News

Kołodziejczak ostrzega: Pułapki nowej ustawy o wiatrakach wg PiS

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk05.12.20235 min.
Kołodziejczak ostrzega: Pułapki nowej ustawy o wiatrakach wg PiS

Poseł Michał Kołodziejczak, znany z walki o prawa rolników, ostrzega przed pułapkami nowej ustawy dotyczącej energii wiatrowej. Choć zgadza się, że zielona energia jest potrzebna, widzi wiele problemów związanych z turbinami wiatrowymi. PiS może wykorzystać te bolączki, rozpętując “aferę wiatrakową” i grając na emocjach społeczeństwa.

Kluczowe wnioski:
 • Ograniczenia odległości turbin wiatrowych od zabudowań mogą faworyzować duże firmy kosztem lokalnych społeczności.
 • Niejasna kwestia ewentualnych wywłaszczeń gruntów pod infrastrukturę wiatrakową może wywołać kontrowersje.
 • Infrastruktura towarzysząca turbinom, jak linie przesyłowe, może powodować konflikty z mieszkańcami i rolnikami.
 • Sposób mierzenia poziomu hałasu z turbin powinien być precyzyjnie określony, aby uniknąć manipulacji.
 • Różne typy turbin wiatrowych powinny być inaczej traktowane w ustawie, zamiast uniformicznego podejścia.

Ograniczenia odległościowe wiatraków budzą kontrowersje

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z farmami wiatrowymi są odległości, w jakich mogą być one sytuowane od budynków mieszkalnych i innych obiektów. Obecnie obowiązujące regulacje nakazują zachowanie odległości wynoszącej co najmniej 10-krotność całkowitej wysokości turbiny wraz z uniesionym skrzydłem od zabudowań mieszkalnych.

Te restrykcyjne przepisy spotykają się jednak z krytyką, ponieważ w praktyce uniemożliwiają budowę nowych farm wiatrowych w wielu lokalizacjach. Z drugiej strony pojawiają się obawy mieszkańców o bezpieczeństwo i jakość życia w pobliżu dużych elektrowni wiatrowych.

Kwestią sporną pozostaje, czy te przepisy nie faworyzują większych inwestorów, którzy stać na budowę turbin o znacznych rozmiarach i wysokości, kosztem lokalnych społeczności. Możliwe rozwiązania to zróżnicowanie norm w zależności od wielkości i mocy generatorów.

Poziom hałasu jako wyznacznik lokalizacji

Alternatywnie za kryterium sytuowania elektrowni wiatrowych można przyjąć dopuszczalny poziom hałasu. Taka regulacja istnieje już w innych krajach UE. Pozwoliłoby to na elastyczne podejście, uzależniające odległość turbiny od natężenia emitowanego przez nią dźwięku.

Należałoby jednak precyzyjnie określić sposób pomiaru tego hałasu - z uwzględnieniem zmiennych warunków pogodowych czy pory dnia. Standaryzacja metodyki badania poziomu szumu z turbin wiatrowych pozwoli uniknąć zarzutów o zaniżaniu lub zawyżaniu wyników.

Niejasna kwestia wywłaszczeń pod farmy wiatrowe

Kolejną kontrowersyjną sprawą są potencjalne wywłaszczenia gruntów pod budowę infrastruktury związanej z funkcjonowaniem turbin wiatrowych - dróg dojazdowych oraz linii przesyłowych. Teoretycznie możliwość przejęcia terenu pod te inwestycje istnieje na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jednak zdaniem ekspertów, w praktyce zastosowanie wywłaszczeń będzie raczej sporadyczne. Operatorzy farm wiatrowych z reguły prowadzą negocjacje z właścicielami działek i dochodzą do porozumienia w zakresie udostępnienia części gruntu pod niezbędną infrastrukturę.

Wywłaszczanie to jeden z tych rozdmuchanych niuansów, na które nie możemy sobie pozwolić, bo dajemy naładowaną broń przeciwnikom. Mamy nauczkę. Wywłaszczania nie będzie. O to mogą być spokojni właściciele domów, działek, jak i rolnicy - zaznaczył Kołodziejczak.

Czytaj więcej: Tajniki tworzenia Spółki Cywilnej krok po kroku - pełne poradnik dla przyszłych przedsiębiorców

Wpływ farm wiatrowych na wartość nieruchomości

Nie ulega wątpliwości, że budowa turbin wiatrowych w pobliżu nieruchomości ma wpływ na jej wartość rynkową. Są opinie, że obecność dużych elektrowni wiatrowych w okolicy może znacząco obniżyć cenę działek i domów na sprzedaż.

Rodzaj miejscowości Spadek wartości nieruchomości
Wieś 5-20%
Małe miasto 15-25%

Z drugiej jednak strony, farmy wiatrowe przynoszą dochody dla gmin w postaci podatku od nieruchomości. Pozwalają także na rozbudowę lokalnej infrastruktury. Dlatego wpływ na ceny gruntów nie musi być jednoznacznie negatywny.

Zróżnicowanie wymagań wobec różnych typów turbin

Kołodziejczak ostrzega: Pułapki nowej ustawy o wiatrakach wg PiS

Eksperci wskazują, że regulacje dotyczące farm wiatrowych powinny brać pod uwagę zróżnicowanie technologii i parametrów turbin. Inne standardy powinny obowiązywać starsze, mniejsze elektrownie wiatrowe, a inne nowoczesne gigantyczne generatory mocy.

Tymczasem ustawa z 2016 roku wprowadziła restrykcyjne normy bez specyfikacji i zróżnicowania. To rozwiązanie promuje budowę bardzo dużych, efektywniejszych turbin kosztem lokalnych społeczności i mniejszych inwestorów.

 • Stare turbiny cechują się większą uciążliwością (hałas, wibracje)
 • Nowe konstrukcje są cichsze i efektywniej przetwarzają energię wiatru

Dlatego postuluje się wprowadzenie bardziej elastycznych wymogów, które nie eliminowałyby z rynku mniejszych, lokalnych podmiotów zainteresowanych energetyką odnawialną.

Podsumowanie

W moim artykule poruszyłem kwestię kontrowersji związanych z nową ustawą mającą uregulować zasady budowy i funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce. Jako doświadczony copywriter starałem się wszechstronnie przedstawić argumenty zwolenników i przeciwników tej ustawy.

Z jednej strony nie ulega wątpliwości, że zielona energia z wiatru jest Polsce bardzo potrzebna. Z drugiej pojawiają się zarzuty dotyczące m.in. zbyt dużej ingerencji turbin w krajobraz i naruszania interesów lokalnych społeczności. Ja osobiście staram się zachować rzeczową postawę wobec tej sprawy.

W artykule wskazałem największe „gorące punkty” związane z ustawą wiatrakową. Są to m.in. kwestie wywłaszczeń gruntów, negatywnego wpływu na ceny nieruchomości, czy niewystarczającego zróżnicowania norm dla różnego rodzaju turbin. Te bolączki wymagają jeszcze dopracowania.

Mam nadzieję, że mój tekst rzetelnie obrazuje skalę wyzwań związanych z regulacją kwestii energetyki wiatrowej w Polsce. Jako copywriter staram się zawsze zachować obiektywizm i pokazać różne aspekty sprawy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły