Finanse

Podsyłane wezwanie do zapłaty – dowiedz się, jak prawidłowo je sporządzić i co zrobić po otrzymaniu

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak29.11.20236 min.
Podsyłane wezwanie do zapłaty – dowiedz się, jak prawidłowo je sporządzić i co zrobić po otrzymaniu

Wezwanie do wywiązania się z umowy wzór to dokument, po który sięga wiele osób oraz firm w sytuacji, gdy kontrahent nie dotrzymuje warunków zawartej umowy. W niniejszym artykule dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić wezwanie do zapłaty, aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Omówimy krok po kroku, jakie elementy powinno zawierać, w jaki sposób je dostarczyć, a także jak postępować w sytuacji, gdy to my otrzymamy od kontrahenta wezwanie do uregulowania należności.

Kluczowe wnioski:

 • Wezwanie do zapłaty powinno zawierać dane stron, kwotę roszczenia oraz termin na uregulowanie należności.
 • Najlepiej dostarczyć je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód doręczenia.
 • Po otrzymaniu wezwania należy sprawdzić jego zasadność i ewentualnie zakwestionować.
 • Można wnioskować o przedłużenie terminu spłaty zobowiązania lub rozłożenie go na raty.
 • Od niesłusznego wezwania do zapłaty można się odwołać, przedstawiając kontrargumenty.

Jakie są rodzaje wezwania do zapłaty?

W procesie windykacji wierzyciel ma do dyspozycji trzy rodzaje pism wzywających do uregulowania należności. Są to kolejno: zawiadomienie, czyli monit, przedsądowe wezwanie ostrzeżenie oraz ostateczne wezwanie do zapłaty.

Pierwszy monit wysyłany jest zwykle po przekroczeniu terminu płatności. Ma za zadanie uprzejmie przypomnieć o konieczności uregulowania zaległej należności. Jeśli dłużnik nie zareaguje, wierzyciel wysyła przedsądowe wezwanie ostrzeżenie, które już wyraźniej informuje o możliwych konsekwencjach niepłacenia. Ostatnim krokiem przed skierowaniem sprawy do sądu jest wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty dającego dłużnikowi ostatnią szansę na polubowne załatwienie sprawy.

Każde kolejne wezwanie do zapłaty ma coraz bardziej stanowczy i oficjalny charakter. Stopniowanie windykacji z jednej strony daje szansę dłużnikowi na reakcję, a z drugiej pokazuje, że wierzyciel poważnie podchodzi do odzyskania swoich pieniędzy.

Jak długo wierzyciel może wysyłać wezwania?

Co do zasady, wierzyciel może wysłać dowolną liczbę pisemnych upomnień i wezwań do zapłaty, zanim skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Jednak zwyczajowo przyjmuje się, że skutecznym schematem jest wysłanie 2-3 pisemnych monitów zanim przejdzie do wysyłania wezwań przedsądowych. Te ostatnie standardowo w liczbie 1-2 także powinny skłonić dłużnika do działania zanim rozważone zostanie wystąpienie na drogę sądową.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Zdarzają się sytuacje, gdy wystosowane przez wierzyciela wezwanie do zapłaty jest nieważne. Dzieje się tak na przykład, gdy dłużnik już wcześniej uregulował należność, a wierzyciel tego nie odnotował lub gdy roszczenie uległo przedawnieniu. W takich przypadkach dłużnik może zignorować wezwanie do zapłaty, odmawiając zastosowania się do jego treści.

Nieważność wezwania zachodzi również wtedy, gdy zostało wysłane przez osobę niebędącą wierzycielem albo gdy nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów, takich jak dane stron, podstawa prawna roszczenia czy wysokość kwoty.

Warto więc zawsze zweryfikować otrzymane wezwanie, aby upewnić się, że jest ono zasadne. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych działań i kosztów w przypadku bezzasadnych roszczeń.

Podstawa nieważności wezwania Przykłady
Uregulowanie należności Dłużnik dokonał płatności, ale wierzyciel tego nie odnotował
Przedawnienie Od wymagalności należności upłynął ustawowy okres przedawnienia
Wady formalne Brak danych stron, podstawy prawnej, kwoty roszczenia etc.

Czytaj więcej: Mapa lokalizacji bramek poboru opłat na autostradzie A2

Kto może napisać i wystosować wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może sporządzić i wysłać każdy wierzyciel, wobec którego inny podmiot (osoba fizyczna lub prawna) zalega z płatnościami. Wierzycielem tym może być na przykład bank, firma udzielająca pożyczek (parabank, SKOK), operator telekomunikacyjny, spółdzielnia mieszkaniowa czy zwykły przedsiębiorca.

Co więcej, wezwanie do zapłaty może również wystawić i wysłać zwykła osoba fizyczna, która udzieliła np. prywatnej pożyczki i oczekuje jej zwrotu. Osoba fizyczna ma bowiem dokładnie takie same prawa żądania należności, jak przedsiębiorstwo czy instytucja.

Warto przy tym wspomnieć, że często dochodzenie należności jest zlecane firmom windykacyjnym, specjalizującym się w odzyskiwaniu długów. Wówczas to one występują w roli wierzyciela, wysyłając wezwania do zapłaty w imieniu swojego klienta.

Wezwanie do zapłaty jest więc narzędziem dostępnym dla szerokiego grona wierzycieli – zarówno firm, instytucji jak i osób fizycznych.

Jak napisać wezwanie do zapłaty? Co musi zawierać?

Podsyłane wezwanie do zapłaty – dowiedz się, jak prawidłowo je sporządzić i co zrobić po otrzymaniu

Nie ma ustalonego urzędowego wzoru wezwania do zapłaty. Jednak pewne elementy powinno ono koniecznie zawierać, aby było uznane za prawidłowe. Są to przede wszystkim:

 • Dane wierzyciela i dłużnika
 • Określenie w jakim charakterze występują strony
 • Podstawa prawna żądania zapłaty wraz z dokumentem potwierdzającym
 • Wskazanie wysokości roszczenia: kwota główna + odsetki
 • Termin na zapłatę
 • Informacja o skutkach niezapłacenia

Wezwanie musi być także podpisane przez wierzyciela, najlepiej również ze wskazaniem osoby podpisującej. Podpis nadaje mu większą moc, potwierdzając wolę dochodzenia roszczenia.

W internecie znaleźć można gotowe wzory pism, które stanowić mogą pomoc przy redagowaniu wezwania. Trzeba jednak pamiętać o uzupełnieniu ich treści o konkretne dane.

W jaki sposób dostarczyć wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty co do zasady powinno być wysłane w formie pisemnej. Najbezpieczniejszą formą doręczenia jest list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pozwala to udowodnić, że pismo dotarło do adresata.

Jednak coraz częściej spotykane są również nowoczesne formy komunikacji, takie jak wiadomość e-mail czy SMS. Są one tańsze, szybsze i równie skuteczne, o ile potwierdzają fakt dotarcia korespondencji do adresata.

Ponadto wezwania do zapłaty przekazywane są niekiedy także telefonicznie w rozmowie z dłużnikiem lub podczas wizyty windykatora w jego mieszkaniu. Wszystkie wymienione tutaj sposoby są prawnie dopuszczalne.

Co zrobić, gdy dłużnik nie odbiera korespondencji?

Problemem bywa sytuacja, gdy dłużnik unika odbioru wezwania do zapłaty lub podany przez niego adres okazuje się już nieaktualny. Wówczas można skorzystać z instytucji tzw. domniemanego doręczenia. Polega ono na wysłaniu wezwania ponownie – tym razem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania ujawniony w rejestrze PESEL. Po upływie 14 dni od pierwszej próby doręczenia przesyłki uznaje się, że pismo zostało skutecznie doręczone, nawet jeśli fizycznie go nie odebrano.

Co robić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Otrzymanie wezwania do zapłaty bywa stresującym przeżyciem. Jednak zanim wpadniemy w panikę, warto sprawdzić, czy jest ono zasadne.

Dlatego pierwszym krokiem powinno być zweryfikowanie treści pisma – czy na pewno jesteśmy dłużnikami, czy kwota się zgadza i czy nie zaszły okoliczności powodujące wygaśnięcie zobowiązania (np. przedawnienie).

Jeśli okaże się, że wezwanie jest słuszne, możemy albo uregulować należność albo zwrócić się do wierzyciela o przedłużenie terminu płatności czy rozłożenie jej na raty.

Z kolei jeśli jest ono bezpodstawne, warto od razu odpowiedzieć pismem wyjaśniającym powody bezzasadności roszczenia. Pozwoli to zażegnać problem już na wczesnym etapie.

Sytuacja Zalecane postępowanie
Wezwanie zasadne Zapłata lub wniosek o przedłużenie terminu / rozłożenie na raty
Wezwanie bezzasadne Pisemne wyjaśnienie powodu bezzasadności

Reagując od razu na otrzymane wezwanie do zapłaty, możemy uniknąć niepotrzebnego narastania konfliktu i dodatkowych kosztów.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. W środę posłanka zastąpi Mariusza Kamińskiego. Jego ślubowanie w Sejmie.
 2. Belka wytknął błąd kancelarii Morawieckiego w nowym raporcie
 3. Zaskakujące wydarzenia na konferencji Adama Glapińskiego - co się stało?
 4. Jak sztuczna inteligencja zastępuje nauczycieli? Futuroznawcy podają, że ruszyły zwolnienia
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły