Finanse

Nowe porozumienie ZUS z PKO TFI: Zmiany w zarządzaniu PPK na horyzoncie?

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak28.12.20238 min.
Nowe porozumienie ZUS z PKO TFI: Zmiany w zarządzaniu PPK na horyzoncie?

Comarch e-pracownik, czyli nowoczesne rozwiązanie do pełnej obsługi kadrowo-płacowej, umożliwia systematyczne wykonywanie obowiązków związanych z PPK, z którymi od niedawna muszą zmierzyć się wszystkie instytucje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał właśnie niezbędnych przygotowań w tym zakresie, podpisując umowę z PKO TFI na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Wejście w życie tych zmian planowane jest na maj 2021 roku.

Kluczowe wnioski:
 • ZUS wyprzedził termin na wdrożenie PPK, kończąc negocjacje z PKO TFI z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
 • PKO TFI jest jednym z liderów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych i z powodzeniem realizuje podobne projekty.
 • PPK to dobrowolny, prywatny system oszczędzania na emeryturę, zasilany wpłatami państwa, pracodawcy i pracownika.
 • 45 tys. uprawnionych pracowników ZUS zacznie gromadzić dodatkowy kapitał w maju 2021 roku.
 • Pracodawcy muszą wdrożyć PPK we współpracy z instytucją finansową, z wyjątkiem kilku branż.

Czy ZUS zmieni zarządcę PPK?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja publiczna musiał wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników w ramach czwartego, ostatniego etapu. Termin na podpisanie umowy z wybraną instytucją finansową upływał 26 marca 2021 roku.

ZUS zdecydował się na rozpoczęcie współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych z wyprzedzeniem, bo już w 2020 roku. Dzięki temu będzie miał więcej czasu na przygotowanie się do uruchomienia PPK bez pośpiechu.

Warto zaznaczyć, że wcześniej ZUS nie prowadził tego typu działalności związanej z długoterminowym oszczędzaniem. PKO TFI będzie więc jego pierwszym i jak na razie jedynym partnerem w tym obszarze.

Nie ma sygnałów, aby Zakład planował zmianę instytucji zarządzającej PPK lub dopuszczenie do zarządzania środkami z PPK kolejnych funduszy inwestycyjnych.

Rola PKO TFI

PKO TFI należy do czołówki podmiotów zarządzających oszczędnościami Polaków. Działa od 1997 roku i obsługuje ponad milion klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.

W ramach PPK zawarło już umowy z ponad 12 tysiącami pracodawców z sektora MŚP oraz dużych firm. Posiada 34-procentowy udział w rynku tego rozwiązania.

Jakie terminy obowiązują ZUS przy PPK?

Jako instytucja publiczna ZUS został objęty czwartym, ostatnim etapem wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W jego ramach miał czas do 26 marca 2021 r. na wybór funduszu inwestycyjnego, z którym będzie współpracował przy PPK.

Natomiast do 10 kwietnia 2021 r. ZUS musiał zawrzeć właściwą umowę o zarządzanie PPK i rozpocząć działania informacyjne wśród pracowników. Te obowiązki Zakład wypełnił z nawiązką, podpisując umowę z PKO TFI jeszcze w 2020 roku.

Dla porównania, dużym firmom z sektora prywatnego pozostało znacznie mniej czasu - one musiały stworzyć PPK dla załogi w ciągu roku od wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2019 roku.

Harmonogram dla poszczególnych podmiotów

Terminy wdrażania PPK były zróżnicowane w zależności od wielkości pracodawcy. Oprócz instytucji publicznych i dużych firm, osobne ramy czasowe miały małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Pod koniec października 2020 r. umowy o PPK musiały zawrzeć firmy zatrudniające od 50 do 250 pracowników. Jeszcze później, bo w 2021 roku, przyszła kolej na mniejsze podmioty oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej: Poradnik kredytu samochodowego: Czy to opcja dla Ciebie?

Kiedy ruszą wpłaty do PPK dla pracowników ZUS?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS, pierwsze środki na kontach Pracowniczych Planów Kapitałowych dla około 45 tysięcy uprawnionych pracowników mają się pojawić w maju 2021 roku.

Wpłaty będą pochodziły od trzech stron: państwa, pracodawcy oraz samego uczestnika PPK. Każda ze stron ma ustalony procent wynagrodzenia brutto, jaki co miesiąc przeznacza na przyszłą emeryturę pracownika.

Pieniądze będą inwestowane przez wybraną przez ZUS instytucję finansową - PKO TFI. Z czasem, dzięki zyskom z inwestycji, wartość zgromadzonych środków powinna systematycznie rosnąć.

Co ważne, uczestnictwo w PPK dla załogi ZUS jest dobrowolne. Każdy może zrezygnować z oszczędzania lub zmienić wysokość wpłat w dowolnym momencie.

Kim jest PKO TFI jako partner ZUS?

Nowe porozumienie ZUS z PKO TFI: Zmiany w zarządzaniu PPK na horyzoncie?

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych należy do większościowego udziałowca PKO Banku Polskiego i działa na rynku od 1997 roku. Jest jedną z czołowych tego typu instytucji w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów i liczby klientów.

PKO TFI zbudowało swoją pozycję dzięki obsłudze zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Aktualnie zarządza oszczędnościami ponad miliona Polaków łącznie o wartości 838 mln zł (dane z listopada 2020 r.).

Podmiot ten od lat z powodzeniem lokuje pieniądze w funduszach inwestycyjnych, przynosząc zyski swoim klientom. Teraz te doświadczenia postanowił wykorzystać również przy Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Doświadczenie w prowadzeniu PPK

PKO TFI brało aktywny udział we wszystkich czterech etapach tworzenia PPK, podpisując umowy z ponad 12 tys. pracodawców. Tym samym zdobyło cenne kompetencje w zakresie obsługi tego rozwiązania.

Dzięki temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może liczyć na sprawdzonego partnera, który wie jak prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe i osiągać zyski z wpłaconych środków.

Ilu klientów ma już PKO TFI w PPK?

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych obsługuje łącznie ponad milion klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Zarządza aktywami o wartości 838 mln złotych (dane z listopada 2020 r.)

Statystyki PKO TFI Wartość
Liczba klientów ogółem Ponad 1 mln
Wartość zarządzanych aktywów 838 mln zł
Liczba umów o prowadzenie PPK Ponad 12 tys.
Udział w rynku PPK 34%

Jak wynika z danych PKO TFI, podmiot ten stale rozwija swoją działalność i pozyskuje nowych klientów. Na koniec listopada 2020 r. zarządzał aktywami o rekordowej wartości 838 mln zł.

Jeśli chodzi o liczbę umów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, to PKO TFI podpisało ich już ponad 12 tysięcy. 34% udział w tym segmencie rynku czyni je liderem wśród instytucji finansowych.

Perspektywy dalszego wzrostu

Biorąc pod uwagę doświadczenie i skalę działalności, PKO TFI ma potencjał do dalszego umacniania pozycji na rynku zarządzania oszczędnościami Polaków.

Umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to kolejny krok w tym kierunku. Dzięki pozyskaniu 45 tysięcy nowych uczestników PPK, PKO TFI zwiększy wartość swoich aktywów o kolejne dziesiątki milionów złotych.

Na czym polega dobrowolność PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe z założenia mają charakter dobrowolny. Oznacza to, że ostateczna decyzja o przystąpieniu i dokonywaniu wpłat należy wyłącznie do pracownika.

Pracownik może zrezygnować z PPK w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji ze strony pracodawcy.

Co prawda, ustawa o PPK nakłada na wszystkich przedsiębiorców (poza wyjątkami) obowiązek utworzenia tego programu oszczędnościowego wraz z wybraną instytucją finansową.

Jednak już samo przystąpienie poszczególnych osób zatrudnionych w firmie jest całkowicie dobrowolne. Nikt nie może zmusić pracownika do podjęcia decyzji o oszczędzaniu w PPK.

Możliwość rezygnacji lub zmiany wpłat

Ponadto, jeśli pracownik wprawdzie przystąpił do PPK, ale później zmienił zdanie, ma pełne prawo zrezygnować z dokonywania wpłat w dowolnym terminie.

Może również zmieniać ich wysokość lub zawiesić wpłaty na jakiś czas, a później do nich wrócić. Te elastyczne zasady sprawiają, że PPK to rozwiązanie korzystne i bezpieczne dla pracowników.

Skąd będą pochodzić środki na koncie PPK?

Za wpłaty na konto Pracowniczego Planu Kapitałowego będą odpowiedzialne trzy podmioty: państwo, pracodawca oraz sam pracownik.

 • Państwo - finansuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł po zapisaniu się do PPK oraz 240 zł dopłaty rocznej.
 • Pracodawca - co miesiąc odprowadza do PPK kwotę równą 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Dodatkowo może zdecydować się na wpłatę do 2,5% wynagrodzenia.
 • Pracownik - sam decyduje czy przystąpić do PPK, a jeśli tak, to w jakiej wysokości dokonywać wpłat: 2% lub mniej, bo 0,5% wynagrodzenia brutto.

Dzięki systematycznemu gromadzeniu oszczędności z trzech źródeł, pracownik może zbudować znaczny dodatkowy kapitał na przyszłość - zwłaszcza, że wpłaty są inwestowane i pomnażane przez wybraną instytucję finansową.

Elastyczność wpłat

Co ważne, uczestnik PPK w dowolnym momencie może zmienić wysokość swoich wpłat (nawet do zera procent) lub zawiesić je całkowicie. Może też wznowić oszczędzanie w ramach PPK w dogodnym dla siebie terminie.

Taka elastyczność sprawia, że Pracownicze Plany Kapitałowe są rozwiązaniem w pełni dopasowanym do możliwości i preferencji każdego pracownika.

Jaka jest rola pracodawcy w systemie PPK?

Choć udział pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Najczęstsze pytania

Nie, przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest w pełni dobrowolne. Każdy pracownik samodzielnie decyduje, czy chce skorzystać z tej formy oszczędzania na emeryturę. Pracodawca ma natomiast obowiązek udostępnić PPK, ale nie może nikogo do tego zmusić.

Minimalna wpłata pracownika to 0,5% wynagrodzenia brutto. Można ją jednak dobrowolnie podwyższyć do 2%, a łącznie z wpłatą podstawową do 4% "na rękę". Pozostałą część dopłaca pracodawca i państwo.

Środki z PPK są prywatne, ale zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu na emeryturę. Dlatego co do zasady będzie można je wypłacić po 60. roku życia. Wcześniej tylko w szczególnych sytuacjach życiowych.

Tak, Pracownicze Plany Kapitałowe to odrębny produkt od IKE czy IKZE. Możesz oszczędzać równolegle w obu formach i łącznie maksymalnie do limitów wpłat w nich określonych.

Instytucje finansowe oferują specjalne platformy internetowe do zarządzania środkami z PPK. Możesz tam loginować się indywidualnie, sprawdzać saldo i historię wpłat oraz składać dyspozycje.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. W środę posłanka zastąpi Mariusza Kamińskiego. Jego ślubowanie w Sejmie.
 2. Belka wytknął błąd kancelarii Morawieckiego w nowym raporcie
 3. Zaskakujące wydarzenia na konferencji Adama Glapińskiego - co się stało?
 4. Jak sztuczna inteligencja zastępuje nauczycieli? Futuroznawcy podają, że ruszyły zwolnienia
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły