Giełdy

Maklerzy na Giełdzie - Kto to taki? - Zarobki, definicja i rola

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk24.01.20248 min.
Maklerzy na Giełdzie - Kto to taki? - Zarobki, definicja i rola

Maklerzy na Giełdzie - Kto to taki? To osoby, które pomagają inwestorom w handlu akcjami na giełdzie papierów wartościowych. Pełnią rolę pośredników między kupującymi i sprzedającymi. Muszą mieć dużą wiedzę na temat trendów i mechanizmów rynkowych. Praca maklera wymaga odporności na stres, podejmowania szybkich decyzji i ciągłego doskonalenia umiejętności. To zawód dla ludzi ambitnych, lubiących ryzyko i gotowych poświęcić dużo czasu na analizę.

Kluczowe wnioski:
 • Maklerzy giełdowi pomagają inwestorom w handlu akcjami na giełdzie
 • Pełnią rolę pośredników między kupującymi i sprzedającymi akcje
 • Muszą dobrze znać trendy i mechanizmy rynkowe
 • Praca wymaga odporności na stres i podejmowania szybkich decyzji
 • To zawód dla ludzi ambitnych, lubiących ryzyko i gotowych poświęcić dużo czasu

Kim jest makler giełdowy?

Makler giełdowy to osoba zajmująca się pośrednictwem w handlu instrumentami finansowymi na giełdzie papierów wartościowych. Jego głównym zadaniem jest łączenie podmiotów zainteresowanych kupnem bądź sprzedażą akcji oraz innych papierów wartościowych.

Maklerzy giełdowi pracują zazwyczaj w domach maklerskich lub bankach prowadzących działalność brokerską. Ich praca polega na ciągłym monitorowaniu rynku, analizie instrumentów finansowych oraz poszukiwaniu jak najlepszych transakcji dla swoich klientów.

Zwykle maklerzy specjalizują się w konkretnym segmencie rynku – mogą zajmować się na przykład tylko akcjami spółek z określonej branży. Pozwala im to lepiej orientować się w aktualnej sytuacji danych firm.

Kwalifikacje i cechy maklera

Aby zostać maklerem giełdowym, trzeba mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie ekonomiczne, lecz także cechy osobowościowe przydatne w tej profesji. Są to przede wszystkim:

 • zdolność do analitycznego myślenia,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • odporność na stres wynikający z dynamicznych zmian na rynku.

Ponadto makler musi wykazywać się dużą cierpliwością i konsekwencją w działaniu oraz zamiłowaniem do pracy z liczbami i statystykami.

Jaka jest rola maklerów giełdowych?

Maklerzy giełdowi pełnią kluczową funkcję na rynku kapitałowym, ułatwiając obrót instrumentami finansowymi. Ich głównym zadaniem jest łączenie podmiotów zainteresowanych kupnem lub sprzedażą określonych aktywów, takich jak akcje, obligacje czy kontrakty terminowe.

Dzięki pracy maklerów możliwy jest handel milionami instrumentów finansowych każdego dnia. Bez pośrednictwa maklerzy giełdowych schwytanie odpowiedniego momentu na zakup lub sprzedaż byłoby o wiele trudniejsze dla przeciętnego inwestora.

Maklerzy ułatwiają inwestorom wejście na rynek i zwiększają ich szanse na dobry zysk. Jednocześnie zapewniają płynność obrotu instrumentami finansowymi, bez której giełda nie mogłaby sprawnie funkcjonować.

Obowiązki maklera

Do obowiązków maklera należy przede wszystkim:

 • Analiza instrumentów finansowych i całego rynku
 • Przyjmowanie zleceń od klientów
 • Transmitowanie zleceń do systemu giełdowego
 • Rozliczanie transakcji po ich zawarciu
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań dla klientów

Makler musi na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia mogące mieć wpływ na notowania spółek, takie jak wyniki finansowe, fuzje i przejęcia czy zmiany w zarządach. Pozwala mu to doradzać klientom co do optymalnych momentów kupna lub sprzedaży akcji.

Czytaj więcej: Revolut - koszty, prowizja, opłata za przelew

Gdzie pracują maklerzy giełdowi?

Maklerzy giełdowi znajdują zatrudnienie przede wszystkim w domach maklerskich i bankach prowadzących działalność brokerską. Pracują także w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach ubezpieczeniowych oraz w działach skarbu korporacji.

Niektórzy decydują się na prowadzenie własnej działalności maklerskiej. Konieczne jest wówczas uzyskanie specjalnych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego. Samodzielni maklerzy mogą liczyć na wyższe zyski, ale muszą także sprostać większej odpowiedzialności i ryzyku.

Dom maklerski Najpopularniejsze miejsce pracy maklerów. Możliwość specjalizacji w wybranym segmencie rynku.
Bank Często lepsze zarobki i benefit, ale też większa konkurencja o posadę maklera.
Własna działalność Ryzykowna, ale dająca szansę na znacznie wyższe dochody.

Niezależnie od miejsca zatrudnienia, maklerzy pracują zazwyczaj w zespołach, dzieląc między sobą obowiązki i wymieniając się wiedzą oraz doświadczeniami dotyczącymi rynku.

Jakie są wymagania dla maklerów?

Maklerzy na Giełdzie - Kto to taki? - Zarobki, definicja i rola

Aby zostać maklerem giełdowym trzeba spełnić szereg wymagań formalnych i osobowościowych. Przede wszystkim konieczne jest zdobycie maklerskiego egzaminu w Komisji Nadzoru Finansowego i wpisanie się na listę maklerów papierów wartościowych.

Oprócz tego, duże znaczenie mają takie cechy jak:

 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i instrumentów finansowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Łatwość podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Odporność na stres

Pracodawcy cenią również takie atuty jak komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole. Dobry makler powinien być na bieżąco ze zmianami zachodzącymi na rynku finansowym i w gospodarce.

Egzamin dla maklerów

Egzamin na maklera organizuje Komisja Nadzoru Finansowego. Sprawdza on przede wszystkim wiedzę kandydata na temat:

 • Regulacji rynku kapitałowego
 • Instrumentów finansowych i zasad ich wyceny
 • Technik zawierania transakcji na rynku
 • Zasad działalności firm inwestycyjnych

Egzamin składa się zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Część testowa ma formę pytań zamkniętych. Zdanie egzaminu nie jest proste, ale otwiera drogę do atrakcyjnej kariery maklera.

Ile zarabiają maklerzy giełdowi?

Zarobki maklerów giełdowych są dość zróżnicowane i zależą od kilku czynników. Przede wszystkim liczy się staż pracy. Początkujący makler może liczyć na wynagrodzenie rzędu 4-6 tys. zł brutto miesięcznie.

Im większe doświadczenie w zawodzie, tym wyższe zarobki – makler ze stażem 5-10 lat może zarobić już 8-15 tys. zł. Najlepiej opłacani są maklerzy z bardzo dużym, kilkunastoletnim doświadczeniem, których pensje sięgają nawet 20-30 tys. zł miesięcznie.

Staż pracy Średnie zarobki brutto
0-2 lata 4 000 - 6 000 zł
3-5 lat 6 000 - 10 000 zł
5-10 lat 10 000 - 15 000 zł
powyżej 10 lat 15 000 - 30 000 zł

Na zarobki mają też wpływ takie czynniki, jak wielkość firmy, w której makler jest zatrudniony oraz skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów i obsłudze dotychczasowych.

Jak zostać maklerem giełdowym?

Droga do zawodu maklera giełdowego prowadzi przez ukończenie studiów ekonomicznych, finansowych lub pokrewnych, a następnie złożenie egzaminu maklerskiego.

Przygotowując się do egzaminu, warto już podczas studiów odbyć praktyki w domu maklerskim lub innym podmiocie związanym z rynkiem kapitałowym. Pomoże to lepiej zrozumieć jego realia i nabrać niezbędnych kompetencji.

„Droga maklera wiedzie przez ciągłe podnoszenie kwalifikacji, śledzenie trendów rynkowych i budowanie sieci kontaktów w branży”

Po zdaniu egzaminu przydatne będzie również uczestnictwo w szkoleniach i kursach specjalistycznych poszerzających wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego. Nie można też zapominać o rozwoju kompetencji miękkich, ważnych w kontaktach z klientami.

Mimo wysiłku, jaki trzeba włożyć w karierę maklera, daje ona szansę na bardzo atrakcyjne zarobki i ciekawą pracę w dynamicznym środowisku rynku finansowego. Dla odpowiednich osób może to być zawód marzeń.

Podsumowanie

Maklerzy giełdowi odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, ułatwiając handel akcjami i innymi instrumentami finansowymi. Ich praca polega na łączeniu kupujących i sprzedających, dzięki czemu możliwy jest płynny obrót milionami walorów każdego dnia. Do obowiązków maklera należy analiza rynku, przyjmowanie zleceń klientów, transmitowanie ich do systemu giełdowego i rozliczanie transakcji.

Maklerzy giełdowi znajdują zatrudnienie przede wszystkim w domach maklerskich i bankach prowadzących działalność brokerską. Aby wykonywać ten zawód, trzeba zdać specjalistyczny egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i posiadać odpowiednie kompetencje – zdolność do analitycznego myślenia, podejmowania szybkich decyzji i radzenia sobie ze stresem.

Pensje maklerów giełdowych są dość wysokie i rosną wraz ze stażem pracy. Początkujący specjalista może liczyć na ok. 4-6 tys. zł brutto miesięcznie, a doświadczony makler z wieloletnim stażem nawet na 20-30 tys. zł. Dynamiczny i wymagający zawód maklera daje szansę na atrakcyjne zarobki dla osób, które lubią ryzyko i podejmowanie wyzwań.

Maklerzy giełdowi są nieodłącznym elementem rynku kapitałowego, bez którego trudno sobie wyobrazić sprawny handel instrumentami finansowymi. Ich praca wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i umiejętności radzenia sobie w warunkach niepewności. To zawód dla osób ambitnych i lubiących wyzwania, dający szansę na satysfakcję zawodową i godziwe zarobki.

Najczęstsze pytania

Aby zostać maklerem giełdowym, trzeba mieć wykształcenie wyższe - najlepiej ekonomiczne, finansowe lub pokrewne. Studia dostarczają niezbędnej wiedzy teoretycznej. Konieczne jest też zdanie specjalistycznego egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Zarobki maklerów są dość wysokie i rosną wraz z długością stażu pracy. Początkujący specjalista może liczyć na ok. 4-6 tys. zł brutto miesięcznie. Bardziej doświadczeni maklerzy zarabiają od 8 do nawet 30 tys. zł miesięcznie.

Maklerzy giełdowi znajdują zatrudnienie przede wszystkim w domach maklerskich i bankach prowadzących działalność brokerską. Niektórzy decydują się na otwarcie własnej firmy maklerskiej, co daje szansę na wyższe dochody, ale też większe ryzyko.

Dobry makler giełdowy powinien charakteryzować się m.in. umiejętnością analitycznego myślenia, łatwością podejmowania decyzji, odpornością na stres oraz znajomością realiów rynku kapitałowego. Liczą się również takie cechy jak komunikatywność i kreatywność.

Praca maklera giełdowego uznawana jest za jeden z najbardziej stresujących zawodów. Wynika to z konieczności podejmowania ważnych decyzji finansowych w krótkim czasie, a także z dynamicznych zmian zachodzących na giełdzie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Bessa na giełdzie: znaczenie dla inwestorów i rynku
GiełdyBessa na giełdzie: znaczenie dla inwestorów i rynku

Dowiedz się, co to jest bessa na giełdzie i jakie ma znaczenie dla inwestorów i rynku. Poznaj przyczyny bessy, jej skutki oraz strategie zarządzania ryzykiem w czasie spadków cen. Sprawdź, kiedy bessa jest zdrową korektą, a kiedy sygnałem kryzysu.

Wzrost popularności kryptowalut w kasynach online: czy to przyszłość płatności?
GiełdyWzrost popularności kryptowalut w kasynach online: czy to przyszłość płatności?

Rosnąca popularność kasyn online nie dziwi, gdyż umożliwiają one graczom łatwiejszy dostęp do ulubionych gier. Programy lojalnościowe, jak kasyno Blik, przyciągają coraz więcej odwiedzających. Jednak trendem, który zyskuje na znaczeniu, jest wzrost wykorzystania kryptowalut. Jak wpłynie to na systemy płatności w kasynach online? Jeyson Peterso analizuje to zagadnienie.