Kredyty

Rozwiązanie umowy Orange - Jak wypowiedzieć umowę z Orange?

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska14.11.20237 min.
Rozwiązanie umowy Orange - Jak wypowiedzieć umowę z Orange?

Rozwiązanie umowy z Orange lub wypowiedzenie umowy Orange to decyzja, którą wielu klientów tego operatora rozważa z różnych powodów. Czasem chodzi o to, że oferta Orange przestała odpowiadać naszym potrzebom lub po prostu znaleźliśmy lepszą ofertę u konkurencji. Niezależnie od motywu, zerwanie umowy z operatorem nie zawsze jest proste. W tym poradniku wyjaśnimy, jak skutecznie wypowiedzieć umowę Orange krok po kroku.

Kluczowe wnioski:

 • Przed wypowiedzeniem umowy Orange warto sprawdzić jej warunki, aby znać ewentualny okres wypowiedzenia i wysokość kar umownych.
 • Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną i zostać przesłane listem poleconym na adres Orange.
 • W piśmie wypowiadającym umowę muszą znaleźć się wszystkie wymagane informacje, jak np. numer umowy.
 • Orange może odmówić akceptacji wypowiedzenia, jeśli pismo będzie zawierało błędy.
 • Warto negocjować z Orange, aby zmniejszyć lub anulować opłaty za wcześniejsze zerwanie umowy.

Jak skutecznie rozwiązać umowę z Orange?

Rozwiązanie umowy z operatorem Orange wymaga przede wszystkim dokładnego zapoznania się z jej warunkami. Kluczowe jest sprawdzenie, jaki jest okres wypowiedzenia naszej umowy i czy Orange przewidziało jakieś kary za jej wcześniejsze zerwanie. Te informacje znajdziemy w samej umowie lub regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych Orange.

Zazwyczaj standardowy okres wypowiedzenia umów abonamentowych Orange to 1 miesiąc. Operator musi zostać poinformowany o wypowiedzeniu przynajmniej na miesiąc przed końcem aktualnego okresu rozliczeniowego. Jeśli tego terminu nie dotrzymamy, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny okres.

Oprócz zachowania okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy z Orange wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej. Wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Orange. Pismo musi zawierać wszystkie dane identyfikujące klienta oraz numer i datę zawarcia wypowiadanej umowy.

Wypowiedzenie powinno być sformułowane w sposób jednoznaczny, nie pozostawiający żadnych wątpliwości co do woli klienta rozwiązania umowy. W przypadku abonamentu na usługi mobilne dobrze jest również zwrócić kartę SIM, co jednoznacznie potwierdzi zerwanie umowy.

Wzór wypowiedzenia Orange

Aby ułatwić formalności, warto skorzystać z gotowych wzorów wypowiedzeń umowy Orange dostępnych w internecie. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy i klauzule, które ułatwią operatorowi pozytywne rozpatrzenie wypowiedzenia.

Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy z Orange może wyglądać następująco:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Miejscowość, data

Imię i nazwisko klienta
Ulica nr domu/mieszkania
Kod pocztowy Miejscowość

Numer telefonu: (...) (...) (...)

Numer umowy: (...)

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Niniejszym wypowiadam umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą z Orange Polska S.A. w dniu (...) o numerze (...).

Umowa zostaje wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia i uwzględnienia go zgodnie z warunkami umowy.

Z poważaniem
Imię i nazwisko

Motywy uzasadniające rozwiązanie umowy z operatorem Orange

Rozwiązanie umowy Orange - Jak wypowiedzieć umowę z Orange?

Decyzja o wypowiedzeniu umowy Orange nie jest łatwa, ponieważ wiąże się z formalnościami i niekiedy koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Dlatego klienci zwykle decydują się na ten krok z ważnych powodów.

Najczęstszymi motywami wypowiedzenia umowy Orange są:

 • Zmiana miejsca zamieszkania poza zasięg Orange – w takim przypadku kontynuacja umowy wiązałaby się z problemami w korzystaniu z usług.
 • Oferta konkurencji okazała się znacznie korzystniejsza pod względem cenowym lub jakości usług.
 • Dotychczasowa oferta przestała odpowiadać naszym potrzebom, np. za mały pakiet danych w abonamencie komórkowym.
 • Niezadowolenie z jakości usług Orange – zły zasięg, częste awarie, słaba jakość połączeń itp.
 • Sytuacja finansowa klienta uległa pogorszeniu i nie jest w stanie regulować comiesięcznych rachunków.

Rozważając wypowiedzenie umowy Orange, warto zweryfikować, czy faktycznie nowa oferta przyniesie nam korzyści i czy przypadkiem operator nie zaproponuje satysfakcjonujących zmian w dotychczasowej umowie.

Czytaj więcej: Wniosek 500 plus 2021 przez bank - darmowy wniosek online

Procedura wypowiedzenia umowy abonamentowej Orange

Formalna procedura wypowiedzenia umowy z operatorem Orange przebiega następująco:

1. Sprawdzamy warunki umowy, aby określić długość okresu wypowiedzenia i ewentualne kary za jej zerwanie.

2. Formułujemy pismo z wypowiedzeniem zgodne z wymaganiami Orange (wzór wypowiedzenia).

3. Drukujemy 2 egzemplarze wypowiedzenia, z których jeden zatrzymujemy dla siebie.

4. Wysyłamy wypowiedzenie listem poleconym na adres korespondencyjny Orange (najlepiej z potwierdzeniem odbioru).

5. Czekamy na potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia. Orange ma na to 14 dni od otrzymania pisma.

6. Jeśli Orange odmówi przyjęcia wypowiedzenia, mamy prawo dochodzić swoich racji, kierując sprawę nawet do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. Po rozwiązaniu umowy ustalamy z Orange sposób rozliczenia i zwrotu udzielonych ulg (o ile takie były).

Komunikacja z Orange przy wypowiadaniu umowy

Warto postarać się o polubowne rozwiązanie kwestii rozstania z operatorem. Można np. próbować renegocjować warunki umowy, by była ona bardziej korzystna i nie zachodziła potrzeba wypowiedzenia.

Przy wypowiadaniu umowy dobrze jest też na bieżąco kontaktować się z działem obsługi klienta Orange, aby wyjaśniać wątpliwości i unikać nieporozumień. Operator może przecież odrzucić wypowiedzenie, jeśli nie spełnia wymogów formalnych.

Zawsze warto starać się dojść z Orange do porozumienia w sprawie warunków rezygnacji z umowy. Czasem uda się wynegocjować obniżenie lub nawet anulowanie kar umownych, zwłaszcza jeśli jesteśmy długoletnim klientem.

Co zrobić, gdy Orange nie akceptuje wypowiedzenia umowy?

Rozwiązanie umowy Orange - Jak wypowiedzieć umowę z Orange?

Orange ma prawo odmówić uznania wypowiedzenia umowy, jeśli pismo nie spełnia wymogów formalnych określonych w umowie lub jeśli zostało wysłane zbyt późno, naruszając termin wypowiedzenia.

W takiej sytuacji klient powinien ponownie przesłać wypowiedzenie, ale już w prawidłowej formie. Jeśli operator nadal nie uznaje wypowiedzenia, można odwołać się od tej decyzji, kierując sprawę najpierw do działu reklamacji Orange, a następnie również do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

UKKE bada, czy wypowiedzenie umowy zostało sformułowane i przesłane zgodnie z wymogami prawa telekomunikacyjnego. Jeśli stwierdzi jego zasadność, może nakazać Orange uznanie wypowiedzenia.

W ostateczności pomocne może być również zwrócenie się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumenta lub też do sądu powszechnego.

Środki prawne przeciwko Orange

Klienci mają prawo dochodzić swoich racji na drodze sądowej, jeśli Orange nieuzasadnienie blokuje możliwość rezygnacji z umowy. Pomocne mogą być też:

 • Reklamacja do Orange z wnioskiem o wyjaśnienie powodów odrzucenia wypowiedzenia.
 • Skarga do Prezesa UKE w przypadku naruszenia prawa telekomunikacyjnego przez operatora.
 • Interwencja miejskiego lub powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.
 • Skorzystanie z mediacji Prezesa UKE dla polubownego zakończenia sporu z operatorem.

Jakie kary nakłada Orange za zerwanie umowy przed czasem?

Rezygnując z umowy z Orange przed upływem minimalnego okresu, na jaki została zawarta (12, 24 miesiące) musimy liczyć się z nałożeniem kar umownych przez operatora.

Orange najczęściej stosuje dwa rodzaje kar za przedterminowe wypowiedzenie:

- Opłata w wysokości wartości ulgi przyznanej przy zawieraniu umowy, np. na telefon, który kupiliśmy na raty za 1 zł. Kara odpowiada wysokości pozostałych rat.

- Opłata dodatkowa zależna od długości pozostałego okresu umowy, jej maksymalna wysokość jest określona w umowie lub regulaminie Orange.

Długość pozostałej umowy Wysokość kary umownej
powyżej 3 miesięcy 500 zł
od 2 do 3 miesięcy 400 zł
od 1 do 2 miesięcy 300 zł
do 1 miesiąca 200 zł

Warto próbować renegocjować wysokość kar umownych, zwłaszcza jeśli jesteśmy długoletnim klientem Orange. Czasem uda się obniżyć kary lub nawet całkowicie z nich zrezygnować. Można też rozłożyć karę na raty, co złagodzi jej skutki finansowe dla klienta.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy z Orange jest prawem każdego klienta, choć wiąże się to z pewnymi formalnościami i nie zawsze przebiega bezproblemowo. Najważniejsze, aby wypowiedzenie spełniało wymogi prawne i zostało przesłane w terminie określonym w umowie.

Motywy zerwania umowy z operatorem mogą być różne - zmiana miejsca zamieszkania, lepsza oferta konkurencji czy niezadowolenie z jakości usług. Wybierając nowego operatora, warto dokładnie porównać warunki umowy, by faktycznie była ona korzystniejsza.

Procedura wypowiedzenia Orange wymaga zachowania formy pisemnej. Należy przesłać operatorowi jednoznaczne oświadczenie pocztą. Wzory wypowiedzeń dostępne online ułatwią zredagowanie treści pisma.

Przy zerwaniu umowy przed czasem Orange najczęściej nakłada dodatkowe opłaty. Warto próbować negocjować z operatorem, aby zminimalizować ewentualne koszty i sprawnie zakończyć współpracę.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.17 Liczba głosów: 6

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odwołanie członków zarządu, zmiany w spółce. Prezes pozostaje.
 2. Belka wytknął błąd kancelarii Morawieckiego w nowym raporcie
 3. Zaskakujące wydarzenia na konferencji Adama Glapińskiego - co się stało?
 4. Jak sztuczna inteligencja zastępuje nauczycieli? Futuroznawcy podają, że ruszyły zwolnienia
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły