News

Mało znane świadczenie finansowe dostępne przez 3 lata.

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska23.01.20247 min.
Mało znane świadczenie finansowe dostępne przez 3 lata.

Renta szkoleniowa to mało znane świadczenie finansowe, które można pobierać nawet przez 3 lata. Przysługuje ono osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać swojego dotychczasowego zawodu i muszą przejść przekwalifikowanie. W tym czasie ZUS wypłaca comiesięczne świadczenie w wysokości co najmniej 1191 zł, aby zapewnić środki na utrzymanie podczas nauki nowego fachu. Aby dostać rentę szkoleniową, trzeba spełnić określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek.

Renta szkoleniowa - co warto wiedzieć

Renta szkoleniowa to świadczenie przyznawane przez ZUS osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać swojego dotychczasowego zawodu i muszą przejść przekwalifikowanie zawodowe.

Renta szkoleniowa ma za zadanie zapewnić środki na utrzymanie oraz umożliwić zdobycie nowych kwalifikacji w innym zawodzie osobom niezdolnym do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Jest to rodzaj zasiłku, dzięki któremu można sfinansować czas nauki i przygotowania się do podjęcia pracy w nowej branży.

Mimo, że renta szkoleniowa jest elementem systemu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat, to wciąż stosunkowo rzadko jest ona wykorzystywana. Wynika to głównie z niewiedzy potencjalnych beneficjentów na temat możliwości ubiegania się o przyznanie i wypłatę tego świadczenia. Tymczasem odpowiednio wykorzystana renta szkoleniowa może okazać się pomocna dla wielu osób, które z różnych przyczyn muszą zmienić zawód.

Kwalifikacja do przyznania renty szkoleniowej

O tym, czy dana osoba spełnia warunki do otrzymania renty szkoleniowej, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Podczas badania ocenia on stan zdrowia, możliwości fizyczne i psychiczne potencjalnego beneficjenta renty. Bierze również pod uwagę wykonywany dotychczas zawód i przyczyny, dla których wnioskodawca nie może go dalej wykonywać.

Po stwierdzeniu niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie, ZUS kieruje daną osobę do urzędu pracy w celu ustalenia optymalnego rodzaju szkoleń, które umożliwią przekwalifikowanie i podjęcie zatrudnienia w nowej branży.

Warunki przyznania renty szkoleniowej

Aby otrzymać rentę szkoleniową, wnioskodawca musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, badanie lekarskie musi potwierdzić niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Ponadto wymagany jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy - zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe są brane pod uwagę.

Minimalny wymagany łączny staż ubezpieczeniowy zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. I tak, w przypadku utraty zdolności przed ukończeniem 20 lat wymagany jest rok stażu ubezpieczeniowego. Osoby, które stały się niezdolne do pracy w wieku 20-22 lata muszą udokumentować co najmniej 2 lata stażu. Im później przytrafiła się niezdolność, tym dłuższy wymagany staż:

 • 3 lata stażu - jeśli niezdolność powstała w wieku 22-25 lat
 • 4 lata stażu - jeśli niezdolność powstała w wieku 25-30 lat
 • 5 lat stażu - jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30 lat

Co ważne, w staż wliczane są zarówno okresy opłacania składek na ubezpieczenie (staż składkowy), jak również okresy, gdy ubezpieczenie było opłacane za daną osobę z innego tytułu (staż nieskładkowy), np. pobieranie zasiłku chorobowego.

Wniosek o rentę szkoleniową

Gdy lekarz orzecznik stwierdzi niezdolność do pracy oraz odpowiedni staż ubezpieczeniowy daną osobę, może ona złożyć wniosek o przyznanie renty szkoleniowej. Wniosek składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - najlepiej w formie elektronicznej przez platformę PUE ZUS.

Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty, m.in.:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (nie starsze niż 1 miesiąc)
 • informację o przebiegu ubezpieczenia (staż pracy)
 • wywiad zawodowy
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy)

Dostarczenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zdecydowanie przyspiesza jego procedowanie przez ZUS i przyznanie uprawnień do renty szkoleniowej.

Czytaj więcej: Podatnicy na liniowym PIT odliczą więcej składki: nowy limit.

Wysokość i okres pobierania renty

Renta szkoleniowa przysługuje przynajmniej w wysokości 75% kwoty najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od marca 2023 roku jest to 1191,33 zł brutto miesięcznie.

Okres pobierania renty szkoleniowej wynosi standardowo 6 miesięcy. Jest to szacowany czas potrzebny na przekwalifikowanie zawodowe i zdobycie nowych umiejętności umożliwiających podjęcie pracy. Jednak na wniosek urzędu pracy okres ten może zostać wydłużony nawet do 36 miesięcy.

Okres pobierania renty szkoleniowej 6 miesięcy (standardowo)
Maksymalny okres pobierania 36 miesięcy
Minimalna wysokość renty (od 03.2023 r.) 1191,33 zł

W czasie pobierania renty szkoleniowej nie wolno podejmować zatrudnienia ani innej działalności zarobkowej, gdyż grozi to utratą świadczenia. Renta ma bowiem cel specjalny - umożliwienie poświęcenia czasu na naukę nowego zawodu.

Praca w trakcie renty szkoleniowej

Mało znane świadczenie finansowe dostępne przez 3 lata.

Istotną kwestią związaną z rentą szkoleniową jest zakaz podejmowania pracy zarobkowej w czasie jej pobierania. Świadczenie to ma służyć umożliwieniu przekwalifikowania zawodowego, a więc konieczności poświęcenia czasu na naukę i zdobycie nowych umiejętności. Dlatego też łączenie renty szkoleniowej z dodatkowym zatrudnieniem jest zabronione.

W trakcie pobierania renty szkoleniowej nie wolno wykonywać działalności zarobkowej - ani w ramach umowy o pracę, ani w żadnej innej formie. Próba łączenia renty z dodatkowymi dochodami może skutkować utratą świadczenia i koniecznością zwrotu pobranych wcześniej pieniędzy wraz z odsetkami.

Podjęcie pracy zarobkowej w innym charakterze lub branży niż ta, która wiąże się z przekwalifikowaniem zawodowym możliwym dzięki szkoleniom opłacanym z renty szkoleniowej, stanowi naruszenie jej warunków wypłaty.

Dlatego osoby decydujące się na rentę szkoleniową muszą liczyć się z brakiem możliwości dorabiania w trakcie jej pobierania. Jedynym wyjątkiem jest praca w ramach odbywanych szkoleń lub praktyk zawodowych związanych z procesem przekwalifikowania.

Szkolenia w ramach renty szkoleniowej

Aby renta szkoleniowa spełniała swoje zadanie, czyli umożliwiła przebranżowienie, osoba pobierająca to świadczenie musi wziąć udział w odpowiednich szkoleniach lub kursach zawodowych dopasowanych do jej możliwości i potrzeb rynku pracy.

Szkolenia dobierane są indywidualnie, we współpracy z doradcą zawodowym z urzędu pracy. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, stanu zdrowia i predyspozycji osoby bezrobotnej ustalane są kierunki szkoleń, które mogą zwiększyć szansę na zdobycie nowej pracy.

Szkolenia w ramach renty szkoleniowej mogą obejmować m.in. kursy zawodowe, studia podyplomowe, zajęcia praktyczne u pracodawców. Często wiążą się one z nabyciem konkretnych uprawnień, zawodu lub specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy.

Udział w szkoleniach i aktywne dążenie do przekwalifikowania zawodowego są absolutnie kluczowe dla możliwości korzystania z renty szkoleniowej przez maksymalny okres 36 miesięcy. Tylko wtedy, gdy wykorzysta się szansę na nabycie nowych kompetencji, świadczenie może spełnić swoje zadanie ułatwienia ponownego wejścia na rynek pracy.

Podsumowanie

W powyższym artykule omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące renty szkoleniowej - specjalnego świadczenia dla osób, które ze względów zdrowotnych muszą zmienić zawód. Dowiedzieliśmy się kto, na jakich zasadach i warunkach może ubiegać się o przyznanie renty szkoleniowej. Poznaliśmy role lekarza orzecznika oraz urzędu pracy w tym procesie.

Istotną informacją jest wysokość renty szkoleniowej, która od marca 2023 roku wynosi minimum 1191 zł miesięcznie. Standardowy okres pobierania to 6 miesięcy, jednak na wniosek urzędu pracy może być przedłużony do 36 miesięcy. W czasie korzystania z renty obowiązuje zakaz łączenia jej z pracą zarobkową - to czas na przekwalifikowanie się.

Artykuł podkreśla też znaczenie doboru odpowiednich szkoleń dających największe szanse na ponowne zatrudnienie po przebranżowieniu. Decyzja o skorzystaniu z renty szkoleniowej to szansa na zmianę życia zawodowego, którą warto dobrze wykorzystać.

Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogą podjąć świadomą decyzję osobom rozważającym ubieganie się o rentę szkoleniową w związku z koniecznością przekwalifikowania zawodowego z powodów zdrowotnych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły