Banki

Sesje przychodzące w MBanku: terminy otrzymania przelewów

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska30.12.20239 min.
Sesje przychodzące w MBanku: terminy otrzymania przelewów

Sesje przychodzące w mBanku to terminy wpływu przelewów przychodzących na rachunek w tym banku. Harmonogram sesji przychodzących jest ściśle powiązany z godzinami pracy systemów płatniczych oraz przekazywaniem informacji między bankami. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom, jakie obowiązują w przypadku przelewów przychodzących do mBanku.

Kluczowe wnioski:
 • Przelewy przychodzące w mBanku realizowane są kilka razy dziennie w ramach tzw. sesji przychodzących. Najważniejsza sesja odbywa się ok. godziny 16:30.
 • Terminy otrzymania przychodzących przelewów zależą od banku wysyłającego oraz dostępności systemów płatniczych.
 • Przelewy z innych banków mogą być realizowane z opóźnieniem ze względu na wyznaczone godziny sesji przychodzących.
 • Szczególne zasady obowiązują w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów.
 • Rachunek w mBanku może być uznawany przelewami przychodzącymi nawet w weekendy, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Kiedy przychodzą przelewy do mBanku: godziny sesji przychodzących

Jeśli oczekujesz na przychodzący przelew na swój rachunek w mBanku, ważne jest, abyś znał godziny sesji przychodzących. Dzięki temu będziesz mieć rozeznanie, kiedy najwcześniej możesz liczyć na uznanie twojego rachunku pieniędzmi. Sesje przychodzące w mBanku odbywają się kilka razy dziennie i zależą głównie od funkcjonowania systemów płatniczych w Polsce.

Najważniejszą sesją przychodzącą w mBanku jest ta przypadająca na godzinę 16:30. To właśnie ok. tej pory na rachunkach klientów mBanku powinny pojawić się większość spodziewanych przelewów z innych banków. Zgodnie z zasadami obowiązującymi na rynku bankowym, do godziny 16:00 banki zobowiązane są do przekazania do systemu płatności informacji o wszystkich zrealizowanych w danym dniu rozliczeniach. Następnie system rozsyła te informacje do banków odbiorców.

Oznacza to, że jeśli ktoś zlecił przelew do mBanku przed godziną 16:00, a banki źródłowe i docelowe były otwarte, to wówczas taka operacja powinna zostać zaksięgowana na koncie odbiorcy po godzinie 16:30. Naturalnie w przypadku opóźnień możliwe są przesunięcia w czasie realizacji przelewów.

Pozostałe sesje przychodzące w mBanku

Poza tą kluczową sesją około 16:30, sesje przychodzące w mBanku mają miejsce także w innych godzinach dnia, chociaż wolumen realizowanych wówczas przelewów jest mniejszy. Kolejna istotna sesja przychodzi około 20:00. Ma ona uzupełniający charakter i obejmuje przede wszystkim operacje przesunięte z wcześniejszych sesji z powodu np. okresowych problemów z systemami płatniczymi.

W nocy zaś, około godziny 1:00 następnego dnia, odbywa się ostatnia już sesja uzupełniająca dla przelewów przychodzących na rachunki w mBanku. Po jej zakończeniu następuje księgowanie wszelkich pozostałych przelewów oczekujących na realizację. Warto więc wiedzieć, że przelewy wychodzące zlecone danego dnia w mBanku, mogą zostać odnotowane na rachunku odbiorcy w tym samym dniu lub następnego dnia.

Warunki otrzymania przelewów przychodzących do mBanku

Aby przelew do mBanku został uznany na twoim rachunku zgodnie z harmonogramem sesji przychodzących, musi spełnić kilka kluczowych warunków. Oto one:

 • Przelew musi zostać zlecony przez nadawcę przed zakończeniem pracy danego banku w określonym dniu roboczym.
 • Systemy płatnicze, przez które przepływają informacje o przelewie, muszą działać prawidłowo bez zakłóceń.
 • Banki nadawcy oraz odbiorcy muszą być otwarte w danym dniu (nie mogą przypadać na dzień ustawowo wolny od pracy).

Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie będzie spełniony, wówczas przychodzący przelew do mBanku może zostać zrealizowany z pewnym opóźnieniem – np. dopiero w ramach kolejnej sesji przychodzących w następnych dniach. Dlatego też tak istotne jest zlecanie przelewów z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że dotrą one na czas do odbiorcy.

Pamiętaj! Transfery bankowe nie mogą być realizowane natychmiastowo. Zawsze powinniśmy uwzględniać odstęp czasowy, jaki musi upłynąć od momentu zlecenia przelewu do uznania rachunku odbiorcy.

Warto też doprecyzować, że sesje przychodzące w mBanku odbywają się w dni robocze – od poniedziałku do piątku. Natomiast zasady dla weekendów i dni świątecznych są nieco inne.

Z jakich banków przychodzą przelewy do mBanku według zasad sesji?

Rachunki w mBanku mogą być uznawane przelewami przychodzącymi z większości banków działających w Polsce oraz niektórych banków zagranicznych. Wszystko zależy od tego, czy dany bank jest podłączony do systemów płatniczych, przez które przesyłane są przelewy do mBanku. Najważniejsze systemy to:

 • Elixir – system rozliczania płatności w złotych polskich
 • SORBNET – system obsługujący płatności natychmiastowe i wysokie kwoty
 • SWIFT – system przelewów międzynarodowych w walutach obcych
 • BlueCash – system obsługujący transfery natychmiastowe na terenie Polski

Co istotne, poprzez te systemy finansowe mogą cyrkulować przelewy przychodzące do mBanku zarówno z innych polskich banków, jak i instytucji zagranicznych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przelewów walutowych ich realizacja często trwa dłużej.

Wybrane banki obsługiwane w mBanku System płatności
PKO BP, Pekao SA, ING, Santander, BNP Paribas, Millennium Elixir, SORBNET
Banki z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i innych krajów SWIFT
Większość banków w Polsce BlueCash

Jak widać, oferta mBanku jest na tyle szeroka, że rachunki jego klientów mogą być regularnie uznawane przelewami przychodzącymi z większości popularnych banków w kraju i za granicą. Kluczowe jest jednak spełnienie warunków płatności zgodnie z wcześniej omówionymi sesjami przychodzącymi.

MBank jako bank otrzymujący: przetwarzanie przelewów przychodzących

Zdjęcie Sesje przychodzące w MBanku: terminy otrzymania przelewów

Skoro już wiesz, z jakich banków mogą napływać przelewy przychodzące do mBanku, to warto wyjaśnić, w jaki sposób ten bank radzi sobie z ich przetwarzaniem. MBank jako instytucja odpowiedzialna za księgowanie operacji przychodzących na rachunkach swoich klientów musi działać zgodnie z określonymi procedurami.

Po pierwsze, mBank pozostaje w stałym kontakcie z systemami płatniczymi, aby na bieżąco otrzymywać informacje o przelewach oczekujących na realizację. Następnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem sesji przychodzących, bank ten dokonuje rozliczenia przesłanych danych i zapisuje operacje na właściwych rachunkach klientów.

Jak rozpoznać przelewy przychodzące w mBanku?

Operacje przychodzące z innych banków na rachunki w mBanku możesz łatwo rozpoznać w swojej historii oraz wyciągach. Ich opis będzie zawierał skróconą nazwę banku nadawcy, np. "Przelew z ING" albo "Przelew z PKO". Dodatkowo, przy każdym przelewie przychodzącym znajdziesz numer referencyjny umożliwiający jego pełną identyfikację.

Kolejnym istotnym aspektem związanym z przelewami przychodzącymi w mBanku jest kwestia kosztów i opłat. Otóż zgodnie z obowiązującą taryfą, za przychodzące przelewy zewnętrzne bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji. Otrzymasz dokładnie taką samą kwotę, jaka została wysłana przez nadawcę. Opłaty mogą jednak wystąpić przy operacjach zagranicznych i przelewach walutowych.

Opóźnienia w realizacji przelewów przychodzących do mBanku

Jak już wiemy, zgodnie z obowiązującymi zasadami sesji przychodzących, większość przelewów do mBanku powinna być realizowana tego samego dnia lub następnego dnia roboczego. Czasami jednak mogą wystąpić pewne opóźnienia, których nie da się całkowicie wyeliminować.

Oto główne przyczyny potencjalnych opóźnień w realizacji przelewów przychodzących do mBanku:

 • Awarie systemów płatniczych uniemożliwiające przesyłanie informacji o przelewach pomiędzy bankami.
 • Błędy ludzkie lub systemu po stronie banku nadawcy lub odbiorcy.
 • Wybranie przez nadawcę niestandardowej formy przelewu z odroczonym terminem realizacji.
 • Problemy techniczne uniemożliwiające zaksięgowanie płatności w ramach danej sesji przychodzących.

W takich przypadkach, gdy wystąpią zakłócenia i brak będzie możliwości realizacji przelewów w danej sesji przychodzących, operacje te będą musiały poczekać na kolejne okienko przesyłowe. Wtedy też zostaną odnotowane na rachunku klienta mBanku.

Warto pamiętać, że opóźnienia w realizacji przelewów przychodzących do mBanku nie są normą, a jedynie wyjątkami wynikającymi z nieprzewidzianych zdarzeń.

Sam mBank jako bank odbiorcy dąży do jak najsprawniejszego rozliczania przychodzących operacji. Wszelkie opóźnienia spowodowane błędami lub awarią systemów po stronie tego banku zdarzają się niezwykle rzadko.

Sesje przychodzące weekendowe i w dnie świąteczne: wyjątki

Na koniec warto wspomnieć o zasadach realizacji przelewów przychodzących do mBanku w dni wolne od pracy. Jak już wiadomo, w soboty i niedziele, a także podczas świąt państwowych, większość banków w Polsce nie prowadzi normalnej działalności operacyjnej.

Nie oznacza to jednak, że w te dni nie ma możliwości otrzymania przelewu na rachunek w mBanku. Obowiązują jednak nieco inne reguły uzależnione od sieci współpracujących systemów płatniczych.

W weekendy tylko wybrane systemy, takie jak BlueCash, realizują przelewy natychmiastowe pomiędzy bankami. Zatem transfery przychodzące do mBanku mogą wówczas pochodzić z banków, które korzystają z tego systemu i które są jednocześnie otwarte w dani sobotnio-niedzielne.

Realizacja przelewów przychodzących do mBanku w dni świąteczne

Jeśli chodzi o dni świąteczne, to w te dni obowiązują specjalne wytyczne Narodowego Banku Polskiego dotyczące pracy systemów płatniczych takich jak Elixir czy SORBNET. Zazwyczaj systemy te są wyłączone, jednak w przypadku świąt przypadających w tygodniu mogą funkcjonować przez część dnia.

Wtedy też istnieje możliwość realizacji części przelewów przychodzących do mBanku w ramach tzw. sesji świątecznych. Należy jednak liczyć się z tym, że przesunięty będzie wówczas typowy harmonogram sesji, a terminy księgowania operacji mogą zostać znacznie wydłużone. Dlatego przelewy zaplanowane na dzień świąteczny najczęściej będą trafiać na rachunki odbiorców dopiero następnego dnia roboczego.

Podsumowanie

Znajomość sesji przychodzących w MBanku pozwoli Ci lepiej przewidzieć terminy wpływu oczekiwanych przelewów na Twoje konto. Najważniejsze godziny przelewów MBank przypadają na 16:30, 20:00 oraz około 1:00 nad ranem. Kluczowe jest również zlecanie operacji z odpowiednim wyprzedzeniem, aby spełnić wszystkie wymagane warunki realizacji przelewu w danej sesji.

Harmonogram sesji przychodzących obowiązuje w dni robocze. W weekendy i święta obowiązują nieco inne zasady, choć sesje przychodzące w MBanku mogą wówczas również odbywać się w ograniczonym zakresie. Orientując się w tych kwestiach, zyskasz większą kontrolę nad terminami realizacji przelewów i będziesz mógł lepiej zaplanować swoje finanse.

Najczęstsze pytania

Tak, w serwisie transakcyjnym mBanku możesz na bieżąco sprawdzać wpływające przelewy na Twoim rachunku. Pozwoli Ci to kontrolować terminy realizacji operacji zgodnie z harmonogramem sesji przychodzących.

Za przelewy przychodzące z innych banków w Polsce mBank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji. Koszty mogą jednak wystąpić przy przelewach walutowych i zagranicznych.

Jeżeli przelew został już zlecony, nie masz bezpośredniego wpływu na przyspieszenie jego realizacji. Możesz jednak poprosić nadawcę o zlecenie przelewu ekspresowego lub błyskawicznego.

Tak, możesz aktywować w serwisie transakcyjnym mBanku usługę powiadomień, która będzie Cię informować m.in. o wpływających przelewach na Twój rachunek.

W przypadku przelewów walutowych i zagranicznych czas realizacji często jest dłuższy niż przy operacjach w złotówkach. Zwykle wynosi on 1-3 dni robocze.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Citi Handlowy: jak skontaktować się z infolinią?
BankiCiti Handlowy: jak skontaktować się z infolinią?

Potrzebujesz skontaktować się z infolinią Citi Handlowy? Przeczytaj o dedykowanych numerach i godzinach działania infolinii citi handlowy dla klientów indywidualnych i firmowych. Dowiedz się, kto może dzwonić i jak skorzystać z alternatywnych metod kontaktu.

Moneyback w mBanku: zasady funkcjonowania promocji
BankiMoneyback w mBanku: zasady funkcjonowania promocji

Skorzystaj z programu MBank Moneyback - Jak Działa Promocja? I zyskaj do 20% zwrotu za zakupy w popularnych kategoriach jak żywność, paliwo czy restauracje. Sprawdź zasady działania akcji i zdobądź nawet 8400 zł oszczędności rocznie