News

Nieprzewidywalne wahania kursu EUR/PLN - Aktualności z rynku finansowego

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak05.12.20236 min.
Nieprzewidywalne wahania kursu EUR/PLN - Aktualności z rynku finansowego

Nieprzewidywalne wahania kursu euro do złotego stanowią wyzwanie dla polskiej gospodarki. Zmienność notowań EUR/PLN wpływa na import, eksport i wymianę handlową z zagranicą. Przedsiębiorcy muszą stawiać czoła niestabilnemu otoczeniu, co utrudnia planowanie i podejmowanie decyzji biznesowych. Z drugiej strony wahania kursu walutowego mogą przynieść nowe możliwości i zyski.

Kluczowe wnioski:
 • Obecny kurs EUR/PLN wynosi 4,3294 zł.
 • W ciągu ostatniego tygodnia kurs euro do złotego wzrósł o 0,0081 zł.
 • Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, ale termin wejścia do strefy euro jest nieznany.
 • Wspólna waluta niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla gospodarki.
 • Przewiduje się dalszą zmienność notowań EUR/PLN w najbliższej przyszłości.

Obecny kurs EUR/PLN

Aktualny kurs wymiany euro do złotego wynosi 4,3294 zł za jedno euro (stan na 5 grudnia 2023 r. godzina 7:00). Jest to wartość o 0,0037 zł niższa niż dzień wcześniej, kiedy notowania zamknęły się na poziomie 4,3331 zł. W ujęciu tygodniowym euro umocniło się względem polskiej waluty o 0,0081 zł.

Obecne notowania EUR/PLN wpisują się w trend spadkowy, który utrzymuje się od początku 2023 roku z niewielkimi korektami. Świadczy to o stopniowym umacnianiu się złotego, choć w krótkim terminie mogą pojawiać się pewne wahania.

Prognozy analityków

Zdaniem ekspertów w najbliższych miesiącach można oczekiwać kontynuacji trendu spadkowego na parze EUR/PLN. Większość analityków spodziewa się, że do końca I kwartału 2024 roku kurs zejdzie w okolice 4,28-4,30 zł za euro. Jest to związane m.in. z podwyższaniem stóp procentowych przez RPP, co wzmacnia złotego.

Nie można jednak wykluczyć krótkotrwałych odreagowań i wzrostów notowań powyżej 4,35 zł, szczególnie w sytuacji nasilonych obaw o globalną recesję. Niemniej ekonomiści oceniają, że siła polskiej waluty powinna stopniowo rosnąć.

Zmiany kursu EUR/PLN

Kurs wymiany euro do złotego podlega ciągłym wahaniom. Jego zmienność zależy od wielu czynników makroekonomicznych i geopolitycznych. Do najważniejszych należą:

 • Decyzje banków centralnych (EBC i NBP) w zakresie stóp procentowych
 • Sytuacja gospodarcza w strefie euro i Polsce
 • Nastroje na globalnych rynkach finansowych
 • Niepewność geopolityczna, np. wojna w Ukrainie

Te czynniki powodują, że kurs euro do złotego może zmieniać się nawet o kilka groszy z dnia na dzień. Tym samym trudno jest przewidzieć jego przyszłe wartości.

Historyczne zmiany kursu

Warto przeanalizować historyczne wartości kursu EUR/PLN, aby lepiej zrozumieć jego zmienność.

Rok Średni kurs roczny
2022 4,6449 zł
2021 4,5775 zł
2020 4,4742 zł

W 2023 roku odnotowano rekordowo niskie wartości euro w okolicach 4,20 zł pod koniec kwietnia. Z kolei historyczne maksimum przypadło na początek 2009 r., gdy kurs sięgał prawie 4,90 zł za euro.

Czytaj więcej: Szymon Hołownia zaskakuje planem: obniżka wieku wyborczego do 16 lat?

Wpływ kursu na gospodarkę

Notowania EUR/PLN mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki ze względu na powiązania handlowe z krajami strefy euro. Słabsze euro ułatwia eksport do UE i może stymulować wzrost PKB.

Z drugiej strony osłabienie wspólnej waluty oznacza wzrost kosztów importu towarów z zagranicy, co przekłada się na wyższą inflację. W tym kontekście umacnianie się euro byłoby korzystniejsze.

Wahania kursu EUR/PLN oddziałują zatem na wiele aspektów funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, budżetów gospodarstw domowych, a nawet na decyzje inwestycyjne.

Dlatego bieżący monitoring notowań euro do złotego powinien być jednym z priorytetów w prognozowaniu koniunktury gospodarczej.

Handel zagraniczny

Polska utrzymuje dodatnie saldo obrotów towarowych z krajami UE. W 2021 r. nadwyżka handlowa w relacjach z Unią wyniosła 60,8 mld zł. Słabsze euro sprzyja zwiększaniu przewagi eksportu nad importem, a w konsekwencji poprawia bilans płatniczy naszego kraju.

Przystąpienie Polski do strefy euro

Nieprzewidywalne wahania kursu EUR/PLN - Aktualności z rynku finansowego

Polska zobowiązała się do przyjęcia euro po akcesji do UE w 2004 r. Jednak wciąż nie podjęto wiążącej decyzji o terminie wprowadzenia wspólnej waluty. Najwcześniej może to nastąpić w 2028 r.

Kryteria konwergencji

Aby przystąpić do unii walutowej, Polska musi spełnić tzw. kryteria konwergencji. Obejmują one:

 • Utrzymywanie wysokiego poziomu stabilności cen
 • Zdrowe finanse publiczne
 • Stabilny kurs walutowy ERM II
 • Konwergencję stóp procentowych

Obecnie zagrożone jest przede wszystkim kryterium inflacyjne ze względu na wysoki wzrost cen w Polsce. Dopiero przy hamowaniu inflacji będzie można realnie rozważać wprowadzenie euro.

Zalety i wady wspólnej waluty

Decyzja o zastąpieniu złotego przez euro będzie miała fundamentalne znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki. Ekonomiści wskazują potencjalne korzyści, ale również zagrożenia z tym związane.

Główne zalety euro

 • Likwidacja ryzyka kursowego w handlu zagranicznym
 • Spadek kosztów transakcyjnych
 • Większa stabilność cen
 • Niższe koszty obsługi długu
 • Wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw

Najważniejsze wady

 • Rezygnacja z niezależnej polityki pieniężnej
 • Wyższe bezrobocie w okresie dekoniunktury
 • Spadek dochodów budżetowych
 • Wzrost zadłużenia na skutek zniesienia bariery kursowej

Ostateczna decyzja o przyjęciu euro będzie zatem wymagała starannej analizy ryzyk oraz szans tak fundamentalnej zmiany systemowej.

Prognozy kursu euro do złotego

Według ekonomistów w 2023 r. kurs EUR/PLN powinien stopniowo obniżać się w kierunku 4,25-4,30 zł za euro. Kluczowa dla osłabienia wspólnej waluty będzie podwyższana stopa referencyjna NBP przy utrzymywaniu zerowych stóp w strefie euro.

W dłuższej perspektywie, tj. w latach 2024-2025, przewiduje się umiarkowane umocnienie euro i powrót kursu do poziomu 4,35-4,40 zł. Będzie to efektem spodziewanego spowolnienia gospodarczego i obniżek stóp procentowych w Polsce.

Należy jednak podkreślić, że prognozy kursowe obarczone są wysoką niepewnością. Na notowania EUR/PLN mogą silnie wpłynąć nieprzewidziane zdarzenia geopolityczne czy finansowe.

Podsumowanie

Przygotowałem obszerny artykuł analizujący aktualną sytuację na rynku walutowym EUR/PLN. Na początku przedstawiłem bieżący kurs euro do złotego, który wynosi 4,3294 zł. Następnie omówiłem historyczne oraz prognozowane wartości tej pary walutowej. Z perspektywy analityków w nadchodzących miesiącach można oczekiwać dalszego umacniania się polskiej waluty.

Przeanalizowałem także czynniki wpływające na zmiany kursu EUR/PLN. Okazuje się, że notowania euro do złotego reagują na szereg zmiennych makroekonomicznych oraz geopolitycznych. Może to powodować spore wahania nawet z dnia na dzień.

Ponadto omówiłem wpływ kursu walutowego na polską gospodarkę, zwłaszcza w kontekście handlu zagranicznego. Słabsze euro stanowi bodziec dla eksportu do UE. Zagadnieniem analizowanym w artykule jest również potencjalne przystąpienie Polski do strefy euro. Przedstawiłem zarówno zalety, jak i wady takiego scenariusza.

Podsumowując, artykuł dostarcza czytelnikom szeroką wiedzę na temat aktualnej sytuacji i perspektyw na rynku EUR/PLN. Omawia najistotniejsze zagadnienia związane z notowaniami euro do złotego i ich znaczeniem dla polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że te informacje będą pomocne dla osób interesujących się tą tematyką.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły