Opinie o giełdach

Opinie o zajęciu egzekucyjnym - jak sprawdzić za co i ile czasu ma bank na odblokowanie konta

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak09.01.20248 min.
Opinie o zajęciu egzekucyjnym - jak sprawdzić za co i ile czasu ma bank na odblokowanie konta

Opinie o zajęciu egzekucyjnym są zróżnicowane, ponieważ dla jednych oznacza to poważne kłopoty finansowe, a dla innych jest narzędziem do odzyskania należności. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jak sprawdzić, za co i na jak długo bank dokonał zajęcia konta, a także jakie są możliwości jego odblokowania.

Kluczowe wnioski:
 • Zajęcie egzekucyjne konta następuje na wniosek uprawnionego wierzyciela, np. firmy telekomunikacyjnej lub podatkowej.
 • Można sprawdzić powód zajęcia kontaktując się z bankiem lub bezpośrednio z wierzycielem.
 • Czas zajęcia rachunku zależy od wysokości długu - zazwyczaj trwa do całkowitej spłaty zobowiązania.
 • Istnieje możliwość odblokowania limitowanego dostępu do konta w celu dokonywania niezbędnych płatności.
 • Całkowite odblokowanie rachunku następuje po spłacie całości długu wraz z odsetkami i kosztami.

Zajęcie egzekucyjne - przyczyny i skutki

Zajęcie egzekucyjne konta bankowego oznacza czasowe zablokowanie dostępu do środków zgromadzonych na rachunku. Ma ono na celu zabezpieczenie wierzytelności uprawnionego podmiotu, któremu dłużnik nie uregulował należności.

Najczęstszymi przyczynami zajęcia egzekucyjnego są:

 • niezapłacone rachunki za media lub telefon
 • zaległości podatkowe
 • nieuregulowane alimenty
 • niespłacone kredyty i pożyczki
 • niezapłacone mandaty karne

Skutkiem takiego zajęcia jest ograniczenie klienta banku w swobodnym dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku. Posiadacz konta może wypłacać miesięcznie kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu. Resztę kwoty przekazuje się wierzycielowi aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Kto może dokonać zajęcia rachunku bankowego?

Zajęcie egzekucyjne nakłada komornik na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy, czyli dokument stwierdzający istnienie wymagalnego długu. Najczęściej są to:

 • firmy telekomunikacyjne i energetyczne
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Urząd Skarbowy
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • instytucje finansowe
 • podmioty, którym nie zapłacono odszkodowania

Komornik powiadamia dłużnika o zajęciu rachunku, ale nie informuje go o wysokości egzekwowanej należności. Te dane można uzyskać bezpośrednio od wierzyciela.

Jak sprawdzić powód zajęcia konta bankowego

Aby sprawdzić, z jakiego powodu nastąpiło zajęcie egzekucyjne, należy skontaktować się z bankiem lub bezpośrednio z podmiotem dochodzącym roszczenia. Bank na wniosek klienta powinien udzielić informacji o wierzycielu dokonującym zajęcia środków na rachunku.

Warto również sprawdzić, czy na pewno nie mamy żadnych zaległości. Czasem z powodu przeoczenia nie opłacimy na czas rachunku za prąd czy abonamentu telefonicznego. Wówczas szybko reagując, jesteśmy w stanie uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów związanych z windykacją należności.

Gdzie można sprawdzić informacje o zajęciu komorniczym?

Szczegóły dotyczące przyczyn i wysokości zajęcia egzekucyjnego można uzyskać kontaktując się z:

 • wierzycielem, na wniosek którego nastąpiło zajęcie rachunku
 • komornikiem prowadzącym sprawę
 • bankiem, w którym znajduje się konto

Dane teleadresowe wierzyciela i komornika znajdują się w piśmie informującym o zajęciu konta bankowego. Dodatkowo informacje komornicze są jawne i dostępne w internetowych kancelariach komorniczych.

Czytaj więcej: Cyfrowy Polsat kontakt - Infolinia i numer telefonu do obsługi klienta

Ile czasu zajmuje bankowi odblokowanie rachunku

Zajęcie egzekucyjne konta bankowego trwa zwykle do momentu spłaty całości zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Okres ten może wynosić od kilku dni do nawet kilku lat, w zależności od wysokości i rodzaju zobowiązania.

Bank odblokowuje konto niezwłocznie po otrzymaniu od komornika zawiadomienia o zniesieniu zajęcia. Następuje to najczęściej w ciągu kilku dni roboczych. Termin ten może się jednak wydłużyć, jeśli wniosek trafi do placówki w dniu wolnym od pracy lub jeśli będzie niekompletny.

Kiedy następuje zniesienie zajęcia egzekucyjnego?

Zniesienie zajęcia komorniczego i odblokowanie rachunku bankowego możliwe jest w sytuacji, gdy:

 • dłużnik spłaci całość zadłużenia
 • nastąpi przedawnienie lub umorzenie długu
 • zobowiązanie zostanie umorzone po ogłoszeniu upadłości konsumenta
 • komornik stwierdzi brak majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela
Rodzaj blokady Okres trwania
zajęcie z tytułu alimentów do pełnej spłaty zadłużenia
zajęcie w banku przez komornika zwykle kilka miesięcy
zajęcie z tytułu długu od kilku dni do kilku lat

Jak widać z powyższego zestawienia, okres obowiązywania blokady jest zróżnicowany i zależy od przyczyny zajęcia rachunku. Najkrócej trwają przypadkowe błędy, a najdłużej - windykacja znacznych kwot lub egzekucja ustalonych wyrokiem świadczeń, np. alimentów.

Zasady dokonywania zajęć komorniczych w banku

Opinie o zajęciu egzekucyjnym - jak sprawdzić za co i ile czasu ma bank na odblokowanie konta

Zasady zajęcia egzekucyjnego w banku regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych oraz regulacje wewnętrzne banków.

Do podstawowych zasad należą:

 • bank niezwłocznie zawiadamia klienta o przekazaniu zajętej kwoty wierzycielowi
 • z zajętego rachunku można co miesiąc wypłacić kwotę minimalnego wynagrodzenia
 • w pierwszej kolejności zaspokajane są należności alimentacyjne
 • dłużnik odpowiada za powstałe z jego winy koszty postępowania egzekucyjnego

Warto podkreślić, że bank nie ma podstaw prawnych do uchylenia zajęcia komorniczego bez zgody uprawnionego wierzyciela.

Skutki zajęcia egzekucyjnego dla posiadacza konta

Podstawowym skutkiem zajęcia komorniczego jest ograniczenie swobody dysponowania środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunku bankowym. W praktyce oznacza to brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych jak opłata za czynsz, prąd czy zakupy spożywcze.

Zajęty rachunek bankowy bardzo utrudnia normalne funkcjonowanie.

Dodatkowo dochodzą problemy związane z uzyskaniem kredytu w banku przy blokadzie konta oraz płatnościami kartą debetową. Co więcej, w przypadku rachunku wspólnego, dotknięte zajęciem są także środki pozostałych współwłaścicieli.

Konsekwencją finansową jest również pobieranie przez komornika opłaty egzekucyjnej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanych należności. Mogą też wystąpić dodatkowe koszty sądowe i skarbowe.

Negatywne skutki zajęcia konta dla klienta banku Wpływ na posiadacza rachunku
brak swobodnego dostępu do środków utrudnienie w regulowaniu zobowiązań
problemy z uzyskaniem kredytu ograniczenie zdolności kredytowej
dodatkowe koszty procesu egzekucyjnego zwiększenie łącznej kwoty do spłaty

Jakie są skutki zajęcia wspólnego rachunku bankowego?

Zajęcie komornicze rachunku wspólnego, np. małżeńskiego, oznacza blokadę wszystkich środków, również tych należących do współwłaściciela niezadłużonego. W takiej sytuacji również on może wypłacać co miesiąc jedynie kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Aby temu zapobiec, warto podpisać z bankiem umowę wyłączenia odpowiedzialności za długi współmałżonka. Chroni ona przed negatywnymi skutkami ewentualnego zajęcia komorniczego jednej ze stron.

Jak odwołać się od decyzji o zajęciu egzekucyjnym

Możliwe są dwie ścieżki odwołania się od zajęcia komorniczego na koncie bankowym: zaskarżenie tytułu wykonawczego oraz zarzuty w sprawie prowadzonej egzekucji.

Jak zaskarżyć tytuł wykonawczy?

Podważenie zasadności roszczenia, które jest podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego wymaga wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Składa się je za pośrednictwem komornika do sądu rejonowego.

Do najczęstszych zarzutów należą:

 • przedawnienie wierzytelności dochodzonej przez wierzyciela
 • spełnienie świadczenia objętego tytułem egzekucyjnym
 • potrącenie wzajemnych wierzytelności

Jeśli sąd uzna zasadność powództwa przeciwegzekucyjnego, uchyli tytuł wykonawczy i umorzy postępowanie w całości lub w części.

Na czym polegają zarzuty w sprawie prowadzonej egzekucji?

Jeśli tytuł wykonawczy jest prawidłowy, dłużnik może zgłosić zarzuty co do sposobu prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Może dotyczyć to np. zakresu zajęcia rachunku bankowego.

Zarzuty składa się do komornika sądowego, który rozpatruje je w terminie tygodnia i wydaje postanowienie. Na postanowienie przysługuje zażalenie wnoszone w ciągu tygodnia do sądu rejonowego.

Możliwości odblokowania konta z zajęciPodsumowanie

Podsumowanie

Zajęcie egzekucyjne konta bankowego to czasowa blokada środków w celu windykacji nieuregulowanych zobowiązań. Warto jak najszybciej sprawdzić powód zablokowania rachunku, aby móc podjąć kroki w celu odblokowania dostępu do pieniędzy.

Kontaktując się z bankiem i wierzycielem, dowiemy się, z jakiego tytułu nastąpiło zajęcie komornicze i jaka jest kwota do spłaty. Pomoże to ocenić, jak długo potrwa blokada konta - zwykle do momentu spłaty całości długu wraz z odsetkami.

Aby skrócić ten czas, można negocjować z wierzycielami układ ratalny lub pożyczkę w celu szybkiego zaspokojenia roszczeń. W skrajnych przypadkach skuteczne jest złożenie zarzutów co do zasadności zajęcia rachunku przez komornika.

Miejmy nadzieję, że dzięki naszemu artykułowi łatwiej będzie Państwu zorientować się w przyczynach, skutkach i sposobach wyjścia z sytuacji zajęcia komorniczego konta bankowego.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

ING Bank Śląski: recenzja i opinie użytkowników
Opinie o giełdachING Bank Śląski: recenzja i opinie użytkowników

ING Bank Śląski - Opinie i recenzja banku. Poznaj recenzje i opinie użytkowników na temat usług, produktów i jakości obsługi w ING Banku Śląskim. Przejrzysta oferta kont, lokat, aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. Sprawdź atrakcyjne promocje i oferty specjalne.