News

Perspektywy wzrostu polskiej gospodarki w najbliższych latach

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk12.01.20248 min.
Perspektywy wzrostu polskiej gospodarki w najbliższych latach

Perspektywy wzrostu polskiej gospodarki w najbliższych latach rysują się w dość optymistycznych barwach. Według prognoz ekonomistów Banku Pekao, po trudnym 2023 roku nastąpi ożywienie zarówno gospodarki światowej, jak i polskiej. W 2024 roku wzrost PKB Polski ma wynieść 3%, a w 2025 może przyspieszyć nawet do 4,3%. Jednocześnie inflacja ma stopniowo zbliżać się do celu NBP, choć nadal będzie wyższa niż 3,5%. Głównym motorem napędowym ożywienia gospodarczego będzie rosnąca konsumpcja prywatna, wspierana transferami socjalnymi i rosnącymi płacami realnymi.

Ożywienie światowej gospodarki

Według najnowszych prognoz ekonomistów Banku Pekao, po trudnym okresie związanym z pandemią i wojną w Ukrainie, w najbliższych dwóch latach nastąpi oczekiwane ożywienie globalnej gospodarki. Kluczowym czynnikiem napędzającym to ożywienie będzie rosnąca siła nabywcza i konsumpcja gospodarstw domowych. Wynagrodzenia realne zaczną ponownie rosnąć, a zatrudnienie utrzyma się na wysokim poziomie.

W pierwszej połowie 2024 roku nadal dominować będą ryzyka związane ze spowolnieniem wzrostu, jednak w drugiej połowie roku poprawa koniunktury stanie się równie wyraźna, co obecnie postępująca dezinflacja. Kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki światowej będzie miało łagodzenie polityki monetarnej przez banki centralne, które zaczną obawiać się bardziej zduszenia wzrostu niż rosnącej inflacji.

Zdaniem ekonomistów Banku Pekao, Fed rozpocznie obniżanie stóp procentowych już w czerwcu 2024 roku, a do końca roku łączna skala tych obniżek sięgnie 150 punktów bazowych. Jeszcze większe cięcia szykują się w strefie euro, gdzie prognozowana skala łagodzenia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny to nawet 200 punktów bazowych.

Wpływ decyzji banków centralnych

Decyzje głównych banków centralnych o poluzowaniu polityki monetarnej będą miały kluczowe znaczenie dla perspektyw ożywienia globalnej gospodarki. Niższe stopy procentowe zwiększą zdolność kredytową gospodarstw domowych i firm, co przełoży się na wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego.

Z drugiej strony zbyt gwałtowne cięcia stóp procentowych niosą ze sobą ryzyko ponownego nasilenia presji inflacyjnych, jeśli popyt zacznie rosnąć zbyt szybko. Dlatego banki centralne będą musiały wykazać się dużą ostrożnością przy łagodzeniu kursu polityki pieniężnej.

Wzrost PKB Polski przyśpieszy

Po słabym 2023 roku, w którym dynamika polskiego PKB zwolniła do zaledwie 0,3%, w kolejnych dwóch latach nastąpi wyraźne ożywienie gospodarcze. Według prognoz ekonomistów Banku Pekao, wzrost PKB w 2024 roku wyniesie 3%, a w 2025 może przyspieszyć nawet do 4,3%.

Główną rolę w napędzaniu polskiej gospodarki odegra konsumpcja prywatna, która ma rosnąć w tempie około 4% rocznie. Wzmocni ją wzrost płac realnych i transferów socjalnych. Znacząco poprawią się również perspektywy inwestycji, które mają zanotować wzrost na poziomie 6,4% w 2025 roku, m.in. dzięki napływowi środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Jednocześnie osłabienie koniunktury w strefie euro niekorzystnie wpłynie na polski eksport, dlatego saldo obrotów handlowych z zagranicą może stać się ujemne. Pomimo tego, silny popyt krajowy zapewni wysoką dynamikę wzrostu PKB.

Czynniki niepewności

Istnieje ryzyko, że konsumpcja prywatna i inwestycje nie będą rosły tak szybko, jak prognozują ekonomiści Banku Pekao. Może na to wpłynąć kilka czynników:

 • utrzymujące się wysokie stopy procentowe ograniczające zdolność kredytową,
 • rosnąca inflacja i spadek realnych dochodów ludności,
 • opóźnienia w uruchamianiu środków z KPO,
 • silniejsze niż oczekiwane spowolnienie u głównych partnerów handlowych.

Te czynniki mogą sprawić, że dynamika PKB Polski będzie niższa od prognozowanej.

Czytaj więcej: Biedronka zdobywa Słowację? Emocje rosną, także na politycznym parkiecie

Inflacja zbliży się do celu NBP

Według ekonomistów Banku Pekao, inflacja w Polsce znajdzie się w okolicach celu NBP (2,5% z dopuszczalnym odchyleniem ± 1 pkt proc.) już w marcu 2024 roku. W dużej mierze będzie to efekt bazy statystycznej, czyli odniesienia do wysokiego poziomu cen w analogicznym okresie 2023 roku.

Jednak począwszy od kwietnia 2024, inflacja zacznie ponownie rosnąć za sprawą kilku czynników. Przede wszystkim na wzrost cen wpłynie powrót wyższej, 23-procentowej stawki VAT na żywność oraz odmrożenie cen energii. Dodatkowo presję cenową wygeneruje rosnący popyt konsumpcyjny, który przy niskiej podaży może prowadzić do wzrostu cen.

W efekcie inflacja ma zamknąć 2024 rok na poziomie 4,5-5%, a więc znacznie powyżej celu NBP. Taki scenariusz oznacza ryzyko utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie również w kolejnych latach.

Inflacja w Polsce marzec 2024 koniec 2024
CPI ok. 3% r/r 4,5-5% r/r

Inflacja ponownie wzrośnie

Perspektywy wzrostu polskiej gospodarki w najbliższych latach

Mimo przejściowego zbliżenia się do celu inflacyjnego NBP, w drugiej połowie 2024 roku inflacja CPI w Polsce ponownie przyspieszy i na koniec roku sięgnie nawet 5%. Składa się na to kilka czynników.

Po pierwsze, w kwietniu przywrócona zostanie wyższa, 23-procentowa stawka VAT na artykuły spożywcze, co automatycznie podniesie ceny żywności. Po drugie, od czerwca nastąpi odmrażanie regulowanych cen energii, co również przełoży się na wzrost inflacji. Ponadto istotnym źródłem presji cenowej będzie rosnący popyt konsumencki, który w warunkach nadal niskiej podaży może prowadzić do wzrostu cen.

Oznacza to ryzyko, że inflacja nie powróci trwale do celu NBP i utrzyma się na podwyższonym poziomie również w kolejnych latach. Będzie to wyzwanie dla banku centralnego i całej polityki gospodarczej.

Silny popyt konsumencki zwiększy presję cenową

Jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki w najbliższych latach ma być rosnąca konsumpcja prywatna, związana m.in. ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Jednak silny popyt konsumencki przy nadal ograniczonej podaży może prowadzić do wzrostu presji cenowej.

W warunkach nierównowagi na rynku, rosnący popyt przekłada się na wyższe ceny, ponieważ podmioty gospodarcze wykorzystują swoją silniejszą pozycję negocjacyjną. Dotyczy to zwłaszcza rynków regulowanych, takich jak energia czy żywność. Już teraz ekonomiści oceniają, że ze względu na niższe zbiory z powodu suszy, ceny żywności pozostaną wysokie.

Oznacza to ryzyko, że mimo dezinflacyjnych trendów obserwowanych obecnie w gospodarce światowej, w Polsce inflacja może okazać się trwalsza. Będzie to wyzwaniem dla polityki NBP i rządu.

Możliwe scenariusze

Aby ograniczyć wpływ silnego popytu konsumpcyjnego na wzrost cen, konieczne mogą okazać się:

 • utrzymanie podwyższonych stóp procentowych przez dłuższy czas,
 • interwencyjne działania rządu na rynkach rolno-spożywczych,
 • liberalizacja przepisów ograniczających podaż mieszkaniową i branży budowlanej.

Pozwoliłoby to ograniczyć skutki nierównowagi na kluczowych rynkach i zminimalizować ryzyko ponownego nasilenia się inflacji.

Stopy procentowe bez zmian do 2025 roku

Według ekonomistów Banku Pekao, Rada Polityki Pieniężnej nie będzie kontynuować cyklu obniżek stóp procentowych zapoczątkowanego w 2022 roku. Analitycy spodziewają się, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca 2025 roku.

NBP będzie obawiać się możliwości nawrotu inflacji w związku z prognozowanym wyraźnym ożywieniem konsumpcji i poprawą koniunktury gospodarczej. Dodatkowo na początku 2024 roku inflacja i tak znajdzie się blisko celu, więc argumenty za dalszymi obniżkami stóp będą słabsze.

Stopy procentowe zostały podniesione do wysokiego poziomu, aby ograniczyć inflację. Teraz celem RPP jest utrzymanie ich na niezmienionym poziomie, aby zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne i wesprzeć powrót inflacji do celu w średnim okresie bez ryzyka jej ponownego wzrostu.

Oznacza to, że raty kredytów w najbliższym czasie nie ulegną dalszemu obniżeniu. Koszt pieniądza w gospodarce pozostanie wysoki, co będzie czynnikiem hamującym dynamikę PKB. Jednocześnie utrzymanie podwyższonych stóp procentowych zmniejsza ryzyko odbicia inflacyjnego w średnim okresie.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule prognozy ekonomistów Banku Pekao dotyczące perspektyw polskiej gospodarki rysują się w relatywnie optymistycznych barwach. Po słabym 2023 roku możemy spodziewać się wyraźnego ożywienia, a wzrost PKB w latach 2024-2025 może przyspieszyć nawet do 4%. Kluczową rolę odegra rosnąca konsumpcja prywatna, napędzana większymi dochodami gospodarstw domowych.

Inflacja wprawdzie na krótko zbliży się do celu NBP, jednak później ponownie może przyspieszyć do około 5% na skutek rosnącego popytu i odmrażania regulowanych cen. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej raczej nie będzie kontynuować łagodzenia polityki monetarnej i utrzyma stopy procentowe na obecnym, wysokim poziomie co najmniej do końca 2025 roku.

Największym ryzykiem dla przedstawionego scenariusza wydaje się możliwość silniejszego uderzenia spowolnienia gospodarczego w strefie euro i innych głównych partnerach handlowych Polski. Negatywnie odbiłoby się to na polskim eksporcie i dynamice PKB. Niemniej jednak, nawet w tych niesprzyjających warunkach koniunktura w polskiej gospodarce ma pozostać dobra.

Podsumowując, prognozy dla Polski są pozytywne, choć nie wolne od ryzyka. Możemy liczyć na wyraźne ożywienie gospodarcze, ale musimy też brać pod uwagę niepewność globalnego otoczenia. Niemniej perspektywy rozwoju po pandemicznym i wojennym kryzysie rysują się w jasnych barwach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. W środę posłanka zastąpi Mariusza Kamińskiego. Jego ślubowanie w Sejmie.
 2. Prezydent podpisał ważne ustawy nowego rządu w piątek wieczór
 3. Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie
 4. Pośredniczka oszukała klienta, komornik bezradny. Pomagające całe rodziny
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły