News

Podwójny urlop dla matek wcześniaków - jeden z priorytetów

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk23.01.20247 min.
Podwójny urlop dla matek wcześniaków - jeden z priorytetów

Podwójny urlop dla matek wcześniaków to jeden z priorytetów resortu rodziny - zapewniła

Postulat wydłużenia urlopu macierzyńskiego

Kwestia wydłużenia urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków to jeden z priorytetów resortu rodziny. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zadeklarowała, że podejmie działania w tym kierunku. Na początku stycznia odbyła się rozmowa z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia "Razem dla Wcześniaków", podczas której złożono jej petycję w tej sprawie.

Postulujący zmiany chcą wydłużenia urlopu macierzyńskiego dla matek wcześniaków o okres spędzony z dzieckiem w szpitalu. Podkreślają, że jest on poświęcony głównie na wizyty lekarskie i terapie wspierające rozwój dziecka. Obecnie urlop macierzyński kończy się z chwilą wypisania dziecka do domu, mimo że wcześniaki często spędzają w szpitalu wiele tygodni.

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że zmiany będą wypracowane tak, aby nie stanowiły uszczerbku dla matek dzieci urodzonych zdrowo i w terminie. Ważne jest, aby nie tworzyć przerw w urlopach macierzyńskich i nie ograniczać należnego czasu.

Prace nad rozwiązaniami

W ministerstwie rodziny powołany został roboczy zespół ds. poprawy sytuacji wcześniaków i ich rodziców. Rozpoczął on prace nad potencjalnymi zmianami w przepisach, które odpowiadałyby na potrzeby mam wcześniaków i noworodków hospitalizowanych po narodzinach.

Deklarowanym celem jest wypracowanie rozwiązań, które pomogą matkom wcześniaków, nie pogarszając jednocześnie sytuacji mam dzieci urodzonych zdrowo i w terminie. Jest to delikatna kwestia wymagająca znalezienia kompromisu pomiędzy różnymi grupami matek.

Materiał roboczy ws. poprawy sytuacji wcześniaków

Resort rodziny przygotowuje materiały analityczne dotyczące sytuacji wcześniaków i ich matek. Mają one posłużyć do opracowania propozycji konkretnych zmian legislacyjnych. Przeanalizowane zostaną m.in. dane na temat czasu hospitalizacji wcześniaków, liczby matek w tej sytuacji oraz obecnych przepisów urlopowych.

Materiały te będą podstawą prac roboczego zespołu ds. wcześniaków. Na ich podstawie zespół przygotuje rekomendacje odnośnie zmian w prawie, które mogłyby poprawić sytuację wcześniaków i ich rodziców. Będzie to wkład merytoryczny w dyskusję nad potencjalnymi rozwiązaniami.

Udział organizacji społecznych

W prace nad materiałem roboczym zaangażowane zostaną także organizacje społeczne zrzeszające rodziców wcześniaków. Wniosą one perspektywę bezpośrednio zainteresowanych i dostarczą dodatkowych informacji na temat realnych potrzeb i trudności tych rodzin.

Dzięki temu proponowane rozwiązania będą jak najlepiej dostosowane do problemów rodziców wcześniaków. Udział strony społecznej zwiększy też poparcie dla wprowadzanych zmian wśród osób, których najbardziej dotyczą.

Czytaj więcej: Klątwa rodu trójmiejskich bursztynników. Tajemnicze zgony.

Wypracowanie rozwiązań dla mam wcześniaków

Ostatecznym celem prac resortu rodziny jest wypracowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które pomogą matkom wcześniaków. Opracowany zostanie projekt zmian w przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich i rodzicielskich dla tych matek.

Proponowane zmiany będą odpowiadać na zgłaszane postulaty wydłużenia urlopów o okres hospitalizacji dziecka. Jednocześnie zostaną tak skonstruowane, by nie pogarszać sytuacji matek dzieci urodzonych zdrowo i w terminie. Oznacza to poszukiwanie rozwiązań kompromisowych.

Konsultacje społeczne

Przed wprowadzeniem w życie, projekt zmian legislacyjnych zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Umożliwi to zebranie opinii i uwag od przedstawicieli różnych środowisk – zarówno rodziców wcześniaków, jak i innych grup rodziców.

Pozwoli to wypracować rozwiązania cieszące się jak najszerszą akceptacją społeczną i odpowiadające na realne potrzeby. Konsultacje zwiększą też szanse na sprawne wprowadzenie zmian w życie.

Rozwiązania bez uszczerbku dla mam zdrowych dzieci

Podwójny urlop dla matek wcześniaków - jeden z priorytetów

Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie rozwiązań poprawiających sytuację matek wcześniaków, które jednocześnie nie pogarszałyby sytuacji mam dzieci urodzonych zdrowo i w terminie.

Dlatego projektowane zmiany będą tak konstruowane, by zapewnić dodatkowe uprawnienia matkom wcześniaków, nie odbierając przy tym żadnych praw pozostałym matkom. Nie będzie tworzenia przerw w urlopach macierzyńskich ani ograniczania należnego czasu.

Zabezpieczenie interesów różnych grup

Aby osiągnąć ten cel, w prace nad zmianami zaangażowane zostaną przedstawicielki różnych środowisk matek – zarówno tych rodzących wcześniaki, jak i dzieci zdrowe. Pozwoli to wypracować kompromisowe rozwiązania godzące interesy obu grup.

Przeprowadzone zostaną również szerokie konsultacje społeczne, podczas których zebrane zostaną uwagi od przedstawicieli obu środowisk. Dodatkowo systematycznie analizowane będą skutki proponowanych zmian tak, by na bieżąco eliminować ewentualne negatywne konsekwencje.

Czas na urlop macierzyński bez przerw

Jednym z głównych postulatów zgłaszanych przez matki wcześniaków jest zapewnienie ciągłości urlopu macierzyńskiego. Obecnie zaczyna się on od momentu porodu, ale kończy wraz z wypisaniem dziecka ze szpitala do domu.

W przypadku wcześniaków oznacza to często dużą, kilkutygodniową przerwę między końcem urlopu macierzyńskiego a rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego. Taki stan rzeczy jest niekorzystny dla matek.

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego

Rozwiązaniem postulowanym przez matki wcześniaków jest wydłużenie urlopu macierzyńskiego o okres hospitalizacji dziecka. Pozwoliłoby to na ciągłość urlopu aż do momentu wypisania malucha do domu.

Takie rozwiązanie jest aktualnie analizowane przez resort rodziny. Kluczowe jest dopracowanie szczegółów tak, by nowe przepisy nie wpłynęły negatywnie na inne grupy matek korzystających z urlopów.

Najważniejsze jest znalezienie optymalnych rozwiązań, które zapewnią matkom wcześniaków ciągłość opieki nad dzieckiem i jednocześnie nie pogorszą sytuacji innych matek – podkreśliła minister rodziny.

Kolejne rozmowy w sprawie urlopu dla matek wcześniaków

Prace nad zmianami dotyczącymi urlopów dla matek wcześniaków będą kontynuowane. 15 lutego odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli resortu rodziny z organizacjami zrzeszającymi rodziców wcześniaków.

Będzie to okazja do omówienia dotychczasowego postępu prac i wstępnych propozycji rozwiązań. Przedstawiciele matek wniosą też dodatkowe uwagi i postulaty, co pomoże dopracować ostateczny kształt planowanych zmian.

15 lutego 2023 Kolejne spotkanie ws. urlopów dla matek wcześniaków
Luty/marzec 2023 Opracowanie projektu zmian legislacyjnych
Kwiecień 2023 Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Ostateczny kształt i termin wejścia w życie zaproponowanych rozwiązań będzie znany po zakończeniu prac legislacyjnych i przeprowadzeniu konsultacji. Resort deklaruje, że potrzeby matek wcześniaków są dla niego priorytetem.

Podsumowanie

W artykule omówiono kwestię wydłużenia urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków. Jest to obecnie jeden z priorytetów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono działania podjęte w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.

Przybliżono postulaty środowisk skupiających matki wcześniaków, dotyczące przedłużenia urlopu macierzyńskiego o okres hospitalizacji dziecka. Omówiono trwające prace analityczne i konsultacje mające na celu przygotowanie projektu ustawy.

Podkreślono, że kluczowe jest znalezienie rozwiązań, które pomogą matkom wcześniaków, nie pogarszając jednocześnie sytuacji matek dzieci urodzonych zdrowo. Stąd zaangażowanie w prace szerokiego grona przedstawicieli obu środowisk.

Przedstawiono harmonogram dalszych prac nad ostatecznym kształtem proponowanych zmian. Temat urlopów dla matek wcześniaków nadal pozostaje w centrum uwagi resortu rodziny, który deklaruje traktowanie go priorytetowo.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Tajemnica walut w Polsce ujawniona?
NewsTajemnica walut w Polsce ujawniona?

Walut nigdy więcej źle nie wymienisz! Poznaj prawdę na temat oszukańczych praktyk kantorów, naucz się właściwie przeliczać kursy i zabezpiecz się przed oszustwami. Przestrogi ekspertów dla bezpiecznej wymiany walut.