News

Ponad 40 proc. Polaków zgłasza problemy w pracy

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska15.12.20236 min.
Ponad 40 proc. Polaków zgłasza problemy w pracy

Mobbing w miejscu pracy to coraz poważniejszy problem, z którym mierzy się wielu pracowników. Najnowsze badania pokazują, że aż 41,4% Polaków doświadczyło mobbingu ze strony przełożonych lub współpracowników. Najczęstszymi formami są przydzielanie bezsensownych zadań, obmawianie i rozsiewanie plotek czy wydawanie sprzecznych poleceń. Mobbing nie tylko negatywnie wpływa na samopoczucie pracowników, ale też obniża ich efektywność i motywację. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na ten problem i wprowadzenie skutecznych środków przeciwdziałających mobbingowi w miejscach pracy.

Mobbing w pracy

Mobbing, czyli działania o charakterze dyskryminującym, poniżającym lub zastraszającym pracownika, staje się coraz poważniejszym problemem na polskim rynku pracy. Najnowsze badania pokazują, że aż 41,4% pracowników doświadczyło mobbingu w miejscu pracy. To alarmujące dane, które wskazują, że mobbing jest zjawiskiem nagminnym i wymagającym pilnych działań ze strony pracodawców i ustawodawców.

Rosnąca skala zjawiska

Choć świadomość mobbingu w Polsce rośnie, to skala tego procederu również zwiększa się z roku na rok. W porównaniu do 2022 roku odsetek pracowników skarżących się na mobbing wzrósł o 1,4 punktu procentowego. Co więcej, eksperci przewidują, że w nadchodzących latach mobbing może stać się jeszcze powszechniejszy. Dlatego tak istotne jest podjęcie kroków prewencyjnych i zapobiegawczych.

Niestety w wielu firmach mobbing wciąż pozostaje tematem tabu. Pracownicy obawiają się zgłaszać takie przypadki, co tylko pogarsza sytuację i prowadzi do rozprzestrzeniania się patologicznych zachowań w środowisku pracy.

Formy mobbingu w miejscu pracy

Mobbing może przyjmować różne formy - od dyskryminacji, poprzez zastraszanie, po poniżanie i ośmieszanie pracownika. Do najczęstszych przejawów mobbingu należą:

 • przydzielanie bezsensownych lub poniżających zadań (10% przypadków)
 • obmawianie i rozsiewanie plotek (10%)
 • wydawanie sprzecznych poleceń (10%)

Innymi popularnymi formami są izolowanie pracownika, ubliżanie mu czy stosowanie wobec niego gróźb lub szantażu. Niestety często mobberzy wykorzystują przewagę stanowiska do zastraszania podwładnych i niszczenia ich psychiki oraz reputacji.

Mobbing ze strony przełożonego

Wśród sprawców mobbingu dominują przełożeni (menadżerowie, kierownicy). Ich działania mobbingowe mogą przyjmować formę m.in. ciągłej krytyki podwładnego, pomijania go przy awansach czy pozbawiania jakichkolwiek gratyfikacji. Celem mobbera-przełożonego jest zazwyczaj pozbycie się niewygodnego pracownika lub zmuszenie go do rezygnacji.

Czytaj więcej: Zmiany w zwrocie hrywien - koniec współpracy polsko-ukraińskich banków centralnych

Skutki mobbingu

Mobbing to nie tylko naganne zachowanie, ale przede wszystkim proceder niszczący zdrowie i życie pracownika. Do najczęstszych skutków mobbingu należą:

- depresja - zespół stresu pourazowego
- zaburzenia lękowe - myśli samobójcze

Mobbing prowadzi także do spadku motywacji i zaangażowania w pracę, a w konsekwencji - do obniżenia wydajności i jakości wykonywanej pracy. Dochodzi również do wzrostu absencji chorobowej i rotacji pracowników.

Według badań aż 54% pracowników zagroziło, że odejdzie z pracy, jeśli będzie narażona na mobbing. To pokazuje, jak duży wpływ ma to zjawisko na decyzje kadrowe i stabilność zatrudnienia w firmach.

Walka z mobbingiem w miejscu pracy

Ponad 40 proc. Polaków zgłasza problemy w pracy

Aby skutecznie zwalczać mobbing, konieczne są zdecydowane kroki ze strony pracodawców, a także działania ustawodawców. Oto najważniejsze zalecenia:

 • wprowadzenie procedur antymobbingowych w firmach
 • prowadzenie szkoleń i podnoszenie świadomości mobbingu
 • umożliwienie anonimowego zgłaszania przypadków mobbingu
 • objęcie ochroną prawną ofiar i świadków mobbingu
 • wprowadzenie kar finansowych dla firm, w których dochodzi do mobbingu

Dzięki powyższym działaniom możliwe będzie ograniczenie skali mobbingu w polskich firmach i poprawa jakości środowiska pracy.

Działania na rzecz przeciwdziałania mobbingowi

Aby skutecznie eliminować zjawisko mobbingu z polskich firm, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy - od samych pracowników, poprzez pracodawców, po instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. Oto kluczowe działania, jakie należy podjąć:

Edukacja i prewencja

Niezbędne jest prowadzenie akcji informacyjnych i szkoleń uświadamiających na temat mobbingu - zarówno wśród pracowników, jak i menadżerów oraz działów HR. Tylko świadomi zagrożenia będą w stanie mu zapobiegać i reagować.

Procedury antymobbingowe

Firmy powinny wdrażać jasne zasady przeciwdziałania mobbingowi - m.in. infolinię do anonimowego zgłaszania takich przypadków oraz ochronę dla ofiar i świadków. Pozwoli to na szybką reakcję i rozwiązanie problemów.

Zmiany prawne

Niezbędna jest nowelizacja przepisów, która ułatwi ofiarom mobbingu dochodzenie swoich praw i ukaranie mobberów. Powinno się również rozważyć nałożenie kar finansowych dla firm umożliwiających występowanie mobbingu.

Podsumowanie

W moim artykule poruszyłem niezwykle istotny problem mobbingu, z jakim mierzy się coraz więcej polskich pracowników. Przytoczone przeze mnie najnowsze dane jednoznacznie pokazują, że mobbing to poważne zagrożenie - aż 41,4% ankietowanych doświadczyło go w miejscu pracy. Ponadto omówiłem różne formy mobbingu, od upokarzających zadań po intrygi i plotki, oraz jego dramatyczne skutki dla zdrowia psychicznego ofiar.

Podkreśliłem, że walka z tym problemem wymaga zaangażowania zarówno pracodawców, jak i ustawodawców. Firmy powinny edukować, szkolić i chronić pracowników, a państwo ułatwiać ofiarom dochodzenie sprawiedliwości. Tylko w ten sposób można sprawić, by mobbing przestał być tematem tabu i stał się przeżytkiem.

Zachęcam do lektury mojego artykułu, w którym omawiam szereg konkretnych działań na rzecz eliminacji mobbingu z polskich firm - od procedur pozwalających anonimowo zgłaszać takie przypadki, po kary finansowe nakładane na pracodawców. Mam nadzieję, że przyczyni się on do poprawy świadomości i polepszenia warunków pracy w naszym kraju.

Uważam, że mobbing to patologia, którą trzeba zwalczać z całą stanowczością. Mam nadzieję, że mój tekst pomoże zainicjować pozytywne zmiany w obszarze relacji międzyludzkich w polskich firmach i instytucjach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Warto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy
NewsWarto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy

Zatrudnienie pośrednika nieruchomości to opłacalna inwestycja. Poznaj znaki profesjonalnego agenta, jego wynagrodzenie i koszty prowizji. Dowiedz się, jak uniknąć nierzetelnych pośredników i znaleźć najlepszego specjalistę, który zapewni bezpieczną transakcję w dobrej cenie.