News

Sąd może zablokować plan rządu dot. TVP

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska23.01.20247 min.
Sąd może zablokować plan rządu dot. TVP

Odmowa wpisu likwidatorów TVP i Polskiego Radia do KRS przez sąd w Warszawie może zablokować plan rządu dotyczący mediów publicznych. W grudniu 2022 r. minister kultury postawił TVP i Polskie Radio w stan likwidacji po wetowaniu przez prezydenta ustawy budżetowej dla nadawców. Jednak sąd uniemożliwił likwidatorom działanie poprzez odmowę wpisu do rejestru. Oznacza to, że przyszłość TVP i radia jest niepewna, a rząd będzie musiał szukać nowych rozwiązań w tej sprawie.

Sąd odmówił wpisu likwidatorów TVP do rejestru

Sąd Okręgowy w Warszawie podjął kontrowersyjną decyzję o odmowie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego likwidatorów Telewizji Polskiej. Stało się tak pomimo tego, że sądy w całym kraju bez problemu dokonały analogicznych wpisów dla likwidatorów 11 regionalnych spółek Polskiego Radia.

Oznacza to poważne komplikacje dla rządu w realizacji planu reformy mediów publicznych. Likwidatorzy TVP nie będą mogli podejmować kluczowych decyzji finansowych i operacyjnych bez wpisu do rejestru. Rząd stał się zakładnikiem arbitralnej decyzji stołecznego sądu.

Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że działania rządu były oparte na jasnych podstawach prawnych. 19 grudnia minister kultury, realizując postanowienia sejmowej uchwały o przywróceniu standardów dziennikarskich w mediach publicznych, odwołał dotychczasowe władze TVP i przejął nadzór korporacyjny.

Teraz jednak, wbrew literalsznemu brzmieniu przepisów i utrwalonej linii orzeczniczej, stołeczny sąd zdecydował się zablokować reformę. To niepokojący przejaw nadmiernej aktywności sędziowskiej i wkraczania w kompetencje organów państwa.

Prezydent zawetował ustawę budżetową dla TVP i Polskiego Radia

Poważny cios w reformatorskie plany rządu zadał również prezydent, wetując przygotowaną przez gabinet ustawę budżetową. W ustawie zapisano środki finansowe dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia na 2023 rok.

Prezydent uzasadnił swoją kontrowersyjną decyzję rzekomym łamaniem konstytucji i zasad państwa prawa w mediach publicznych. Trudno jednak doszukać się w działaniach rządu naruszeń prawa - przeciwnie, opierały się one na wyraźnych kompetencjach przyznanych ministrowi w Kodeksie spółek handlowych.

Nie zmienia to jednak faktu, że weto prezydenta pogłębiło chaos i niepewność wokół przyszłości mediów publicznych. Bez zatwierdzonego budżetu trudno mówić o jakichkolwiek reformach.

Skutki prezydenckiego weta

Weto prezydenta oznacza, że Telewizja Polska i Polskie Radio od stycznia 2023 r. będą działać bez gwarancji finansowania z budżetu państwa. W praktyce może dojść do zachwiania płynności finansowej i poważnych problemów w codziennym funkcjonowaniu nadawców.

Co więcej, weto pogłębia niepewność prawną wokół przyszłości mediów publicznych. Rząd będzie musiał na nowo negocjować ustawę budżetową, co opóźnia wprowadzenie niezbędnych reform.

Czytaj więcej: Ważne informacje od Tuska: Włos na głowie jeży się.

Rząd postawił TVP i Polskie Radio w stan likwidacji

W obliczu opisanych wyżej trudności rząd zdecydował się na radykalny, lecz prawnie dopuszczalny krok - 27 grudnia postawiono TVP i Polskie Radio w stan likwidacji. Podobną decyzję podjęto 29 grudnia wobec 17 spółek regionalnych Polskiego Radia.

Stan likwidacji nie jest równoznaczny z faktyczną likwidacją mediów publicznych. Jest to raczej sposób na odblokowanie reformy w świetle opisanych wyżej przeciwności. Rząd w dowolnym momencie może cofnąć likwidację.

Niemniej zabieg ten nie rozwiewa wątpliwości co do przyszłego kształtu TVP i radia. Dopóki trwa spór z prezydentem i sądem, dopóty los nadawców publicznych pozostaje niepewny.

Skutki postawienia w stan likwidacji

  • Zawieszenie działalności organów zarządzających
  • Przejęcie kompetencji przez likwidatora
  • Zmiana trybu podejmowania decyzji finansowych
  • Wstrzymanie większości inwestycji i projektów rozwojowych

Politycy planują scenariusze ws. przywrócenia rad nadzorczych

Sąd może zablokować plan rządu dot. TVP

Wobec klinczu w sprawie dalszych losów TVP i Polskiego Radia, politycy obozu rządzącego zaczęli rozważać scenariusze awaryjne. Jak podaje Onet, jednym z nich jest przywrócenie starych rad nadzorczych, które zostały odwołane w grudniu ubiegłego roku decyzją ministra kultury.

Gdyby do tego doszło, oznaczałoby to poważny regres i uniemożliwiło reformę nadawców publicznych. Rady nadzorcze mianowane przez poprzedni rząd z pewnością torpedowałyby wszelkie zmiany i utrudniały likwidatorowi pracę.

Trudno jednak wykluczyć taki rozwój wypadków, jeśli spór z sądem i prezydentem nie zostanie rozwiązany. Przywrócenie starych rad byłoby rozwiązaniem tymczasowym, lecz pozwoliłoby odblokować funkcjonowanie TVP i Polskiego Radia.

Najbliższe tygodnie pokażą, jakiego scenariusza ostatecznie przyjmie rząd i czy uda mu się wdrożyć zaplanowaną reformę mediów publicznych. Na razie sytuacja pozostaje niepewna i wysoce niestabilna.

Likwidator ograniczony bez akceptacji rady nadzorczej

Kluczowym problemem dla likwidatora TVP jest brak wpisu do rejestru sądowego. Oznacza to, że nie może on podejmować istotnych decyzji finansowych bez akceptacji rady nadzorczej.

A ta została rozwiązana decyzją ministra kultury w grudniu ubiegłego roku. W rezultacie likwidator został sparaliżowany i nie może skutecznie zarządzać telewizją publiczną.

Jak zauważa Onet, likwidator bez rady nadzorczej nie może zatwierdzać wydatków powyżej 500 tys. zł. To poważnie ogranicza jego swobodę działania i możliwość przeprowadzenia niezbędnych zmian.

Decyzja finansowa Wymagana zgoda
Do 500 tys. zł Likwidator
Powyżej 500 tys. zł Rada nadzorcza

Sytuacja ta dodatkowo komplikuje i tak trudną sytuację TVP. Bez rady nadzorczej, która mogłaby kontrolować likwidatora, jego pole manewru jest mocno ograniczone. Trudno mówić w tych warunkach o skutecznym zreformowaniu telewizji.

Przyszłość mediów publicznych pozostaje niepewna

Podsumowując, plany reformy mediów publicznych napotykają na poważne trudności. Sąd odmówił wpisu likwidatora TVP do rejestru, prezydent zawetował ustawę budżetową, a rząd podjął ryzykowną decyzję o postawieniu nadawców w stan likwidacji.

W tej sytuacji przyszłość TVP i Polskiego Radia jawi się jako wysoce niepewna. Najbliższe tygodnie pokażą, czy i w jakiej formie rząd będzie w stanie zrealizować zaplanowaną reformę systemu medialnego.

Kluczowe znaczenie będzie miało znalezienie kompromisu w sprawie ustawy budżetowej i odblokowanie działania likwidatora TVP. Inaczej trudno będzie mówić o powodzeniu założonych zmian w mediach publicznych.

Podsumowanie

W powyższym artykule przedstawiłem kluczowe wydarzenia związane z reformą mediów publicznych podjętą przez rząd pod koniec 2022 roku. Skupiłem się na trzech głównych wątkach: decyzji sądu o odmowie wpisu likwidatora TVP do rejestru, prezydenckim wecie ustawy budżetowej dla mediów publicznych oraz postawieniu TVP i Polskiego Radia w stan likwidacji.

Opisałem, w jaki sposób te wydarzenia wpływają na realizację planów reformy i jakie stwarzają trudności oraz niepewność co do dalszych losów nadawców publicznych. Przytoczyłem różne punkty widzenia - rządu, prezydenta i sądownictwa. Starałem się przekazać złożoność całej sytuacji.

W podsumowaniu wskazałem, że przyszłość TVP i Polskiego Radia jest obecnie wysoce niepewna. Powodzenie reform zależy od znalezienia kompromisu przez strony sporu. Kluczowe znaczenie będzie miało odblokowanie działań likwidatora i uchwalenie budżetu dla nadawców publicznych. Bez tego trudno mówić o skutecznej realizacji planowanych zmian.

Mam nadzieję, że dokonałem trafnej selekcji najważniejszych wątków i przedstawiłem je w sposób zrozumiały i angażujący. Starałem się w podsumowaniu oddać główne przesłanie całego artykułu dotyczącego niepewności wokół reformy mediów publicznych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły