News

RPP o inflacji i stopach procentowych: najnowsze informacje

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska10.01.20246 min.
RPP o inflacji i stopach procentowych: najnowsze informacje

RPP spodziewa się spadku inflacji w najbliższych miesiącach, jednak jej dalsze decyzje w sprawie stóp procentowych będą zależeć od napływających danych. Mimo obserwowanego ożywienia, Rada ocenia, że presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce nadal pozostają niskie. W komunikacie po posiedzeniu RPP podtrzymano, że kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach obarczone jest niepewnością. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, uznając że obecne stopy sprzyjają powrotowi inflacji do celu w średnim okresie.

RPP spodziewa się spadku inflacji

Według najnowszego komunikatu Rady Polityki Pieniężnej, w najbliższych miesiącach należy spodziewać się istotnego spadku rocznej dynamiki inflacji konsumenckiej (CPI).

RPP zakłada, że spadek ten będzie znaczący, choć inflacja bazowa będzie obniżać się wolniej niż inflacja ogółem. W grudniu 2023 roku, według szybkiego szacunku GUS, roczny wskaźnik CPI obniżył się do 6,1% z 6,6% w listopadzie.

Do spadku inflacji przyczyniło się przede wszystkim obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz inflacji bazowej. Jednocześnie w górę ciągnął ją wzrost cen energii.

RPP ocenia, że w kierunku dezinflacji oddziałuje ograniczenie presji kosztowej oraz relatywnie niska dynamika aktywności gospodarczej. Potwierdzają to m.in. spadki cen produkcji przemysłowej.

Wpływ sytuacji zagranicą

Na obniżanie się inflacji w Polsce wpływa także sytuacja w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki. W wielu krajach trwa proces dezinflacji, choć dynamika cen w ujęciu rocznym jest wciąż podwyższona.

Spowolnienie gospodarcze w strefie euro i innych gospodarkach przekłada się na mniejszą presję inflacyjną. W efekcie w wielu krajach obserwowany jest spadek inflacji bazowej, aczkolwiek wciąż utrzymuje się ona na podwyższonym poziomie.

Dalsze decyzje w zależności od napływających danych

RPP podkreśla, że jej dalsze decyzje dotyczące stóp procentowych będą uzależnione od napływających w kolejnych miesiącach informacji na temat perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

choć widoczne są już oznaki obniżania się inflacji, to jej dalsze kształtowanie się obarczone jest niepewnością. Będzie na nie wpływać m.in. polityka fiskalna i regulacyjna oraz tempo ożywienia gospodarczego w Polsce.

Dlatego Rada postanowiła na razie utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Uznała, że obecne stopy procentowe sprzyjają realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

Ostrożność w obniżaniu stóp

Ekonomiści zwracają uwagę, że RPP zachowuje ostrożność w kwestii ewentualnego luzowania polityki pieniężnej i obniżania stóp procentowych. Chce najpierw upewnić się co do trwałości dezinflacji.

Obawia się też możliwego wzrostu inflacji w drugiej połowie 2023 roku, gdy wygasną rządowe programy osłonowe dla gospodarstw domowych.

Czytaj więcej: Nowe zasady weszły w życie dla mieszkańców połowy kraju

Inflacja bazowa będzie spadać wolniej

RPP przewiduje, że w najbliższym czasie inflacja bazowa, nie uwzględniająca cen energii i żywności, będzie obniżać się wolniej niż inflacja ogółem.

Wskazuje na to struktura wzrostu cen - w grudniu inflacja bazowa wyniosła 9,8% wobec 10,0% w listopadzie. Spadki cen dotyczą przede wszystkim nośników energii, tymczasem inflacja w usługach i towarach poza paliwami i żywnością utrzymuje się na wysokim poziomie.

Oznacza to, że czynniki popytowo-kosztowe wciąż stanowią istotne źródło presji inflacyjnej w polskiej gospodarce.

Źródła inflacji bazowej

Do wysokiej inflacji bazowej przyczyniają się rosnące ceny usług, na które wpływa presja płacowa. Drożeją też dobra trwałego użytku, co wiąże się m.in. ze zmniejszoną podażą półproduktów i zaburzeniami w łańcuchach dostaw.

Ekonomiści spodziewają się stopniowego schładzania inflacji bazowej, wraz z wygasaniem czynników popytowych i popandemiczną normalizacją procesów gospodarczych.

Presja popytowa i kosztowa nadal niska

RPP o inflacji i stopach procentowych: najnowsze informacje

RPP ocenia, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają nadal niskie.

Wskazuje na to szereg danych makroekonomicznych. Wzrost PKB w IV kwartale 2022 roku był nieznaczny, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w listopadzie spadły w ujęciu rocznym.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje co prawda dobra, ale wyhamował już wzrost zatrudnienia. Maleje także dynamika płac, a firmy wciąż zgłaszają niedobory wykwalifikowanych pracowników.

Niska presja popytowa i kosztowa, przy spowolnieniu gospodarczym za granicą, będzie sprzyjać dalszemu obniżaniu inflacji w Polsce w kolejnych miesiącach.

RPP utrzymuje stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Główna stopa referencyjna, stopa referencyjna NBP, nadal wynosi 6,75%. To najwyższy poziom od końca 2002 roku.

RPP uznała, że obecne realne stopy procentowe (uwzględniające inflację) sprzyjają powrotowi inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie, który wynosi 2,5% +/- 1 pkt proc.

Ekonomiści oczekują, że w drugiej połowie 2023 roku możliwe będzie rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych, jeśli potwierdzi się trwała tendencja spadkowa inflacji.

Walka z inflacją nadal priorytetem

Choć inflacja wyraźnie zwalnia, RPP nie zmienia swojego nastawienia i nadal traktuje walkę z inflacją jako główny priorytet polityki pieniężnej.

Rada zaznacza, że NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić powrót inflacji do celu w średnim okresie. W razie potrzeby bank centralny może interweniować na rynku walutowym.

Utrzymanie podwyższonych stóp procentowych ma zapewnić trwałą dezinflację i kotwiczenie oczekiwań inflacyjnych na niskim poziomie.

Podsumowanie

W artykule omówiono najnowsze stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w kwestii inflacji i stóp procentowych w Polsce. Przedstawiono główne wnioski i oceny RPP dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej oraz perspektyw na najbliższe miesiące.

RPP spodziewa się dalszego spadku inflacji w nadchodzących miesiącach, choć zaznacza, że będzie to proces stopniowy. Kluczowe znaczenie mają tu niska dynamika aktywności gospodarczej i ograniczenie presji kosztowej. Inflacja bazowa będzie spadać wolniej niż inflacja ogółem.

Artykuł podkreśla, że dalsze decyzje Rady w sprawie stóp procentowych będą uzależnione od napływających danych makroekonomicznych. Na razie RPP utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie, uznając je za sprzyjające powrotowi inflacji do celu w średnim okresie.

Tekst wyjaśnia też, że walka z inflacją wciąż pozostaje głównym priorytetem banku centralnego. RPP sygnalizuje gotowość do podejmowania dalszych działań, jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia stabilności cen.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. W środę posłanka zastąpi Mariusza Kamińskiego. Jego ślubowanie w Sejmie.
  2. Prezydent podpisał ważne ustawy nowego rządu w piątek wieczór
  3. Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie
  4. Jak sztuczna inteligencja zastępuje nauczycieli? Futuroznawcy podają, że ruszyły zwolnienia
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły