Finanse

Jak Długo Trwa Proces Ubiegania się o Alimenty na Dziecko? Wszystko, co Musisz Wiedzieć

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska23.12.20237 min.
Jak Długo Trwa Proces Ubiegania się o Alimenty na Dziecko? Wszystko, co Musisz Wiedzieć

Pozew o alimenty 2018 to początek długiego i skomplikowanego procesu ubiegania się o świadczenie dla dziecka. Często rodzice nie mają pojęcia ile może on potrwać i na czym dokładnie polega. Dlatego warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami w tym temacie, aby móc podjąć świadomą decyzję o wystąpieniu na drogę sądową i przygotować się na oczekiwanie nawet kilku miesięcy.

Kluczowe wnioski:

 • Alimenty na dziecko można uzyskać zarówno po rozwodzie, jak i w trakcie małżeństwa.
 • Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w sprawie o alimenty wynosi zwykle od 2 do 4 miesięcy.
 • Wysokość alimentów zależy od możliwości finansowych rodzica i potrzeb dziecka - od 500 do nawet kilku tysięcy złotych.
 • Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.
 • Na otrzymanie świadczenia można czekać nawet ponad rok, jeśli druga strona się odwoła.

Jak długo trwa proces ubiegania się o alimenty na dziecko?

Proces ubiegania się o alimenty na dziecko może być dość długotrwały i skomplikowany. Wszystko zależy od tego, czy uda się osiągnąć porozumienie polubowne z drugim rodzicem, czy też konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, należy złożyć pozew o alimenty w sądzie rejonowym, wydział rodzinny. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika - radcę prawnego lub adwokata. Sąd najpierw sprawdzi kompletność pozwu, a następnie doręczy go drugiej stronie. Będzie ona miała dwa tygodnie na ustosunkowanie się do zarzutów. Kolejnym etapem będzie wyznaczenie pierwszej rozprawy.

Jak widać, sama procedura rozpoczynająca walkę o alimenty może zająć od miesiąca nawet do trzech miesięcy. Do tego dochodzi oczekiwanie na wyrok. Może się okazać, że potrzebne będą dodatkowe rozprawy, ponieważ sprawa jest skomplikowana lub pozwany się odwołuje. Cały proces sądowy często ciągnie się więc ponad rok!

Dlatego tak ważne jest, aby przede wszystkim próbować mediacji i polubownego załatwienia sprawy. Podpisanie przed sądem ugody o wysokości alimentów pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na kosztowne postępowanie.

Ile czeka się na pierwszą rozprawę?

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że średni czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w sprawach o alimenty od stycznia do pierwszej połowy 2022 roku wyniósł w sądach rejonowych około 3 miesiące. Jednak były sądy, gdzie trzeba było czekać nawet ponad 4 miesiące.

Niestety w niektórych przypadkach na pierwszy termin rozprawy trzeba czekać nawet ponad pół roku. Dlatego warto dowiedzieć się, jakie są statystyki danego sądu przed złożeniem pozwu. Pomoże to lepiej zaplanować czas oczekiwania.

Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość alimentów na dziecko?

Ustalając alimenty na dziecko, sąd bierze pod uwagę jego uzasadnione potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia. Nie ma ustawowo określonych minimalnych i maksymalnych stawek.

Mimo to minimalna kwota alimentów zasądzana najczęściej przez sądy to 500 zł miesięcznie. Z kolei maksymalna wysokość jest prawnie nieograniczona - pod warunkiem, że rodzic stać na płacenie wyższego świadczenia. Bywały wyroki opiewające nawet na kilka tysięcy miesięcznie.

Czynniki wpływające na wysokość alimentów

Sądy orzekają indywidualnie w każdej sprawie. Na zasądzoną kwotę mają wpływ przede wszystkim wymienione już kryteria, czyli z jednej strony potrzeby dziecka, a z drugiej status majątkowy rodzica. Im lepiej rodzic jest sytuowany, tym wyższe alimenty może zostać zobowiązany płacić.

W grę wchodzi tu wiele czynników - styl życia, wysokość dochodu i majątku, wykształcenie i doświadczenie zawodowe świadczące o potencjale zarobkowym. Ważna jest też ogólna sytuacja życiowa, na przykład to, czy rodzic samotnie wychowuje inne dzieci.

Z drugiej zaś strony na zakres usprawiedliwionych potrzeb wpływa wiek dziecka, stan zdrowia czy ewentualne wymagania edukacyjne. Stąd wahania w kwotach od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Czytaj więcej: Bank Pekao z charakterystycznym żubrem - historia i teraźniejszość

Do kiedy przysługują alimenty na dorosłe dziecko?

Alimenty na dorosłe dziecko przysługują z zasady do czasu, gdy będzie się ono w stanie utrzymać samodzielnie. W praktyce zatem rodzice finansują naukę pełnoletnich dzieci - świadczenia są wypłacane najczęściej do ukończenia przez dziecko 25 lub nawet 26 lat.

Jednak w pewnych okolicznościach obowiązek alimentacyjny może wygasnąć wcześniej lub później, na przykład gdy:

 • pełnoletnie dziecko przerywa naukę lub nie dokłada należytej staranności w pobieraniu nauki,
 • dziecko podejmuje pracę i osiąga samodzielność finansową,
 • dziecko ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

W każdym przypadku sąd musi indywidualnie rozpatrywać wniosek o ustalenie, obniżenie, podwyższenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego - nie ma automatycznego wygaśnięcia alimentów z chwilą osiągnięcia pełnoletności.

Alimenty a podjęcie pracy przez dziecko

Sam fakt podjęcia pracy zarobkowej przez dziecko nie oznacza automatycznie, że alimenty wygasają. Sąd ocenia, czy osiągane dochody pozwalają już na całkowite samodzielne utrzymanie się.

Dopiero gdy dziecko zaczyna dobrze zarabiać i utrzymuje się samo, rodzic może wystąpić do sądu o zwolnienie z płacenia na jego rzecz alimentów. Niezwykle istotna jest więc w tym wypadku stabilność i poziom osiąganych zarobków.

Jakie alimenty przysługują pełnoletniemu dziecku uczącemu się?

Jak Długo Trwa Proces Ubiegania się o Alimenty na Dziecko? Wszystko, co Musisz Wiedzieć

Jak wspomniano wcześniej, obowiązek alimentacyjny w przypadku dziecka kontynuującego naukę przedłuża się zazwyczaj do czasu jej ukończenia. Dotyczy to zarówno szkół wyższych, jak i szkół policealnych czy kursów zawodowych.

Wysokość alimentów dla pełnoletniego dziecka uczącego się jest ustalana według tych samych zasad, co dla dziecka niepełnoletniego. Sąd musi wziąć pod uwagę zgłaszane przez wnioskodawcę potrzeby związane z pobieraniem nauki oraz możliwości płatnicze drugiego rodzica.

Studia zaoczne lub wieczorowe a alimenty

W przypadku podjęcia przez dziecko studiów zaocznych lub wieczorowych dodatkowym elementem jest fakt, iż teoretycznie mogłoby ono podjąć w tym czasie pracę. Dlatego część rodziców próbuje w takiej sytuacji wystąpić o zwolnienie ich z obowiązku alimentacyjnego lub zmniejszenie zasądzonych kwot.

Jednak z reguły studia zaoczne wiążą się z mniejszym nakładem pracy zawodowej, który pozwoliłby w pełni samodzielnie się utrzymać. Dlatego istotna jest realna zdolność dziecka do łączenia nauki i pracy oraz analiza jego osiąganych dochodów.

Jak ustalana jest wysokość alimentów na dziecko niepełnosprawne?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją. Alimenty na dziecko niepełnosprawne mogą przysługiwać nawet do końca życia, jeśli jego stan zdrowia wyklucza osiągnięcie niezależności finansowej.

Ustalając wysokość świadczenia alimentacyjnego, sąd musi wziąć pod uwagę większe potrzeby wynikające z niepełnosprawności - na przykład koszty rehabilitacji, sprzętu specjalistycznego czy opieki. Kwoty alimentów są więc często znacznie wyższe niż w przypadku dziecka zdrowego.

Nie ma jednak sztywnych stawek, bo o konkretnej sumie i tak decydują możliwości zarobkowe rodzica. Maksymalna wysokość alimentów podlega więc tym samym ograniczeniom, co przy dziecku pełnosprawnym.

Czy bezrobotna matka może liczyć na wyższe alimenty?

Bezrobotna matka lub ojciec samotnie wychowujący dziecko często mają wątpliwość, czy mogą wnioskować o podwyższenie alimentów ze względu na brak dochodów z pracy.

Niestety świadczenia alimentacyjne nie są przyznawane dla rodzica, lecz dla dziecka. Sąd określa je biorąc pod uwagę wyłącznie sytuację i potrzeby dziecka, a nie opiekuna. Bezrobotność rodzica nie ma więc bezpośredniego wpływu na ich wysokość.

Bezrobotny rodzic może jednak ubiegać się o:
 • alimenty dla siebie od drugiego z rodziców dziecka
 • świadczenia z tytułu bezrobocia (zasiłek)

Jedynym wyjątkiem, gdy bezrobocie ma znaczenie, jest sytuacja, gdy np. wskutek utraty pracy potrzeby dziecka wzrosły na przykład z powodu konieczności zapewnienia mu wyżywienia w szkole lub finansowania dodatkowych zajęć.

Czy można ubiegać się o alimenty bez rozwodu?

Niekoniecznie trzeba rozwodzić się, by starać się o alimenty na dziecko. Możliwe jest ich uzyskanie jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, jeśli jedno z rodziców uchyla się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec własnego dziecka.

Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład, gdy jedno z małżonków:

 • wyprowadza się i zakłada konkubinat z inną osobą,
 • nadużywa alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych zamiast łożyć na dom,
 • porzuca rodzinę narażając ją na brak środków do życia.

Wtedy drugi rodzic może dochodzić alimentów, składając pozew o alimenty jeszcze przed orzeczeniem separacji lub rozwodu. Ma to zagwarantować dziecku i rodzinie minimum socjalne w tym trudnym okresie.

Kto może wnioskować o alimenty?

O alimenty na dziecko przed rozwodem może ubiegać si

Najczęstsze pytania

Minimalna wysokość alimentów nie jest sztywno określona w przepisach. Jednak zwykle sądy orzekają kwotę nie niższą niż 500 zł miesięcznie. Przyznając niższe świadczenie, muszą szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.

Nie, samo podjęcie pracy przez dziecko w wieku szkolnym lub studenckim nie powoduje automatycznej utraty prawa do alimentów. Muszą być spełnione dodatkowe przesłanki świadczące o uzyskaniu samodzielności finansowej.

Alimenty przyznaje sąd rejonowy, wydział rodzinny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego, czyli zwykle dziecka.

Najszybciej alimenty otrzymamy, gdy uda się zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem rodzinnym. Wtedy świadczenie zacznie być wypłacane od razu po jej zatwierdzeniu.

Tak, istnieją sytuacje, gdy sąd może zwolnić rodzica z obowiązku alimentacyjnego - na przykład gdy pełnoletnie dziecko rezygnuje ze szkoły lub zaczyna dobrze zarabiać.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Jak skutecznie oszczędzać pieniądze? Praktyczny poradnik
FinanseJak skutecznie oszczędzać pieniądze? Praktyczny poradnik

W obecnych czasach, odpowiednie zarządzanie swoimi pieniędzmi jest bardzo ważne. Równie istotne jest posiadanie oszczędności, co wiele osób wciąż ignoruje. Uznać należy to za duży błąd, ponieważ odłożone pieniądze często mogą nas uratować w przypadku nieplanowanych, dużych wydatków. Z drugiej strony, oszczędności mogą posłużyć także jako sposób na realizację naszych planów życiowych, jak podróże, czy zakup nowego samochodu. Z tego względu, warto wiedzieć jak skutecznie odkładać pieniądze.

Odpowiedzialny hazard dla graczy: główne zasady
FinanseOdpowiedzialny hazard dla graczy: główne zasady

W świecie, gdzie technologia przenika nasze życie, nowe kasyna stają się częścią kultury hazardu. To więcej niż tylko szansa na szczęście - to emocjonująca przygoda. Wybór odpowiedniego kasyna, np. Magic365, oraz metody płatności mają kluczowe znaczenie. Przeanalizujemy popularne metody, ich zalety i wady, oraz podpowiemy, jak wybrać najlepszą opcję dopasowaną do Twoich potrzeb

Sekrety dotacji – jak otrzymać wsparcie finansowe na rozwój firmy?
FinanseSekrety dotacji – jak otrzymać wsparcie finansowe na rozwój firmy?

Prowadzenie własnej działalności można porównać do niekończącej się podróży, która czasem jest łatwa i przyjemna, a innym razem pełna wybojów i zakrętów. Zdarza się, że w pewnej chwili warto skręcić z głównej trasy i eksplorować nowy nieznany teren. W takiej sytuacji dotacja jest jak piąty bieg, który rozpędza biznes. Dowiedz się, z jakich form finansowania możesz skorzystać.