Jak łatwo i skutecznie wypowiedzieć umowę z Netią? Poradnik krok po kroku.

Jak łatwo i skutecznie wypowiedzieć umowę z Netią? Poradnik krok po kroku.
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk07.11.2023 | 5 min.

Wypowiedzenie umowy z Netią wydaje się skomplikowane? Nic bardziej mylnego! Wystarczy postępować krok po kroku, a cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo. W tym poradniku wyjaśnimy, jak w prosty i skuteczny sposób wypowiedzieć umowę z Netią.

Jak sprawdzić czas trwania umowy z Netią?

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, na jaki czas została zawarta umowa z Netią i kiedy dobiega końca jej obowiązywania. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy możemy wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, czy też jesteśmy związani określonym terminem.

Informacje na temat czasu trwania umowy znajdziemy w jej treści. Warto też sprawdzić swoje konto w Panelu Klienta na stronie Netii - tam również powinna być podana data końca umowy.

Jeśli nie mamy podpisanemu egzemplarz umowy, możemy zwrócić się o te informacje bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Netii. Pracownik sprawdzi w systemie szczegóły naszej umowy i udzieli informacji na temat jej daty wygaśnięcia.

Jakie są terminy wypowiedzenia umowy z Netią?

Netia przewiduje następujące terminy wypowiedzenia umów:

 • umowa na czas nieokreślony - 1 pełny okres rozliczeniowy,
 • umowa na czas określony - 30 dni,
 • umowa zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - 14 dni.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku umowy terminowej wcześniejsze wypowiedzenie wiąże się zazwyczaj z karą finansową za zerwanie kontraktu przed czasem. Dlatego lepiej poczekać do daty zakończenia umowy, niż wypowiadać ją przedwcześnie.


Czytaj więcej: Jak online wypowiedzieć umowę z Vectrą? Poradnik 2023

Jak napisać wypowiedzenie umowy z Netią - wzór pisma.

Wypowiedzenie umowy Netia - wzór wypowiedzenia Netia - Portal technologiczny - proitsec.pl

Aby prawidłowo wypowiedzieć umowę z Netią, musimy złożyć stosowne oświadczenie. Należy je napisać wg następującego wzorca:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Netia SA

Adres siedziby Netii

Wypowiedzenie umowy nr [...]

Ja, niżej podpisany [...] (imię i nazwisko), zamieszkały w [...] (adres), niniejszym wypowiadam umowę nr [...] (numer umowy) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą z Netią SA w dniu [...] (data zawarcia umowy).

Umowa zostaje wypowiedziana z zachowaniem [...] (okres wypowiedzenia wynikający z umowy) okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień [...].

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wypowiedzenia.

Z poważaniem,

[Podpis]

W wypowiedzeniu musimy zawrzeć wszystkie istotne informacje - swoje dane, dane Netii, numer i datę zawarcia umowy, okres wypowiedzenia oraz datę, z jaką umowa zostanie rozwiązana. Wypowiedzenie należy własnoręcznie podpisać.

Gdzie i jak wysłać wypowiedzenie umowy do Netii?

Aby było skuteczne, wypowiedzenie musimy dostarczyć do Netii w jeden z następujących sposobów:

 • listem poleconym na adres korespondencyjny Netii (z zachowaniem terminów wypowiedzenia),
 • osobiście w Salonie Firmowym lub Biurze Obsługi Klienta Netii (otrzymamy potwierdzenie złożenia wypowiedzenia),
 • e-mailem na adres [email protected] z konta e-mail przypisanego do umowy (Netia potwierdzi otrzymanie wiadomości).

Najbezpieczniejszą formą jest list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, ponieważ mamy pewność, że pismo dotarło do Netii w terminie.

Jak rozwiązać umowę z Netią przez telefon?

Netia umożliwia także wypowiedzenie umowy drogą telefoniczną, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta. Rozmowa zostanie nagrana, co będzie traktowane jako złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu.

W trakcie rozmowy powinniśmy podać:

 • swoje dane personalne i adres,
 • numer wypowiadanej umowy,
 • z jakim dniem umowa ma zostać rozwiązana.

Po zakończeniu rozmowy otrzymamy od konsultanta potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia z podaniem daty jego złożenia i rozwiązania umowy. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane także pisemne potwierdzenie.

Co zrobić, jeśli Netia nie przyjmuje wypowiedzenia?

Jeżeli pomimo prawidłowo złożonego wypowiedzenia, Netia odmawia jego przyjęcia, możemy złożyć reklamację na takie działanie operatora. Reklamację składamy pisemnie lub e-mailem, zgodnie z danymi kontaktowymi na stronie internetowej Netii.

W reklamacji wskazujemy przyczyny, dla których uważamy odmowę przyjęcia wypowiedzenia za bezprawną. Dołączamy kopie wysłanego wcześniej wypowiedzenia oraz wszelkie posiadane dowody jego nadania lub złożenia.

Jeśli Netia mimo reklamacji nadal odmawia uznania wypowiedzenia, możemy złożyć pozew do sądu o uznanie oświadczenia o wypowiedzeniu za skuteczne.

Ile kosztuje przedterminowe zerwanie umowy z Netią?

Netia rusza z nową ofertą na internet. Umowę zawrzecie na krótki okres - INSTALKI

Opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy z Netią przed upływem okresu, na jaki została zawarta, są następujące:

 • umowa na 24 miesiące - Opłata Wyrównawcza wynosi sumę miesięcznych opłat abonamentowych pozostałych do końca umowy,
 • umowa na 12 miesięcy - Opłata Wyrównawcza wynosi 200 zł netto,
 • umowa na czas nieokreślony - brak dodatkowych opłat z tytułu wypowiedzenia.

Opłata Wyrównawcza nie przysługuje, jeśli wypowiadamy umowę zawartą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - w takim przypadku możemy zerwać kontrakt w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych.

Jak odzyskać kaucję wpłaconą przy zawieraniu umowy?

Przy podpisywaniu umowy z Netią byliśmy zobowiązani do wpłacenia kaucji zabezpieczającej. Netia zwraca kaucję w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności wobec operatora.

Kaucja zostanie przelana na nasz numer rachunku bankowego lub adres, chyba że wcześniej wskazaliśmy inny sposób jej zwrotu. Nie ma potrzeby składania dodatkowych wniosków o zwrot kaucji.

Odzyskanie kaucji jest zatem bardzo proste i następuje automatycznie po zakończeniu umowy, jeśli nie mamy żadnych zaległych płatności wobec Netii.

Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam sprawnie i bezproblemowo wypowiedzieć umowę z Netią. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy z Netią nie musi być skomplikowane, jeśli znamy procedury i terminy. Najważniejsze to wysłać wypowiedzenie w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem i zachować potwierdzenie nadania. Warto też pamiętać o ewentualnych konsekwencjach finansowych zerwania umowy przed czasem. Mamy nadzieję, że ten poradnik ułatwił Wam proces wypowiedzenia umowy z Netią.

Najczęściej zadawane pytania

Netia ma obowiązek niezwłocznie przyjąć wypowiedzenie umowy złożone zgodnie z warunkami kontraktu. Wypowiedzenie uznaje się za doręczone w chwili, gdy dotarło do Netii w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Tak, wypowiedzenie umowy można wysłać do Netii e-mailem, jeśli wcześniej podaliśmy operatorowi nasz adres poczty elektronicznej. Kluczowe jest potwierdzenie otrzymania wiadomości przez Netię.

Brak potwierdzenia przyjęcia wypowiedzenia nie świadczy o tym, że jest ono nieskuteczne. Ważne, abyśmy posiadali dowód nadania pisma. W takiej sytuacji można złożyć reklamację do Netii.

W większości przypadków tak, ale musimy liczyć się z nałożeniem opłaty wyrównawczej. Szczegóły znajdziemy w regulaminie promocji lub w umowie.

Netia ma 14 dni na zwrot kaucji od dnia rozwiązania umowy, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności. Kaucja zostanie przelana w sposób ustalony wcześniej z operatorem.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
 2. Bank Światowy odmawia interwencji w kontrowersje dotyczące prezesa NBP
 3. ING logowanie biznes - Jak zalogować się do konta firmowego?
 4. Czy Polska ponownie skradnie serce inwestorów? Pozytywne sygnały z rynku finansowego.
 5. Jak zamknąć konto bankowe przez internet? Poradnik krok po kroku
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły