Finanse

Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy: co musisz wiedzieć o dokumentach i przyjęciu

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk27.12.20236 min.
Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy: co musisz wiedzieć o dokumentach i przyjęciu

Kluczowe wnioski:

 • Karta pobytu to klucz do legalnego pobytu i pomocy dla uchodźców z Ukrainy
 • 500+ przysługuje Ukraińcom z kartą pobytu z odpowiednią adnotacją
 • Wniosek o 500+ dla Ukraińców będzie dostępny w języku ukraińskim
 • Odmowę przyznania 500+ można zaskarżyć do sądu
 • Szczegółowe informacje pomogą Ukraińcom uzyskać należną pomoc w Polsce

Czy program 500 plus jest dostępny dla uchodźców z Ukrainy? Warunki otrzymania świadczenia

Program 500 plus został rozszerzony na obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi. Aby otrzymać świadczenie 500 plus, uchodźcy z Ukrainy muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać legalny pobyt w Polsce na podstawie specustawy (18 miesięcy od przekroczenia granicy)

- mieć dziecko poniżej 18. roku życia posiadające obywatelstwo Ukrainy, które przybyło do Polski po 23 lutego 2022 r.

- być rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka

500 plus przysługuje także na dziecko urodzone już w Polsce przez matkę będącą obywatelką Ukrainy.

Jak długo wypłacane jest 500 plus dla Ukraińców?

500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy przez okres ich legalnego pobytu w Polsce, czyli przez 18 miesięcy od momentu przekroczenia granicy. Jeśli wojna będzie trwała dłużej i pobyt zostanie przedłużony, również zostanie przedłużone prawo do świadczenia.

Warto jednak pamiętać, że wniosek należy składać co 12 miesięcy, aby ciągłość wypłat była zachowana.

Jakie ulgi dla uchodźców z Ukrainy przewiduje prawo? Czy Ukraińcy otrzymują 500 plus?

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje uchodźcom z Ukrainy takie same prawa w dostępie do świadczeń rodzinnych, jakie mają obywatele Polscy. Oznacza to, że przysługuje im m.in. świadczenie wychowawcze 500 plus na takich samych zasadach, jak Polakom.

Inne ulgi dla Ukraińców to m.in. dostęp do opieki zdrowotnej, nauki w polskich szkołach dla dzieci, zasiłki i pomoc socjalna. Obejmują także zakwaterowanie i wyżywienie w specjalnych ośrodkach dla uchodźców.

Co ważne, wsparcie polskiego państwa jest udzielane uchodźcom wojennym z Ukrainy nieodpłatnie. Ulgi przysługują na czas określony w specustawie, czyli 18 miesięcy od przybycia do Polski.

Gdzie znaleźć szczegółowe informacje?

Na rządowej stronie pomagamukrainie.gov.pl można znaleźć wszelkie szczegóły dotyczące aktualnego zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Warto tam zajrzeć, aby zorientować się, z jakich form wsparcia można skorzystać.

Czytaj więcej: Płatna autostrada A4 - gdzie obowiązują opłaty i ile kosztuje przejazd?

W jakich przypadkach obywatele Ukrainy nie mają prawa do 500 plus?

Obywatele Ukrainy starający się o świadczenie 500 plus dla swojego dziecka powinni pamiętać, że prawo do tego świadczenia nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • na dziecko jest już pobierane podobne świadczenie za granicą

Ponadto, 500 plus przestaje być wypłacane, jeżeli dziecko:

 • osiągnęło pełnoletność (18 lat)
 • zawarło związek małżeński

Warto pamiętać o tych przypadkach, aby uniknąć rozczarowania z powodu odmowy przyznania świadczenia lub zaprzestania jego wypłaty.

Jak ubiegać się o 500 plus dla obywateli Ukrainy? Wnioski i dokumenty

Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy: co musisz wiedzieć o dokumentach i przyjęciu

Aby otrzymać 500 plus, uchodźcy z Ukrainy muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub w urzędzie gminy lub miasta. Wniosek będzie dostępny w języku ukraińskim, aby ułatwić aplikowanie o świadczenie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce np. kartę pobytu
 • numer PESEL dziecka
 • dokument stwierdzający wiek dziecka
 • oświadczenie o dochodach rodziny

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Jeśli będzie pozytywna, zostanie wydana decyzja o przyznaniu 500 plus, a świadczenie zacznie być wypłacane.

Jak sprawdzić status wniosku o 500 plus?

Na Portalu Informacyjnym Emp@tia można sprawdzić status złożonego wniosku. Wystarczy zalogować się profilem zaufanym lub bankowością elektroniczną. Portal poinformuje, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie, czy też nadal trwa jego weryfikacja.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus i jak to zrobić?

Wniosek o 500 plus dla uchodźców z Ukrainy można złożyć:

 • przez Internet za pomocą portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej
 • osobiście w najbliższym urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej
 • listownie - wysyłając wniosek pocztą do urzędu gminy
Wariant online Wariant tradycyjny
- szybki i wygodny - wymaga wizyty w urzędzie
- potrzebny dostęp do komputera i Internetu - daje pewność, że wniosek został złożony

Niezależnie od wybranej formy, we wniosku należy podać wszystkie wymagane dane i dołączyć konieczne dokumenty, aby uniknąć opóźnień lub odrzucenia wniosku.

Czy można odwołać się od odmowy przyznania świadczenia 500 plus?

Jeśli wniosek o przyznanie 500 plus zostanie rozpatrzony negatywnie, uchodźcy z Ukrainy mają prawo wniesienia odwołania do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Należy je sformułować w formie pisemnej.

Warto dokładnie umotywować odwołanie - wyjaśnić dlaczego naszym zdaniem decyzja jest nieprawidłowa i powinna zostać zmieniona.

Gdy Prezes ZUS podtrzyma swoją decyzję o odmowie 500 plus, można złożyć skargę do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni. W skardze trzeba wskazać konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa przez ZUS.

Dlatego w przypadku problemów warto skorzystać z pomocy prawnika lub organizacji zajmującej się pomocą uchodźcom. Zwiększy to szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu odwoławczym.

Czy karta pobytu uprawnia do otrzymania 500 plus? Czy można dostać 500 plus bez karty pobytu?

Aby otrzymać świadczenie 500 plus, uchodźcy wojenni z Ukrainy muszą posiadać legalny pobyt w Polsce. Od 24 lutego 2022 r. wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, posiadają legalny pobyt przez 18 miesięcy.

Jednak aby ubiegać się o 500 plus, należy mieć potwierdzenie legalności pobytu w postaci odpowiedniego dokumentu - najczęściej jest to karta pobytu. Dlatego też co do zasady 500 plus bez karty pobytu nie przysługuje.

Wyjątkiem są osoby, które dotychczas nie zdążyły otrzymać karty pobytu. One również mogą starać się o 500 plus - urząd sam zweryfikuje legalność ich pobytu w dostępnych bazach danych.

Czy rodzina bez karty pobytu dostanie 500 plus?

Aby cała rodzina mogła otrzymywać 500 plus, wystarczy że jeden opiekun dziecka posiada kartę pobytu lub inny dokument potwierdzający legalność pobytu. Na tej podstawie świadczenie zostanie wypłacone wszystkim członkom rodziny.

Karta pobytu nie jest więc bezwzględnie wymagana od każdej osoby wnioskującej o 500 plus. Ważne by potwierdzić, że pobyt całej rodziny w Polsce jest legalny.

Istotne informacje: zasiłki i dodatki dla uchodźców z Ukrainy

Oprócz 500 plus uchodźcy z Ukrainy mogą starać się także o inne zasiłki i dodatki przysługujące na mocy specustawy. Należą do nich:

 • jednorazowy zasiłek pieniężny - 300 zł na osobę
 • comiesięczny zasiłek - 40 zł dziennie na osobę przez 120 dni
 • świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie - 50 zł dziennie

Aby otrzymać te świadczenia, również trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie. Szczegóły znajdują się na portalu pomagamukrainie.gov.pl.

Wszystkie wymienione wyżej dodatkowe zasiłki i świadczenia przysługują uchodźcom wojennym z Ukrainy przez okres 18 miesięcy od dnia przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej w związku z wojną.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. W środę posłanka zastąpi Mariusza Kamińskiego. Jego ślubowanie w Sejmie.
 2. Belka wytknął błąd kancelarii Morawieckiego w nowym raporcie
 3. Zaskakujące wydarzenia na konferencji Adama Glapińskiego - co się stało?
 4. Jak sztuczna inteligencja zastępuje nauczycieli? Futuroznawcy podają, że ruszyły zwolnienia
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły