News

Sejm wezwa członków neoKRS do ustąpienia ze stanowiska

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk19.12.20235 min.
Sejm wezwa członków neoKRS do ustąpienia ze stanowiska

Sejm wezwał członków neoKRS do ustąpienia ze stanowiska. Stało się tak w związku z projektem uchwały złożonym przez grupę posłów, którzy stwierdzili, że wybór 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018, 2021 i 2022 roku nastąpił z rażącym naruszeniem Konstytucji. Zdaniem wnioskodawców, nowelizacja ustawy o KRS z 2017 roku doprowadziła do upolitycznienia Rady i ograniczenia jej niezależności. W rezultacie podważono niezawisłość sędziów powoływanych przez nową KRS, co negatywnie wpłynęło na stabilność systemu prawnego.

Sejm wezwał neoKRS do działań

We wtorek do Sejmu wpłynął projekt uchwały, w którym stwierdzono, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku dotyczące wyboru 15 sędziów - członków KRS zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji. Dokonano zmian trybu wyboru członków KRS, oddając te kompetencje Sejmowi, podczas gdy wcześniej członkowie byli wybierani przez środowiska sędziowskie.

W projekcie uchwały wezwano członków KRS wybranych wbrew Konstytucji do zaprzestania działalności w Radzie. Uzasadniono, że ich obecność w KRS podważa porządek konstytucyjny i uniemożliwia realizację konstytucyjnych zadań Rady, w tym stania na straży niezależności sądów.

Sejm stwierdził niekonstytucyjność wyboru członków neoKRS

W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, że nowelizacja ustawy o KRS z 2017 roku doprowadziła do upolitycznienia Rady i ograniczenia jej niezależności. Wybory przeprowadzone przez Sejm naruszyły ponadto zasadę niezależności władzy sądowniczej i trójpodziału władzy.

Ukształtowanie składu neoKRS w sposób niezgodny z Konstytucją spowodowało także wątpliwości co do prawidłowości i skuteczności uchwał Rady dotyczących powoływania sędziów. Podważono w ten sposób niezawisłość sędziów i stabilność systemu prawnego.

Sejm zaapelował o przywrócenie niezależności KRS

W projekcie uchwały przypomniano, że KRS powinna być organem niezależnym, zdolnym do stania na straży niezawisłości sędziów. Tymczasem obecny, upolityczniony skład Rady, określany mianem "neoKRS", nie spełnia tych warunków.

Oczekuje się, że pełna niezależność KRS zostanie przywrócona wraz z uchwaleniem nowej ustawy o Radzie i wyborem nowych, niezależnych członków. Do tego czasu apeluje się o powstrzymanie działalności obecnych członków neoKRS.

Stanowisko prezydenta i innych organów władzy

W projekcie uchwały wezwano prezydenta i inne organy władzy publicznej do podjęcia działań mających na celu przywrócenie neoKRS jej konstytucyjnej roli. Oczekuje się zmian legislacyjnych przywracających niezależność i apolityczność Rady Sądownictwa.

Stanowisko prezydenta w tej sprawie będzie kluczowe i zadecyduje o powodzeniu dalszych działań naprawczych. Dotychczas prezydent nie zajął jednoznacznego stanowiska wobec krytyki pod adresem neoKRS.

Czytaj więcej: Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie

Sejm zobowiązał się do naprawy sytuacji z neoKRS

W projekcie uchwały Sejm zobowiązał się do podjęcia działań legislacyjnych mających na celu przywrócenie zgodności z Konstytucją oraz standardami międzynarodowymi w odniesieniu do ustawy o KRS. Deklaracja ta stanowi wyraźny sygnał, że parlament dostrzega nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem neoKRS.

Należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości Sejm podejmie prace nad kompleksową nowelizacją ustawy o KRS. Czy okaże się ona wystarczająca dla zapewnienia pełnej niezależności Rady - o tym zadecyduje dopiero jej ostateczny kształt i zgodność z Konstytucją.

Niezależność Krajowej Rady Sądownictwa stanowi fundament niezawisłości sędziowskiej i prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Należy mieć nadzieję, że wszystkie siły polityczne dostrzegają wagę tego problemu i wspólnie doprowadzą do jego rozwiązania.

Sejm zapowiedział nową ustawę o KRS

Sejm wezwa członków neoKRS do ustąpienia ze stanowiska

Jako docelowe rozwiązanie przedstawiono w projekcie uchwały uchwalenie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ma ona umożliwić wybór nowego, niezależnego i zgodnego z Konstytucją składu Rady.

Uchwalenie nowej ustawy będzie z pewnością złożonym procesem politycznym. Prace nad projektem ustawy powinny rozpocząć się jak najszybciej, tak aby jak najszybciej przywrócić prawidłowe funkcjonowanie KRS. Niewykluczone są przy tym kolejne interwencje ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy o KRS 2017
Wybór "neoKRS" 2018, 2021, 2022
Projekt uchwały Sejmu Grudzień 2023

Podsumowanie

W moim artykule przedstawiłem kwestię neoKRS oraz projektu uchwały Sejmu wzywającego członków tej instytucji do zaprzestania działalności. Omówiłem przede wszystkim zarzuty dotyczące niezgodności z Konstytucją RP sposobu wyboru 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem wnioskodawców, nowelizacja ustawy o KRS z 2017 roku doprowadziła do upolitycznienia i ograniczenia niezależności Rady.

Przytoczyłem stanowisko Sejmu, który wprost stwierdził niekonstytucyjność uchwał z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru członków neoKRS. Wskazałem, że w rezultacie Rada utraciła zdolność do niezależnego działania i realizacji swoich konstytucyjnych zadań.

Omówiłem także apel Sejmu skierowany do prezydenta i innych organów władzy o podjęcie działań w celu przywrócenia niezależności KRS. W projekcie uchwały zaproponowano nowelizację obecnych przepisów i wybór nowego składu Rady. Przytoczyłem również deklarację dotyczącą przygotowania nowej ustawy regulującej zasady funkcjonowania KRS.

Mam nadzieję, że przejrzysta forma i merytoryczna zawartość artykułu pozwoliły Czytelnikom dobrze zrozumieć omawiany problem niekonstytucyjności działania neoKRS oraz konieczności pilnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Tajemnica walut w Polsce ujawniona?
NewsTajemnica walut w Polsce ujawniona?

Walut nigdy więcej źle nie wymienisz! Poznaj prawdę na temat oszukańczych praktyk kantorów, naucz się właściwie przeliczać kursy i zabezpiecz się przed oszustwami. Przestrogi ekspertów dla bezpiecznej wymiany walut.