News

Najnowsze wiadomości: nowe zasady dotyczące zadłużenia państw w UE

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska10.02.20245 min.
Najnowsze wiadomości: nowe zasady dotyczące zadłużenia państw w UE

Nowe zasady dotyczące zadłużenia państw w UE zostały uzgodnione przez ministrów finansów państw członkowskich. Nie zmieniają one wprawdzie kryteriów z Maastricht, ale dają możliwość spokojniejszej redukcji długu publicznego. Jest to dobra wiadomość dla Polski, która znacznie przekracza dopuszczalne pułapy deficytu budżetowego. Nowe reguły pozwolą uwzględnić specyficzne uwarunkowania poszczególnych krajów i stopniowo obniżać poziom zadłużenia bez hamowania wzrostu gospodarczego.

Porozumienie w UE w sprawie zadłużenia

Ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie nowych zasad dotyczących zadłużenia państw. Jak poinformowała w sobotę belgijska prezydencja w Radzie UE, uzgodnione reguły nie zmieniają granicznych wskaźników z Maastricht, ale mają umożliwić stopniową i realistyczną redukcję długu publicznego bez hamowania wzrostu gospodarczego.

Sprawa jest niezwykle istotna dla Polski, ponieważ znacząco przekraczamy unijne limity deficytu budżetowego. Nowe zasady pozwolą nam dostosować tempo obniżania zadłużenia do aktualnej sytuacji gospodarczej i stopniowo sprowadzić je do dopuszczalnych wartości.

Korzystne warunki dla państw UE

Dotychczasowe reguły fiskalne były postrzegane przez wiele krajów jako zbyt restrykcyjne. Nie uwzględniały indywidualnej sytuacji poszczególnych gospodarek i nakładały zbyt dużą presję na szybką konsolidację finansów publicznych.

Nowe rozwiązania idą w kierunku większej elastyczności przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny budżetowej. Pozwolą one na uwzględnienie specyficznych uwarunkowań danego państwa i stopniową poprawę kluczowych wskaźników.

Krajowe kryteria budżetowe pozostają bez zmian

Przygotowana przez Komisję Europejską reforma zasad budżetowych nie zmienia w żaden sposób limitów z Maastricht. Nadal obowiązywać będzie reguła 60% długu publicznego oraz 3% deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB.

Nowe przepisy mają umożliwić stopniowe dostosowanie się do tych kryteriów w realistyczny i niehamujący wzrostu gospodarczego sposób. Jednocześnie podkreśla się konieczność utrzymania inwestycji w kluczowych obszarach takich jak transformacja cyfrowa i ekologiczna.

Nie zmieniamy granicznych pułapów, ale dajemy możliwość elastycznego dostosowania tempa konsolidacji budżetowej do aktualnej koniunktury gospodarczej - wyjaśnił belgijski minister finansów.

Indywidualne trajektorie dla państw UE

Jak zakładają nowe regulacje, Komisja Europejska będzie przedstawiać zalecenia w postaci tzw. trajektorii referencyjnych dla krajów przekraczających kryteria z Maastricht. Będzie w nich określać ścieżkę stopniowego obniżania deficytu budżetowego i długu publicznego w perspektywie 4 lat.

Tempo konsolidacji fiskalnej będzie dostosowane do możliwości danej gospodarki. Kraje o deficycie powyżej 3% PKB będą musiały obniżać go o 0,5 pkt. proc. rocznie. Te o wyższym deficycie będą zobowiązane do szybszej redukcji zadłużenia.

Czytaj więcej: Czy inwestycje w polskie akcje przynoszą większy zysk niż amerykańskie? Przyszłość hossy na GPW

Polska przekracza limity deficytu budżetowego UE

Nowe zasady fiskalne są niezwykle istotne dla Polski, gdyż znacząco przekraczamy unijne limity. Według projektu ustawy budżetowej na 2024 r., deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w Polsce 5,1% PKB. Jest to ponad 1 pkt. proc. powyżej dopuszczalnej wartości 3%.

Dzięki nowym elastycznym regułom będziemy mogli stopniowo ograniczać deficyt budżetowy, bez gwałtownego hamowania inwestycji i wzrostu gospodarczego. Pozwoli to na realistyczną konsolidację finansów publicznych w najbliższych latach.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2024 r. 5,1% PKB
Limit deficytu wg UE 3% PKB

Trajektorie redukcji długu dla państw UE

Zgodnie z reformą, Komisja Europejska będzie określać dla poszczególnych państw tzw. trajektorie referencyjne. Są to rekomendacje, w jaki sposób kraje mogą zapewnić stopniową redukcję deficytu budżetowego i długu publicznego.

Tempo dostosowań będzie realistyczne i uwzględniające aktualną sytuację gospodarczą danego kraju. Reforma wprowadza więc większą elastyczność przy zachowaniu ogólnych reguł dyscypliny budżetowej.

  • Kraje o deficycie powyżej 3% PKB będą musiały redukować go o 0,5 pkt. proc. rocznie
  • Kraje o wyższym deficycie będą miały bardziej ambitne cele jego obniżenia

Indywidualne trajektorie umożliwią stopniowe dostosowanie finansów publicznych poszczególnych państw do wymogów UE. Pozwolą też uniknąć nadmiernego ograniczania inwestycji i hamowania wzrostu gospodarczego.

Podsumowując, uzgodniona reforma zasad fiskalnych UE nie zmienia granicznych pułapów zadłużenia, ale wprowadza większą elastyczność w ich przestrzeganiu. Daje możliwość stopniowego dostosowywania deficytu budżetowego i długu publicznego do warunków gospodarczych poszczególnych państw. Pozwoli to na spokojniejszą i bardziej realistyczną konsolidację finansów publicznych bez zbytniego ograniczania inwestycji prorozwojowych.

Nowe zasady są korzystne zwłaszcza dla takich krajów jak Polska, gdzie dynamika wzrostu gospodarczego wymaga utrzymania stosunkowo wysokiego deficytu budżetowego. Dzięki bardziej elastycznym regułom będziemy mogli stopniowo sprowadzać deficyt do docelowych wartości referencyjnych.

Podsumowanie

W Unii Europejskiej osiągnięto porozumienie w sprawie nowych, bardziej elastycznych zasad dotyczących zadłużenia państw członkowskich. Nie zmieniają one co prawda głównych kryteriów z Maastricht, ale pozwolą na realistyczną konsolidację finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów.

Jest to dobra wiadomość zwłaszcza dla takich państw jak Polska, gdzie dynamika wzrostu gospodarczego wymaga utrzymywania deficytu budżetowego powyżej unijnych limitów. Nowe elastyczne zasady umożliwią stopniowe dostosowanie finansów publicznych do wymogów UE.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  2. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  3. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  4. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
  5. Przerwa od składek ZUS dla przedsiębiorców zapowiedziana przez ministra rozwoju
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły