News

Niespodziewane znalezisko podczas poszukiwania wód geotermalnych w Polsce

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska28.11.20239 min.
Niespodziewane znalezisko podczas poszukiwania wód geotermalnych w Polsce

Podczas wierceń w poszukiwaniu wód termalnych w miejscowości Grodziec, natrafiono na złoża metanu. Jak poinformował wójt gminy Jasienica, jeśli potwierdzi się, że złoża gazu są znaczne, można by go wykorzystać do zasilania planowanego w tym miejscu kompleksu turystyczno-rekreacyjnego. Odkrycie otwiera nowe perspektywy rozwojowe dla regionu.

Kluczowe wnioski:
 • Podczas odwiertów za wodami termalnymi w Grodźcu natrafiono na złoża metanu.
 • Gaz mógłby posłużyć do zasilania planowanego kurortu geotermalnego.
 • Odkrycie metanu to szansa rozwojowa dla gminy Jasienica.
 • Trwają badania mające określić wielkość złóż gazu ziemnego.
 • Potwierdzenie znacznych zasobów otwiera nowe możliwości inwestycyjne.

Znaleziono złoża metanu podczas poszukiwań wód termalnych

Podczas wierceń w poszukiwaniu wód termalnych w miejscowości Grodziec natrafiono na złoża metanu. Jak poinformował wójt gminy Jasienica, Janusz Pierzyna, jeśli potwierdzi się, że zasoby gazu są znaczne, można by go wykorzystać do zasilania planowanego w tym miejscu kompleksu turystyczno-rekreacyjnego.

Odkrycie miało miejsce podczas wierceń w poszukiwaniu wód termalnych. Na złoża metanu natrafiono na głębokości około 500 metrów. Trwają badania mające dokładnie określić wielkość tych złóż. Jeśli okażą się one znaczne, będzie można rozważyć ich wykorzystanie do celów energetycznych.

Zdaniem wójta gminy Jasienica, odkrycie metanu to szansa rozwojowa dla regionu. Gaz mógłby posłużyć do zasilania planowanego w Grodźcu kurortu geotermalnego. Dawałoby to niezależność energetyczną takiemu kompleksowi.

Potwierdzenie istnienia złóż gazu ziemnego otwiera nowe perspektywy inwestycyjne dla gminy Jasienica i możliwości rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o tę bazę surowcową.

Szanse i wyzwania związane ze złożami metanu

Wykorzystanie odkrytych złóż metanu nie będzie proste. Konieczne będą dodatkowe inwestycje w infrastrukturę do jego transportu i przetwarzania. Na obecnym etapie trudno oszacować opłacalność takiego przedsięwzięcia.

Niemniej zagospodarowanie tych zasobów dałoby szansę uniezależnienia planowanego kompleksu geotermalnego od zewnętrznych dostaw energii. A w perspektywie kryzysu energetycznego jest to atut nie do przecenienia.

Odkryto gaz ziemny w trakcie wierceń geotermalnych

Oprócz wód termalnych, na których odkrycie liczono, podczas wierceń w Grodźcu natrafiono także na złoża gazu ziemnego. Jak się okazało, w głębi ziemi czekała na badaczy podwójna niespodzianka.

Odwiert za zasobami geotermalnymi był prowadzony na głębokość około 2000 metrów. Na metan natrafiono jednak znacznie płycej, bo na głębokości ok. 500 metrów. Trwają obecnie badania mające dokładnie wyznaczyć zasięg tych złóż i potencjał wydobywczy.

„Jeżeli to złoże będzie odpowiednio duże, to spróbujemy je wykorzystać”

Jak podkreśla wójt Jasienicy, Janusz Pierzyna, jeśli tylko okaże się to opłacalne, gmina będzie zainteresowana zagospodarowaniem tych zasobów. Byłby to dodatkowy koło zamachowy dla planowanych inwestycji geotermalnych i szansa na uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii.

Głębokość odwiertu 2000 m
Głębokość występowania złóż metanu ok. 500 m

Jak wynika z deklaracji władz gminy, odkrycie gazu ziemnego może wzmocnić ekonomiczną opłacalność całego projektu, związanego z zagospodarowaniem lokalnych zasobów geotermalnych. W trakcie poszukiwań udało się natrafić na dodatkowy cenny surowiec.

Czytaj więcej: Rozwścieczeni obywatele wobec rządu i nowej większości - Co czeka zakaz handlu?

Metan natrafiony przy okazji poszukiwań źródeł ciepła

Podczas wierceń mających na celu odnalezienie źródeł energii geotermalnej w miejscowości Grodziec, natknięto się także na złoża metanu. Jak się okazało, oprócz gorących wód kryjących się w głębi ziemi, jest tam także kopalny gaz.

Złoża te znajdują się stosunkowo płytko, bo już na głębokości ok. 500 metrów. Dla porównania odwierty za wodami termalnymi planowane są na ok. 2000 metrów. Wstępne szacunki mówią o sporych zasobach metanu dostępnych bez konieczności bardzo głębokich wierceń.

Metan mógłby w przyszłości posłużyć do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na potrzeby planowanego w Grodźcu kompleksu basenów geotermalnych i obiektów towarzyszących. Dałoby to niezależność energetyczną takiemu kurortowi.

 • Odkryty metan to potencjalne paliwo dla przyszłych inwestycji geotermalnych w regionie
 • Złoża gazu ziemnego zalegają stosunkowo płytko, na głębokości ok. 500 m

Jak podkreślają władze gminy Jasienica, zagospodarowanie odkrytego gazu ziemnego może okazać się kluczowe dla opłacalności planowanych inwestycji geotermalnych. Daje też szansę zaopatrzenia ich w tanią energię, bez uzależnienia od zewnętrznych dostawców.

Niespodziewany metan w odwiercie za wodami termalnymi

Niespodziewane znalezisko podczas poszukiwania wód geotermalnych w Polsce

Podczas prac wiertniczych mających na celu odnalezienie złóż wód termalnych w Grodźcu, natrafiono także na złoża metanu. Jak poinformował wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, trwają obecnie badania mające ocenić wielkość i jakość tych zasobów.

O ile potwierdzą się znaczne ilości dostępnego gazu ziemnego, może to diametralnie zmienić ekonomię planowanych inwestycji geotermalnych. Uzyskany w ten sposób metan mógłby bowiem posłużyć do wytwarzania taniego ciepła i prądu dla funkcjonowania tych obiektów.

Metan odkryto już na głębokości ok. 500 metrów. Dla porównania założona głębokość odwiertów za wodami termalnymi to ok. 2000 metrów. Oznacza to łatwiejszy i tańszy dostęp do tych zasobów niż w przypadku gorących wód kryjących się znacznie głębiej.

Szanse związane z odkryciem metanu

Jak zaznaczają eksperci, odkryte podczas poszukiwań geotermalnych złoża metanu mogą stać się kołem zamachowym dla rozwoju tej gałęzi energetyki w regionie. Uzyskany gaz pozwoliłby na produkcję taniego ciepła i prądu niezbędnych do funkcjonowania geotermii.

Wykorzystując znaczne zasoby odkrytego gazu ziemnego możliwe byłoby uniezależnienie planowanych inwestycji geotermalnych od dostaw energii z zewnątrz. To z kolei poprawiłoby ekonomikę i atrakcyjność takich projektów.

Gaz ziemny znaleziony przy poszukiwaniu energii geotermalnej

Podczas prac mających wykazać przydatność złóż geotermalnych w rejonie Grodźca dla celów produkcji czystej energii, napotkano także złoża gazu ziemnego. Jak się okazało, wnętrze ziemi kryje w tym miejscu nie tylko gorące wody, ale i kopalny metan.

Złoża te znajdują się stosunkowo płytko, bo już na głębokości 500-800 metrów. Oznacza to znacznie łatwiejszy i tańszy dostęp do tego surowca, niż w przypadku wód termalnych uwięzionych o wiele głębiej.

Jak podkreślają eksperci, odkryty metan może odegrać kluczową rolę jako tanie źródło energii dla planowanych w tym rejonie inwestycji geotermalnych. Jego wykorzystanie poprawiłoby znacząco ekonomiczną opłacalność takich projektów.

Szanse związane z odkryciem gazu ziemnego

Odkryte podczas poszukiwań geotermalnych złoża metanu dają szansę na uniezależnienie planowanych inwestycji od zewnętrznych dostaw energii. Uzyskany w ten sposób gaz mógłby zostać wykorzystany na miejscu do produkcji ciepła i prądu.

Eksperci wskazują, że zagospodarowanie lokalnych zasobów gazu ziemnego może być kluczem do opłacalności wydobycia i wykorzystania dostępnych tu złóż geotermalnych. Oba te surowce energetyczne świetnie się bowiem uzupełniają.

Dodatkowe złoża gazu przy okazji wierceń za wodą termalną

W trakcie prac mających potwierdzić istnienie udostępnialnych złóż wód termalnych w rejonie Grodźca, natrafiono dodatkowo na znaczne pokłady metanu. Jak stwierdzili eksperci, odkrycie to może mieć kluczowe znaczenie dla opłacalności planowanych tu inwestycji geotermalnych.

O ile badania potwierdzą duży potencjał wydobywczy, uzyskany gaz ziemny mógłby zostać wykorzystany na miejscu do produkcji niezbędnego ciepła i energii elektrycznej dla funkcjonowania infrastruktury geotermalnej.

Głębokość występowania wód termalnych 2000 m
Głębokość występowania złóż metanu 500-800 m

Jak wskazują specjaliści, odkryty metan może być tym elementem układanki, który zaważy na opłacalności wydobycia wód termalnych na tym obszarze. Jego wykorzystanie pozwoli uzyskać tańsze ciepło i prąd, niezbędne w geotermii.

Podsumowanie

Odkrycie złóż metanu podczas poszukiwań wód termalnych w Grodźcu to z pewnością dobra wiadomość. Świadczy o tym, że wnętrze ziemi kryje w tym miejscu bogactwo cennych surowców energetycznych, które mogą przynieść wymierne korzyści lokalnej społeczności.

Jak się okazuje, oprócz gorących wód, drzemią tu także znaczne zasoby gazu ziemnego. A skoro już wiemy, gdzie one leżą, warto rozważyć, w jaki sposób można by je jak najlepiej spożytkować. Bo czyż nie ucieszyłbyś się, gdyby to właśnie Twój region mógł pochwalić się niezależnością energetyczną?

Oczywiście, zagospodarowanie nowo odkrytych złóż metanu to nie lada wyzwanie. Wymagać będzie sporych nakładów i wysiłku. Ale jak pokazuje historia wielu miejsc na świecie, dobre gospodarowanie naturalnymi zasobami może diametralnie odmienić lokalną gospodarkę. A w dobie rosnących cen energii jest to szansa wręcz nie do przecenienia.

Miejmy zatem nadzieję, że zdolni inwestorzy potrafią dostrzec ogromny potencjał, jaki drzemie głęboko pod powierzchnią ziemi w Grodźcu i okolicach. Bo dobre wykorzystanie tych zasobów z pewnością pozytywnie wpłynie na cały region i jego mieszkańców. A taka szansa zdarza się przecież nieczęsto.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Tajemnica walut w Polsce ujawniona?
NewsTajemnica walut w Polsce ujawniona?

Walut nigdy więcej źle nie wymienisz! Poznaj prawdę na temat oszukańczych praktyk kantorów, naucz się właściwie przeliczać kursy i zabezpiecz się przed oszustwami. Przestrogi ekspertów dla bezpiecznej wymiany walut.