Umowy

Termin płatności ZUS - Kiedy regulować składki?

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak18.01.20247 min.
Termin płatności ZUS - Kiedy regulować składki?

Termin płatności ZUS - Kiedy należy regulować składki? to kluczowe pytanie dla wszystkich przedsiębiorców i osób zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Nieregularne wpłaty lub zaległości w płatnościach ZUS mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. W niniejszym artykule wyjaśnimy, kiedy przypadają terminy opłacania składek, jak temu zapobiec i gdzie sprawdzić stan swoich płatności ZUS.

Kluczowe wnioski:
 • Składki ZUS należy opłacać do 10. lub 15. dnia miesiąca w zależności od sposobu rozliczania się.
 • Nieregularne płatności grożą odsetkami za zwłokę, a nawet egzekucją komorniczą.
 • Warto na bieżąco monitorować stan swoich płatności w systemie ZUS.
 • Można złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty.
 • Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o ulgi i umorzenia.

Kiedy należy opłacać składki ZUS?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz niektórzy przedsiębiorcy opłacający podatki w formie karty podatkowej są zobowiązani do comiesięcznego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Decydujący wpływ na ustalenie poprawnego terminu płatności ZUS ma forma opodatkowania działalności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie powinny wpłacać należności do ZUS w terminie:

 • do 10. dnia następnego miesiąca – jeśli rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub 19% stawki liniowej,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – jeśli korzystają z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Niewielkie opóźnienie (do 5 dni) nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Powyżej tego terminu naliczane są jednak odsetki za zwłokę. W skrajnych przypadkach, przy zaległościach sięgających 3 miesięcy, sprawa może zostać skierowana do egzekucji komorniczej.

Ustalanie terminu płatności

Aby poprawnie ustalić termin wpłaty składek ZUS, warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami na stronie internetowej www.zus.pl. Podana tam jest dokładna data graniczna płatności w zależności od konkretnego miesiąca.

Ponadto termin może ulec zmianie, jeśli ostatni dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy za ostateczny uznaje się najbliższy kolejny dzień roboczy.

Co grozi za opóźnienie w płatności składek na ubezpieczenie społeczne?ubezpieczenie społeczne?

Konsekwencją nieterminowego regulowania należności wobec ZUS są przede wszystkim odsetki za zwłokę. Ich stawka jest zmienna i wynosi obecnie 13,2% w skali roku.

Odsetki naliczane są z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a kwota zobowiązania rośnie z każdym miesiącem opóźnienia. Wpłacenie raty głównej bez odsetek nie zamyka sprawy.

Wysokość zaległości w składkach ZUS Konsekwencje
1-3 miesiące Wezwanie do zapłaty
Powyżej 3 miesięcy Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej

Dłużnicy są wzywani do uregulowania należności. Jeśli ignorują wezwania, sprawa jest kierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Wówczas majątek dłużnika może zostać zajęty przez komornika i przeznaczony na poczet spłaty zadłużenia.

Czytaj więcej: Wypowiedzenie umowy o.c. - wzory i zasady dla nabywcy nieruchomości

Jakie są konsekwencje nieterminowego opłacania składek na ZUS?

Oprócz odsetek za zwłokę oraz ryzyka egzekucji komorniczej, zaleganie ze składkami ZUS może skutkować także innymi dotkliwymi sankcjami. Do najpoważniejszych należą:

 • wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • brak możliwości skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ,
 • trudności w uzyskaniu kredytu.

Ponadto osoby z zaległościami w ZUS nie mogą liczyć na wypłatę zasiłków czy świadczeń przedemerytalnych. Ciężar finansowy nieregularnych wpłat może być zatem odczuwalny na wielu płaszczyznach.

Należy pamiętać, że uchylanie się od obowiązku opłacania składek ZUS stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych, a w szczególnych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności.

W jaki sposób uniknąć zaległości w opłacaniu składek ZUS?

Termin płatności ZUS - Kiedy regulować składki?

Aby zapobiec problemom z terminowym opłacaniem należności do ZUS, warto wcześniej zadbać o stabilną kondycję finansową firmy i regularny cash flow. Pomocne będą w tym:

 • bieżąca kontrola wpływów i wydatków przedsiębiorstwa,
 • tworzenie rezerw na nieplanowane sytuacje losowe lub gorszą koniunkturę rynkową,
 • wnioskowanie do ZUS o odroczenie płatności lub rozłożenie zaległości na dogodne raty.

Dodatkowo osoby w bardzo trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. ZUS dysponuje również Funduszem Rezerwowym, z którego w wyjątkowych przypadkach udzielane są zwolnienia, odroczenia terminu bądź umorzenia należności.

Gdzie sprawdzić informacje o terminach płatności składek na ZUS?terminach płatności składek na ZUS?

Wszelkie informacje na temat indywidualnych terminów opłacania składek dostępne są w systemie elektronicznym ZUS pod adresem:

https://ekonto.zus.pl/portal/login

Każdy użytkownik po zalogowaniu może sprawdzić tam bieżące saldo swojego konta w ZUS i historię dokonanych wpłat. Dostępne są także szczegółowe dane na temat wysokości opłacanych składek w podziale na poszczególne fundusze.

Ponadto na indywidualnym koncie ZUS znaleźć można przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności kolejnej raty. Regularne logowanie i kontrolowanie swojego profilu pozwala więc skutecznie monitorować obowiązki związane z opłacaniem składek i uniknąć zaległości.

Podsumowanie

Terminowe opłacanie składek ZUS to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Niestety w praktyce z różnych przyczyn zdarzają się sytuacje, gdy płatność ZUS jest regulowana po terminie. Warto pamiętać, że nieregularne wpłaty niosą ze sobą konkretne konsekwencje. Odsetki karne, możliwa egzekucja komornicza to tylko część negatywnych skutków. Dlatego tak ważne jest, aby zapobiegać zaległościom i na bieżąco kontrolować termin płatności ZUS we własnym systemie elektronicznym ZUS.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mają czas na przelew do 10. dnia kolejnego miesiąca. Osoby korzystające z ryczałtu lub karty podatkowej - do 15. dnia. Odrobina zapobiegliwości i zwykła punktualność pozwalają uniknąć wielu problemów i pozostać „na czysto” ze swoimi zobowiązaniami wobec ZUS.

Co istotne, ustawodawca przewidział pewne formy pomocy dla przedsiębiorców mających przejściowe trudności finansowe. Możliwe jest więc odroczenie terminu płatności ZUS, rozłożenie zaległości na raty lub nawet częściowe umorzenie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Warto o tym pamiętać i korzystać z dostępnych możliwości zamiast lekceważyć wymogi dotyczące opłacania składek i narażać się na poważne sankcje.

Podsumowując, na kontach każdego przedsiębiorcy w systemie ZUS znaleźć można aktualne informacje o wysokości i terminach płatności składek ZUS. Regularna kontrola profilu to najskuteczniejsza metoda, aby mieć pełną wiedzę na temat swoich zobowiązań i bezproblemowo je regulować.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Sprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku
UmowySprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku

Sprawdź, jak kontrolować stan swojego subkonta w ZUS krok po kroku i zawsze mieć pełen wgląd w swoją sytuację ubezpieczeniową. Jak sprawdzić subkonto w ZUS? - nasz przewodnik rozwija wszelkie wątpliwości!