News

Nowe zasady wypłat z PPK: podatek może być niższy niż myślisz

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk18.01.20245 min.
Nowe zasady wypłat z PPK: podatek może być niższy niż myślisz

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy system oszczędzania na emeryturę. Wielu Polaków przystąpiło do PPK, aby gromadzić dodatkowe środki na przyszłość. Czasem jednak z różnych powodów decydujemy się na wcześniejszy zwrot pieniędzy z PPK. W takim przypadku trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od wypłacanych środków. Jednak dzięki niedawnemu wyrokowi NSA podatek od wypłaty z PPK może być dużo niższy, niż pierwotnie zakładał fiskus. W niektórych sytuacjach podatku w ogóle może nie być.

Możliwość zwrotu wpłat do PPK przed 60. rokiem życia

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system dodatkowego oszczędzania na emeryturę, wprowadzony w 2019 roku. Polega on na tym, że pracownik oszczędza część swojego wynagrodzenia, a dodatkowe wpłaty są finansowane przez pracodawcę i państwo. Środki są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

Jednak ustawa o PPK przewiduje możliwość wcześniejszego wycofania środków, przed osiągnięciem 60. roku życia. Wystarczy złożyć wniosek do instytucji finansowej prowadzącej PPK. Nie oznacza to jednak, że dostaniemy z powrotem wszystkie pieniądze.

Zasady zwrotu środków z PPK

Przy wcześniejszym wycofaniu pieniędzy z PPK obowiązują następujące zasady:

  • Wpłata powitalna (250 zł) oraz dopłaty roczne (240 zł) od państwa są zwracane na konto Funduszu Pracy.
  • Pozostałe środki trafiają do uczestnika PPK, po potrąceniu podatku dochodowego (PIT).

Właśnie sposób naliczania podatku od zwrotu z PPK był przedmiotem sporu, który ostatecznie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny.

Niższy podatek od zwrotu z PPK niż pierwotnie zakładał fiskus

Zwrot środków z PPK jest traktowany jako przychód z innych źródeł, od którego należy zapłacić 19% podatku PIT. Jednak podstawą opodatkowania nie jest cała wypłacona kwota, tylko dochód stanowiący różnicę między przychodem a kosztami uzyskania przychodu.

Spór dotyczył właśnie tego, co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem fiskusa kosztem mogły być tylko wpłaty samego uczestnika PPK. Natomiast wpłaty pracodawcy i państwa nie mogły stanowić kosztu.

Jednak zarówno WSA, jak i NSA uznały, że kosztem uzyskania przychodu są wszystkie wpłaty na PPK - również pracodawcy i z Funduszu Pracy. Dzięki temu podatek od wypłaty będzie znacznie niższy, niż początkowo zakładał fiskus.

Uzasadnienie niekorzystne dla podatnika

WSA w uzasadnieniu wskazał, że interpretacja fiskusa prowadziłaby do podwójnego opodatkowania tych samych wartości. Wpłaty pracodawcy są bowiem już opodatkowane jako przychód ze stosunku pracy. Gdyby przy zwrocie nie można ich było rozliczyć jako koszt, oznaczałoby to dodatkowe opodatkowanie.

Ponadto NSA zwrócił uwagę, że skoro przychodem jest cała wypłacana kwota, to kosztem powinny być wszystkie wpłaty. Taka wykładnia przepisów jest korzystniejsza dla podatnika.

Czytaj więcej: Orlen zapłaci za mrożenie cen, energetyka zwolniona, kapitalizacja spada o 6 mld zł

Możliwość całkowitego braku podatku przy spełnieniu warunków

Co istotne, przy niskich wpłatach do PPK i krótkim okresie oszczędzania, dochód do opodatkowania może wynieść zero. Jeśli koszty uzyskania przychodu (czyli sumę wpłat) będą równe kwocie zwrotu, podstawa opodatkowania będzie zerowa. Wówczas uczestnik PPK w ogóle nie zapłaci podatku od wypłaty.

Dlatego, jeśli ktoś po niedługim czasie zdecyduje się zrezygnować z oszczędzania w PPK, powinien rozważyć wystąpienie o zwrot środków jeszcze przed końcem roku podatkowego. Dzięki temu uniknie konieczności płacenia podatku PIT od wypłaconej kwoty.

Korzystny wyrok NSA w sprawie opodatkowania PPK

Podsumowując, wyrok NSA jest korzystny dla osób decydujących się na wcześniejszy zwrot środków z PPK. Dzięki niemu podatek od wypłaty powinien być znacznie niższy od pierwotnych założeń organów skarbowych. A przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest nawet całkowite uniknięcie podatku PIT.

Podsumowanie

Nowe zasady wypłat z PPK: podatek może być niższy niż myślisz

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system oszczędzania na emeryturę. W ramach PPK pracownik odkłada część wynagrodzenia, a dodatkowe wpłaty pochodzą od pracodawcy i państwa. Jednak ustawa przewiduje możliwość wcześniejszego wycofania środków, choć na nieco innych zasadach.

Przy zwrocie z PPK część pieniędzy trafia z powrotem do Funduszu Pracy. Pozostała kwota jest wypłacana uczestnikowi, ale po potrąceniu podatku dochodowego. I tu pojawił się problem z interpretacją przepisów - ile wyniesie podstawa opodatkowania?

Spór rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając, że podstawą opodatkowania jest różnica między zwracanymi środkami a sumą wszystkich wpłat, również pracodawcy i z Funduszu Pracy. Dzięki temu podatek będzie dużo niższy niż pierwotnie zakładał fiskus.

Ponadto, przy spełnieniu określonych warunków i niskich wpłatach, możliwe jest całkowite uniknięcie podatku PIT od wypłaty z PPK. Jest to zdecydowanie korzystne rozstrzygnięcie dla osób decydujących się na wcześniejszy zwrot środków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Budżet na wstrzymaniu? Minister finansów zabiera głos
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski ChatGPT już działa. Jak wypadł jego debiut?
NewsPolski ChatGPT już działa. Jak wypadł jego debiut?

"polski chatgpt Bielik, rodzimy model AI oparty na języku polskim, zadebiutował z kilkoma potknięciami. Jego twórcy przyznają, że ograniczona baza danych stanowi wyzwanie dla stworzenia w pełni funkcjonalnego polskiego chatbota"