News

Polscy przedsiębiorcy apelują o zwiększenie aktywności na rynku ukraińskim

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk22.01.20247 min.
Polscy przedsiębiorcy apelują o zwiększenie aktywności na rynku ukraińskim

Polscy przedsiębiorcy apelują o zwiększenie aktywności na rynku ukraińskim. Z danych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wynika, że kilkadziesiąt polskich firm ma przygotowane plany dotyczące nowych inwestycji w Ukrainie. Przedsiębiorcy oczekują wsparcia ze strony rządów obu krajów, które ułatwiłoby im prowadzenie działalności. Postulują m.in. utworzenie Funduszu Rozwoju na bazie BGK, powołanie polsko-ukraińskiego zespołu roboczego oraz objęcie polskich inwestycji ubezpieczeniem KUKE.

Stworzenie Funduszu Rozwoju na bazie BGK

Polscy przedsiębiorcy apelują o stworzenie Funduszu Rozwoju na bazie Banku Gospodarstwa Krajowego. Miałby on zaangażować się w realizację polskich inwestycji w Ukrainie z korzyścią dla naszych długoterminowych interesów. Jako jedna z instytucji finansowych z państw członkowskich Unii Europejskiej, Fundusz mógłby również wziąć udział w dystrybucji środków UE na wsparcie Ukrainy.

Utworzenie takiego Funduszu pozwoliłoby zmobilizować polski kapitał na inwestycje w Ukrainie. Wiele polskich firm deklaruje gotowość do zaangażowania się w odbudowę i modernizację ukraińskiej gospodarki. Jednak potrzebują wsparcia finansowego i organizacyjnego ze strony instytucji państwowych.

Działalność Funduszu mogłaby się koncentrować na dofinansowywaniu i ubezpieczaniu inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i usługowych polskich firm w Ukrainie. Priorytetowe obszary stanowiłyby sektory strategiczne dla ukraińskiej gospodarki, które jednocześnie dają szansę na długofalowy zysk inwestorom.

Korzyści dla polskich firm

Stworzenie Funduszu Rozwoju na bazie BGK przyniosłoby konkretne korzyści polskim firmom inwestującym w Ukrainie. Po pierwsze zapewniłoby im dostęp do preferencyjnego finansowania o niższym oprocentowaniu. Po drugie dawałoby gwarancje Skarbu Państwa, zabezpieczające przed ryzykiem politycznym i walutowym.

Ponadto Fundusz mógłby pomagać w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, poszukiwaniu partnerów i identyfikacji okazji inwestycyjnych na ukraińskim rynku. Wspierałby również polskich inwestorów w negocjacjach warunków wejścia kapitałowego i uzyskiwaniu koniecznych zezwoleń od ukraińskich władz.

Wsparcie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej

Polscy przedsiębiorcy postulują także systemową pomoc w akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Ich zdaniem członkostwo Ukrainy w UE leży w polskim interesie narodowym. Poszerzenie jednolitego unijnego rynku o ten kraj zwiększyłoby szanse ekspansji dla polskiego biznesu.

Akcesja Ukrainy oznaczałaby ponadto większe możliwości eksportowe dzięki zniesieniu ceł i ujednoliceniu norm. Poprawiłaby też atrakcyjność inwestycyjną Ukrainy, gdyż dawałaby gwarancję stabilności prawnej i polityki gospodarczej zgodnej ze standardami UE.

Dlatego polscy przedsiębiorcy apelują do rządu o czynny lobbing na forum unijnym na rzecz nadania Ukrainie statusu kandydata, a następnie członka Wspólnoty. Liczą także na działania dyplomatyczne i specjalne programy pomocowe, przygotowujące Ukrainę do integracji z UE.

Korzyści dla polskiej gospodarki

Z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych kluczowe korzyści z akcesji Ukrainy do UE to:

 • poszerzenie rynku zbytu o 40 mln konsumentów;
 • wzrost polskiego eksportu o 5-10% rocznie;
 • nowe możliwości inwestycyjne dla polskiego kapitału;
 • większe bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe.

Szacuje się, że pełna integracja gospodarcza z Ukrainą może dać dodatkowy 1% wzrostu PKB Polski. Dlatego akcesja tego kraju do UE leży w żywotnym interesie polskiej gospodarki.

Czytaj więcej: Jaka przyszłość dla kontrowersyjnej Ustawy Wiatrakowej? Poznaj najnowsze informacje

Utworzenie polsko-ukraińskiego zespołu roboczego

Aby wzmocnić polsko-ukraińską współpracę gospodarczą, przedsiębiorcy proponują również utworzenie specjalnego zespołu roboczego. Miałby on powstać na szczeblu międzyrządowym i skupiać przedstawicieli ministerstw obu krajów.

Zadaniem zespołu byłaby koordynacja działań na rzecz wspierania wymiany handlowej i inwestycji transgranicznych. W praktyce oznaczałoby to m.in. ułatwianie nawiązywania kontaktów gospodarczych, rozwiązywanie bieżących problemów firm i synchronizowanie strategii rozwoju obu gospodarek.

Polsko-ukraiński zespół roboczy mógłby się także zajmować promocją wspólnych przedsięwzięć, jak podstrefy ekonomiczne czy klastry biznesowe. Regularnie monitorowałby ponadto napływ polskich inwestycji na Ukrainę i ukraińskich do Polski.

Utworzenie polsko-ukraińskiego zespołu roboczego pozwoliłoby otworzyć nowy rozdział we wzajemnych relacjach gospodarczych. Dawałoby szansę na zacieśnienie więzów biznesowych ponad podziałami politycznymi.

Ulgi podatkowe dla inwestorów na Ukrainie

Polscy przedsiębiorcy apelują o zwiększenie aktywności na rynku ukraińskim

Jednym z postulatów polskich firm jest wprowadzenie na Ukrainie ulg podatkowych dla inwestorów zagranicznych. Miałyby one zachęcić polski biznes do ekspansji na wschodni rynek i zrekompensować podwyższone ryzyko działalności.

Możliwe formy zachęt podatkowych to m.in. 5-letnie wakacje podatkowe dla nowych inwestycji, zmniejszenie podatku CIT dla spółek joint venture, czy specjalne strefy ekonomiczne z pełnym zwolnieniem z podatków.

Forma ulgi Charakterystyka
5-letnie wakacje podatkowe Zwolnienie z CIT dla nowych inwestorów przez pierwsze 5 lat działalności
Obniżony CIT Stawka CIT na poziomie 10-15% dla spółek joint venture z udziałem zagranicznym kapitału
Specjalne strefy ekonomiczne Tereny inwestycyjne ze zwolnieniem z CIT, VAT i ceł

Wprowadzenie takich zachęt znacząco poprawiłoby opłacalność lokowania polskiego kapitału na Ukrainie. Mogłoby zdecydować o atrakcyjności tego kierunku ekspansji dla wielu firm.

Wzrost zainteresowania rozliczeniami w hrywnach

Kolejny postulat polskich przedsiębiorców to ułatwienie rozliczeń handlowych w ukraińskiej walucie narodowej. Liberalizacja regulacji dotyczących hrywny ma bowiem kluczowe znaczenie dla opłacalności transakcji z partnerami ukraińskimi.

Dla wielu polskich firm istotną barierą we współpracy z kontrahentami ukraińskimi są problemy z przewalutowaniami. Rozliczanie kontraktów w dolarach lub euro generuje dodatkowe koszty i ryzyko kursowe.

Dlatego polscy eksporterzy i inwestorzy liczą, że Ukraina stopniowo zrezygnuje z administracyjnego sterowania kursem hrywny. Umożliwi to bardziej elastyczne kształtowanie się kursu na rynku międzybankowym, ułatwiając transfery i rozliczenia.

Korzyści dla polskich firm

Najważniejsze potencjalne korzyści z rozliczania transakcji z Ukrainą w hrywnach to:

 • eliminacja kosztów i ryzyka walutowego związanych z przewalutowaniami;
 • oszczędności na prowizjach bankowych i spreadach;
 • wzrost konkurencyjności cenowej polskich towarów;
 • zacieśnienie relacji z partnerami ukraińskimi.

Dla wielu firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, te czynniki mogą mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wejściu na rynek ukraiński.

Objęcie polskich inwestycji ubezpieczeniem KUKE

Ostatnim istotnym postulatem polskich przedsiębiorców jest objęcie inwestycji na Ukrainie ochroną KUKE, czyli Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Miałoby to zagwarantować rekompensatę w razie strat poniesionych przez działania wojenne lub niestabilność polityki gospodarczej Ukrainy.

W praktyce KUKE gwarantowałby zwrot 80-100% zainwestowanego kapitału w wypadku np. zniszczeń fabryki w wyniku działań zbrojnych. Chroniłby również przed ryzykiem nacjonalizacji mienia czy zmian legislacyjnych niekorzystnych dla inwestorów.

Dzięki takiemu zabezpieczeniu polskie firmy mogłyby działać na Ukrainie ze znacznie mniejszym ryzykiem. Nawet w obliczu niestabilności politycznej i prawnej miałyby gwarancję rekompensaty ewentualnych strat.

Objęcie polskich inwestycji ochroną KUKE jest tym bardziej istotne, że Ukraina aspiruje do członkostwa w UE. Dałoby to polskim firmom przewagę nad konkurencją z krajów trzecich przy ubieganiu się o kontrakty związane z modernizacją ukraińskiej gospodarki.

Podsumowanie

W artykule omówiono postulaty polskich przedsiębiorców dotyczące zwiększenia aktywności biznesowej na rynku ukraińskim. Podkreślono, że wiele polskich firm jest gotowych zainwestować w Ukrainie, ale potrzebują wsparcia ze strony instytucji państwowych.

Kluczowe propozycje to utworzenie Funduszu Rozwoju przy BGK, który dofinansowywałby polskie inwestycje na Ukrainie. Innym pomysłem jest specjalny zespół roboczy ds. współpracy gospodarczej, koordynujący działania administracji obu krajów.

Polscy przedsiębiorcy apelują też o wprowadzenie na Ukrainie ulg podatkowych, zachęcających do lokowania kapitału. Postulują ponadto ułatwienia w rozliczaniu transakcji handlowych w ukraińskiej walucie narodowej - hrywnie.

Podkreśla się, że akcesja Ukrainy do UE leży w żywotnym interesie polskiej gospodarki. Dlatego polski rząd powinien wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa we Wspólnocie.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Budżet na wstrzymaniu? Minister finansów zabiera głos
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski ChatGPT już działa. Jak wypadł jego debiut?
NewsPolski ChatGPT już działa. Jak wypadł jego debiut?

"polski chatgpt Bielik, rodzimy model AI oparty na języku polskim, zadebiutował z kilkoma potknięciami. Jego twórcy przyznają, że ograniczona baza danych stanowi wyzwanie dla stworzenia w pełni funkcjonalnego polskiego chatbota"