News

Optymistyczne prognozy dla trafienia na złoże geotermalne

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska23.01.20247 min.
Optymistyczne prognozy dla trafienia na złoże geotermalne

Otwock liczy na trafienie na złoże geotermalne. Jesienią ubiegłego roku rozpoczęto wiercenia w okolicach miejskiego parku. Celem było odnalezienie gorących wód podziemnych i oszacowanie ich przydatności. Miasto wiąże z tym duże nadzieje. Chciałoby wykorzystać odkryte zasoby do zasilania lokalnej ciepłowni, a także stworzyć obiekty sportowe i rekreacyjne. Jednak ostateczne plany będzie można poczynić dopiero po przeprowadzeniu szeregu badań odwiertu.

Otwock liczy na ciepłownię geotermalną

Jesienią ubiegłego roku w Otwocku rozpoczęto wiercenia mające na celu odnalezienie gorących wód podziemnych. Odwiert o głębokości ponad 1,5 km wykonano w pobliżu miejskiego parku. Miasto wiąże z tym przedsięwzięciem duże nadzieje. Chciałoby w przyszłości wykorzystać ewentualne zasoby geotermalne do zasilania lokalnej ciepłowni.

Zdaniem władz Otwocka, ciepłownia geotermalna mogłaby znacząco obniżyć koszty ogrzewania w mieście. Dostarczałaby tanie ciepło do budynków użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych, a być może również zakładów przemysłowych. Inwestycja wpisywałaby się w założenia zielonej transformacji energetycznej regionu.

Korzystne położenie geograficzne

Otwock leży na pograniczu dwóch regionów geotermalnych Polski - niecki warszawskiej i lubelskiej. Według specjalistów obszar ten charakteryzuje się dobrymi warunkami do poszukiwań geoenergetycznych. Występują tutaj utwory triasowe i jury dolnej o zwiększonej temperaturze. Gorące wody zalegają na głębokości 1-3 km.

Nieopodal Otwocka, w miejscowości Mszczonów od kilku lat z powodzeniem działa ciepłownia wykorzystująca wody termalne. Pokazuje to, że wykorzystanie regionalnych zasobów geotermalnych jest jak najbardziej możliwe.

Rozpoczęto poszukiwania gorących wód podziemnych

Jesienią 2021 roku na terenie Otwocka rozpoczęto wiercenia mające na celu odnalezienie i zbadanie występowania lokalnych zasobów wód geotermalnych. Prace prowadzi przedsiębiorstwo geologiczne na zlecenie Urzędu Miasta. Koszt inwestycji to około 4 mln złotych.

Otwór o głębokości ponad 1500 metrów wywiercono na obszarze miejskiego parku. W trakcie wierceń natrafiono na wodę o temperaturze około 45°C unoszącą parę wodną. Wskazuje to, że zasoby mogą nadawać się do celów energetycznych.

Głębokość odwiertu powyżej 1500 m
Temperatura wody około 45°C

NFOŚiGW wspiera finansowo

Na realizację odwiertu miasto Otwock pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to forma wsparcia dla samorządów inwestujących w projekty geotermalne. Środki pochodzą z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Wielkie plany wykorzystania odkrytych zasobów

Otwock wiąże z odwiertami geotermalnymi ogromne nadzieje. W przypadku potwierdzenia występowania odpowiednio ciepłych wód podziemnych, miasto zamierza wybudować w tym miejscu ciepłownię zasilaną energią geotermalną. Obiekt mógłby dostarczać ciepło dla potrzeb miejskiej sieci grzewczej.

Oprócz tego planowane jest stworzenie pijalni wód mineralnych, basenów geotermalnych, strefy saun i groty solnej. Inwestycja miałaby charakter rekreacyjno-uzdrowiskowy z rozbudowaną infrastrukturą. Przewiduje się, że przyciągnęłaby wielu gości i aktywizowała lokalną turystykę.

Otwock ma wielkie plany związane z odkryciem gorących źródeł. Chcemy wybudować nowoczesną ciepłownię i obiekt rekreacyjny z pijalnią wód mineralnych. To dla miasta ogromna szansa rozwojowa – mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

4,2 MW mocy cieplnej rocznie

Zakładana wydajność planowanej ciepłowni geotermalnej w Otwocku to 4,2 MW mocy cieplnej rocznie. Wystarczyłoby to do pokrycia potrzeb cieplnych około 21 tyś. gospodarstw domowych. Dla przykładu całe miasto liczy obecnie ok. 45 tyś. mieszkańców.

Ostrzeżenia przed zbyt niską temperaturą

Optymistyczne prognozy dla trafienia na złoże geotermalne

Choć plany Otwocka są bardzo ambitne, pojawiają się również głosy ostrożności. Eksperci zwracają uwagę, że ze względu na położenie geograficzne temperatura odkrytych wód może okazać się zbyt niska dla potrzeb ciepłowniczych.

Miasto leży bowiem na granicy obszaru uznawanego w Polsce za optymalny do poszukiwań geotermalnych. Progowa temperatura dla energii cieplnej to 68°C. Tymczasem już teraz wiadomo, że odwierty w Otwocku dostarczyły wodę o temperaturze 45°C. Choć taka wystarcza do celów basenowych, to do ogrzewania konieczne byłoby jej dodatkowe dogrzewanie.

Z drugiej strony, jak wskazują specjaliści, nawet ciepłownie działające na wodach nieznacznie przekraczających 40°C mogą być opłacalne. I tak z pewnością taniej niż tradycyjne ogrzewanie gazem czy węglem.

Przykład Mszczonowa

Dobrym przykładem jest tutaj oddana do użytku w 2017 roku Ciepłownia Geotermalna w Mszczonowie. Wykorzystuje ona wody termalne o temperaturze zaledwie 42°C. Aby uzyskać wodę grzewczą o odpowiednich parametrach, wykorzystywane jest dodatkowe źródło ciepła – gaz ziemny. Mimo to inwestycja okazała się opłacalna.

Wsparcie z Funduszu Ochrony Środowiska

Na realizację odwiertów w Otwocku miasto pozyskało dofinansowanie z NFOŚiGW. Jest to główne źródło wsparcia finansowego dla tego typu projektów w Polsce. Oferuje on szereg programów wspierających rozwój geotermii, np. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” czy „Polska Geotermia Plus”

Dzięki funduszom z NFOŚiGW w ostatnich latach zrealizowano w Polsce kilkadziesiąt odwiertów geotermalnych. Tylko w ramach II naboru wniosków do programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” przyznano dofinansowanie na 30 takich inwestycji w 12 województwach.

  • Łączna kwota dofinansowania: 428 mln zł
  • Liczba wspartych odwiertów: 30
  • Objęte województwa: 12

Transformacja energetyczna stawia na geotermię

Poszukiwania zasobów geotermalnych i budowa ciepłowni wykorzystujących energię wnętrza Ziemi to element szerszego trendu, jakim jest transformacja polskiej energetyki. Ze względu na konieczność odejścia od węgla, kładzie się coraz większy nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym właśnie geotermii.

Polska ma bardzo dobre warunki do rozwoju tego sektora. Szacuje się, że ok. 60% powierzchni kraju to obszary o dużym lub średnim potencjale geotermalnym. Kluczowe znaczenie mają jednak kosztowne prace poszukiwawcze. Stąd rola państwowego wsparcia finansowego.

Na kanwie realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu Polska stawia na zwiększenie udziału OZE w finalnym zużyciu energii. Kluczową rolę mają tutaj m.in. farmy wiatrowe, fotowoltaika oraz właśnie źródła geotermalne. Te ostanie mogą w perspektywie kilkunastu lat zdominować rynek ciepłowniczy w Polsce.

Podsumowanie

W artykule omówiono kwestię poszukiwań złóż geotermalnych w Otwocku. W 2021 roku rozpoczęto tam prace wiertnicze mające potwierdzić występowanie lokalnych zasobów gorących wód podziemnych. Miasto liczy, że uda się wykorzystać je do zasilania planowanej ciepłowni geotermalnej.

Przedstawiono również szczegóły dotychczasowych odwiertów wykonanych na obszarze miejskiego parku. Pochodząca z głębokości 1,5 km woda ma temperaturę ok. 45°C. Wskazuje to na potencjał energetyczny, choć pojawiają się też głosy ostrożności odnośnie zbyt niskich parametrów.

Omówione zostały także ambitne plany Otwocka, który w przypadku udanych wyników badań zamierza wybudować w tym miejscu nowoczesną ciepłownię geotermalną. Powstałby również obiekt rekreacyjno-leczniczy z pijalnią wód mineralnych. To olbrzymia szansa rozwojowa dla miasta.

W artykule przedstawiono również kwestię wsparcia finansowego dla tego typu inwestycji. Kluczową rolę pełni tutaj NFOŚiGW. W kontekście transformacji energetycznej Polska stawia na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, w tym właśnie geotermii. Stąd rosnące zainteresowanie samorządów poszukiwaniem lokalnych zasobów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły