News

Jak uniknąć bankructwa - wskazówki dla firm poza Polską

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska03.02.20247 min.
Jak uniknąć bankructwa - wskazówki dla firm poza Polską

Uniknięcie bankructwa jest kluczowe dla przetrwania każdej firmy działającej poza Polską. Przede wszystkim warto skupić się na szybkim rozwiązywaniu sporów z lokalnymi organami podatkowymi. Zawarcie ugody pozwoli odblokować zamrożone środki i skupić się na bieżącej działalności. Równie istotne jest odpowiednie zarządzanie płynnością finansową i restrukturyzacja zadłużenia, aby nie dopuścić do niewypłacalności. Ochrona majątku przedsiębiorstwa i zabezpieczenie interesów pracowników to kolejne kluczowe elementy.

Rozwiązywanie sporów przed sądem

Spory z urzędem skarbowym są codziennością wielu polskich przedsiębiorców. Według szacunków nawet 15% firm boryka się z tego rodzaju problemami, które mogą doprowadzić do bankructwa. Tymczasowe zablokowanie kont lub środków finansowych oznacza paraliż działalności. Długotrwałe postępowania sądowe generują dodatkowe koszty obsługi prawnej.

Obecnie w polskim systemie prawnym brakuje możliwości polubownego załatwienia sporu z organami podatkowymi. Tym samym firmy skazane są na nierówną walkę z potężnym aparatem skarbowym. Tymczasem w wielu krajach Europy i na świecie istnieją mechanizmy umożliwiające zawarcie ugody.

Negocjowanie warunków porozumienia

W Stanach Zjednoczonych ugody z urzędem skarbowym cieszą się rosnącą popularnością. Podobne rozwiązania występują również we Francji, Włoszech, Belgii oraz na Litwie i Łotwie. Dają one szansę na wynegocjowanie akceptowalnych warunków spłaty zobowiązań lub zmniejszenia wysokości kar.

Istotą takiego porozumienia jest określenie maksymalnej kwoty, jaką firma musi uiścić. Pozwala to zamknąć sporne zagadnienia i skoncentrować się na bieżącej działalności gospodarczej bez niepewności co do ostatecznych kosztów. Co ważne, obie strony rezygnują z kosztownych i długotrwałych postępowań sądowych.

Ugoda z urzędem skarbowym

Wprowadzenie w Polsce możliwości zawierania ugody z organami podatkowymi byłoby ogromną szansą dla wielu firm. Pozwoliłoby to na szybsze rozstrzyganie sporów i łagodzenie negatywnych skutków ewentualnych błędów czy nieprawidłowości.

Nie chodzi o wspieranie nieuczciwych przedsiębiorców, ale danie drugiej szansy uczciwym firmom, które padły ofiarą niekorzystnych okoliczności.

Jak pokazuje przykład Belgii, warto powołać specjalny departament czy organ administracji podatkowej, który zajmowałby się wyłącznie procedurą zawierania ugód. Pozwoliłoby to na sprawną realizację tego procesu w oparciu o jasne wytyczne.

Korzyści dla obu stron

Z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejszą zaletą byłaby możliwość porozumienia się z fiskusem oraz ochrona firmy przed bankructwem na skutek zbyt dużych lub niejasnych zobowiązań podatkowych.

Z kolei dla skarbu państwa oznaczałoby to zwiększenie wpływów budżetowych w konkretnych kwotach ustalonych w ramach ugody oraz redukcję kosztów prowadzenia postępowań sądowych. Co równie istotne, pozwalałoby to uniknąć upadku wielu uczciwych firm, które stanowią trzon gospodarki.

Zarządzanie płynnością finansową

Utrata płynności finansowej to jedna z głównych przyczyn bankructwa firm nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dlatego kluczowe jest odpowiednie zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, aby zapewnić środki na bieżącą działalność.

✔️ Monitorowanie przepływów pieniężnych
✔️ Optymalizacja cyklu rotacji należności i zobowiązań
✔️ Racjonalne lokowanie nadwyżek finansowych

Należy na bieżąco kontrolować wpływy i wydatki firmy, aby z wyprzedzeniem reagować na potencjalne problemy. Pomocne jest też skrócenie cyklu ściągania należności przy jednoczesnym wydłużeniu terminów płatności zobowiązań.

Awaryjny plan naprawczy

Mimo starań, utrata płynności może okazać się nie do uniknięcia. Warto zawczasu przygotować awaryjne plany działań sanacyjnych obejmujące np. redukcję kosztów czy sprzedaż zbędnych składników majątku. Pozwoli to zminimalizować straty i da szansę na odzyskanie równowagi finansowej bez sięgania po zewnętrzne wsparcie.

Restrukturyzacja zadłużenia

Jak uniknąć bankructwa - wskazówki dla firm poza Polską

Narastające zobowiązania mogą stanowić realne zagrożenie dla bytu firmy. W takim przypadku jedną z ostatnich deską ratunku jest restrukturyzacja długu polegająca m.in. na:

 • wydłużeniu okresu spłaty,
 • obniżeniu oprocentowania,
 • czasowym zawieszeniu rat kapitałowych.

Pozwala to rozłożyć ciężar na dłuższy czas bez nadmiernego obciążania budżetu firmy. Niekiedy wierzyciele godzą się nawet na umorzenie części należności. Bez tego kroku przedsiębiorstwo może stracić wypłacalność i ogłosić upadłość.

Negocjacje z wierzycielami

Kluczowe są negocjacje z bankami, leasingodawcami i innymi podmiotami, którym firma jest winna pieniądze. Z ich punktu widzenia lepszym rozwiązaniem może być ustępstwa i restrukturyzacja długu niż całkowita utrata należności wskutek bankructwa dłużnika.

Ochrona majątku firmy

W obliczu problemów finansowych i zagrożenia utratą płynności kluczowe jest zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa przed przejęciem przez wierzycieli. Chodzi zwłaszcza o środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które stanowią fundament działalności gospodarczej.

Dobrym rozwiązaniem jest przeniesienie ich np. na osoby prywatne powiązane z firmą lub nowo powołaną spółkę córkę. Pozwala to utrzymać kontrolę nad kluczowymi aktywami pomimo problemów finansowych spółki matki. Tym samym zachowuje się szanse na kontynuację działalności w lepszych czasach.

Zbycie aktywów

Inną metodą ochrony majątku może być jego sprzedaż, aby pozyskać pieniądze na spłatę najpilniejszych zobowiązań. Należy jednak działać rozważnie i zbywać najpierw składniki zbędne z punktu widzenia działalności podstawowej. Krótkoterminowa poprawa płynności nie może odbywać się ze szkodą dla perspektyw rozwojowych firmy.

Zabezpieczenie interesów pracowników

Nawet najlepsi pracownicy mogą szukać innej pracy, gdy widzą kłopoty swojego pracodawcy. Aby ich zatrzymać, trzeba zadbać o ich poczucie bezpieczeństwa na kilka sposobów:

 • Informować o sytuacji i planach naprawczych,
 • Gwarantować wypłaty wynagrodzeń,
 • Oferować wsparcie w znalezieniu nowego pracodawcy.

Dzięki temu zespół będzie bardziej zmotywowany do walki o firmę zamiast rozglądać się za nową posadą. To może okazać się kluczowe w trudnych chwilach, kiedy potrzebne są zaangażowanie i poświęcenie ze strony pracowników.

Plan zwolnień

Ostatecznością jest przygotowanie planu kontrolowanych zwolnień obejmującego atrakcyjne odprawy i wsparcie doradcze. Pozwoli to ograniczyć koszty stałe, ale w podobrażliwy dla pracowników sposób. Trzeba jednak unikać pozbywania się kompetentnych specjalistów, których trudno będzie zastąpić w przyszłości.

Podsumowanie

Spory podatkowe z fiskusem to codzienność wielu polskich firm. Obecnie brak jest możliwości ugody z organami skarbowymi, przez co przedsiębiorcy są skazani na nierówną walkę w sądach. Tymczasem wprowadzenie takiego rozwiązania, na wzór rozwiązań zagranicznych, pozwoliłoby na szybsze rozstrzyganie sporów i ochronę uczciwych firm przed bankructwem. Niezależnie od problemów z fiskusem, kluczowe jest odpowiednie zarządzanie płynnością finansową. W ostateczności pomocna bywa też restrukturyzacja zadłużenia czy ochrona majątku firmy. Nie wolno też zapominać o zabezpieczeniu interesów lojalnych pracowników.

Artykuł omawia najważniejsze wyzwania, z jakimi mierzą się polscy przedsiębiorcy oraz wskazuje konkretne rozwiązania, które mogą uchronić uczciwe firmy przed bankructwem. Porusza kwestie systemowe, legislacyjne, finansowe a także kadrowe. Lektura obowiązkowa dla każdego, kto zmaga się z problemami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Nierówna walka z fiskusem, brak płynności finansowej czy narastające zadłużenie to bolączki wielu rodzimych przedsiębiorców. Artykuł nie tylko diagnozuje te problemy, ale przede wszystkim dostarcza gotowych rozwiązań, które mogą uratować firmy przed bankructwem. Warto skorzystać z tych praktycznych wskazówek.

Mimo najszczerszych chęci, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce bywa wyjątkowo trudne. Artykuł omawia najczęstsze wyzwania i pułapki czyhające na firmy, jednak co ważne, formułuje też konkretne propozycje poprawy tej sytuacji. To cenna lektura dla każdego zainteresowanego poprawą klimatu dla biznesu w naszym kraju.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Budżet na wstrzymaniu? Minister finansów zabiera głos
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Warto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy
NewsWarto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy

Zatrudnienie pośrednika nieruchomości to opłacalna inwestycja. Poznaj znaki profesjonalnego agenta, jego wynagrodzenie i koszty prowizji. Dowiedz się, jak uniknąć nierzetelnych pośredników i znaleźć najlepszego specjalistę, który zapewni bezpieczną transakcję w dobrej cenie.