją wiedzę finansową.

Warto pamiętać, że 99% wszystkich zgromadzonych w polskich bankach i SKOK-ach depozytów od klientów indywidualnych mieści się w gwarantowanym przez BFG limicie 100 tys. euro na jednego deponenta.

Jaka jest skuteczność ochrony depozytów w Polsce?

System gwarantowania depozytów w Polsce okazał się do tej pory bardzo skuteczny. Blisko 100% wartości środków objętych ochroną BFG została dotychczas wypłacona klientom upadłych SKOK-ów. O ile w przypadku banków komercyjnych i spółdzielczych nie było jak dotąd potrzeby uruchamiania wypłat z Funduszu.

Dzieje się tak między innymi dzięki procedurze przymusowej restrukturyzacji nakładanej przez BFG na banki z problemami finansowymi. Pozwala ona na przejęcie zagrożonego banku przez inną, stabilną instytucję bez konieczności wszczynania postępowania upadłościowego. Dzięki temu klienci zachowują dostęp do swoich depozytów.

Jak działa gwarancja bankowa? Kto może z niej skorzystać?

W przypadku upadłości banku lub SKOK-u depozyty jego klientów wypłaca Bankowy Fundusz Gwarancyjny - do wysokości równowartości 100 tysięcy euro. Dotyczy to nie tylko osób fizycznych i prawnych, ale również szkolnych kas oszczędności, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czy pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Każdy klient instytucji objętej gwarancją BFG, niezależnie od łącznej kwoty środków jakie w niej ulokował, otrzyma zwrot do równowartości 100 tys. euro. Powyżej tego limitu wypłaty odbywają się w ramach postępowania upadłościowego.

Kwota zdeponowanych środków Wypłata z BFG
50 000 zł 100% zwrot środków
500 000 zł Zwrot do 100 tys. euro, reszta w ramach postępowania upadłościowego

Pamiętaj jednak, że ochronie BFG podlegają wyłącznie produkty depozytowe takie jak konta osobiste, rachunki oszczędnościowe czy lokaty. Inne produkty inwestycyjne, na przykład fundusze inwestycyjne, nie są objęte gwarancją.

Jak ubiegać się o wypłatę gwarantowanych środków?

W przypadku upadłości banku lub SKOK-u nic nie musisz robić, aby odzyskać pieniądze objęte gwarancją BFG. Fundusz sam przygotowuje listy wypłat na podstawie danych przekazanych przez upadły podmiot i uruchamia proces wypłat.

Możesz otrzymać zwrot środków w formie gotówkowej w oddziale Funduszu lub poprzez przelew na rachunek wskazany przez Ciebie. Masz aż 5 lat na zgłoszenie się po pieniądze licząc od daty upadłości banku lub SKOK-u.

Do jakiej kwoty chronione są pieniądze zgromadzone w bankach?

Niezależnie od łącznej kwoty, jaką masz ulokowaną w jednym banku komercyjnym, spółdzielczym czy SKOK-u, gwarancją BFG objęte jest 100 tys. euro. Przy przeliczaniu tej kwoty na złotówki Fundusz stosuje kurs z dnia spełnienia warunku gwarancji, czyli daty upadłości danej instytucji.

Co istotne, limit 100 tys. euro odnosi się do jednego podmiotu objętego gwarancją. Jeśli masz środki rozlokowane w kilku bankach lub SKOK-ach, każdy z tych depozytów chroniony jest do tej kwoty.

Warto więc rozważyć dywersyfikację oszczędności pomiędzy różne instytucje finansowe, aby zmaksymalizować ochronę środków w ramach obowiązującego limitu gwarancyjnego.

Jak wygląda ochrona wspólnych rachunków i lokat?

W przypadku rachunków wspólnych, na przykład prowadzonych dla małżonków, każdy ze współposiadaczy rachunku traktowany jest odrębnie. Oznacza to, że suma gwarantowana w ramach BFG wynosi łącznie 2 x 100 tys. euro, czyli 200 tys. euro.

Podobnie jest w przypadku rachunków oraz lokat typu „i”, czyli z otwartą książeczką oszczędnościową. Każdy ze współposiadaczy takiego rachunku objęty jest odrębną kwotą gwarantowaną w wysokości 100 tys. euro.

Jakie banki należą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Zdecydowana większość banków funkcjonujących w Polsce, w tym wszystkie banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i, należy do systemu gwarantowania depozytów BFG. Sprawdź na stronie internetowej Funduszu, czy Twój bank lub SKOK objęty jest obowiązkowym systemem gwarantowania.

Oto lista przykładowych banków komercyjnych uczestniczących w systemie gwarancji:

 • Alior Bank
 • Bank Millennium
 • Bank Pekao
 • BNP Paribas
 • Credit Agricole
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • PKO BP
 • Santander Bank Polska

Jeśli masz rachunek lub lokatę w banku z tej listy, Twoje depozyty są objęte gwarancją BFG do kwoty 100 tys. euro w razie upadłości banku.

Czy banki zagraniczne też uczestniczą w systemie gwarancji?

Banki zagraniczne działające w Polsce, które prowadzą działalność operacyjną na terenie naszego kraju, również muszą uczestniczyć w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów. Należą do niego na przykład polskie oddziały takich banków jak:

 • Deutsche Bank
 • Citibank
 • Commerzbank

Oznacza to, że ich klienci również mogą liczyć na zwrot środków z depozytów w razie upadłości takiego banku. Obowiązuje ten sam limit gwarancyjny 100 tys. euro na jednego klienta.

Jak odzyskać pieniądze z BFG na wypadek upadłości banku?

Aby odzyskać pieniądze z BFG w razie upadłości Twojego banku lub SKOK-u nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych działań. Fundusz sam przeprowadza procedurę wypłat na podstawie danych przekazanych przez upadły podmiot.

Możesz liczyć na zwrot środków objętych ochroną gwarancyjną w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty spełnienia warunku gwarancji, czyli upadłości banku lub SKOK-u. Termin ten może być wydłużony w szczególnych przypadkach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły