News

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Dowiedz się teraz!

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska02.12.20236 min.
Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Dowiedz się teraz!

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, jeśli nie wykorzystał całego urlopu przed ustaniem zatrudnienia.

Kluczowe wnioski:
 • Ekwiwalent należy się pracownikowi, gdy umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana, a on ma niewykorzystane dni urlopu.
 • Pracodawca jest zwolniony z wypłaty ekwiwalentu, jeśli pracownik wykorzysta zaległy urlop w ramach kolejnej umowy z tym samym pracodawcą.
 • Aby obliczyć ekwiwalent, należy znać współczynnik ekwiwalentu za dany rok, który publikowany jest w rozporządzeniu.
 • Ekwiwalent oblicza się mnożąc stawkę godzinową razy liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.
 • Od kwoty ekwiwalentu pracodawca musi odprowadzić składki ZUS i podatek dochodowy.

Kto ma prawo do ekwiwalentu za urlop?

Zgodnie z Kodeksem pracy, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, któremu umowa wygasła lub została rozwiązana, a on nadal posiada niewykorzystane dni urlopu.

Dotyczy to zarówno umów na czas określony, jak i nieokreślony. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego powodu umowa uległa rozwiązaniu – czy to z inicjatywy pracownika, czy pracodawcy.

Co ważne, ekwiwalent przysługuje wyłącznie za urlop wypoczynkowy, a więc podstawowy płatny urlop, do którego uprawniony jest każdy pracownik. Nie obejmuje natomiast dodatkowych urlopów okolicznościowych, np. na opiekę nad dzieckiem.

Wyjątki od reguły

W pewnych sytuacjach jednak pracodawca może być zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu za urlop. Zasady te reguluje art. 171 Kodeksu pracy.

Po pierwsze, gdy pracownik dobrowolnie zrezygnuje z wykorzystania przysługującego mu urlopu, mimo że miał taką możliwość przed ustaniem zatrudnienia. Wówczas traci prawo do ekwiwalentu.

Po drugie, jeśli pracodawca umożliwi pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu w ramach kolejnej umowy o pracę, zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej. W takiej sytuacji również nie przysługuje ekwiwalent.

Kiedy pracodawca jest zwolniony z wypłaty?

Jak już wspomniano, pracodawca może być zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli:

 • Pracownik dobrowolnie zrzekł się swego prawa do urlopu, mimo że miał możliwość wykorzystania go przed ustaniem zatrudnienia.
 • Pracodawca umożliwi pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu w ramach kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej.

Aby skutecznie zwolnić się z obowiązku wypłaty ekwiwalentu w tym drugim przypadku, pracodawca musi zawrzeć z pracownikiem pisemne porozumienie w tej sprawie.

Należy przy tym podkreślić, że samo przedłużenie umowy o pracę nie zwalnia automatycznie z konieczności wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany dotąd urlop. Musi być wyraźne postanowienie, że dany urlop pracownik wykorzysta w ramach kontynuacji stosunku pracy na podstawie nowej umowy z tym samym pracodawcą.

Czytaj więcej: Poseł PO obiecuje końcem abonamentu RTV: Rewolucyjna zmiana nadchodzi

Jak wyliczyć współczynnik ekwiwalentu?

Kluczowym elementem przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop jest współczynnik ekwiwalentu. Jest on corocznie ustalany w stosownym rozporządzeniu, na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Współczynnik ekwiwalentu wyraża liczbę dniówek (pomniejszoną o święta) przypadających we wszystkich miesiącach danego roku kalendarzowego, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – podzieloną przez 12.

Liczba dni w roku 365
Minus niedziele 52
Minus święta 14
Liczba dniówki 299

299 dni podzielone przez 12 miesięcy daje współczynnik ekwiwalentu za urlop w wysokości 24,92. W rozporządzeniu jest on zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku.

Współczynnik w niepełnym wymiarze czasu pracy

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, współczynnik ekwiwalentu ulega proporcjonalnemu obniżeniu. I tak przykładowo:

 • 1/2 etatu – 50% współczynnika,
 • 1/3 etatu – 33% współczynnika,
 • 1/4 etatu – 25% współczynnika.

Ile wynosi współczynnik w 2023 roku?

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Dowiedz się teraz!

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2022 r., współczynnik ekwiwalentu za urlop w roku 2023 wynosi:

 • 20,83 – przy pełnym wymiarze czasu pracy,
 • 15,62 – przy 3/4 etatu,
 • 10,42 – przy 1/2 etatu,
 • 6,94 – przy 1/3 etatu,
 • 5,21 – przy 1/4 etatu.

Współczynniki te będą obowiązywać do końca 2023 roku. Na kolejny rok zostaną ustalone nowe stawki.

Jak policzyć kwotę ekwiwalentu krok po kroku?

Aby obliczyć należną pracownikowi kwotę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zsumować wynagrodzenia brutto pracownika z ostatnich 12 miesięcy lub z krótszego okresu, jeśli był zatrudniony krócej.
 2. Otrzymaną sumę podzielić przez współczynnik ekwiwalentu za urlop obowiązujący w danym roku kalendarzowym.
 3. Następnie uzyskany iloraz podzielić przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy pracownika.
 4. Ostatecznie, otrzymaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu.

W ten sposób otrzymamy szacunkową kwotę ekwiwalentu urlopowego, jaka będzie należna pracownikowi.

Warto jednak pamiętać, że ostateczna wysokość ekwiwalentu może różnić się o kilka-kilkanaście złotych w zależności od przyjętego sposobu zaokrąglania i innych czynników.

Czy od ekwiwalentu są odprowadzane składki?

Wypłacany pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega takim samym obciążeniom jak zwyczajne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że z ekwiwalentu tego odprowadzane są:

 • składka emerytalna i rentowa do ZUS,
 • składka zdrowotna do NFZ,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z tym pracownik otrzyma do ręki nieco niższą kwotę, niż wynikałoby to z przeprowadzonych wyliczeń. Resztę stanowić będą wspomniane obciążenia na rzecz budżetu państwa oraz instytucji ubezpieczeniowych.

Warto również dodać, że odprowadzając powyższe składki, pracodawca musi rozliczyć ekwiwalent w deklaracji rozliczeniowej ZUS tak samo, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Podsumowanie

W powyższym artykule starałem się wyczerpująco odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dowiedziałem się, że ekwiwalent ten przysługuje każdemu pracownikowi, któremu kończy się umowa o pracę, a ma jeszcze niewykorzystane dni urlopu. Pracodawca może być jednak zwolniony z wypłaty ekwiwalentu, jeśli umożliwi pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu w ramach nowej umowy.

Kluczowym elementem przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu za urlop jest tzw. współczynnik ekwiwalentu, który co roku jest określany w rozporządzeniu. W 2023 roku współczynnik ten wynosi 20,83 przy pełnym etacie. Przedstawiłem również dokładną metodę krok po kroku, w jaki sposób należy policzyć należny pracownikowi ekwiwalent pieniężny.

Na koniec wyjaśniłem, że podobnie jak wynagrodzenie, również ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega opodatkowaniu i odprowadzaniu składek ZUS. Dlatego też pracownik otrzyma finalnie nieco niższą kwotę „na rękę”.

Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą Państwu w pełni zrozumieć zasady dotyczące ekwiwalentu za urlop i bez problemu obliczyć jego wysokość w konkretnych sytuacjach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Warto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy
NewsWarto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy

Zatrudnienie pośrednika nieruchomości to opłacalna inwestycja. Poznaj znaki profesjonalnego agenta, jego wynagrodzenie i koszty prowizji. Dowiedz się, jak uniknąć nierzetelnych pośredników i znaleźć najlepszego specjalistę, który zapewni bezpieczną transakcję w dobrej cenie.