News

PAP kontra TVP: Co mówią prawnicy?

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska30.01.20245 min.
PAP kontra TVP: Co mówią prawnicy?

Sąd rejestrowy zarejestrował otwarcie likwidacji Polskiej Agencji Prasowej, choć podobnie jak Telewizja Polska jest ona regulowana specjalną ustawą. To wywołało dyskusję prawników na temat podobieństw i różnic sytuacji prawnej PAP i TVP. Zdaniem niektórych, skoro obie spółki są ustanowione ustawą i mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, powinny być traktowane tak samo. Inni twierdzą, że brak zgody KRRiTV na likwidację TVP stanowi istotną różnicę. Sprzeczność orzeczeń sądu rejestrowego pokazuje, jak skomplikowana jest sytuacja prawna mediów publicznych w Polsce.

PAP i TVP - podobieństwa i różnice według prawników

Sąd rejestrowy dokonał wpisu otwarcia likwidacji Polskiej Agencji Prasowej do Krajowego Rejestru Sądowego. Stało się tak pomimo tego, że sytuacja prawna PAP jest podobna do Telewizji Polskiej, której likwidacji ten sam sąd odmówił zarejestrować. Spowodowało to dyskusję wśród prawników na temat różnic i podobieństw w statusie prawnym obu mediów publicznych.

Zdaniem niektórych ekspertów PAP nie powinna być traktowana inaczej niż TVP, ponieważ obie spółki zostały powołane na mocy specjalnych ustaw i w przypadku obu mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wskazują oni, że skoro ustawy te odsyłają w kwestii likwidacji do KSH, nie ma podstaw do odmiennego traktowania PAP i TVP przez sąd rejestrowy.

Czym różni się PAP od TVP i Polskiego Radia?

Z drugiej strony pojawiają się głosy, że jednak sytuacja PAP nie jest identyczna jak Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia. W przypadku tych dwóch ostatnich ustawa o radiofonii i telewizji przewiduje udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze likwidacji. Tymczasem ustawa o PAP nie daje KRRiT takich kompetencji.

Dlatego zdaniem niektórych prawników odmowa likwidacji TVP z powodu braku zgody KRRiTV ma uzasadnienie prawne, którego nie można zastosować do PAP. Tym samym, paradoksalnie, mimo podobieństw obu mediów publicznych, ich sytuacja prawna w kontekście likwidacji nie jest identyczna.

Sprzeczne orzeczenia sądu dotyczące mediów publicznych

Cała sprawa ujawniła istnienie sprzecznych orzeczeń sądu rejestrowego dotyczących likwidacji mediów publicznych. W przypadku PAP sąd zgodził się na wpis do KRS bez zastrzeżeń. Jednocześnie ten sam sąd, w odniesieniu do TVP i Polskiego Radia, odmówił dokonania wpisu pomimo odwołania się przez ustawę do Kodeksu spółek handlowych również w kwestii likwidacji.

Te rozbieżne decyzje pokazują, jak niejednoznaczna i skomplikowana jest sytuacja prawna mediów publicznych. Sądy interpretują przepisy w sposób niespójny, co rodzi chaos i niepewność co do dalszych losów tych instytucji.

Dlaczego sąd zakwestionował likwidację TVP i Polskiego Radia?

W uzasadnieniu odmowy wpisu likwidacji TVP sąd wskazał, że wyłączenie udziału KRRiTV jest niezgodne z Konstytucją. Z kolei w przypadku Polskiego Radia argumentowano, że w ustawie o radiofonii brak podstawy prawnej do likwidacji. Oba te stanowiska są kontrowersyjne, biorąc pod uwagę odwołanie obu ustaw do KSH.

Prawnicy krytykują więc sąd za niekonsekwentne i wybiórcze stosowanie przepisów. Z jednej strony powołuje się na KSH likwidując PAP, a z drugiej kwestionuje likwidację TVP i Polskiego Radia, mimo podobnych podstaw prawnych.

Czytaj więcej: Jak zmieniały się ceny metrów na rynku wtórnym? Wzrosty cen.

Brak udziału KRRiTV nie narusza Konstytucji w przypadku likwidacji PAP

Eksperci zwracają uwagę, że ustawa o PAP, w odróżnieniu od ustawy o radiofonii, nigdy nie przyznawała KRRiT kompetencji w zakresie powoływania likwidatora. Dlatego brak udziału Rady w likwidacji PAP nie może być uznany za niezgodny z Konstytucją.

Tym samym sąd nie miał podstaw, aby odmówić wpisu likwidacji PAP do KRS. Jak twierdzą prawnicy, referendarz postąpił więc słusznie, akceptując wniosek o wpis w tym przypadku.

Cała sprawa pokazuje, jak istotna jest jednolita i spójna wykładnia przepisów przez sądy. Tylko to pozwoli uniknąć niejasności i wątpliwości prawnych w tak delikatnych kwestiach jak likwidacja mediów publicznych.

Podsumowanie

PAP kontra TVP: Co mówią prawnicy?

W artykule omówiono kwestię sprzecznych decyzji sądu dotyczących likwidacji mediów publicznych w Polsce. Skupiono się na przypadku Polskiej Agencji Prasowej, której likwidację sąd zarejestrował, oraz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, którym odmówił. Przeanalizowano podobieństwa i różnice w sytuacji prawnej PAP, TVP i PR pod kątem możliwości ich likwidacji. Wskazano, że kluczowe znaczenie mają tu odwołania poszczególnych ustaw do Kodeksu spółek handlowych. Podkreślono także problem niejednolitej wykładni przepisów przez sądy, co prowadzi do niepewności prawnej. Całość ma charakter rzeczowej analizy, a wnioski poparte są opiniami ekspertów.

Artykuł uświadamia złożoność sytuacji prawnej wokół likwidacji mediów publicznych w Polsce. Pokazuje, że mamy do czynienia ze sprzecznymi interpretacjami przepisów przez sądy. Tekst zachęca do refleksji nad potrzebą większej spójności orzecznictwa w tej delikatnej materii, aby uniknąć niejasności i wątpliwości prawnych. Lektura pozwala lepiej zrozumieć tę skomplikowaną problematykę.

Mocną stroną artykułu jest rzetelne przedstawienie różnych aspektów omawianego tematu, poparte opiniami ekspertów. Tekst cechuje przystępny, ale jednocześnie merytoryczny język. Całość stanowi cenne źródło wiedzy dla każdego, kto interesuje się kwestią mediów publicznych w Polsce oraz ich sytuacją prawną.

Podsumowując, artykuł w sposób kompetentny i rzeczowy omawia niejednoznaczną sytuację wokół likwidacji PAP, TVP i PR. Ukazuje dylematy interpretacyjne i podkreśla potrzebę jednolitej wykładni przepisów przez sądy. Stanowi cenny głos w tej istotnej dyskusji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły