News

Nowy rząd kontynuuje zmiany. Kolejna osoba odchodzi ze stanowiska

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak11.01.20246 min.
Nowy rząd kontynuuje zmiany. Kolejna osoba odchodzi ze stanowiska

Kolejne zmiany kadrowe w państwowych instytucjach następują po objęciu władzy przez nowy rząd. Tym razem dotyczą one Wód Polskich, czyli centralnego organu odpowiadającego za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce. Na wniosek nowego ministra infrastruktury ze stanowiskiem pożegnał się dotychczasowy prezes tego przedsiębiorstwa. Decyzja ta nie powinna dziwić, bowiem kompetencje i skuteczność działania Wód Polskich były wielokrotnie kwestionowane. Nowe władze chcą więc przeprowadzić reformę tej instytucji.

Odwołanie prezesa Wód Polskich

Nowy rząd z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem na czele zdecydował o odwołaniu Przemysława Dacy ze stanowiska prezesa państwowego giganta gospodarki wodnej. Nastąpiła zmiana personalna na jednym z najważniejszych stanowisk w tej branży. Wody Polskie to instytucja mająca kluczowe znaczenie dla ochrony przed powodzią i suszą oraz odpowiadająca za dostawę wody i odbiór ścieków.

Nowe władze dążą do przeprowadzenia reformy i zmian organizacyjnych tego przedsiębiorstwa. Podstawowym argumentem za taką decyzją jest brak wystarczającej skuteczności Wód Polskich w realizacji ich ustawowych zadań.

Centralizacja zarządzania wodą

Wody Polskie zostały utworzone w 2017 roku w celu scentralizowania administracji gospodarką wodną w Polsce. Od samego początku koncepcja ta budziła kontrowersje i była krytykowana przez ekspertów oraz opozycję.

Głównym argumentem przeciwko takiemu rozwiązaniu była obawa, że trudno będzie skutecznie zarządzać na poziomie centralnym tak złożonym systemem, jakim jest gospodarka wodna w skali całego kraju.

Krytyka działalności państwowego molocha

Już kontrola Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku wykazała liczne niedociągnięcia w funkcjonowaniu Wód Polskich. Gigant ten, według NIK, działa bez wystarczających środków i wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo proces przejmowania zadań i majątku od samorządów był źle skoordynowany.

W 2022 roku instytucja ta znalazła się w ogniu krytyki po katastrofie ekologicznej na Odrze. Zarzucano jej opieszałość i zbyt późną reakcję na skażenie rzeki. To właśnie wtedy ze stanowiskiem pożegnał się Przemysław Daca.

Scentralizowany moloch

Nowy minister infrastruktury Dariusz Klimczak wprost nazywa Wody Polskie "molochem, który nie jest w stanie realizować postawionych przed nim zadań". Jest więc zdecydowanym przeciwnikiem nadmiernej centralizacji, która miała miejsce w tej branży.

Nowy rząd od dłuższego czasu sygnalizował, że dojdzie do zmian organizacyjnych w zarządzaniu gospodarką wodną. Usunięcie ze stanowiska prezesa Wód Polskich to pierwszy krok w tym kierunku.

Czytaj więcej: Pfizer wstrzymuje testy nowego leku ze względu na raporty o skutkach ubocznych pacjentów

Reakcja nowego rządu na katastrofę na Odrze

Decyzja o zmianie na czele Wód Polskich to bezpośrednia konsekwencja fatalnej reakcji tej instytucji na dramatyczne skażenie Odry latem 2022 roku. Mimo posiadanych kompetencji nie zdołała ona zapobiec ani zminimalizować skutków katastrofy ekologicznej.

Nowy rząd uznał, że tak poważne zaniedbania wymagają wyciągnięcia personalnych konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych. Dlatego z funkcji prezesa odwołany został Przemysław Daca. Jego następcą został Krzysztof Woś, mający za zadanie przeprowadzenie reform w Wodach Polskich.

Zawsze byłem wielkim przeciwnikiem takiego typu centralizacji zaprezentowanej przez rząd PiS. Wody Polskie są molochem, który nie jest w stanie realizować postawionych przed nim zadań.

Niesprawny gigant

Słowa nowego ministra infrastruktury dobitnie pokazują, że rządzący dostrzegają mankamenty obecnego rozwiązania, jakim jest nadmiernie rozbudowana centralna struktura zarządzania gospodarką wodną. Mają świadomość, że taki moloch biurokratyczny jest po prostu niesprawny i niewydolny.

Stąd zapowiedzi daleko idących reform, które przywrócą efektywność instytucjom w tej branży. Odwołanie prezesa jest tutaj pierwszym krokiem.

Zmiany kadrowe zapowiadane od dawna

Nowy rząd kontynuuje zmiany. Kolejna osoba odchodzi ze stanowiska

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej obecna opozycja zapowiadała przeprowadzenie zmian personalnych w newralgicznych, z punktu widzenia obywateli, instytucjach państwowych.

Do pierwszych takich ruchów doszło bardzo szybko po ukonstytuowaniu się nowego rządu. Premier Mateusz Morawiecki na wniosek minister rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odwołał prezes ZUS Gertrudę Uścińską.

Nowe otwarcie

Podobnie w przypadku Wód Polskich - już na samym początku swojej działalności rząd zdecydował się na zmianę na czele tego przedsiębiorstwa. Ma to być swego rodzaju nowe otwarcie i szansa na przeprowadzenie niezbędnych reform.

Nowemu prezesowi Krzysztofowi Wosiowi powierzono zadanie unowocześnienia i podniesienia efektywności całej instytucji. Aby sprostała ona strategicznym wyzwaniom związanym z gospodarką wodną i ochroną środowiska.

Przyszłość instytucji zarządzającej wodą

Przed Wodami Polskimi stoją ogromne wyzwania. Kluczowe obszary to zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwdziałanie skutkom suszy, dbanie o jakość wód oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Zadania strategiczne Wyzwania
Ochrona przed powodzią Utrzymanie i modernizacja wałów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych
Przeciwdziałanie suszy Zwiększanie naturalnej retencji wód i racjonalne nawadnianie w rolnictwie
Poprawa jakości wód Redukcja zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego i przemysłowego
Rozwój infrastruktury Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

Nowe władze deklarują wolę gruntownej reformy nadzoru nad gospodarką wodną, tak aby instytucje działały sprawnie i efektywnie realizowały powyższe zadania. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju oraz jakości życia obywateli.

Podstawowym warunkiem skuteczności jest odpolitycznienie tych struktur, fachowość kadr i zapewnienie stabilnego finansowania z budżetu państwa. Tylko wówczas będą mogły w pełni realizować nałożone na nie obowiązki.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiono kwestię dokonanej niedawno zmiany na stanowisku prezesa Wód Polskich. Jest to kluczowa instytucja odpowiedzialna za gospodarkę wodną w naszym kraju. Przypomniano, że została ona utworzona w 2017 roku w wyniku scentralizowania zarządzania zasobami wodnymi. Od samego początku model ten budził kontrowersje i był krytykowany za nadmierną biurokrację.

W artykule przytoczono liczne zarzuty formułowane pod adresem Wód Polskich przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dotyczą one między innymi niewystarczającego budżetu, braku fachowej kadry oraz fatalnej reakcji na katastrofę ekologiczną na Odrze. To właśnie po tej ostatniej prezes Przemysław Daca stracił stanowisko. Jego następca ma za zadanie reformę i usprawnienie funkcjonowania molocha.

Podkreśla się, że nowy rząd już wcześniej sygnalizował potrzebę gruntownych reform w sposobie zarządzania gospodarką wodną. Usunięcie prezesa z urzędu jest zatem konsekwentnym krokiem we wdrażaniu zapowiadanych zmian. Przed Wodami Polskimi stoją istotne wyzwania związane z zabezpieczeniem kraju przez powodzią i suszą, dbaniem o jakość wód i rozwojem infrastruktury.

Podsumowując, nowe władze chcą unowocześnić i usprawnić działanie instytucji regulujących strategiczną dla Polski gospodarkę wodną. Kluczowe będzie odpolitycznienie tych struktur i zapewnienie im stabilnego, wystarczającego finansowania. Tylko w ten sposób będą mogły sprostać najważniejszym wyzwaniom.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. W środę posłanka zastąpi Mariusza Kamińskiego. Jego ślubowanie w Sejmie.
  2. Prezydent podpisał ważne ustawy nowego rządu w piątek wieczór
  3. Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie
  4. Pośredniczka oszukała klienta, komornik bezradny. Pomagające całe rodziny
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły