News

Lokatorka nie płaci czynszu i odmawia wyprowadzki. Co mówi prawo?

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk24.02.20246 min.
Lokatorka nie płaci czynszu i odmawia wyprowadzki. Co mówi prawo?

Lokatorka zalegająca z płatnościami czynszu może skorzystać z ochrony prawnej, która chroni ją przed eksmisją. Mimo monitów i wezwań do zapłaty oraz wypowiedzenia umowy najmu, najemca może przedłużać swój pobyt w wynajmowanym lokalu. Taka sytuacja prowadzi do bezsilności właściciela wobec dłużnika, jednak istnieje możliwość wszczęcia postępowania sądowego i ewentualnego orzeczenia kary pozbawienia wolności.

Lokatorka zalega z płatnościami

Nieuregulowanie należności z tytułu czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego jest poważnym problemem zarówno dla lokatora zalegającego z czynszem, jak i dla właściciela nieruchomości. Zaległości czynszowe mogą szybko narastać, osiągając bardzo wysokie kwoty. Jest to trudna sytuacja, z którą wiąże się ryzyko wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Lokatorzy często tłumaczą brak płatności przejściowymi problemami finansowymi i obiecują uregulowanie zadłużenia. Niestety w wielu przypadkach są to puste obietnice. W efekcie dochodzi do opóźnień w płatności czynszu sięgających nawet kilku miesięcy lub lat.

Przyczyny i skutki zaległości

Przyczynami powstawania zaległości czynszowych mogą być między innymi utrata pracy i stałego źródła dochodu, problemy osobiste lokatora, choroba lub inne nieprzewidziane wydatki. Czasem lokatorzy świadomie zalegają z opłatami, nie przywiązując wagi do konsekwencji takiego postępowania.

Brak płatności za wynajem prowadzi do narastania długu, a także naliczania odsetek i opłat dodatkowych. W skrajnych przypadkach dochodzi do wszczęcia postępowania eksmisyjnego.

Prawa lokatora chronią przed eksmisją

Ochrona lokatora przed eksmisją jest ważnym elementem prawa najmu. Lokatorzy są grupą wymagającą szczególnych gwarancji ochrony swoich praw, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do lokalu.

Ustawodawca przewidział szereg regulacji mających na celu ochronę lokatorów przez pozbawieniem mieszkania w wyniku postępowania eksmisyjnego z powodu zaległości czynszowych. Przepisy te często wykorzystywane są przez nieuczciwych lokatorów dla własnych korzyści kosztem właścicieli mieszkań.

Zaległości czynszowe sięgające setek tysięcy złotych, a mimo to brak możliwości eksmisji - takie sytuacje nie należą do rzadkości.

Czym jest eksmisja?

Eksmisja to przymusowe pozbawienie prawa do lokalu mieszkalnego na mocy orzeczenia sądu i działań organów egzekucyjnych. Jest ona stosowana tylko w ostateczności, kiedy wyczerpano wszystkie możliwości polubownego rozwiązania sporu i odzyskania należności.

Możliwość przedłużenia umowy najmu

Mimo wypowiedzenia przez właściciela umowy najmu i braku płatności czynszu, lokator w wielu przypadkach może przedłużyć swój pobyt w lokalu o kolejne miesiące, a nawet lata.

Dzieje się tak za sprawą przepisów chroniących lokatorów, które umożliwiają im wstrzymanie eksmisji poprzez złożenie stosownych pism i wniosków do komornika lub sądu. Co więcej, lokatorzy mogą starać się o przedłużenie umowy najmu, powołując się na trudną sytuację materialną.

Okres ochronny od 1 listopada do 31 marca
Lokal socjalny konieczny przed eksmisją
Przedłużenie umowy najmu możliwe mimo zaległości

Te możliwości są często wykorzystywane przez lokatorów działających w złej wierze, doprowadzając tym samym do przeciągania sprawy i unikania konsekwencji finansowych i prawnych.

Właściciel bezsilny wobec dłużnika

Lokatorka nie płaci czynszu i odmawia wyprowadzki. Co mówi prawo?

Opisana sytuacja prowadzi często do poczucia bezsilności i krzywdy po stronie właściciela lokalu. Mimo wielomiesięcznych lub wieloletnich starań o odzyskanie należności i opróżnienie mieszkania nie jest w stanie doprowadzić do rozwiązania umowy najmu i eksmisji lokatora.

  • Rosnące zaległości czynszowe
  • Brak możliwości odzyskania lokalu
  • Poczucie bezsilności i niesprawiedliwości

Właściciele często decydują się wtedy na skorzystanie z pomocy prawnej i wszczęcie postępowania sądowego przeciwko lokatorowi. Nie zawsze jednak kończy się to sukcesem.

Złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

W sytuacji braku możliwości polubownego odzyskania lokalu lub należności, właściciele decydują się niekiedy na bardziej radykalne kroki. Jednym z nich jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez lokatora.

Zawiadomienie takie może dotyczyć na przykład oszustwa, wyłudzenia, stalkingu, gróźb karalnych lub innych czynów zabronionych. Złożenie go do prokuratury może skutkować wszczęciem postępowania przygotowawczego i ewentualnym aktem oskarżenia.

Jest to ostateczność, jednak dająca szansę na ukaranie nieuczciwego lokatora, który celowo unika zapłaty i eksmisji.

Sąd może orzec karę pozbawienia wolności

W przypadku udowodnienia winy, sąd ma prawo wymierzyć sprawcy przestępstwa karę pozbawienia wolności. Zależy ona od wysokości wyrządzonej szkody, stopnia zawinienia i innych okoliczności sprawy. Przykładowo za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Orzeczenie takiej kary wobec nieuczciwego lokatora, który celowo działał na szkodę właściciela, może być pewną formą zadośćuczynienia. Jednak nawet w takim przypadku odzyskanie zaległych należności bywa niemożliwe lub wymaga długotrwałej procedury.

Podsumowanie

Lokator zalegający z czynszem może skorzystać z ochrony przewidzianej w prawie, która utrudnia bądź uniemożliwia eksmisję z lokalu. Mimo wielomiesięcznych lub wieloletnich zaległości w opłatach i wypowiedzenia przez właściciela umowy najmu, najemca może legalnie przedłużać swój pobyt, powołując się na trudną sytuację materialną i życiową. Taka sytuacja prowadzi często do bezsilności i poczucia krzywdy po stronie właściciela.

Właściciel, nie mogąc odzyskać lokalu lub należnych mu pieniędzy, może zdecydować się na złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lokatora. W przypadku udowodnienia winy w sądzie, sprawcy może zostać wymierzona kara pozbawienia wolności.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Tajemnica walut w Polsce ujawniona?
NewsTajemnica walut w Polsce ujawniona?

Walut nigdy więcej źle nie wymienisz! Poznaj prawdę na temat oszukańczych praktyk kantorów, naucz się właściwie przeliczać kursy i zabezpiecz się przed oszustwami. Przestrogi ekspertów dla bezpiecznej wymiany walut.