Konta bankowe

Reklamacje iPKO i PKO BP - jak skutecznie dochodzić roszczeń w 2024 r.? Poradnik

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska25.10.20236 min.
Reklamacje iPKO i PKO BP - jak skutecznie dochodzić roszczeń w 2024 r.? Poradnik

Reklamacje bankowe to częsty problem, z którym spotykają się klienci banków. Czy to iPKO czy PKO BP - procedura jest podobna. Warto wiedzieć, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Poniższy poradnik pokaże krok po kroku, jak napisać dobrą reklamację, jakie są prawa klienta banku oraz jak walczyć o swoje pieniądze nawet w sądzie.

Jak napisać skuteczną reklamację do iPKO lub PKO BP?

Aby reklamacja bankowa miała szanse powodzenia, należy przygotować ją zgodnie z wytycznymi banku. Oto kluczowe zasady pisania skutecznej reklamacji do iPKO iPKO BP:

 • Reklamację należy złożyć w formie pisemnej - papierowej lub elektronicznej. Nie może to być zwykłe zgłoszenie telefoniczne.
 • Reklamacja musi zawierać dane klienta - imię, nazwisko, PESEL, adres. Dodatkowo numer rachunku bankowego, którego reklamacja dotyczy.
 • Należy dokładnie opisać, na czym polega problem będący podstawą reklamacji. Warto wskazać konkretne kwoty, daty i zdarzenia.
 • Do reklamacji należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających zasadność roszczeń. Mogą to być wyciągi, potwierdzenia transakcji, korespondencja z bankiem.
 • Na końcu reklamacji trzeba jednoznacznie określić swoje żądanie - np. zwrot pieniędzy czy anulowanie opłaty. Ważne, aby żądanie było realne.
 • Reklamację należy podpisać własnoręcznie, jeśli wysyłana jest w formie papierowej. W przypadku formy elektronicznej konieczne jest podpisanie reklamacji certyfikatem kwalifikowanym.

Im bardziej szczegółowa i konkretna reklamacja, tym większe szanse na jej pozytywne rozpatrzenie przez bank. Warto poświęcić czas na przygotowanie solidnej argumentacji.

Kiedy bank ma obowiązek uznać reklamację klienta?

Bank jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa bankowego, ustawą o usługach płatniczych oraz Kodeksem cywilnym. W praktyce oznacza to, że reklamacja klienta zostanie uznana, gdy:

 • Klient udowodni, że transakcja była zrealizowana niezgodnie z jego dyspozycją - np. została wykonana podwójnie lub na niewłaściwą kwotę.
 • Bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych wobec klienta przy realizacji usług, np. nie przedstawił opłat lub ryzyka.
 • Miał miejsce błąd systemu bankowego, który spowodował niekorzystne dla klienta skutki finansowe.
 • Pracownik banku świadomie wprowadził klienta w błąd lub udzielił mu błędnej informacji, na podstawie której klient podjął niekorzystne decyzje finansowe.

W tych przypadkach bank ma obowiązek naprawienia skutków swoich błędów i zwrotu pieniędzy klienta. Może to zrobić dobrowolnie lub też nakazuje mu to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego trafia skarga.


Czytaj więcej: Załóż konto w ING przez internet w 5 minut!

Jakie dokumenty dołączyć do reklamacji bankowej?

Reklamacje iPKO i PKO BP - jak skutecznie dochodzić roszczeń w 2024 r.? Poradnik

Kluczowym elementem skutecznej reklamacji bankowej są dokumenty potwierdzające zasadność roszczeń klienta. Jakie dokumenty warto dołączyć do reklamacji w iPKO iPKO BP?

 • Wyciągi bankowe - niezbędne przy reklamacji transakcji bankowych. Pokażą kwoty, daty, tytuły przelewów.
 • Potwierdzenia operacji - potwierdzenia wypłat z bankomatu, wydruki z terminala płatniczego przy płatności kartą.
 • Korespondencja z bankiem - wcześniejsze pisma, które mogą potwierdzać istotne fakty w sprawie.
 • Regulaminy, umowy - jeśli bank nie dotrzymał warunków regulaminu, warto go cytować.
 • Dowody opłat - faktury, paragony potwierdzające poniesienie kosztów z winy banku.
 • Inne dokumenty - zdjęcia, nagrania rozmów z pracownikami banku, maile.

Im więcej dokumentów klient dołączy do reklamacji, tym trudniej bankowi będzie znaleźć powody do jej odrzucenia. Warto gromadzić całą dostępną dokumentację już na etapie składania reklamacji.

Ile czasu ma bank na odpowiedź i rozpatrzenie reklamacji?

Ustawa o usługach płatniczych regulujee terminy, w jakich bank musi udzielić odpowiedzi na reklamację klienta:

 • Przy reklamacji transakcji kartą płatniczą - maksymalnie 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 • Przy reklamacji dotyczącej kredytu konsumenckiego - maksymalnie 30 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji.
 • Przy pozostałych reklamacjach - maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tych terminach nie jest możliwe, bank musi poinformować o tym klienta, podając przyczynę opóźnienia i nowy termin udzielenia odpowiedzi. Niedotrzymanie terminu przez bank oznacza, że można wnieść skargę do Rzecznika Finansowego.

Co zrobić, gdy bank odrzuci reklamację lub przeciąga proces?

Negatywna odpowiedź banku na reklamację nie oznacza, że sprawa jest zamknięta. Klient ma prawo dochodzić dalej swoich roszczeń. Oto kolejne kroki:

 1. Złożenie odwołania od decyzji banku - bank musi powtórnie rozpatrzyć sprawę w trybie odwoławczym.
 2. Zgłoszenie skargi do Rzecznika Finansowego - możliwe po otrzymaniu ostatecznej decyzji banku lub w przypadku przeciągania procesu reklamacji.
 3. Pozywanie banku do sądu powszechnego - ostatnia deska ratunku, gdy zawiodą wszystkie postępowania polubowne.

Nie należy odpuszczać w staraniach o uznanie słusznych roszczeń. Banki często przeciągają proces reklamacyjny, licząc, że klient się zmęczy i odpuści walkę o pieniądze. Tymczasem warto walczyć o swoje prawa do samego końca.

Gdzie składać skargę na bank, gdy reklamacja została odrzucona?

Gdy reklamacja została ostatecznie odrzucona przez bank, klient może złożyć bezpłatną skargę do następujących instytucji:

 • Rzecznik Finansowy - może podjąć się postępowania polubownego w sprawie oraz wydać opinię.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - ma uprawnienia kontrolne wobec banków i może im nakazać uznanie reklamacji.
 • Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad działalnością banków, więc przyjmuje skargi na ich działania.
 • Arbiter bankowy - może prowadzić postępowanie polubowne w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu klienta z bankiem.

Zanim trafimy z pozwem do sądu, warto spróbować takich właśnie polubownych metod rozstrzygania sporów z bankiem. Są szybsze i tańsze niż proces.

Jak dochodzić roszczeń w sądzie - warto walczyć o swoje pieniądze!

Reklamacje iPKO i PKO BP - jak skutecznie dochodzić roszczeń w 2024 r.? Poradnik

Gdy zawiodą wszystkie możliwości polubownego załatwienia sporu, pozostaje droga sądowa. Warto walczyć o swoje pieniądze również w sądzie, bo często przewaga jest po stronie klienta, a nie banku. Jak przygotować się do procesu?

 • Zbierz wszelkie dowody zebrane w trakcie reklamacji - sąd je przeanalizuje.
 • Poproś prawnika o pomoc w sformułowaniu pozwu i reprezentacji w sądzie.
 • W pozwie określ dokładną kwotę roszczenia, którą domagasz się od banku.
 • Pozew musi zostać opłacony - opłata to 5% wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 30 zł.
 • Przygotuj się na kilka rozpraw - procesy z bankami potrafią trwać latami z uwagi na opieszałość banków.

Warto pamiętać, że to bank musi udowodnić swoje racje w sporze. Jeśli nie przedstawi przekonujących dowodów, sąd z dużym prawdopodobieństwem stanie po stronie klienta!

Ile kosztuje proces sądowy z bankiem i jak go wygrać?

Poza opłatą od pozwu, koszt procesu sądowego z bankiem to głównie wynagrodzenie prawnika. Jego stawka to zazwyczaj 300-500 zł za godzinę pracy lub określony procent wartości przedmiotu sporu. Im szybciej zakończy się proces, tym koszty będą niższe. Jak go wygrać?

 • Rzetelnie udokumentuj roszczenie, załączając dowody do pozwu.
 • Angażuj prawnika do pomocy - znacznie zwiększa to szanse na wygraną.
 • Staraj się o mediację - sąd może skierować was do mediacji, by uniknąć procesu.
 • Bądź cierpliwy - procesy przeciwko bankom ciągną się latami, nie poddawaj się.
 • Pilnuj terminów - aby sprawa nie została umorzona z powodu zaniedbań po twojej stronie.

Statystyki pokazują, że aż 90% pozwów zgłaszanych przez klientów banków kończy się ich wygraną. Warto zatem podjąć walkę o swoje pieniądze również na drodze sądowej!

Podsumowanie - jak skutecznie dochodzić roszczeń od banku

Reklamacje bankowe to częsty problem, z którym muszą mierzyć się klienci. Jednak przy odpowiednim przygotowaniu i determinacji możliwe jest skuteczne dochodzenie swoich praw i odzyskanie pieniędzy. Kluczowe jest zebranie mocnych dowodów, wytrwałe kroczenie przez kolejne etapy postępowań polubownych i w ostateczności - proces sądowy. Statystyki pokazują, że w większości przypadków to klient wygrywa z bankiem. Dlatego warto podjąć trud i walczyć o sprawiedliwość do samego końca!

Najczęstsze pytania

Nie jest to konieczne. Klient samodzielnie może przygotować i złożyć reklamację. Warto jednak rozważyć pomoc prawnika przy skomplikowanych sporach lub gdy kwoty roszczeń są wysokie.

Kwota zadośćuczynienia zależy od rozmiaru szkody poniesionej przez klienta. Sądy przyznawały już klientom banków zadośćuczynienia sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Teoretycznie tak, jednak sąd najprawdopodobniej wezwie najpierw do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w banku, zanim zajmie się sprawą.

Bank może to zrobić tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy dysponuje niezbitymi dowodami świadczącymi o konieczności korekty salda konta klienta.

Reklamacja karty jest z góry skazana na niepowodzenie, gdy klient sam dokonał transakcji i autoryzował ją PIN-em. Wtedy bank nie ponosi odpowiedzialności.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.67 Liczba głosów: 3

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły