News

Najnowsze dane dotyczące inflacji i prognozy ekonomiczne

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska15.12.20239 min.
Najnowsze dane dotyczące inflacji i prognozy ekonomiczne

Najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, wskazują na utrzymujący się wysoki poziom wzrostu cen. W listopadzie inflacja wyniosła 6,6% w ujęciu rocznym. Raport GUS pozwala przeanalizować zmiany cen w poszczególnych kategoriach. Najmocniej drożeją usługi, żywność i napoje oraz opłaty mieszkaniowe. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie także w przyszłym roku, choć dynamika wzrostu cen może nieco osłabnąć. Negatywnie na budżety gospodarstw domowych wpływać będzie drożejąca żywność oraz rosnące koszty utrzymania mieszkań.

Inflacja w Polsce według danych GUS

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że inflacja w Polsce w listopadzie 2023 roku wyniosła 6,6% w ujęciu rocznym. Jest to wynik wyższy od wcześniejszych prognoz, które szacowały inflację na poziomie 6,5%. GUS podaje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Widać więc utrzymującą się wysoką dynamikę wzrostu cen.

Szczegółowe dane pokazują, że najmocniej drożeją usługi - ich ceny poszły w górę o 8,6% rdr. W przypadku cen towarów wzrost wyniósł 5,9% rdr. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,7%, przy czym towary zdrożały o 1%, a usługi potaniały o 0,1%.

Kategorie z największym wzrostem cen

Analiza struktury wzrostu cen wskazuje, że największy wpływ na poziom inflacji miał podwyżki cen w takich kategoriach jak transport (wzrost o 5,1% mdm), żywność (0,9% mdm), zdrowie (0,7% mdm) oraz restauracje i hotele (0,4% mdm). Te cztery kategorie odpowiadały za ponad 80% całkowitego wzrostu cen towarów i usług.

Z drugiej strony ceny zmalały w obszarze rekreacji i kultury (spadek o 0,7% mdm) oraz łączności (0,9% mdm). Nie zrekompensowało to jednak ogólnej tendencji wzrostowej.

Największe wzrosty cen w ujęciu rocznym

Patrząc na zmiany cen rok do roku, najmocniej drożeją cztery kategorie: mieszkanie (wzrost o 7,6% rdr), żywność (6,9%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (9,9%) oraz restauracje i hotele (10,3%). Łącznie odpowiadają one za ponad połowę całkowitego wzrostu cen w ostatnim roku. Jedyna kategoria ze spadkiem cen to transport (-2,2% rdr).

Podsumowanie

Dane GUS jednoznacznie wskazują na utrzymującą się wysoką inflację i rosnące ceny niemal we wszystkich kategoriach. Szczególnie mocno odczuwalne są podwyżki cen żywności, transportu, restauracji i mieszkań. Te kategorie stanowią największe obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych i powodują spadek siły nabywczej Polaków.

Wzrost cen towarów i usług wg kategorii

Opublikowany przez GUS szczegółowy raport o inflacji pozwala przeanalizować zmiany cen w poszczególnych kategoriach towarów i usług. Poniższe zestawienie przedstawia skalę podwyżek cen dla wybranych obszarów w ujęciu rok do roku oraz miesiąc do miesiąca:

Kategoria Zmiana cen rdr Zmiana cen mdm
Mieszkanie 7,6% 0,3%
Transport -2,2% 5,1%
Żywność i napoje bezalkoholowe 6,9% 0,9%
Restauracje i hotele 10,3% 0,4%
Zdrowie 5,1% 0,7%
Rekreacja i kultura 6,1% -0,7%

Jak widać z tabeli, ceny rosną niemal w każdej kategorii oprócz transportu, który odnotowuje spadek o 2,2% rdr. W ujęciu miesięcznym natomiast najmocniejsze wzrosty dotyczą transportu i żywności. Dla konsumentów oznacza to konieczność ponoszenia coraz wyższych kosztów utrzymania i codziennych zakupów.

Czynniki kształtujące ceny żywności

Szczególną uwagę warto zwrócić na kategorię żywności i napojów bezalkoholowych, która odnotowała wzrost cen o 6,9% rdr i 0,9% mdm. Na ceny artykułów spożywczych wpływa wiele czynników, w tym m.in. rosnące koszty energii, paliw oraz nawozów, a także zaburzenia łańcuchów dostaw żywności i surowców rolnych związane z wojną w Ukrainie.

W najbliższych miesiącach należy spodziewać się dalszego wzrostu cen żywności. Dotyczyć to będzie zwłaszcza pieczywa, nabiału, mięsa i wędlin oraz owoców i warzyw. Z opublikowanych prognoz wynika, że podwyżki mogą sięgnąć nawet 10-15% do końca 2023 roku.

Czytaj więcej: Czy sztuczna inteligencja przejmie kontrolę? Możliwości wykorzystania AI w medycynie i administracji

Inflacja bazowa i jej wpływ na gospodarkę

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik cen po wyłączeniu cen żywności i energii, jest istotnym parametrem oceny koniunktury gospodarczej. W listopadzie inflacja bazowa wyniosła 7,6%, wobec 8% w październiku. Pokazuje to pewne wyhamowanie trendu wzrostowego mimo utrzymującej się wysokiej dynamiki cen.

Niższa inflacja bazowa to przede wszystkim efekt spowolnienia wzrostu cen w takich kategoriach jak odzież, utrzymanie mieszkania czy opieka zdrowotna. Z drugiej strony wciąż szybko rosną ceny usług - o 8,6% rdr. Te dwa czynniki równoważą się, skutkując obniżeniem inflacji bazowej o 0,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wpływ inflacji bazowej na politykę pieniężną

Spadek inflacji bazowej może skłonić RPP do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych, co byłoby pozytywną informacją dla kredytobiorców. Jednocześnie utrzymująca się dynamika wzrostu cen usług oraz rosnąca inflacja konsumencka mogą skutkować kolejnymi, niewielkimi podwyżkami stóp procentowych w najbliższych miesiącach.

Ostateczny kształt polityki pieniężnej będzie zależał od rozwoju sytuacji gospodarczej w kolejnych kwartałach 2023 roku. Kluczowe znaczenie mają tu czynniki zewnętrzne, w tym wojna w Ukrainie, sytuacja na rynku surowców i energetyki oraz tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro.

Równocześnie wciąż dynamicznie rosną ceny usług – w listopadzie były o 8,6% większe niż rok temu - eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Jak podkreślają ekonomiści, to właśnie rosnące ceny usług są obecnie główną siłą napędową inflacji. Dotyczy to zwłaszcza usług związanych z turystyką, gastronomią, transportem, edukacją i kulturą. W tych obszarach bardzo trudno będzie o wyhamowanie tendencji wzrostowej bez istotnego osłabienia popytu konsumenckiego.

Prognozy cen żywności i napojów

Najnowsze dane dotyczące inflacji i prognozy ekonomiczne

Z prognoz ekonomistów banku PKO BP wynika, że w 2023 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosną o około 10%. Będzie to druga pod względem dynamiki kategoria po wydatkach na użytkowanie mieszkania i nośniki energii. Głównymi czynnikami tak znacznych podwyżek będą:

  • rosnące ceny surowców rolnych i żywności na rynkach światowych,
  • wyższe koszty produkcji w przemyśle spożywczym (energia, paliwa, nawozy),
  • osłabienie złotego powodujące wzrost cen importowanej żywności,
  • rozwijająca się inflacja kosztowa w całej gospodarce.

Wśród produktów z największymi podwyżkami cen będą: pieczywo, mięso i wędliny, nabiał, ziemniaki oraz owoce i warzywa. Konsumenci odczują to boleśnie w swoich domowych budżetach. Jedynie w przypadku napojów bezalkoholowych dynamika wzrostu cen nie powinna przekroczyć 5% w skali roku.

Perspektywy cen alkoholi

Z kolei w kategorii napojów alkoholowych roczna dynamika cen może sięgnąć nawet 15%. Wpływ na to mają rosnące ceny surowców, podwyżki podatków akcyzowych oraz ograniczona podaż niektórych rodzajów alkoholi po wprowadzeniu embarga na import z Rosji i Białorusi. Najmocniej zdrożeją wyroby spirytusowe, a w mniejszym stopniu piwo i wino.

Wzrost opłat mieszkaniowych

Jedną z najmocniej odczuwalnych kategorii dla gospodarstw domowych jest wzrost opłat mieszkaniowych. Według GUS ceny w obszarze mieszkalnictwa wzrosły o 7,6% rdr, co przełożyło się na prawie 2 punkty procentowe w składzie całkowitej inflacji. Wynika to głównie z podwyżek cen energii, gazu i opału. Ale rosną również inne opłaty - za wywóz śmieci, wodę czy kanalizację.

Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to radykalny wzrost wydatków na utrzymanie. Według szacunków łączny koszt utrzymania 70-metrowego mieszkania zwiększył się w ciągu roku o ponad 30%. A kolejne podwyżki są nieuniknione - na przełomie 2023 i 2024 roku odbiorcy indywidualni muszą liczyć się z 20-30% wzrostem cen prądu.

Rekordowy wzrost czynszów

Rosnące koszty utrzymania przekładają się także na rekordowy od lat wzrost stawek czynszów, zarówno w segmencie mieszkań na wynajem, jak i lokali komercyjnych. Tylko w ciągu 2022 roku średnie stawki najmu w największych miastach wzrosły o 15-25%. Trend ten będzie kontynuowany w 2023 roku, co dla wynajmujących oznacza dalszy, kilkunastoprocentowy wzrost obciążeń finansowych związanych z utrzymaniem mieszkania.

Wpływ inflacji na portfele Polaków

Przedstawione w artykule najnowsze dane GUS nie pozostawiają złudzeń - inflacja w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim, dwucyfrowym poziomie. W listopadzie wyniosła 6,6% w ujęciu rocznym, przy czym najmocniej drożeją usługi oraz artykuły żywnościowe. Te kategorie stanowią największe obciążenie dla domowych budżetów.

Z przedstawionej analizy wynika, że w ostatnim miesiącu najmocniej podrożał transport oraz żywność - o odpowiednio 5,1% i 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W ujęciu rocznym z kolei rekordowe wzrosty dotyczą opłat za mieszkanie, restauracje i hotele. Te kategorie są główną siłą napędową inflacji.

Niepokojące są również prognozy na najbliższe miesiące. Ekonomiści przewidują dalsze podwyżki cen żywności sięgające nawet 10-15% do końca 2023 roku. Szczególnie mocno odczujemy to przy zakupie pieczywa, mięsa, nabiału i warzyw. Te czynniki sprawią, że siła nabywcza naszych wynagrodzeń nadal będzie stopniowo malała.

Podsumowując, sytuacja gospodarcza rysuje się w dość ponurych barwach. Wysoka inflacja, drożyzna i rosnące raty kredytów sprawią, że przyszły rok będzie niezwykle trudny dla domowych budżetów. Niestety na razie niewiele wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał się w najbliższym czasie zmienić.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
  2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Warto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy
NewsWarto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy

Zatrudnienie pośrednika nieruchomości to opłacalna inwestycja. Poznaj znaki profesjonalnego agenta, jego wynagrodzenie i koszty prowizji. Dowiedz się, jak uniknąć nierzetelnych pośredników i znaleźć najlepszego specjalistę, który zapewni bezpieczną transakcję w dobrej cenie.