Finanse

Rozumienie dywidendy: Co musisz wiedzieć o jej wypłacie?

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk23.12.20237 min.
Rozumienie dywidendy: Co musisz wiedzieć o jej wypłacie?

płatność na każde żądanie krzyżówka Jako inwestor giełdowy możesz liczyć nie tylko na zyski ze wzrostu kursu akcji, ale również na regularne wpływy z dywidendy, czyli swoistej premii wypłacanej przez niektóre spółki swoim akcjonariuszom. W niniejszym artykule dowiesz się, czym jest dywidenda, jak obliczyć jej wysokość oraz kiedy i w jaki sposób jest wypłacana. Poznasz również zalety inwestowania w akcje spółek dywidendowych.

Kluczowe wnioski:
 • Dywidenda to część zysku spółki wypłacana akcjonariuszom lub udziałowcom.
 • Wysokość dywidendy zależy od zysku spółki oraz liczby posiadanych przez Ciebie akcji lub udziałów.
 • Dywidendę otrzymujesz po potrąceniu 19% podatku.
 • Spółki wypłacają dywidendę zwykle raz w roku - warto to sprawdzić przed zakupem akcji.
 • Inwestując w akcje spółek dywidendowych, możesz liczyć na regularny dochód z dywidendy.

Co to jest dywidenda i kto może ją otrzymać?

Dywidenda to nic innego jak część zysku osiągniętego przez spółkę w danym roku obrotowym, która jest wypłacana jej akcjonariuszom lub udziałowcom. Innymi słowy jest to swoista premia za bycie współwłaścicielem firmy.

Prawo do dywidendy przysługuje osobom posiadającym akcje w spółkach akcyjnych lub udziały w spółkach z o.o. Otrzymują ją również wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych. Warunkiem koniecznym jest jednak osiągnięcie zysku przez spółkę w danym roku oraz podjęcie przez nią decyzji o wypłacie dywidendy.

Warto pamiętać, że spółki nie mają obowiązku dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami czy udziałowcami. Jest to ich autonomiczna decyzja. Często zysk przeznaczany jest także na inne cele np. spłatę zobowiązań, reinwestycje czy budowanie kapitału zapasowego.

Strategia inwestowania w spółki dywidendowe

Dlatego dla wielu inwestorów atrakcyjne jest kupowanie akcji tzw. spółek dywidendowych, które regularnie co roku wypłacają dywidendę. Stanowi ona dodatkowy, przewidywalny zysk z takiej długoterminowej inwestycji obok ewentualnych wzrostów kursu akcji.

Spółki dywidendowe wyróżniają się silną, stabilną pozycją rynkową, dobrą kondycją finansową i długoletnią polityką dzielenia się zyskami z akcjonariuszami.

Jak obliczyć wysokość dywidendy przypadającą na akcję lub udział?

Wysokość dywidendy na jedną akcję lub udział ustalana jest w uchwale spółki o podziale zysku przeznaczonego na ten cel. Nie może on przekroczyć sumy zysku za ostatni rok, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz środków z kapitału zapasowego i rezerwowego utworzonego z zysku.

Jak obliczyć, ile dywidendy otrzymamy? Wystarczy pomnożyć kwotę dywidendy na jedną akcję lub udział przez liczbę posiadanych przez nas akcji/udziałów. Jeśli np. spółka ustaliła dywidendę na poziomie 2 zł na akcję, a mamy ich 50, otrzymamy 50 x 2 zł = 100 zł dywidendy.

Dla inwestorów przy wyborze akcji do portfela istotna jest również stopa dywidendy, czyli procentowy udział rocznej dywidendy w kursie akcji. Im wyższa stopa dywidendy, tym korzystniej.

Czytaj więcej: Sekrety Kosztów Komorniczych: Jak Skutecznie Uniknąć Nieprzewidzianych Wydatków

Czy od dywidendy trzeba odprowadzić podatek i kto go płaci?

Niestety otrzymując dywidendę, musimy się liczyć z koniecznością zapłaty podatku w wysokości 19%. Jest to podatek od dochodów kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki.

Co ważne, podatek ten pobierany jest u źródła, czyli odprowadzany do urzędu skarbowego przez spółkę wypłacającą dywidendę. Dlatego akcjonariusze i udziałowcy otrzymują ją już "na rękę", po potrąceniu podatku.

Wysokość brutto dywidendy 100 zł
Podatek (19%) 19 zł
Wypłata netto 81 zł

Warto dodać, że jako osoby fizyczne nie musimy już wykazywać otrzymanej dywidendy w rocznym zeznaniu podatkowym. Wszystkie formalności za nas załatwia spółka.

Jak wypłacana jest dywidenda – gotówką czy na rachunek?

Rozumienie dywidendy: Co musisz wiedzieć o jej wypłacie?

Co do zasady dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom oraz udziałowcom w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy lub gotówką. Jednak sposób jej wypłaty zależy od decyzji spółki i przyjętej przez nią polityki.

Dzień wypłaty dywidendy wyznaczony jest w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub zgromadzenia wspólników bądź ustalony przez radę nadzorczą spółki. Należy odróżniać go od dnia ustalenia prawa do dywidendy, w którym sporządza się listę osób uprawnionych do jej otrzymania.

Aby znaleźć się na liście i otrzymać dywidendę, akcje lub udziały trzeba posiadać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ustalenia prawa do dywidendy!

Zdarza się również, że zamiast wypłaty pieniężnej spółka przekazuje dodatkowe akcje lub zwiększa wartość nominalną już posiadanych akcji. Jest to jednak rzadsza praktyka.

Kiedy ustalany jest dzień prawa do dywidendy?

Kluczowym terminem dla inwestora jest wspomniany wcześniej dzień ustalenia prawa do dywidendy. Jest to zwykle dzień powzięcia uchwały o podziale zysku przez walne zgromadzenie lub kilka dni wcześniej.

Dokładną datę dnia dywidendy ogłasza spółka w formie raportu bieżącego. Można ją również znaleźć w kalendarzu inwestora na stronach internetowych spółek.

Pamiętajmy więc, że jeśli chcemy otrzymać dywidendę z posiadanych akcji lub udziałów, musimy je nabyć najpóźniej dzień przed ustalonym przez spółkę dniem dywidendy!

Przykładowe dni dywidendy

Oto przykładowe dni dywidendy wybranych spółek:

 • PKO BP – zwykle sierpień-październik
 • Pekao – czerwiec-lipiec
 • PZU – wrzesień-październik

Jak często spółki wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom?

Zdecydowana większość spółek wypłaca dywidendę raz w roku, po zamknięciu i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Taka cykliczność wypłat wiąże się zwyczajnie z rocznymi okresami obrachunkowymi.

Niemniej zdarzają się wyjątki. Niektóre spółki decydują się dzielić zyskiem częściej, np. wypłacając zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok w trakcie jego trwania.

Wszystko zależy od bieżącej sytuacji finansowej spółki, wysokości osiągniętego zysku i decyzji akcjonariuszy bądź udziałowców.

Dlatego przed zakupem akcji warto sprawdzić, jaka jest polityka danej spółki w zakresie wypłat dywidendy i z jaką częstotliwością dzieliła się ona zyskiem w ostatnich latach.

Dlaczego warto inwestować w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę?

Inwestowanie w tzw. spółki dywidendowe, które regularnie co roku dzielą się częścią zysku z akcjonariuszami, ma szereg zalet. Przede wszystkim daje przewidywalny, dodatkowy dochód obok ewentualnych zysków ze wzrostu kursu akcji.

Spółki dywidendowe cechują się zazwyczaj dojrzałym modelem biznesowym i silną pozycją na rynku, co oznacza relatywnie niskie ryzyko takiej długoterminowej inwestycji.

Ponadto dywidenda może stanowić ciekawą formę dywersyfikacji oszczędności. Dodatkowe argumenty to chociażby wzrost wiarygodności spółki w oczach inwestorów, jeśli konsekwentnie dzieli się ona zyskami.

Co to jest ukryta dywidenda i dlaczego wprowadzono nowe przepisy?

W ostatnich latach pojawiło się pojęcie tzw. ukrytej dywidendy. Są to wszelkiego rodzaju świadczenia na rzecz udziałowców lub podmiotów powiązanych ze spółką, finansowane z jej zysku, które do tej pory – w odróżnieniu od "jawnej" dywidendy – można było zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie nowe regulacje, które kończą z tym procederem. Ukryta dywidenda nie będzie mogła być już księgowana w kosztach. To ważna informacja dla wielu przedsiębiorców i inwestorów.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły