News

Nowe sondaże dla rządu Tuska: ostrzeżenie!

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak19.01.20248 min.
Nowe sondaże dla rządu Tuska: ostrzeżenie!

Nowe sondaże przynoszą mieszane informacje dla rządu Donalda Tuska. Z jednej strony, premier może liczyć na poparcie zdecydowanej większości wyborców swojej koalicji. Z drugiej jednak, opinie Polaków na temat jego gabinetu są podzielone. Co więcej, eksperci dostrzegają sygnał ostrzegawczy w postaci gorszych notowań rządu Tuska niż jego koalicji wyborczej. Sondaż pokazuje też, że znacząca większość Polaków uważa, iż w kraju narasta konflikt polityczny. Co ciekawe, respondenci nie są jednomyślni co do tego, kto ponosi za to odpowiedzialność.

Opinie Polaków na temat rządu podzielone

Najnowsze sondaże pokazują, że opinie Polaków na temat nowego rządu Donalda Tuska są mocno podzielone. Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wykazało, że 43 proc. ankietowanych dobrze ocenia działania rządu po pierwszym miesiącu, natomiast 38 proc. ma zdanie przeciwne.

Jak komentuje cytowany w "Super Expressie" politolog Rafał Chwedoruk, oznacza to sygnał ostrzegawczy dla ekipy rządzącej, gdyż pozytywnych ocen jest mniej niż głosów uzyskanych przez koalicję Tuska w wyborach. Świadczy to o tym, że część wyborców, którzy opowiedzieli się za tą formacją, obecnie jest rozczarowana jej poczynaniami.

Rozbieżności w ocenach różnych instytutów

Co ciekawe, wyniki podobnego badania opublikowanego dzień wcześniej przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" były zgoła odmienne. W tym sondażu aż 56,3 proc. ankietowanych dobrze oceniło działalność rządu Tuska. Oznacza to duży kontrast w stosunku do rezultatów Pollster dla "Super Expressu".

Skąd taka rozbieżność? Być może wynika ona z różnic w metodologii i liczebności próby. O ile Pollster przebadał grupę 1048 dorosłych Polaków, o tyle w sondażu IBRiS wzięło udział 1067 respondentów. Ponadto badania zostały przeprowadzone w nieco innym terminie. Niezależnie od przyczyn tych różnic, wyniki pokazują, jak podzielone są opinie rodaków na temat obecnej władzy.

Rząd Tuska gorzej oceniany niż jego koalicja wyborcza

Jak wynika z sondażu Pollster, obecny gabinet cieszy się gorszymi notowaniami niż koalicja, która go utworzyła. O ile w wyborach formacja Tuska uzyskała poparcie ponad połowy głosujących, o tyle rząd pozytywnie ocenia tylko 43 proc. badanych. Zdaniem cytowanego eksperta oznacza to sygnał ostrzegawczy dla ekipy premiera.

Poparcie wyborcze koalicji Tuska 51%
Pozytywne oceny rządu Tuska 43%

Co więcej, jak pokazują wyniki sondażu IBRiS, rząd Tuska nie zyskał akceptacji wyborców PiS i Konfederacji - wszystkie pozytywne oceny pochodzą od zwolenników koalicji, która go powołała. Świadczy to o głębokich podziałach politycznych w społeczeństwie i braku zdolności obecnych władz do zjednania poparcia poza własnym elektoratem.

Te rozbieżności w postrzeganiu rządu i koalicji rządzącej wskazują, że część wyborców, mimo oddania na nią głosu, obecnie jest rozczarowana jej działaniami. Stąd też gorsze notowania gabinetu Tuska. By zachować poparcie, koalicja musi zatem podjąć kroki zmierzające do realizacji obietnic wyborczych i konkretnych zmian na lepsze dostrzegalnych przez obywateli.

Czytaj więcej: Świąteczna kolekcja z tajemnym wizerunkiem Trumpa - Nigdy się nie poddawaj

Ekspert: wyniki sondaży sygnałem ostrzegawczym

Jak podkreśla cytowany na łamach "Super Expressu" politolog Rafał Chwedoruk, wyniki najnowszego sondażu Pollster powinny być sygnałem ostrzegawczym dla ekipy rządzącej. Skoro pozytywne oceny działań gabinetu Tuska są niższe od poparcia wyborczego dla koalicji, która go wyłoniła, oznacza to rozczarowanie części wyborców jej poczynaniami.

To sygnał ostrzegawczy dla rządzących - skomentował Chwedoruk.

Innymi słowy, aby nie stracić poparcia społecznego, rząd musi zintensyfikować wysiłki na rzecz realizacji programu, z jakim koalicja szła do wyborów. Tylko konkretne, pozytywne zmiany dostrzegalne przez obywateli pozwolą zachować społeczne przyzwolenie na sprawowanie władzy. Jeśli zawiedzione nadzieje wyborców będą się pogłębiać, może to prowadzić do utraty mandatu społecznego przez obecny gabinet.

Czy rządowi Tuska uda się odzyskać zaufanie?

Przyszłość pokaże, czy ekipie premiera Tuska uda się z powrotem przekonać do siebie tych wyborców, którzy już dziś są rozczarowani jej działalnością. Najbliższe miesiące z pewnością pokażą, czy rząd potrafi zrealizować choć część socjalnych obietnic z kampanii i przełożyć je na odczuwalną poprawę jakości życia przeciętnych Polaków. W przeciwnym razie nieufność społeczna może skutecznie storpedować plany koalicji.

Większość uważa, że w Polsce narasta konflikt

Nowe sondaże dla rządu Tuska: ostrzeżenie!

Z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika ponadto, że zdecydowana większość Polaków (85 proc.) dostrzega narastający konflikt na scenie politycznej. Prawie 60 proc. badanych "zdecydowanie" zgodziło się ze stwierdzeniem, że w kraju dochodzi obecnie do coraz większej polaryzacji.

  • 85% respondentów uważa, że w Polsce narasta konflikt polityczny
  • 60% "zdecydowanie się z tym zgadza"

Opinia publiczna wyraźnie dostrzega głęboki podział na scenie politycznej pomiędzy obozem rządzącym a opozycją. Nieustająca wojna podjazdowa, wzajemne oskarżenia i brak kompromisu powodują frustrację wielu obywateli. Te nastroje mogą być groźne dla każdej ze stron sporu i wymagają pilnych działań łagodzących napięcie.

Kto odpowiada za eskalację konfliktu?

Ciekawe jest jednak, że opinie Polaków na temat winnych nasilania się konfliktu politycznego są mocno podzielone. Największa grupa ankietowanych (31,3 proc.) obwinia o to koalicję rządzącą. Niemal tyle samo, bo 30,4 proc. wskazuje winę po stronie PiS.

Żadna ze stron sporu nie może zatem traktować tych wyników jako społecznego absolutorium. Obie ponoszą odpowiedzialność za pogłębiający się impas polityczny. By go przezwyciężyć, konieczne będą pojednawcze gesty z obu stron, a nie dalsza eskalacja wrogości.

Porównanie ocen rządu Tuska w różnych sondażach

Jak już wspomniano, najnowsze badania opinii publicznej dotyczące ocen działań rządu Tuska przyniosły wyraźnie odmienne rezultaty - w zależności od przeprowadzającej je pracowni. O ile sondaż Pollster dla "Super Expressu" wskazał 43 proc. głosów pozytywnych wobec gabinetu, o tyle badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" - aż 56,3 proc. Skąd tak znaczące rozbieżności?

Sondaż Pozytywne oceny rządu
Pollster dla SE 43%
IBRiS dla Rzeczpospolitej 56,3%

Być może w grę wchodzą różnice metodologiczne w badaniach obu instytutów. IBRiS zbadał nieco większą próbę respondentów (1067 osób vs 1048 w sondażu Pollster). Ponadto badania przeprowadzone były w odstępie zaledwie kilku dni. Niezależnie od źródeł tych kontrastów, wyniki unaoczniają, jak głębokie są podziały opinii publicznej w ocenie najważniejszych kwestii politycznych.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule wyniki najnowszych sondaży rzucają nowe światło na postrzeganie rządu Donalda Tuska przez polskie społeczeństwo. Okazuje się, że opinie rodaków na temat gabinetu premiera są mocno podzielone. Co więcej, notowania samego rządu są gorsze niż poparcie wyborcze dla koalicji, która go powołała. To dzwonek alarmowy dla Tuska i spółki - muszą oni zintensyfikować wysiłki na rzecz realizacji obietnic, jeśli nie chcą stracić społecznego mandatu.

Z sondaży jasno ponadto wynika, że znacząca większość ankietowanych dostrzega postępującą polaryzację i konflikt na polskiej scenie politycznej. Choć co do winnych tego stanu rzeczy opinie są podzielone, zarówno obóz władzy, jak i opozycja ponoszą tu swoją część odpowiedzialności. Oczekiwania społeczne co do pojednawczych gestów są więc spore.

Dodatkowo, prezentowane badania unaoczniły ogromne dysproporcje w ocenach działalności rządu w zależności od przeprowadzającej je pracowni. Podczas gdy jeden sondaż wskazał 43 proc. opinii pozytywnych, inny aż 56,3 proc. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest tego przyczyną - być może różnice metodologiczne lub czas przeprowadzenia. Niemniej rozbieżności pokazują, jak głęboko jesteśmy podzieleni w postrzeganiu sceny politycznej.

Podsumowując, zaprezentowane badania opinii publicznej rzucają nowe światło na pozycję rządu Tuska, uwypuklają też bolączki całej sceny politycznej. Pokazują, że mimo zmiany władzy, społeczne oczekiwania dalekie są od spełnienia. Aby to zmienić, zarówno ekipa premiera, jak i cała klasa polityczna stają przed wymagającymi zadaniami. Czas pokaże, czy sprostają im, czy też zawiodą pokładane w nich nadzieje Polaków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły