News

Nowy rząd stoi przed wyzwaniem, które wywołuje silne emocje - Twoja opinia liczy się!

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska26.11.20236 min.
Nowy rząd stoi przed wyzwaniem, które wywołuje silne emocje - Twoja opinia liczy się!

Nowy rząd stoi przed wyzwaniem związanym z brakiem spójnej strategii migracyjnej, która godziłaby ze sobą różne, często sprzeczne interesy. Z jednej strony mamy potrzeby gospodarki i rynku pracy, a z drugiej - kwestie bezpieczeństwa i społecznej akceptacji. To temat, który wzbudza silne emocje i kontrowersje, dlatego potrzebne jest strategiczne, oparte na faktach podejście, które pozwoli wypracować kompromis akceptowalny dla różnych grup.

Kluczowe wnioski:

 • Polska przeszła gwałtowną transformację z kraju emigracyjnego w imigracyjny, co postawiło przed nami nowe wyzwania.
 • Mamy sprzeczne interesy resortów odpowiedzialnych za różne aspekty migracji, potrzebne jest zintegrowane podejście.
 • Napływ uchodźców z Ukrainy pokazał, że jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom humanitarnym i gospodarczym związanym z imigracją.
 • Musimy wypracować zasady migracji godzące ze sobą bezpieczeństwo, potrzeby rynku pracy i integrację.
 • Strategia powinna objąć zarówno imigrantów do Polski, jak i Polaków mieszkających za granicą.

Rząd musi opracować strategię migracyjną uwzględniającą rynek pracy

Polska w ostatniej dekadzie przeszła gwałtowną transformację z kraju emigracyjnego w imigracyjny. Stało się to możliwe dzięki liberalizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, a także silnemu popytowi na pracowników wynikającemu z rozwoju gospodarczego. Skutkiem był masowy napływ migrantów zarobkowych, głównie z Ukrainy.

Tempo tych zmian było tak duże, że ani społeczeństwo, ani administracja publiczna nie miały czasu, by się do nich dostosować. Dlatego pilnie potrzebna jest spójna strategia migracyjna, która pozwoliłaby łączyć dalsze zaspokajanie potrzeb rynku pracy z zapewnieniem bezpieczeństwa i integracją imigrantów.

Wyzwania związane z migracją zarobkową

Napływ obcokrajowców niesie ze sobą szereg wyzwań. Po pierwsze, Polska musi sprostać konkurencji innych krajów o pracowników o kluczowych kompetencjach. Po drugie, kluczowe jest wsparcie pracodawców w legalizacji zatrudnienia i integracji cudzoziemców.

Nie można też zapominać o aspektach społeczno-kulturowych – imigranci powinni znać język, historię i kulturę kraju, do którego przyjechali. To ułatwi ich adaptację i ograniczy ryzyko konfliktów czy wykluczenia. Rządowe programy powinny obejmować zarówno samych migrantów, jak i społeczności lokalne, w których się osiedlają.

Konieczny kompromis między bezpieczeństwem a potrzebami gospodarki

Kluczowe będzie znalezienie równowagi pomiędzy otwartością na imigrantów, zaspokajaniem potrzeb polskiego rynku pracy, a zapewnieniem bezpieczeństwa i spójności społecznej. Wypracowanie konsensusu w tej sprawie nie będzie łatwe z uwagi na rozbieżne interesy różnych resortów i grup społecznych.

Kraje takie jak Kanada, Australia czy Wielka Brytania od lat prowadzą skuteczną i jednocześnie restrykcyjną politykę imigracyjną opartą na systemie kwot i kryteriów punktowych.

Na wzór tych państw, strategia migracyjna Polski powinna objąć zarówno obcokrajowców przybywających do Polski, jak również Polaków mieszkających za granicą. Stworzenie zachęt dla reemigrantów byłoby szczególnie istotne w kontekście niekorzystnych trendów demograficznych w polskim społeczeństwie.

Zagrożenia związane z nieregulowanymi falami migracji

Niekontrolowane fale uchodźców i migrantów ekonomicznych niosą ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa i stabilności kraju. Świadczą o tym doświadczenia Polski z migracją zarządzaną przez reżim Łukaszenki, a także innych krajów bałtyckich.

Porażka Ukrainy w wojnie mogłaby z kolei skutkować napływem nawet kilkunastu milionów uchodźców do Polski. Aby scenariusz ten nie ziścił się, a Polska była przygotowana także na inne wyzwania przyszłości, niezbędne jest strategiczne podejście do kwestii migracji oparte na analizie ryzyka.

Czytaj więcej: Niezwykły pociąg-bufet Buffetta dociera w pobliże linii frontu na Ukrainie

Integracja imigrantów kluczem do rozwiązania problemów

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że kluczowe znaczenie dla powodzenia imigracji ma integracja migrantów ze społeczeństwem przyjmującym. Dotyczy to zarówno aspektów ekonomicznych, jak i kulturowych czy językowych.

 • Wśród migrantów z Ukrainy, zatrudnionych jest ok. 65%. Oznacza to, że aktywizacja zawodowa jest najważniejszym elementem ich adaptacji w Polsce.
 • Ponadto, konieczne są działania wspierające naukę języka i kultury, które zmniejszą ryzyko konfliktów i negatywnych postaw wobec imigrantów.

Efektywne systemy integracyjne stosują m.in. kraje skandynawskie i większość krajów Europy Zachodniej. Polska powinna skorzystać z tych dobrych praktyk przygotowując własną strategię.

Kraj System integracyjny
Szwecja Rządowe programy edukacji obywatelskiej i językowej
Niemcy Kursy integracyjne z historią i kulturą kraju

Ustalenie jasnych zasad migracji szansą dla przyszłości

Nowy rząd stoi przed wyzwaniem, które wywołuje silne emocje - Twoja opinia liczy się!

Obecnie brakuje w Polsce jednolitego podejścia do kwestii migracyjnych. Temat ten dzieli zarówno scenę polityczną, jak i poszczególne resorty odpowiedzialne za jego poszczególne aspekty.

Tymczasem doświadczenia innych państw pokazują, że skuteczną polityką migracyjną powinno zarządzać jedno wyspecjalizowane centrum decyzyjne. Takie rozwiązania stosują m.in. Australia, Kanada czy Hiszpania, które mają odrębne ministerstwa imigracji i integracji.

Co powinna zawierać strategia migracyjna?

Polityka migracyjna musi brać pod uwagę zarówno wyzwania demograficzne i potrzeby rynku pracy, jak i nastroje społeczne oraz bezpieczeństwo kraju. Strategia powinna jasno określać m.in.:

 • system zachęt dla reemigrantów – Polaków mieszkających za granicą;
 • kwoty i kryteria przyjmowania obcokrajowców jako imigrantów;
 • narzędzia monitoringu i reagowania na nielegalną migrację;
 • mechanizmy integracji kulturowej, edukacji obywatelskiej i nauki języka dla imigrantów.

Opracowanie takiej całościowej strategii oraz decyzje co do jej wdrażania powinien podjąć specjalny, ponadresortowy zespół złożony z przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów i środowisk biznesowych.

Zjawiska migracyjne wymagają strategicznego podejścia

Podsumowując, wyzwania związane z ruchem migracyjnym są obecnie jedną z najważniejszych kwestii stojących przed polskim rządem. Ze względu na ich złożoność i wielowymiarowość, wymagają one strategii, która będzie w stanie godzić bezpieczeństwo państwa i obywateli z otwartością na imigrantów.

Globalne trendy migracyjne, w połączeniu m.in. z wojną w Ukrainie oraz starzeniem się polskiego społeczeństwa sprawiają, że zjawisk tych nie da się powstrzymać. Konieczne jest zatem przygotowanie na różne scenariusze oraz wypracowanie konsensusu co do zasad i kryteriów przyjmowania migrantów.

Pozwoli to uniknąć chaosu i niepokojów społecznych oraz wykorzystać potencjał migracji dla rozwoju kraju i wzmocnienia polskiej gospodarki.

Debata nad polityką migracyjną musi być oparta na faktach

Kwestia migracji budzi wiele emocji zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Łatwo w takiej sytuacji o upolitycznienie dyskursu i irracjonalne lęki.

Dlatego niezbędny jest spokojny, rzeczowy dialog oparty na twardych danych. Jego uczestnikami powinny być wszystkie środowiska – eksperci, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe i związki religijne, a także sami imigranci.

W debacie konieczne jest uwzględnienie takich kwestii, jak:

 • obecna i prognozowana sytuacja demograficzna Polski;
 • zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników z zagranicy;
 • możliwości integrowania migrantów ze społeczeństwem;
 • stabilność systemów społecznych i finansów publicznych.

Pozwoli to na stworzenie polityki migracyjnej, która z jednej strony będzie konkurencyjna i otwarta, a z drugiej zapewni spójność oraz bezpieczeństwo państwa i obywateli.

Podsumowanie

Polska w ostatnich latach doświadczyła gwałtownego wzrostu imigracji, na co ani społeczeństwo, ani administracja nie były gotowe. Potrzebna jest więc całościowa strategia migracyjna, która pogodzi otwartość gospodarki z bezpieczeństwem obywateli. Kluczowe będzie znalezienie kompromisu między potrzebami rynku pracy a stabilnością kraju.

Aby wdrożyć skuteczną politykę, należy skupić się na integracji już przebywających w Polsce imigrantów, zwłaszcza poprzez aktywizację zawodową. Równie ważne jest opracowanie reguł i kryteriów przyjmowania nowych migrantów – na wzór rozwiązań kanadyjskich czy brytyjskich.

Cały proces musi opierać się na rzetelnej, opartej na danych debacie z udziałem wszystkich środowisk. Tylko wtedy uda się stworzyć politykę korzystną zarówno dla Polski, jak i samych imigrantów.

Właściwe zarządzanie migracjami to ogromne wyzwanie, ale też szansa rozwojowa dla polskiego rynku pracy i całej gospodarki. Umiejętne wykorzystanie jej potencjału zależy od mądrych decyzji podejmowanych już dziś.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły