News

Tajniki tworzenia Spółki Cywilnej krok po kroku - pełne poradnik dla przyszłych przedsiębiorców

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk27.11.20237 min.
Tajniki tworzenia Spółki Cywilnej krok po kroku - pełne poradnik dla przyszłych przedsiębiorców

Spółka cywilna to popularna forma działalności gospodarczej, którą warto rozważyć zakładając biznes. W niniejszym poradniku dowiesz się, czym charakteryzuje się spółka cywilna, jak przebiega proces jej zakładania oraz jakie obowiązki ciążą na wspólnikach. Przedstawimy krok po kroku, jak stworzyć umowę spółki, zarejestrować ją oraz rozpocząć działalność. Znajdziesz tu również informacje na temat opodatkowania i likwidacji spółki cywilnej.

Kluczowe wnioski:
 • Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a odpowiedzialność ponoszą bezpośrednio jej wspólnicy.
 • Rejestracja spółki cywilnej ogranicza się do wpisu każdego wspólnika do CEIDG.
 • Kluczowym dokumentem jest umowa spółki określająca prawa i obowiązki stron.
 • Spółka cywilna rozlicza się z urzędem skarbowym oraz opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • Rozwiązanie spółki cywilnej może nastąpić na mocy decyzji wspólników lub orzeczenia sądu.

Definicja i cechy spółki cywilnej

Spółka cywilna jest rodzajem spółki osobowej, która zawiązywana jest przez co najmniej dwóch wspólników w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Może być założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i inne podmioty, np. spółki kapitałowe.

Jej funkcjonowanie regulują przepisy Kodeksu cywilnego, stąd nazwa "spółka cywilna". Nie posiada ona osobowości prawnej, więc nie jest odrębnym bytem. Zamiast tego wszelkie prawa i obowiązki ciążą bezpośrednio na wspólnikach.

Spółka cywilna charakteryzuje się brakiem wymogu rejestracji w KRS. Aby ją założyć, konieczny jest jedynie wpis każdego ze wspólników do CEIDG. Ponadto nie wnoszą oni kapitału zakładowego, a zyski i starty dzielą po równo niezależnie od wniesionego wkładu.

Korzyści i wady

Zaletą spółki cywilnej jest prostota i niskie koszty założenia. Ponadto rozliczenia podatkowe są dość elastyczne. Minusem jest nieograniczona odpowiedzialność wspólników ich prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki.

Zakładanie spółki cywilnej krok po kroku

Aby prawidłowo utworzyć spółkę cywilną, należy wykonać kilka kluczowych kroków.

Pierwszym jest rejestracja wszystkich wspólników w systemie CEIDG, która potwierdza ich status jako przedsiębiorców. Następnie sporządza się umowę spółki określającą zasady jej funkcjonowania. Kolejno zgłasza się spółkę do GUS w celu nadania numeru REGON, a do urzędu skarbowego po NIP.

Na koniec uzupełnia się wpis każdego wspólnika w CEIDG o przyznane spółce numery identyfikacyjne. Po tych czynnościach spółka cywilna jest gotowa do działania.

Minimalna zawartość umowy

Kluczowym dokumentem jest umowa spółki cywilnej, która powinna zawierać co najmniej: dane wspólników, cel działalności, wkłady wniesione przez wspólników, zasady reprezentacji i zarządzania, podział zysków i strat, czas trwania umowy oraz zakres i rodzaj działalności.

Czytaj więcej: Czy prezydent udzieli wotum zaufania rządowi bez większości? Obejrzyj zaprzysiężenie na żywo!

Umowa spółki cywilnej - niezbędne elementy

Jak już wspomniano, umowa spółki cywilnej jest kluczowym dokumentem określającym zasady jej funkcjonowania. Przepisy nie narzucają sztywnej formy umowy, niemniej pewne elementy powinna zawierać.

Są to przede wszystkim dokładne dane wspólników – imiona, nazwiska, adresy, PESEL lub NIP. Ponadto trzeba wskazać cel gospodarczy spółki, np. handel, usługi, produkcja. Umowa musi zawierać zobowiązanie do realizacji tego celu.

Kolejne istotne elementy umowy spółki cywilnej to: nazwa i siedziba, wkłady wniesione przez wspólników, czas trwania umowy (często na czas nieokreślony), zakres i rodzaj działalności (kody PKD), sposób reprezentacji i zarządzania spółką oraz podział zysków i strat.

Odpowiedzialność majątkowa wspólników spółki

Tajniki tworzenia Spółki Cywilnej krok po kroku - pełne poradnik dla przyszłych przedsiębiorców

Specyficzną cechą spółki cywilnej jest brak odrębnej osobowości prawnej. Oznacza to, że nie tworzy ona własnego, niezależnego majątku. Zamiast niego funkcjonuje tzw. wspólność łączna majątków wspólników.

W praktyce wiąże się to z nieograniczoną solidarną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki. Wierzyciele mogą zatem domagać się spłaty całości długów od dowolnego wspólnika, sięgając do jego majątku osobistego.

Zalety Wady
- niskie koszty założenia - pełna odpowiedzialność majątkiem prywatnym
- elastyczne rozliczenia podatkowe - brak osobowości prawnej

Dlatego decydując się na spółkę cywilną, trzeba mieć świadomość tego ryzyka i albo ograniczyć skalę działalności, albo rozważyć bardziej bezpieczną formę, np. spółkę z o.o.

Opodatkowanie spółki cywilnej PCC

Spółka cywilna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych w polskim systemie podatkowym. Samo jej założenie wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia stosownej daniny publicznej.

Mowa o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynoszącym 0,5% od wartości wkładów wniesionych do spółki przez wspólników. Należy go odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki.

Co istotne, spółka cywilna nie płaci podatku CIT od osiągniętych dochodów. Zamiast tego, zysk podlega opodatkowaniu PIT lub CIT u każdego ze wspólników, w zależności od ich indywidualnej formy rozliczeń podatkowych.

Rozwiązanie i likwidacja spółki cywilnej

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, spółka cywilna ulega rozwiązaniu, gdy:

 • Wspólnicy jednomyślnie podejmą uchwałę o rozwiązaniu
 • Mija określony w umowie czas trwania spółki
 • Zostanie ogłoszona upadłość któregokolwiek ze wspólników
 • Na wniosek wspólnika sąd orzeknie o rozwiązaniu z ważnych powodów

Po podjęciu uchwały rozpoczyna się proces likwidacji spółki cywilnej, który polega na spieniężeniu jej majątku, ściągnięciu wierzytelności, zaspokojeniu długów i wypłacie pozostałego zysku wspólnikom.

W niektórych przypadkach, np. śmierci wspólnika, spółkę cywilną można także kontynuować po pozostałych wspólnikach bez przeprowadzania likwidacji.

Podsumowanie

Spółka cywilna to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą warto rozważyć. Jej zaletą jest prostota założenia przy niewielkich kosztach. Niestety wiąże się to z pełną finansową odpowiedzialnością wspólników. Dlatego zakładając spółkę cywilną, trzeba mieć tego świadomość i albo ograniczyć skalę działalności, albo wybrać bezpieczniejszą formę prawną.

Mimo wad, dla wielu początkujących przedsiębiorców może to być ciekawe rozwiązanie. Szczególnie jeśli dzielą się ryzykiem z zaufanym partnerem biznesowym. Ważne, aby dobrze sporządzić umowę spółki i ustalić jasne zasady współpracy, ponieważ w przyszłości trudno ją zmienić bez zgody obu stron.

Podsumowując, zakładając spółkę cywilną z partnerem warto dokładnie przeanalizować szanse i zagrożenia takiej formy działalności. Kluczowe jest zaufanie do wspólnika, bo w razie problemów finansowych on również odpowiada swoim majątkiem. Jeśli jednak uda się zbudować dobrą, szczerą relację, spółka cywilna może okazać się strzałem w dziesiątkę!

Mam nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci lepiej zrozumieć zasady tworzenia i funkcjonowania spółki cywilnej. Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, z chęcią postaram się na nie odpowiedzieć w komentarzach. Powodzenia w podejmowaniu trafnych wyborów biznesowych!

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły