News

Jak długo trwa upadłość konsumencka bez majątku? Odpowiedź Cię zaskoczy!

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk09.12.20236 min.
Jak długo trwa upadłość konsumencka bez majątku? Odpowiedź Cię zaskoczy!

Coraz więcej osób zadłużonych zastanawia się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej bez majątku, szukając informacji na forach internetowych. Jak wynika z doświadczeń innych, taka upadłość jest możliwa, choć jej przebieg i efekty mogą zaskoczyć.

Kluczowe wnioski:

  • Upadłość bez majątku jest możliwa, ale jej koszty i czas trwania zależą od indywidualnej sytuacji.
  • Sąd bada, czy dłużnik faktycznie nie ma żadnych aktywów - warto być z tym szczerym.
  • Mimo braku majątku, część długów da się umorzyć, a część rozłożyć na raty.
  • Na forach internetowych można znaleźć praktyczne informacje, jak taka upadłość przebiegała u innych.
  • Warto skonsultować się z prawnikiem, który profesjonalnie oceni szanse na upadłość bez majątku.

Czy możliwa jest upadłość konsumencka bez jakiegokolwiek majątku?

Pytanie o to, czy jest możliwa upadłość konsumencka bez majątku nurtuje wiele osób będących w trudnej sytuacji finansowej. Wielu zadłużonych nie posiada bowiem żadnych aktywów, które syndyk mógłby przeznaczyć na spłatę wierzycieli.

Stan prawny w tym zakresie jednoznacznie wskazuje, że upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. Przepisy nie stawiają tutaj żadnych ograniczeń. Co więcej, nowelizacja Prawa upadłościowego z 2014 roku wyraźnie ułatwiła ogłoszenie upadłości osobom nieposiadającym majątku.

Procedura upadłościowa została zmodyfikowana tak, by umożliwić upadłość konsumencką bez majątku. Usunięto przeszkody, które wcześniej uniemożliwiały ogłoszenie upadłości w takiej sytuacji. Obecnie zatem jest to jak najbardziej możliwe.

Jak przebiega upadłość konsumencka osoby bez majątku?

Skoro upadłość konsumencka bez majątku jest dopuszczalna, warto bliżej przyjrzeć się, jak w praktyce przebiega takie postępowanie. Trzeba bowiem pamiętać, że brak jakichkolwiek aktywów w sposób zasadniczy różnicuje procedurę upadłościową.

Przede wszystkim, skoro nie ma majątku do podziału pomiędzy wierzycieli, syndyk nie będzie miał możliwości jego likwidacji. Tym samym odpada cały etap spieniężania składników majątkowych po ogłoszeniu upadłości.

Jakie są warunki złożenia wniosku o upadłość konsumencką bez majątku?

Aby ogłosić upadłość konsumencką w sytuacji, gdy dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, konieczne jest spełnienie kilku warunków formalnych.

Przede wszystkim, wniosek o upadłość konsumencką bez majątku składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje wyłącznie taka forma złożenia wniosku.

Należy pamiętać o wypełnieniu standardowego formularza, zaznaczając przy tym, że dłużnik nie posiada żadnych składników majątku. Trzeba też załączyć wymagane załączniki, m.in. wykaz wierzycieli.

Forma złożenia wniosku Droga elektroniczna
Dokumenty do złożenia Formularz, wykaz wierzycieli, inne załączniki
Informacje o majątku Wskazanie jego całkowitego braku

Spełniając te wymogi formalne, wniosek o upadłość konsumencką bez majątku powinien zostać przyjęty przez sąd bez przeszkód. Pozwoli to na uruchomienie dalszego postępowania.

Czytaj więcej: Nest Bank - Najlepsze konto osobiste i karty online

Ile średnio trwa upadłość konsumencka osoby bez majątku?

Kolejne istotne pytanie dotyczy tego, jaki jest przeciętny czas trwania postępowania upadłościowego w przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku. Wpływa to bowiem na ocenę opłacalności ogłoszenia upadłości.

Należy podkreślić, że samo postępowanie sądowe przebiega analogicznie, jak w każdej innej sprawie. Różnice pojawiają się na etapie późniejszym i dotyczą likwidacji majątku.

Skoro nie ma tutaj majątku do spieniężenia, znacząco skraca to czas trwania tego etapu. Dlatego upadłość konsumencka bez majątku trwa średnio od 3 do 6 miesięcy krócej niż procedura standardowa z udziałem syndyka.

Ile trwa spłata długów w ramach upadłości konsumenckiej bez majątku?

Mimo braku majątku i tak może zostać ustalony plan spłaty wierzycieli. Wówczas okres regulowania zobowiązań wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie, jest to 84 miesiące.

Kto ponosi koszty upadłości konsumenckiej osoby bez majątku?

Jak długo trwa upadłość konsumencka bez majątku? Odpowiedź Cię zaskoczy!

W przypadku upadłości konsumenckiej bez majątku pojawia się kwestia ponoszenia kosztów takiego postępowania. W normalnym trybie są one pokrywane ze spieniężonego majątku dłużnika.

Jednak gdy brak jest jakichkolwiek aktywów, koszty postępowania pokrywane są przejściowo ze środków Skarbu Państwa. Następnie dłużnik powinien zwrócić te wydatki w ramach ustalonego planu spłaty.

Jeśli jednak sytuacja dłużnika jest bardzo trudna i nie ma on realnych możliwości zwrotu kosztów postępowania, wówczas mogą one zostać umorzone. Dzieje się tak np. z powodu długotrwałej choroby dłużnika lub innej nieprzewidywalnej przyczyny.

W przypadku upadłości konsumenckiej bez majątku koszty postępowania dłużnika mogą zostać umorzone, jeśli nie ma on realnej możliwości ich spłaty.

Czy można umorzyć długi w upadłości konsumenckiej bez majątku?

Kluczową kwestią przy upadłości konsumenckiej bez majątku jest oczywiście możliwość umorzenia zobowiązań. Wielu zadłużonych obawia się, że w takiej sytuacji ich długi i tak pozostaną.

Tymczasem, mimo iż brak jest majątku do podziału między wierzycieli, istnieje możliwość częściowego lub nawet całkowitego umorzenia długów. Sąd orzeka o tym w sentencji ogłaszającej upadłość konsumencką dłużnika.

Do umorzenia części zobowiązań dochodzi najczęściej wtedy, gdy ustalony zostaje plan spłat wierzycieli. Pozostała kwota nieobjęta spłatą podlega umorzeniu. Natomiast całkowite umorzenie długów ma miejsce, gdy dłużnik jest trwale niezdolny do jakichkolwiek płatności.

Jakie dochody dłużnika bierze pod uwagę sąd przy braku majątku?

W sytuacji, gdy nie ma majątku przeznaczonego do podziału między wierzycieli, sąd bierze pod uwagę dochody dłużnika przy ustalaniu planu spłat. Mogą to być np. bieżące wynagrodzenia za pracę lub emerytura.

Syndyk w takiej sytuacji może żądać potrącenia części dochodów, by zaspokoić roszczenia wierzycieli. Pamiętać jednak należy, że obowiązują pewne limity. Z wynagrodzenia za pracę potrącić można do 60%, a z emerytury do 25% jej wartości brutto.

Ponadto zawsze musi pozostać kwota wolna w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia. Ma ona gwarantować dłużnikowi środki na utrzymanie podczas wykonywania planu spłaty.

Na co zwraca uwagę sąd przy upadłości konsumenckiej bez majątku?

Aby prawidłowo przeprowadzić postępowanie upadłościowe, sąd weryfikuje czy rzeczywiście w odniesieniu do dłużnika występuje całkowity brak jakiegokolwiek majątku.

Sprawdzane jest więc m.in., czy dłużnik nie dokonał wcześniej nieuczciwego zbycia posiadanych aktywów poprzez np. przepisanie nieruchomości na członka rodziny. Tego typu transakcje mogą zostać uznane za bezskuteczne.

Sąd ponadto analizuje źródła dochodów dłużnika. Może żądać przedstawienia aktualnych wynagrodzeń, emerytur, rent itp., by dokładnie określić jego zdolność do spłaty zadłużenia pomimo braku majątku.

Gdzie szukać praktycznych informacji o upadłości konsumenckiej bez majątku?

Osoby zainteresowane zagadnieniem upadłości konsumenckiej bez majątku na pewno chciałyby uzyskać praktyczne informacje od osób, które już przez to przeszły.

W Internecie funkcjonuje wiele forów, na których wymieniane są doświadczenia związane z upadłością konsumencką. Korzystając z tych źródeł można poznać autentyczne przebiegi takich postępowań oraz ich rezultaty.

Przykładowo można przeczytać o tym, jak w praktyce przebiegała upadłość konsumencka bez majątku u konkretnych osób. Pozwoli to wyrobić sobie pełniejszy obraz tej procedury, niż tylko poprzez czytanie suchych przepisów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
  3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
  4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Tajemnica walut w Polsce ujawniona?
NewsTajemnica walut w Polsce ujawniona?

Walut nigdy więcej źle nie wymienisz! Poznaj prawdę na temat oszukańczych praktyk kantorów, naucz się właściwie przeliczać kursy i zabezpiecz się przed oszustwami. Przestrogi ekspertów dla bezpiecznej wymiany walut.