Finanse

Sekrety Kosztów Komorniczych: Jak Skutecznie Uniknąć Nieprzewidzianych Wydatków

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska28.11.20236 min.
Sekrety Kosztów Komorniczych: Jak Skutecznie Uniknąć Nieprzewidzianych Wydatków

zawieszenie alimentów u komornika wzór to skomplikowana procedura, lecz warto ją poznać, by uniknąć nieprzewidzianych kosztów. Kiedy masz do czynienia z komornikiem, najpierw dostajesz nakaz zapłaty, potem on jest kierowany do egzekucji. Niestety, komornik ściągnie z Ciebie również koszty postępowania. Dobrze zatem wiedzieć, jakich opłat się spodziewać i jak ich uniknąć.

Kluczowe wnioski:

 • Komornik pobiera 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia, ale są też dodatkowe koszty.
 • Można obniżyć opłatę do 3%, jeśli spłacisz dług w ciągu miesiąca.
 • Komornik najpierw ściąga swoje koszty, dopiero potem dług.
 • Możesz wnioskować o umorzenie kosztów z powodu trudnej sytuacji.
 • Warto negocjować z wierzycielem, by kosztami obciążył dłużnika.

Ile wynoszą koszty komornicze? Jakie rodzaje opłat może pobrać komornik?

Koszty postępowania komorniczego składają się z kilku elementów. Podstawowym z nich jest opłata stosunkowa pobierana przez komornika od każdej wyegzekwowanej zaległości. Standardowo wynosi ona 10% wartości świadczenia, jednak nie mniej niż 200-300 zł w zależności od rodzaju egzekucji.

Oprócz tego komornik ma prawo naliczyć szereg dodatkowych opłat związanych z konkretnymi czynnościami podejmowanymi w toku postępowania. Należą do nich m.in.:

 • Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika - 100 zł;
 • Koszt dojazdu do miejsca egzekucji - 20 zł (powyżej 10 km);
 • Koszt osobistego doręczenia pism procesowych - 40 zł;
 • Opłata za utrwalenie obrazu i dźwięku z czynności egzekucyjnych - 50 zł;

Ponadto komornik może zażądać od dłużnika dodatkowo nawet 1000 zł tytułem kary za utrudnianie czynności egzekucyjnych.

Kto ponosi koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym?

Zdecydowana większość kosztów komorniczych obciąża dłużnika, na którego rzecz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jest on zobowiązany nie tylko do uregulowania zaległego zobowiązania, ale również wszelkich opłat należnych komornikowi.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy to wierzyciel musi ponieść koszty działań komornika, np. gdy:

 • złoży wniosek o umorzenie egzekucji bez wykazania ugody z dłużnikiem;
 • wierzyciel spowoduje umorzenie postępowania z powodu własnej bezczynności;
 • postępowanie zostanie umorzone na skutek oddalenia powództwa w sprawie wszczęcia egzekucji.

Wówczas, nawet jeśli nie otrzyma on należnej mu kwoty od dłużnika, i tak może zostać obciążony opłatami komorniczymi naliczonymi do tego momentu.

Ciekawostka - dłużnik może być zobowiązany do zwrotu kosztów komorniczych wierzycielowi

Zdarzają się również sytuacje odwrotne - kiedy to dłużnik zobowiązany jest zwrócić wierzycielowi koszty postępowania komorniczego. Ma to miejsce, gdy nakaz zapłaty stanowiący tytuł wykonawczy zostanie później uchylony. Wówczas dłużnik ma prawo dochodzić zwrotu wszelkich kosztów, które poniósł, w tym komorniczych.

Czytaj więcej: Co to jest cashback + jak działa zwrot gotówki | Przewodnik 2023

Ile procent odzyskanych kwot stanowi wynagrodzenie komornika?

Ile zatem pobranych opłat trafia faktycznie do kieszeni komornika? Otóż jego wynagrodzeniem nie jest pełna kwota opłat, ponieważ część środków przekazywana jest także na koszty działania samorządu komorniczego.

Procentowe wynagrodzenie (prowizja) komornika uzależnione jest od wartości wyegzekwowanych środków w skali roku kalendarzowego. Przedstawia się ono następująco:

Wartość wyegzekwowanych środków w roku Wynagrodzenie komornika
do 500 000 zł 99% opłat egzekucyjnych
od 500 001 zł do 1 000 000 zł 98% opłat egzekucyjnych
powyżej 1 000 001 zł 97% opłat egzekucyjnych

Pozostałą część opłat (odpowiednio 1-3%) komornik odprowadza na potrzeby samorządu komorniczego.

Jak wysoko są koszty komornicze przy ściąganiu alimentów?

Sekrety Kosztów Komorniczych: Jak Skutecznie Uniknąć Nieprzewidzianych Wydatków

Jedną z częstszych spraw zlecanych komornikom jest windykacja zaległych alimentów. Pod względem kosztów postępowania sprawy takie nie różnią się jednak znacząco od pozostałych.

Komornik ma bowiem prawo pobrać standardową opłatę stosunkową w wysokości 10% od wyegzekwowanej zaległości alimentacyjnej, jak również inne opłaty przewidziane za poszczególne czynności.

Zatem koszty komornicze przy ściąganiu alimentów mogą być równie wysokie, jak przy windykacji innych należności i w dużej mierze zależą od skomplikowania oraz długości trwania postępowania egzekucyjnego.

Wyróżnienie alimentów w ramach postępowań komorniczych

Jedynym „uprzywilejowaniem” alimentów w stosunku do innych należności jest pierwszeństwo w kolejności zaspokajania roszczeń. Jeśli komornik prowadzi kilka egzekucji przeciwko dłużnikowi, zaspokaja on najpierw wierzytelność alimentacyjną, a dopiero później pozostałe.

Kiedy to wierzyciel zmuszony jest uiścić opłaty komornicze?

Jak już wiemy, w większości przypadków za koszty postępowania komorniczego odpowiada dłużnik. Zdarzają się jednak okoliczności, kiedy to na wierzyciela nakładany jest obowiązek poniesienia tych kosztów.

Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy to wierzyciel spowoduje umorzenie postępowania, np. na skutek cofnięcia wniosku egzekucyjnego bez uzasadnienia zawarciem ugody z dłużnikiem. Wówczas wierzyciel musi pokryć 5% wartości pozostałej do wyegzekwowania należności na rzecz komornika.

Do innych przypadków obciążenia wierzyciela kosztami możemy zaliczyć:

 • złożenie bezpodstawnego wniosku o wszczęcie egzekucji;
 • spowodowanie umorzenia postępowania z powodu własnej bezczynności.

Czy można uniknąć pokrycia kosztów działań komornika?

Koszty komornicze są na tyle wysokie, że zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele szukają sposobów na ich uniknięcie. Istnieje kilka możliwości umorzenia bądź nieponoszenia opłat komorniczych, jednak większość z nich jest trudna do zrealizowania.

Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście całkowita spłata zadłużenia przed wszczęciem postępowania. Można również próbować renegocjować warunki spłaty z wierzycielem i w ten sposób odwlec bądź w ogóle uniknąć konieczności angażowania komornika.

Gdy jednak dojdzie już do wszczęcia egzekucji, zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mają prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o umorzenie opłat z uwagi na trudną sytuację materialną. Spełnienie tego warunku jest jednak trudne do wykazania.

Co się dzieje z kosztami po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Zdarza się, że mimo wszczęcia, postępowanie komornicze zostaje umorzone – może to nastąpić na wniosek zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Rodzi to jednak pytanie, co dzieje się z naliczonymi do tego momentu kosztami.

Jeśli wniosek o umorzenie złożył wierzyciel, jest on zobowiązany do pokrycia 5% wartości pozostałego do wyegzekwowania świadczenia na rzecz komornika. Inaczej sprawa wygląda, gdy umorzenie egzekucji następuje na skutek sprzeciwu dłużnika do nakazu zapłaty i jego późniejszego uchylenia. W takim przypadku dłużnik może domagać się zwrotu kosztów komorniczych poniesionych w toku postępowania.

Umorzenie postępowania a koszty komornicze

Reasumując, umorzenie postępowania egzekucyjnego nie anuluje wcześniej naliczonych kosztów. Te po umorzeniu zostają rozliczone bądź pomiędzy wierzycielem a komornikiem, bądź pomiędzy dłużnikiem a komornikiem, zależnie od podstawy umorzenia postępowania.

Jak rozliczyć podatkowo koszty komornicze firmie lub osobie fizycznej?

Jeśli stronami postępowania komorniczego są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub inne firmy, pojawia się pytanie o możliwości podatkowego rozliczenia kosztów.

Z punktu widzenia dłużnika koszty komornicze nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i tym samym nie mogą być zaliczone do KUP.

Inaczej natomiast sprawa wygląda po stronie wierzyciela. Jeśli w toku prowadzonego postępowania komorniczego poniósł on faktyczne wydatki, ma prawo zaliczyć je do KUP i tym samym pomniejszyć podstawę opodatkowania swojej działalności.

Jako koszty podatkowe mogą zostać więc uznane między innymi ewentualne opłaty sądowe, skarbowe, opłaty notarialne, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników windykacji itp.

Podatek VAT a koszty komornicze

Kwestią sporną pozostaje natomiast, czy podatek VAT jest naliczany w ramach kosztów czynności podejmowanych przez komorników. Obecnie przeważa pogląd, że w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów większość czynności komorniczych korzysta ze zwolnienia z VAT, nie podlegają zatem opodatkowaniu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły