Banki

Kod SWIFT w mBanku: lokalizacja i zastosowanie - Santander

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska09.01.20249 min.
Kod SWIFT w mBanku: lokalizacja i zastosowanie - Santander

Kod SWIFT w banku mBank to specjalny identyfikator numeryczny wykorzystywany w operacjach finansowych dokonywanych na skalę międzynarodową. Jest to niezbędny element prawidłowego adresowania przelewów zagranicznych i ułatwia sprawną komunikację między instytucjami bankowymi na całym świecie. W tym artykule omówimy, czym jest kod SWIFT mBanku, gdzie go znaleźć, jak go odczytać i zinterpretować, a także jakie są jego konkretne zastosowania w różnych transakcjach finansowych.

Kluczowe wnioski:
 • Kod SWIFT składa się z 8 lub 11 znaków alfanumerycznych i jednoznacznie identyfikuje dany bank na arenie międzynarodowej.
 • Znajdziesz go w różnych dokumentach bankowych, takich jak wyciągi, przelewy i formularze płatności.
 • Struktura kodu zawiera informacje o kraju, miejscowości oraz indywidualnym numerze banku.
 • Jest niezbędny przy realizacji przelewów zagranicznych oraz transakcji w obcych walutach.
 • Pomaga uniknąć pomyłek i opóźnień przy transferach finansowych na inne kontynenty.

Co to jest kod SWIFT w banku mBank?

Kod SWIFT w mBanku to unikalny identyfikator instytucji finansowej używany w transakcjach międzynarodowych. Jest powszechnie znany jako kod BIC mBanku (Bank Identifier Code). Ten alfanumeryczny ciąg znaków zapewnia jednoznaczną identyfikację banku i umożliwia bezproblemową komunikację między instytucjami finansowymi na całym świecie. W przypadku mBanku numer SWIFT składa się z 8 lub 11 znaków.

Pierwotnie system SWIFT został wprowadzony w latach 70. XX wieku, aby ułatwić i usprawnić transfer pieniędzy na skalę globalną. W dobie coraz większej integracji finansowej i rosnącej liczby międzynarodowych transakcji, kod SWIFT mBanku stał się niezbędnym elementem realizacji przekazów zagranicznych, wypłat z kart płatniczych za granicą czy handlu walutami.

Warto podkreślić, że kod BIC mBanku nie służy jedynie do identyfikacji banku, ale także przekazuje informacje o jego lokalizacji geograficznej. Dzięki temu odbiorcy płatności mogą łatwo zweryfikować pochodzenie transferu i wiarygodność nadawcy. To kluczowy aspekt bezpieczeństwa i przejrzystości w operacjach finansowych na arenie międzynarodowej.

Korzyści z posiadania i znajomości numeru SWIFT mBanku

Znajomość kodu SWIFT mBanku jest niezwykle istotna dla klientów indywidualnych, jak i firm prowadzących działalność gospodarczą poza granicami kraju. Bez niego realizacja przelewów zagranicznych byłaby praktycznie niemożliwa. Ponadto umożliwia on sprawną obsługę transakcji w obcych walutach, wypłaty gotówki za granicą oraz korzystanie z usług bankowości elektronicznej podczas wyjazdów służbowych czy prywatnych podróży.

Dzięki kodowi BIC mBanku oszczędzasz czas i unikasz frustrujących opóźnień w przesyłaniu środków pieniężnych. Zapewnia on przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych, a także ułatwia identyfikację nadawcy i odbiorcy płatności. Z tych powodów znajomość tego kodu jest niezwykle ważna dla wszystkich klientów mBanku korzystających z usług finansowych o zasięgu globalnym.

Gdzie znaleźć kod SWIFT mBanku na dokumentach?

Kod SWIFT mBanku możesz odnaleźć na różnych dokumentach bankowych. Jest on wyraźnie wyróżniony i umieszczony w widocznym miejscu, aby ułatwić jego identyfikację. Oto lista miejsc, w których powinieneś szukać numeru SWIFT mBanku:

 • Wyciągi bankowe – zarówno tradycyjne, papierowe, jak i te dostępne w bankowości internetowej
 • Przelewy zagraniczne – na formularzach przelewów międzynarodowych i w tytułach przelewów
 • Dokumentacja kredytowa/pożyczkowa – w przypadku kredytów/pożyczek w obcej walucie
 • Karty płatnicze – na awersie karty lub w materiałach dołączonych do karty
 • Formularze otwarcia rachunku – kod SWIFT jest podawany przy zakładaniu nowego rachunku

Warto zwrócić uwagę, że kod BIC mBanku może być również dostępny na stronie internetowej banku lub w oddziale. Jeśli jednak masz wątpliwości co do prawidłowego numeru SWIFT dla mBanku, najlepiej skontaktować się z infolinią lub udać się do najbliższego oddziału w celu potwierdzenia danych.

Nawet niewielka pomyłka w kodzie SWIFT może skutkować opóźnieniami lub błędnym skierowaniem Twojej płatności. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze dokładnie sprawdzić jego poprawność przed zainicjowaniem transakcji międzynarodowej.

Jak odczytać kod SWIFT? Struktura i składniki

Kod SWIFT składa się z kombinacji liter i cyfr, które niosą konkretne informacje o banku. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niezrozumiały, jego struktura jest logiczna i ułatwia odczytanie zawartych w nim danych. Przyjrzyjmy się bliżej budowie numeru SWIFT mBanku.

Pierwsze 4 znaki Określają kod banku. W przypadku mBanku jest to "BREX".
5. i 6. znak Wskazują na kod kraju, w którym mieści się siedziba banku. Dla Polski jest to "PL".
7. i 8. znak (opcjonalnie) Identyfikują lokalizację miejscowości, w której znajduje się dany oddział banku. Dla centrali mBanku w Warszawie jest to "WA".
Ostatnie 3 znaki (opcjonalnie) To unikalne rozróżnienie oddziału banku. W przypadku centrali mBanku pozostają puste.

Analizując powyższe informacje, pełny kod SWIFT mBanku dla centrali w Warszawie to: BREXPLPW. Jeśli jednak chcesz zlokalizować oddział w innej miejscowości, numer ten będzie się różnić w ostatnich 5 znakach.

Dlaczego struktura kodu SWIFT jest ważna?

Struktura kodu SWIFT nie jest przypadkowa – została zaprojektowana w taki sposób, aby zawierać kluczowe informacje niezbędne do jednoznacznej identyfikacji banku. Dzięki temu system zapewnia globalną standaryzację i eliminuje wszelkie niejednoznaczności podczas transferów pieniężnych.

Co więcej, odczytując kod BIC mBanku, możesz łatwo zweryfikować lokalizację danego oddziału. To z kolei przekłada się na większe bezpieczeństwo transakcji i ogranicza ryzyko pomyłek podczas operacji finansowych na arenie międzynarodowej. Z tych powodów znajomość struktury i umiejętność interpretacji numeru SWIFT są niezwykle istotne.

W jakich sytuacjach używany jest kod SWIFT mBanku?

Zdjęcie Kod SWIFT w mBanku: lokalizacja i zastosowanie - Santander

Kod SWIFT mBanku odgrywa kluczową rolę w wielu różnych sytuacjach i transakcjach finansowych o charakterze międzynarodowym. Oto najczęstsze przypadki, w których niezbędne jest podanie tego identyfikatora:

 • Przelewy zagraniczne – aby umożliwić poprawne skierowanie i realizację przelewu do banku zagranicznego
 • Płatności w obcej walucie – do przetwarzania płatności w walutach innych niż złoty polski
 • Transakcje handlowe z zagranicą – przy rozliczeniach z kontrahentami z innych krajów
 • Wypłaty gotówki za granicą – z kart płatniczych lub przy korzystaniu z usługi tax free
 • Korzystanie z bankowości mobilnej podczas podróży – do logowania i autoryzacji operacji poza Polską
 • Otwieranie rachunków walutowych – dla poprawnej identyfikacji banku podczas zakładania rachunku

Jak widać, numer SWIFT mBanku jest niezbędny do sprawnego przeprowadzenia wielu operacji finansowych na arenie międzynarodowej. Stanowi on swego rodzaju "adres" banku w globalnym systemie komunikacji między instytucjami finansowymi. Dzięki temu gwarantuje bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji przekraczających granice kraju.

Kod SWIFT mBanku a płatności międzynarodowe

Jednym z kluczowych zastosowań kodu SWIFT w mBanku są płatności międzynarodowe, czyli przelewy kierowane do odbiorców poza granicami Polski. W tym kontekście numer SWIFT pełni rolę swoistego "adresu" banku odbiorcy, umożliwiając prawidłowe skierowanie środków pieniężnych.

Podczas realizacji przelewu zagranicznego musisz podać nie tylko swój numer rachunku oraz dane odbiorcy, ale również kod BIC mBanku oraz kod SWIFT banku odbiorcy. Te informacje są niezbędne dla sprawnego przetworzenia płatności przez system SWIFT i jej dostarczenia do właściwej instytucji finansowej na świecie.

Co ważne, kod SWIFT mBanku jest wymagany zarówno przy przelewach w obcej walucie, jak i tych realizowanych w złotych polskich. Wynika to z faktu, że część ścieżki transferu środków przebiega poza granicami kraju i musi zostać poprawnie zaadresowana.

Korzyści z używania kodu SWIFT w płatnościach międzynarodowych

Stosowanie numeru SWIFT mBanku przy płatnościach zagranicznych niesie za sobą szereg istotnych korzyści:

 1. Znacząco przyspiesza realizację przelewu, eliminując opóźnienia spowodowane niejasnościami adresowymi.
 2. Zwiększa bezpieczeństwo transakcji poprzez jednoznaczną identyfikację banków nadawcy i odbiorcy.
 3. Ułatwia śledzenie statusu płatności na każdym etapie transferu środków.
 4. Zapewnia standaryzację i zgodność z międzynarodowymi regulacjami finansowymi.
 5. Pozwala na sprawne rozwiązywanie ewentualnych problemów z realizacją płatności.

Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje przelewy międzynarodowe dotrą do adresata szybko, bezpiecznie i bez żadnych komplikacji. To nieocenione ułatwienie szczególnie w przypadku pilnych lub dużych kwot transferów finansowych.

Różnica między kodem SWIFT a innymi identyfikatorami bankowymi

Kod SWIFT (znany również jako kod BIC) nie jest jedynym identyfikatorem wykorzystywanym w bankowości. Warto zatem wyjaśnić różnice między nim a innymi popularnymi standardami, takimi jak:

 • Numer IBAN (International Bank Account Number) – czyli międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych
 • Kod rozliczeniowy banku (sort code, routing number, ABA number) – używany głównie w Stanach Zjednoczonych

Podstawowa różnica polega na tym, że kod SWIFT mBanku identyfikuje całą instytucję finansową, podczas gdy pozostałe standardy dotyczą konkretnych rachunków bankowych lub oddziałów. Oznacza to, że numer SWIFT jest niezależny od danych rachunku i jednoznacznie przypisany do banku.

Co więcej, kod BIC mBanku jest niezbędny wyłącznie w transferach międzynarodowych, natomiast numer IBAN czy kody rozliczeniowe są stosowane zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych. Wynika to z globalnego zasięgu systemu SWIFT i jego roli w ułatwianiu komunikacji pomiędzy bankami na całym świecie.

Warto także podkreślić, że kod SWIFT jest standardem uniwersalnym, stosowanym przez wszystkie banki na świecie. Z kolei kody rozliczeniowe mają często charakter regionalny i są specyficzne dla danego kraju lub nawet pojedynczego banku.

Podsumowując, chociaż kod SWIFT mBanku, numer IBAN i kody rozliczeniowe pełnią częściowo podobne funkcje identyfikacyjne, to jednak ich zastosowanie, zakres i struktura znacząco się różnią. Dlatego też ważne jest, aby prawidłowo rozróżniać te standardy i używać ich w odpowiednich kontekstach operacji bankowych.

Podsumowanie

Kod SWIFT mBanku (nazywany również kodem BIC mBanku) to ośmioznakowy identyfikator alfanumeryczny banku, który umożliwia jego jednoznaczną identyfikację podczas transferów międzynarodowych. Znajomość numeru SWIFT mBanku jest kluczowa dla bezproblemowej realizacji przelewów zagranicznych, wypłat z kart płatniczych za granicą oraz innych operacji finansowych o zasięgu globalnym.

Warto pamiętać, że kod SWIFT różni się od innych identyfikatorów bankowych, takich jak numer IBAN czy kody rozliczeniowe, ponieważ służy do identyfikacji całej instytucji finansowej, a nie pojedynczego rachunku bankowego. Dzięki strukturze kodu BIC mBanku zawierającemu informacje o lokalizacji, łatwiej jest zweryfikować wiarygodność banku podczas międzynarodowych transakcji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ponownie w tarapatach! Prokuratura podjęła działania
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Budżet na wstrzymaniu? Minister finansów zabiera głos
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Citi Handlowy: jak skontaktować się z infolinią?
BankiCiti Handlowy: jak skontaktować się z infolinią?

Potrzebujesz skontaktować się z infolinią Citi Handlowy? Przeczytaj o dedykowanych numerach i godzinach działania infolinii citi handlowy dla klientów indywidualnych i firmowych. Dowiedz się, kto może dzwonić i jak skorzystać z alternatywnych metod kontaktu.

Moneyback w mBanku: zasady funkcjonowania promocji
BankiMoneyback w mBanku: zasady funkcjonowania promocji

Skorzystaj z programu MBank Moneyback - Jak Działa Promocja? I zyskaj do 20% zwrotu za zakupy w popularnych kategoriach jak żywność, paliwo czy restauracje. Sprawdź zasady działania akcji i zdobądź nawet 8400 zł oszczędności rocznie