Ubezpieczenia

Poradnik jak poprawnie napisać wypowiedzenie OC - krok po kroku

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak11.12.20238 min.
Poradnik jak poprawnie napisać wypowiedzenie OC - krok po kroku

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w Avivie jest całkiem proste dzięki dostępnemu na stronie wzorowi wypowiedzenia, jednak przed dokonaniem tego kroku warto zapoznać się z kilkoma kluczowymi zasadami. Poniższy poradnik w przystępny sposób objaśni, kiedy i jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie polisy OC krok po kroku.

Kluczowe wnioski:
 • Przed wypowiedzeniem umowy OC sprawdź, czy nie ulegnie ona automatycznemu rozwiązaniu z końcem okresu ubezpieczenia.
 • Wypowiedzenie OC jest konieczne, jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela przed końcem obowiązywania polisy.
 • Pamiętaj, żeby podać właściwą podstawę prawną wypowiedzenia - ułatwi to cały proces.
 • Wybierz dogodny dla Ciebie sposób złożenia dokumentu wypowiedzenia - pocztą, mailem czy osobiście.
 • Bez nowej polisy OC nie możesz jeździć ani dnia - wypowiadając umowę, od razu wykup nową.

Czy wypowiedzenie OC jest konieczne przy zmianie ubezpieczyciela?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC jest niezbędne, jeśli chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe przed końcem okresu obowiązywania aktualnej polisy. Mimo że wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują identyczny zakres ochrony w ramach obowiązkowego OC, to ceny polis często znacząco się od siebie różnią. Dlatego warto porównywać oferty i znaleźć najkorzystniejszą.

Jeśli zdecydujemy się na zmianę ubezpieczyciela OC, konieczne jest pisemne wypowiedzenie dotychczasowej umowy. Tylko w ten sposób zakończymy obowiązywanie polisy przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta. Pozwoli to uniknąć sytuacji posiadania dwóch aktualnych polis OC na ten sam pojazd.

Co zrobić po wypowiedzeniu umowy OC?

Po złożeniu wypowiedzenia należy jak najszybciej wykupić nowe OC, ponieważ jazda bez ważnej polisy grozi bardzo wysoką karą. Nową umowę OC warto zawrzeć od razu po wysłaniu wypowiedzenia do poprzedniego ubezpieczyciela, najlepiej od następnego dnia.

Złożenie wypowiedzenia spowoduje, że nasze auto będzie objęte podwójnym OC tylko przez kilka dni. Warto to jednak zaakceptować, by mieć pewność ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie OC - definicja i cel składania

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC to nic innego jak jednostronna czynność prawna, która prowadzi do rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania. Innymi słowy, wypowiedzenie OC pozwala na wcześniejsze zakończenie ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przez daną polisę.

Jaki jest zatem cel składania takiego wypowiedzenia? Otóż, jak już wspomniano na początku, wypowiadamy OC zazwyczaj po to, aby zmienić zakład ubezpieczeń na taki, który zaoferuje nam bardziej korzystne warunki polisy lub niższą składkę za to samo OC.

Jakie warunki musi spełniać wypowiedzenie OC?

Aby wypowiedzenie umowy OC było skuteczne, musi mieć formę pisemną i zawierać kilka istotnych elementów takich jak: dane pojazdu, numer polisy, klauzulę o rozwiązaniu umowy, podstawę prawną czy podpis. Ważna jest także data stempla pocztowego lub wysłania e-maila, która pozwala określić termin złożenia rezygnacji z OC.

Niespełnienie tych wymogów, np. przekazanie ustnej informacji o rezygnacji z polisy, spowoduje, że wypowiedzenie OC będzie bezskuteczne. Warto więc poświęcić chwilę na przygotowanie poprawnego formalnie pisma wypowiedzenia.

Czytaj więcej: Odkryj klucz do bezpiecznego życia: Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie?

Kto może złożyć wypowiedzenie umowy OC?

Z formalnego punktu widzenia to tylko aktualny właściciel pojazdu ma prawo złożyć pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Oznacza to konieczność wcześniejszego przepisania pojazdu - zbywca auta traci bowiem uprawnienia do wypowiedzenia polisy OC w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Co jednak w sytuacji, gdy wraz z zakupem samochodu przejmujemy dotychczasową polisę OC? Jak się okazuje, nowy nabywca samochodu ma pełne prawo do wypowiedzenia przejętego ubezpieczenia OC. Wystarczy powołać się na odpowiedni zapis z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Kiedy pełnomocnik może złożyć wypowiedzenie OC?

Wypowiedzenie umowy OC może złożyć również pełnomocnik, ale tylko na podstawie dołączonego do pisma stosownego pełnomocnictwa. Wówczas w treści wypowiedzenia OC muszą być podane dane zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika.

Warto pamiętać, że pełnomocnictwo takie nie może być udzielone ustnie, konieczna jest forma pisemna dokumentu. Najlepiej zatem sporządzić pełnomocnictwo w obecności notariusza, co zagwarantuje jego formalną poprawność.

W jakich sytuacjach przysługuje nam wypowiedzenie polisy OC?

Poradnik jak poprawnie napisać wypowiedzenie OC - krok po kroku

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych precyzyjnie określa w jakich sytuacjach i na jakiej podstawie prawnej możemy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Kluczowe z nich to:

 • Wypowiedzenie OC na koniec okresu ubezpieczenia, gdy nie chcemy przedłużać rocznej polisy (art. 28 ustawy).
 • Wypowiedzenie OC po zakupie auta z przejętą polisą, gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela (art. 31 ustawy).
 • Wypowiedzenie OC przy zawarciu nowej umowy w innym zakładzie ubezpieczeń (art. 28a ustawy).

Oprócz tego, wypowiedzenie OC jest możliwe także w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Dotyczy to głównie polis OC wykupionych przez internet lub telefon.

Jakie są zasady wypowiadania OC po zakupie auta?

Wypowiedzenie umowy OC w sytuacji zakupu samochodu z przekazaniem polisy ubezpieczeniowej od poprzedniego właściciela ma pewne szczególne zasady, na które warto zwrócić uwagę.

Przede wszystkim, kupujący auto nie musi czekać do końca trwania przejętej polisy OC i ma prawo wypowiedzieć ją wcześniej. W tym przypadku wypowiedzenie jest skuteczne od razu, z dniem jego złożenia (na podstawie wspomnianego już art. 31 ustawy).

Jak szybko wykupić nowe OC po zakupie samochodu?

Bardzo istotne jest, aby po złożeniu wypowiedzenia przejętej polisy jak najszybciej wykupić nowe OC – najlepiej tego samego dnia. Przerwa w ochronie ubezpieczeniowej OC grozi wysoką karą, którą trzeba będzie opłacić z własnej kieszeni.

Nie chcąc narażać się na mandat, warto więc zaakceptować kilkudniowy okres podwójnego OC i ponieść koszt dodatkowej składki. To zdecydowanie mniejsze zło niż brak ważnej polisy OC.

Rezygnacja z OC na koniec okresu - kiedy złożyć?

Na mocy przepisów ustawy, standardowa umowa ubezpieczenia OC na 12 miesięcy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy. Jeśli więc nie chcemy przedłużać takiej polisy, należy ją wypowiedzieć na piśmie.

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w tym przypadku termin wypowiedzenia OC upływa dzień przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia. Innymi słowy, rezygnację z polisy należy złożyć najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznej ochrony OC.

Co grozi za wypowiedzenie OC po terminie?

Złożenie wypowiedzenia OC w ostatnim dniu jej obowiązywania lub później jest ryzykowne. Umowa taka automatycznie przedłuży się bowiem o kolejne 12 miesięcy. Warto więc wykazać się zapobiegliwością i z wyprzedzeniem złożyć rezygnację z aktualnego OC.

Wypowiedzenie umowy OC po terminie - konsekwencje

Co w przypadku, gdy przez nieuwagę zapomnimy wypowiedzieć OC i zorientujemy się o tym już po terminie? Czy jest szansa złożenia wypowiedzenia OC i uniknięcia automatycznego przedłużenia umowy? Otóż jest na to sposób, choć wiąże się on z pewnymi konsekwencjami.

Jakie obowiązki ma zakład ubezpieczeń po spóźnionym wypowiedzeniu OC?

Zgodnie z przepisami, mimo że termin na rezygnację z OC upłynął, ubezpieczyciel ma obowiązek przyjęcia spóźnionego wypowiedzenia. Taka sytuacja rodzi jednak po jego stronie roszczenie o dodatkową składkę za okres udzielanej ochrony OC po zakończeniu umowy.

Warto więc jak najszybciej złożyć wypowiedzenie OC, nawet jeśli miałoby ono zacząć obowiązywać za kilka dni. Pozwoli to zminimalizować koszty dodatkowej składki, którą i tak przyjdzie nam zapłacić.

Kiedy sprzedaż auta automatycznie kończy OC?

Czy w przypadku sprzedaży samochodu również konieczne jest złożenie wypowiedzenia OC? I tu pojawia się pewien wyjątek. Otóż przeniesienie prawa własności pojazdu na nowego nabywcę powoduje automatyczne rozwiązanie dotychczasowej umowy OC z dniem podpisania umowy.

Zbywca auta ma jednak obowiązek poinformować swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu, najpóźniej w terminie 14 dni od dokonania tej transakcji. W przeciwnym razie może narazić się na odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania pojazdu bez ważnej polisy OC.

Zbywca auta nie musi składać wypowiedzenia OC, ale ma obowiązek zgłosić zakładowi ubezpieczeń fakt sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni.

Wypowiedzenie OC przy podwójnym ubezpieczeniu

Wykupienie nowej polisy OC w innym zakładzie ubezpieczeń, mimo że wciąż obowiązuje nas poprzednia umowa, prowadzi do sytuacji podwójnego opłacania składek za to samo OC. Aby temu zapobiec, możemy wypowiedzieć wcześniejszą umowę.

W takiej sytuacji, wypowiedzenie OC należy złożyć na podstawie art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, powołując się właśnie na fakt zawarcia nowej umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu.

Podstawa p

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Ubezpieczenie osobowe – pełna ochrona w trudnych chwilach
UbezpieczeniaUbezpieczenie osobowe – pełna ochrona w trudnych chwilach

Nieszczęśliwe wypadki czy ich następstwa nie są niczym miły i nie jest możliwe to, by znaleźć metodę przed ich uchronieniem się. Jedynym wyjściem jest to, by skutki wywołane przez takie zdarzenia jak najmniej zatruły nam i utrudniły codzienne życie. Jednym z wyjść łagodzących pod względem różne konsekwencje – pod względem finansowym – są ubezpieczenia osobowe.