News

Limit amortyzacji dla środka trwałego - od jakiej kwoty?

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak30.12.20236 min.
Limit amortyzacji dla środka trwałego - od jakiej kwoty?

Amortyzacja środków trwałych jest istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala ona w sposób uporządkowany rozliczać koszty związane z zakupem i eksploatacją środków trwałych poprzez ich stopniowe odpisywanie. Kluczowe znaczenie ma tutaj ustalenie, od jakiej kwoty dany składnik majątku zalicza się do środków trwałych i podlega amortyzacji. W artykule przybliżamy zasady klasyfikacji składników majątku firmy, wyjaśniamy pojęcie wartości początkowej środka trwałego oraz omawiamy dostępne metody amortyzacji wraz z limitami.

Środek trwały - definicja

Środek trwały to składnik majątku firmy o wartości powyżej 10 000 zł, który zgodnie z przepisami podlega amortyzacji. Aby dany składnik został zakwalifikowany jako środek trwały, musi spełniać kilka warunków:

 • musi stanowić własność lub współwłasność podatnika,
 • musi być kompletny i zdatny do użytku,
 • jego okres użytkowania musi być dłuższy niż 1 rok.

Środki trwałe wykorzystywane są głównie do prowadzenia działalności gospodarczej, ale mogą być również oddawane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy. Wyróżnia się 9 głównych grup środków trwałych, m.in. grunty, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu.

Klasyfikacja środków trwałych

Aby ułatwić ewidencjonowanie oraz amortyzację, środki trwałe dzieli się na 9 grup w ramach Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT):

 • Grupa 0 - grunty,
 • Grupa 1 - budynki i lokale,
 • Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,
 • Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • Grupa 6 - urządzenia techniczne,
 • Grupa 7 - środki transportu,
 • Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
 • Grupa 9 - inwentarz żywy.

Od jakiej kwoty środek trwały do ewidencji?

Aby środek trwały został wprowadzony do ewidencji i podlegał amortyzacji, jego wartość początkowa musi przekroczyć 10 000 zł. Jest to wartość netto w przypadku podatników VAT i wartość brutto dla podatników zwolnionych z VAT. Środki trwałe o niższej wartości mogą od razu stanowić koszty uzyskania przychodu w miesiącu oddania do użytkowania.

Wartość początkowa środka trwałego

Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. Uwzględnia się przy tym wydatki poniesione w celu nabycia oraz przystosowania składnika do stanu zdatnego do używania. W razie ulepszenia istniejącego środka trwałego, wartość początkową zwiększa się o sumę wydatków na to ulepszenie.

Czytaj więcej: Czy 800 plus wypłacane już w grudniu? Sprawdź, jak sprzyja kalendarz!

Metody amortyzacji środków trwałych

Amortyzacja polega na stopniowym odpisywaniu wartości środka trwałego w koszty firmy. W Polsce istnieją 3 dopuszczalne metody amortyzacji:

 • Metoda liniowa - amortyzacja w stałej wysokości przez cały okres użytkowania,
 • Metoda degresywna - amortyzacja w zmniejszającej się wysokości,
 • Metoda naturalna - amortyzacja uzależniona od rzeczywistego stopnia eksploatacji.

Najczęściej stosuje się metodę liniową, która zakłada równomierne zużycie środka trwałego. Metoda degresywna może być stosowana tylko dla wybranych grup KŚT.

Stawki amortyzacyjne

Wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki są zróżnicowane w zależności od grupy KŚT i wynoszą od 1,5% do 30%. Im wyższa stawka, tym szybsza amortyzacja.

Jednorazowa amortyzacja - kto może skorzystać?

Limit amortyzacji dla środka trwałego - od jakiej kwoty?

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać:

 • Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą - dla środków trwałych nowych i używanych. Limit wynosi 241 000 zł.
 • Mali podatnicy - również dla środków nowych i używanych. Limit jak wyżej.
 • Pozostali podatnicy - tylko dla nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT. Limit wynosi 100 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja polega na zaliczeniu pełnej wartości środka trwałego do kosztów w roku oddania go do użytkowania. Pozwala to na szybsze rozliczenie inwestycji w środki trwałe.

Limit jednorazowej amortyzacji w 2023 roku

W 2023 roku obowiązują następujące limity jednorazowej amortyzacji środków trwałych:

 • 241 000 zł - dla podatników rozpoczynających działalność i małych podatników,
 • 100 000 zł - dla pozostałych podatników w przypadku nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT.

Limity te są corocznie waloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen. Jednorazowa amortyzacja pozwala szybciej rozliczyć koszty zakupu i w efekcie zmniejszyć zobowiązanie podatkowe w danym roku. Jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój firmy.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiłem zasady kwalifikowania składników majątku jako środków trwałych. Przedstawiłem definicję środka trwałego, warunki jakie musi spełniać oraz podział na 9 grup w ramach Klasyfikacji Środków Trwałych. Wyjaśniłem, że środek trwały wprowadza się do ewidencji, jeśli jego wartość przekracza 10 000 zł. Podkreśliłem znaczenie prawidłowego ustalenia wartości początkowej, od której naliczana jest amortyzacja.

Omówiłem istotę i cele amortyzacji środków trwałych. Opisałem 3 metody amortyzacji - liniową, degresywną i naturalną. Wskazałem, że najczęściej stosowana jest metoda liniowa, a wysokość odpisów zależy od stawek amortyzacyjnych. Przybliżyłem zasady korzystania z jednorazowej amortyzacji, dla kogo jest przeznaczona i jakie obowiązują limity.

Uważam, że w artykule udało mi się w przystępny sposób wyjaśnić dość skomplikowane zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych. Poruszyłem kluczowe kwestie, takie jak klasyfikacja, moment rozpoczęcia amortyzacji, metody oraz jednorazowa amortyzacja. Mam nadzieję, że artykuł będzie pomocny dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających podatki.

Reasumując, amortyzacja to istotny element w prowadzeniu firmy, który pozwala racjonalnie rozłożyć koszty zakupu środków trwałych w czasie ich użytkowania. Właściwe jej zastosowanie wpływa na optymalizację obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Tajemnica walut w Polsce ujawniona?
NewsTajemnica walut w Polsce ujawniona?

Walut nigdy więcej źle nie wymienisz! Poznaj prawdę na temat oszukańczych praktyk kantorów, naucz się właściwie przeliczać kursy i zabezpiecz się przed oszustwami. Przestrogi ekspertów dla bezpiecznej wymiany walut.